Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Ge Spacemaker Sh20

Przy wydawaniu oprogramowania sprzętowego Ge Spacemaker Sh20 należy zachować szczególną ostrożność. Przed wykonaniem jakichkolwiek zmian w konfiguracji warto dokładnie przeanalizować wszystkie możliwe scenariusze i skutki uboczne. Wszystkie zalecenia dotyczące wydania oprogramowania powinny zostać wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto, należy zawsze upewnić się, że wszystkie ustawienia oprogramowania są zgodne z wymaganiami konfiguracji sprzętowej. Aby uniknąć problemów związanych z oprogramowaniem sprzętowym Ge Spacemaker Sh20, warto zawsze wykonywać regularne kopie zapasowe.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Ge Spacemaker Sh20

Wybierz system operacyjny.

 • Windows
 • Mac OS

Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

 • • Ta usługa zapewnia oprogramowanie służące do aktualizacji oprogramowania sprzętowego „C” aparatu Z 50 do wersji 2. 40. Przed przejściem dalej sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu. Nie ma konieczności pobierania tej aktualizacji, jeśli oprogramowanie sprzętowe wymienione powyżej już jest zainstalowane.
 • • Ta aktualizacja obejmuje wszystkie zmiany dokonane w poprzednich aktualizacjach.
 • • Użytkownicy programu ViewNX-i muszą przeprowadzić aktualizację programu ViewNX-i do wersji 1. 4. 3 lub nowszej, a użytkownicy programu Capture NX-D do programu Capture NX-D w wersji 1. 6. 3 lub nowszej.
 • • Przed przejściem dalej przeczytaj informacje poniżej.
 • Zmiany w wersji 2. 40 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 2. 30
 • • AF z wykrywaniem oczu jest teraz dostępny podczas nagrywania filmów.
 • • Poprawiano działanie wykrywania oczu dla [Automatycz. wybór pola AF].
 • • Poprawiono częstotliwość odświeżania pól AF wyświetlanych w trybie podglądu na żywo podczas korzystania z AF ze śledzeniem obiektu oraz AF z wykrywaniem twarzy/oczu.
 • Zmiany w stosunku do poprzednich wersji
  Zmiany w wersji 2. 30 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 2. 20
 • • [Zapisz pozycję ostrości] oraz [Przywróć pozycję ostrości] dodano do funkcji, które można przypisać za pomocą ustawienia osobistego f2 [Osobiste sterow. (fotografow. )] w [MENU USTAW. OSOBISTYCH]. Zgodnie ze stanem na 20 października 2022 r., te opcje były obsługiwane w połączeniu z następującymi obiektywami:
 • - NIKKOR Z 70-200mm f/2. 8 VR S
 • - NIKKOR Z 100-400mm f/4. 5-5. 6 VR S
 • - NIKKOR Z 400mm f/2. 8 TC VR S
 • - NIKKOR Z 400mm f/4. 5 VR S
 • - NIKKOR Z 800mm f/6. 3 VR S
 • • Działanie autofokusa podczas wczytywania z pamięci zostało poprawione w celu zagwarantowania braku zmiany pozycji ostrości we wszystkich trybach ustawiania ostrości, nawet jeśli spust migawki zostanie wciśnięty do połowy podczas wczytywania pozycji ostrości z pamięci.
 • • Podczas fotografowania zdalnego z użyciem pilota ML-L7 aparat będzie teraz ustawiać ostrość dla każdego zrobionego zdjęcia, gdy [AF-C] jest wybrane dla [Tryb ustawiania ostrości], jeśli [Spust migawki] jest wybrane dla ustawienia osobistego a1 [Priorytet w trybie AF-C] w [MENU USTAW.
 • • Usunięto problem, który czasami powodował, że ustawienia wybrane dla ustawienia osobistego f2 [Osobiste sterow. OSOBISTYCH] nie działały zgodnie z oczekiwaniami w trybach ustawień użytkownika.
 • Zmiany w wersji 2. 20 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 2. 11
 • • Dodano obsługę:
 • - adapterów do mocowania FTZ II,
 • - obiektywów NIKKOR Z 24-120mm f/4 S,
 • - obiektywów NIKKOR Z 28-75mm f/2. 8 oraz
 • - obiektywów NIKKOR Z 400mm f/2. 8 TC VR S.
 • • Poprawiono działanie wykrywania twarzy/oczu oraz widoczność fotografowanych obiektów na zdjęciach zrobionych przy użyciu opcjonalnej lampy błyskowej. 11 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 2. 10
