Uwagi dotyczące instalacji Cisco 3110

Cisco 3110 to wszechstronny router biznesowy, który może służyć do tworzenia sieci o dużej skali i wydajności. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy dokładnie przestrzegać instrukcji instalacji i konfiguracji. Ważne jest, aby dokładnie przeczytać instrukcje i zrozumieć, jak router może zostać zainstalowany i skonfigurowany. Po zainstalowaniu należy również dokładnie sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo. Ważne jest również, aby zapoznać się z bezpiecznymi zasadami konfiguracji routera, które zapewnią bezpieczeństwo sieci. Wreszcie, ważne jest, aby regularnie monitorować router i wykonywać aktualizacje oprogramowania, aby zapewnić działanie routera na najwyższym poziomie.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi dotyczące instalacji Cisco 3110

Podczas próby aktualizacji do najnowszej wersji systemu Windows może zostać wyświetlony komunikat "Elementy, które wymagają Twojej uwagi", a komputer zauważy problem ze zgodnością ze sterownikiem, sprzętem, aplikacją, funkcją lub ustawieniem prywatności. Te problemy mogą prowadzić do nieoczekiwanego sposobu działania, więc aktualizacja nie zostanie zaoferowana. Oto kilka najczęściej spotykanych komunikatów oraz informacje o tym, co zrobić, aby usunąć problem.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Nie musisz nic robić”

  • Jest to działanie celowe i nie musisz nic więcej robić w tym momencie.

  • Zalecamy zachowanie bieżącej wersji systemu Windows.

    Jeśli problem można rozwiązać, Windows Update automatycznie zaoferuje Ci najnowszą wersję systemu Windows.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat dotyczący podpisywania pakietu testowego

Próbujesz zainstalować wersję wstępną systemu Windows. Dołącz do Niejawnego programu testów systemu Windows lub wybierz przycisk "włącz" podczas instalacji, aby zezwolić urządzeniu na ufanie kompilacjom niejawnego programu testów. 

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o niezgodnych ustawieniach prywatności

Ten problem można rozwiązać, zmieniając ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zmienianie ustawień prywatności w systemie Windows.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o niezgodnej aplikacjiZaktualizuj aplikację: Upewnij się, że urządzenie jest połączone z Internetem. Następnie wybierz link Dowiedz się więcej lub zamiast tego zaktualizuj, aby odwiedzić artykuł wyjaśniający problem ze zgodnością. Artykuł zostanie przeniesiony do witryny internetowej dostawcy oprogramowania, gdzie możesz zaktualizować aplikację do wersji zgodnej z najnowszą wersją systemu Windows. Po zaktualizowaniu aplikacji wróć do wiadomości „Elementy wymagające Twojej uwagi”, a następnie wybierz pozycję Odśwież. Jeśli nie ma żadnych dodatkowych problemów ze zgodnością, można kontynuować aktualizację.

Automatycznie odinstaluj aplikację: Jeśli nie potrzebujesz aplikacji, wybierz przycisk Odinstaluj, aby automatycznie ją odinstalować. Po usunięciu aplikacji strona powinna zostać automatycznie odświeżona. Jeśli nie ma żadnych dodatkowych problemów ze zgodnością, można kontynuować aktualizację.

Odinstaluj aplikację ręcznie: W niektórych przypadkach nie można zaktualizować aplikacji ani automatycznie jej odinstalować. W takim przypadku należy ręcznie odinstalować aplikację. Możesz spróbować wykonać czynności opisane w artykule Naprawianie lub usuwanie programów w systemie Windows, ale jeśli napotkasz trudności podczas ręcznego odinstalowywania aplikacji, skontaktuj się z pomocą techniczną. Po usunięciu aplikacji wróć do komunikatu "Elementy, które wymagają Twojej uwagi", a następnie wybierz pozycję Odśwież.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o tym, że komputer nie spełnia minimalnych wymagań systemowych w celu uaktualnienia

Zalecamy, aby nie kontynuować uaktualniania.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalowanie systemu Windows 11 na komputerach, które nie spełniają minimalnych wymagań systemowych.

Zobacz też: Powiadomienie o wyświetlaczu audio Intel: "Co wymaga Twojej uwagi"

Symbole użyte w niniejszej instrukcji

Żeby zapewnić bezpieczną eksploatację urządzenia, w niniejszej

instrukcji zastosowano różne symbole dotyczące bezpieczeństwa.

Symbole te zostały uporządkowanie zgodnie z poniższym opisem.

Przed przystąpieniem do czytania instrukcji należy uważnie zapoznać

się ze znaczeniem poszczególnych symboli.

Znaczenie symboli

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza ryzyko śmierci lub

poważnych obrażeń. injury.

OSTRZEŻENIE!