 • • Dodano obsługę obiektywów NIKKOR Z MC 50mm f/2. 8 oraz NIKKOR Z MC 105mm f/2. 8 VR S.
 • • Usunięto problem występujący po aktualizacji oprogramowania sprzętowego aparatu do wersji 2. 10, który czasami wzmacniał dźwięki generowane przez mechanizmy przysłony podczas obracania pierścieniem zoomu lub pierścieniem ustawiania ostrości w niektórych obiektywach z mocowaniem F podłączonych za pośrednictwem adaptera do mocowania FTZ. 10 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 2. 03
 • • Opcja Zapisz pozycję ostrości została dodana do MENU USTAWIEŃ. Jeśli wybrane jest Włącz, pozycja ostrości aktywna w momencie wyłączenia aparatu zostanie przywrócona po ponownym włączeniu aparatu. Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy aparat jest używany w połączeniu z obiektywem z autofokusem i mocowaniem Z.
 • • Usunięto problem, który powodował, że opcja wybrana dla ustawienia osobistego a2 (Wykr. tw. /oczu z aut. wyb. AF) w trybach P, S, A i M była resetowana przy każdym zresetowaniu ustawień osobistych dla trybu U1 lub U2. 03 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 2. 02
 • • Rozwiązano następujące problemy:
 • - Naciśnięcie przycisku powiększenia w trybie odtwarzania w celu wyświetlenia podglądu anulowało zmiany opcji Ustaw funkcję Picture Control > Odcień wprowadzone z użyciem Przetwarzanie NEF (RAW) w MENU RETUSZU.
 • - Pewne wartości przysłony nie były wybierane podczas obracania pierścieni sterujących obiektywów podanych poniżej w celu przymknięcia przysłony w trybie filmowania:
 • ▹ NIKKOR Z 50mm f/1. 2 S
 • ▹ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6. 3
 • ▹ NIKKOR Z 24-200mm f/4-6. 3 VR
 • ▹ NIKKOR Z DX 16-50mm f/3. 5-6. 3 VR
 • ▹ NIKKOR Z DX 50-250mm f/4. 3 VR
 • Zmiany w wersji 2. 02 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 2. 01
 • • Usunięto problem występujący w wersjach oprogramowania sprzętowego 2. 00 i 2. 01, który polegał na tym, że wartości precyzyjnej korekty wybrane dla Precyzyjna korekta AF > Zapisana wartość nie były prawidłowo stosowane podczas robienia zdjęć. 01 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 2. 00
 • • Usunięto problemy z wyświetlaniem znaków występujące, gdy język koreański lub uproszczony chiński był wybrany jako język w menu aparatu. Nie ma konieczności przeprowadzania aktualizacji, jeśli język koreański lub uproszczony chiński nie są dostępne do wyboru jako języki menu aparatu. 00 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 1. 11
 • • Po dodaniu opcji Włącz wykrywanie zwierząt do ustawienia osobistego a2 (Wykr. AF), AF z wykrywaniem twarzy (pyszczka)/oczu jest teraz dostępny podczas fotografowania psów i kotów. Kiedy ta opcja jest włączona, aparat będzie teraz wykrywał oczy i pyszczki psów i kotów (w trybie filmowania wykrywane są tylko pyszczki). Włącz wykrywanie zwierząt zostaje wybrane automatycznie, kiedy pokrętło trybu pracy znajduje się w położeniu SCN (tryb programów tematycznych) i wybrany jest program Portret zwierzaka.
 • • Dodano obsługę telekonwerterów Nikon TC-1, 4x/TC-2, 0x z mocowaniem Z.
 • • Dodano obsługę aktualizacji oprogramowania sprzętowego obiektywów z mocowaniem F. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego obiektywów z mocowaniem F są obsługiwane od wersji 1. 10 oprogramowania sprzętowego adaptera do mocowania FTZ.
 • • Zmieniono niektóre wartości liczby f wyświetlane podczas regulacji ekspozycji w krokach co 1/3 EV (f/1, 2 jest teraz wyświetlane jako f/1, 3). Zgodnie ze stanem na 21 lipca 2020 r., ma to zastosowanie do obiektywów NIKKOR Z 58 mm f/0, 95 S Noct.
 • • Krok braketingu jest teraz prawidłowo stosowany do zdjęć robionych z zablokowaną ekspozycją podczas korzystania z funkcji Braketing AE w trybie wyzwalania migawki Seryjne szybkie (rozszerzone).