GORĄCE

RYZYKO PRZYCIĘCIA

PALCÓW, NIE BLOKOWAĆ

CZYNNOŚCI

ZABRONIONE

Uwagi dotyczące zasilania

Należy się upewnić, że kabel zasilający jest podłączony

wyłącznie do gniazdka elektrycznego o odpowiednim

napięciu i prądzie zasilającym. Gniazdko elektryczne

powinno również być prawidłowo uziemione. Nie wolno

używać listwy zasilającej ani wtyczki rozdzielczej w

celu podłączenia innych odbiorników prądu do

gniazda, do którego podłączone jest urządzenie.

Korzystanie z nieodpowiedniego źródła zasilania może

spowodować pożar lub porażenie prądem.

* Wymagania dotyczące źródła zasilania można

znaleźć na tabliczce znamionowej w lewym dolnym

narożniku po lewej stronie urządzenia.

Nie wolno niszczyć ani modyfikować kabla zasilającego.

Umieszczanie ciężkich przedmiotów na kablu, ciągnięcie

za niego lub silne wyginanie spowoduje jego uszkodzenie

mogące prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Nie wolno podłączać ani odłączać wtyczki

elektrycznej mokrymi rękoma.

Mogłoby to spowodować porażenie prądem.

OSTRZEŻENIE

Odłączając wtyczkę z gniazdka elektrycznego, nie

wolno ciągnąć za przewód.

Ciągnięcie za przewód mogłoby spowodować uszkodzenie

izolacji, prowadząc do pożaru lub porażenia prądem.

Jeśli urządzenie ma pozostawać przez dłuższy

czas nieużywane, należy odłączyć je od sieci

elektrycznej ze względów bezpieczeństwa.

146

Oznacza ryzyko zranienia lub

uszkodzeń mienia.

NIE DEMONTOWAĆ

NIEZBĘDNE

Przestawiając urządzenie z miejsca na miejsce, należy

najpierw wyłączyć zasilanie głównym wyłącznikiem i

odłączyć wtyczkę od sieci elektrycznej.

Kabel mógłby zostać uszkodzony, stwarzając ryzyko

pożaru lub porażenia prądem.

Uwagi dotyczące instalacji

Urządzenia nie wolno ustawiać na pochyłych lub

niestabilnych powierzchniach. Urządzenie należy

zainstalować na powierzchni, która jest w stanie

utrzymać jego ciężar.

W przeciwnym razie istnieje ryzyko zranienia spowodowane

upadkiem lub przewróceniem się urządzenia. Urządzeń

peryferyjnych nie wolno instalować na nierównej, pochylonej

powierzchni. Mogłoby to spowodować ryzyko ześlizgnięcia

się, upadku lub przewrócenia. Urządzenie należy

zainstalować na płaskiej i stabilnej powierzchni zdolnej

unieść ciężar produktu.

Nie wolno instalować urządzenia w miejscu

narażonym na działanie wilgoci lub kurzu.

Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

Jeśli do urządzenia przedostanie się kurz,

wykonywane wydruki mogą być zanieczyszczone, a

urządzenie może zostać uszkodzone.

Miejsca o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze,

wilgotne lub zanieczyszczone (w pobliżu

grzejników, nawilżaczy, klimatyzatorów itp. )

Papier mógłby wchłonąć wilgoć, a we wnętrzu

urządzenia mogłoby dojść do skroplenia pary wodnej, co

prowadziłoby do zacięć i zanieczyszczenia wydruków.

Jeśli w pomieszczeniu pracuje nawilżacz ultradźwiękowy,

należy napełniać go wodą destylowaną. Korzystanie z

wody z kranu spowoduje emisję minerałów i innych

nieczystości, które będą się gromadziły we wnętrzu

urządzenia, prowadząc do zanieczyszczenia wydruków.

Po zainstalowaniu urządzenia stabilizatory należy

opuścić do podłogi, żeby zabezpieczyć urządzenie

(unieruchomić).

Należy obracać stabilizatory, dopóki nie uzyskają

trwałego kontaktu z podłogą.

Jeśli zachodzi konieczność przestawienia urządzenia

w związku ze zmianą ustawienia sprzętów w biurze

lub z innych powodów, należy odciągnąć

stabilizatory od podłogi, wyłączyć zasilanie

urządzenia, a następnie przesunąć urządzenie.

(Po przesunięciu urządzenia należy ponownie opuścić

stabilizatory do podłogi, żeby zabezpieczyć urządzenie. )

Miejsca narażone na bezpośrednie działanie

światła słonecznego

Plastikowe części mogą się odkształcić, a wydruki

mogą być zanieczyszczone.

Miejsca o podwyższonym stężeniu amoniaku

Instalacja urządzenia w pobliżu kopiarek

wykorzystujących technologię diazo może

powodować zanieczyszczenie wydruków.

IBM Documentation

Uwagi dotyczące instalacji Cisco 3110

Bezpośredni link do pobrania Uwagi dotyczące instalacji Cisco 3110

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwagi dotyczące instalacji Cisco 3110