 • • Priorytet wyzwalania migawki jest teraz włączony, jeśli AF-S Pojedynczy AF jest wybrane dla Tryb ustawiania ostrości, kiedy AF-ON (włączenie autofokusa) jest przypisane do przycisku AE-L/AF-L.
 • • Wprowadzono następujące udoskonalenia śledzenia obiektów:
 • - Użytkownicy mogą teraz przełączać między automatycznym wyborem pola AF a ekranami wyboru celu za pomocą osobistego elementu sterującego, takiego jak przycisk Fn1.
 • - Działanie funkcji śledzenia obiektów, kiedy AF-C jest wybrane podczas fotografowania, bardziej teraz przypomina działanie funkcji Śledzenie 3D w cyfrowych lustrzankach jednoobiektywowych.
 • • Przeanalizowano warunki, w których wyświetlany był monit zalecający skorzystanie z lampy błyskowej, i teraz monit jest wyświetlany w odpowiedniejszych okolicznościach.
 • • Rozwiązano następujące problemy:
 • - Kadr wybrany dla zdjęć w orientacji pionowej (portretowej) z użyciem PictBridge nie był prawidłowo odzwierciedlany na wydrukowanym zdjęciu.
 • - W rzadkich przypadkach autofokus nie włączał się, jeśli obiektyw NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3, 5–6, 3 VR został wysunięty w momencie włączania aparatu.
 • Zmiany w wersji 1. 11 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 1. 10
 • • Dodano obsługę przycisku Fn2 występującego w niektórych obiektywach. 10 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 1. 00
 • • Dodano obsługę przełącznika limitu ustawiania ostrości dostępnego na pewnych obiektywach z mocowaniem Z (zgodnie ze stanem na 12 lutego 2020 r., jest to tylko obiektyw NIKKOR Z 70–200mm f/2. 8 VR S). Przycisk Fn2 obiektywu nie jest obsługiwany.
 • • Materiał filmowy rejestrowany w trybie autoportretu jest teraz nagrywany z użyciem AF-F (ciągłego ustawiania ostrości), niezależnie od opcji wybranej dla trybu autofokusa.
 • Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego aparatu
  1. Włącz aparat.
  2. Naciśnij przycisk MENU aparatu i wybierz Wersja programu w MENU USTAWIEŃ, aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
  3. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
  4. Wyłącz aparat.
  Opis produktu
  NazwaWersja 2. 40 oprogramowania sprzętowego „C” aparatu Z 50
  Obsługiwane aparatyZ 50Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego aparatuWersje 1. 00–2. 30 oprogramowania sprzętowego „C”Nazwa plikuF-Z50-V240W. exeWymagania systemowe
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8. 1
 • Uwaga: wymagany jest czytnik kart i komputer.
  Prawa autorskieNikon CorporationTyp archiwumSamowyodrębniające sięReprodukcjaNiedozwolona
  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 • Utwórz folder na dysku twardym komputera i nadaj mu dowolną nazwę.
 • Pobierz F-Z50-V240W. exe do folderu utworzonego w kroku 1.
 • Uruchom F-Z50-V240W. exe, aby wyodrębnić następujący plik do folderu o nazwie „Z50Update”:
  • Z_50_0240. bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu)
 • Przy pomocy czytnika kart skopiuj „Z_50_0240. bin” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
  Uwaga: dopilnuj, aby skopiować oprogramowanie sprzętowe do głównego katalogu (najwyższego rzędu) na karcie pamięci. Aparat nie rozpozna nowego oprogramowania sprzętowego, jeśli plik zostanie umieszczony w folderze znajdującym się w katalogu głównym.
 • Włóż kartę pamięci do aparatu i włącz aparat.
 • Wybierz Wersja programu w MENU USTAWIEŃ i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć uaktualnienie oprogramowania sprzętowego.
 • Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci.
 • Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.
 • Uwaga: aby uzyskać szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
  Z-series_FirmUp_Win_Pl. pdf (PDF) (0, 33 MB)

  Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

  F-Z50-V240M. dmg
 • macOS Monterey w wersji 12
 • macOS Big Sur w wersji 11
 • macOS Catalina w wersji 10. 15
 • macOS Mojave w wersji 10. 14
 • macOS High Sierra w wersji 10. 13
 • macOS Sierra w wersji 10. 12
 • Pobierz F-Z50-V240M. dmg.
 • Kliknij dwukrotnie ikonę F-Z50-V240M. dmg, aby zamontować obraz dysku zawierający folder o nazwie „Z50Update”, który z kolei zawiera następujący plik:
  Z-series_FirmUp_Mac_Pl. pdf (PDF) (0, 28 MB)

  Umowa licencyjna użytkownika końcowego

  • Pobierz

   F-Z50-V240M. dmg
   (Około 30. 54 MB)

   Pobierz

   F-Z50-V240W. exe
   (Około 26. 85 MB)

   > Przemysłowy skaner stacjonarny 40

   Oto zasoby pomocy technicznej i naprawy przemysłowego skanera stacjonarnego

   pobieranie firmware

   • - FS40
   • - FS70
   • - VS40
   • - VS70

   Oprogramowania

   CAAESS00-001-R53

   Wspólne oprogramowanie sprzętowe dla xS40 i xS70. Przed zaktualizowaniem oprogramowania sprzętowego dokonaj aktualizacji Aurora do wersji 4. 0. 23.

    Pobierz 385 MB

   Instrukcje

  • FS/VS Smart Camera License Upgrade User Guide (en)

   MN-004305-02EN Rev. A

   Pobierz 2 MB
  • FS/VS Smart Camera Series Firmware Update User Guide (en)

   MN-004276-01EN Rev. com/apps/dlmanager? dlp=7b8a235653193b4c72c440110c25661656f56f5180957c98e7c0bc2144149cd1dc2a7b73f16e3338763a50dc5ebf58aab8eabc26a346d56f7e226fe04b7b3d404c365001ce96260380946317f780baf1e9c4f83db666c5e341f834969c59dc9a&c=pl&l=pl" rel="nofollow" data-analytics-name="FS/VS Smart Camera Series Firmware Update User Guide (en)" data-analytics-format="application/pdf" data-analytics-tags="asset-type:manual0, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/industrial-machine-vision-and-fixed-scanners/fixed-industrial-scanners/fs40, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/industrial-machine-vision-and-fixed-scanners/fixed-industrial-scanners/fs70, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/industrial-machine-vision-and-fixed-scanners/machine-vision-systems/vs40, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/industrial-machine-vision-and-fixed-scanners/machine-vision-systems/vs70" data-analytics-download-type="N/A" data-analytics-size="1 MB"> Pobierz 1 MB

   FS/VS Smart Camera Series Industrial Ethernet User Guide

   MN-003811-01EN Rev. com/apps/dlmanager? dlp=7b8a235653193b4c72c440110c25661656f56f5180957c98e7c0bc2144149cd1dc2a7b73f16e3338763a50dc5ebf58aab8eabc26a346d56f7e226fe04b7b3d404c365001ce96260380946317f780baf1663c65aecb011e50bcbf550e3787bc6a&c=pl&l=pl" rel="nofollow" data-analytics-name="FS/VS Smart Camera Series Industrial Ethernet User Guide" data-analytics-format="application/pdf" data-analytics-tags="asset-type:manual0, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/industrial-machine-vision-and-fixed-scanners/fixed-industrial-scanners/fs10, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/industrial-machine-vision-and-fixed-scanners/fixed-industrial-scanners/fs20, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/industrial-machine-vision-and-fixed-scanners/fixed-industrial-scanners/fs40, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/industrial-machine-vision-and-fixed-scanners/fixed-industrial-scanners/fs70, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/industrial-machine-vision-and-fixed-scanners/machine-vision-systems/vs20, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/industrial-machine-vision-and-fixed-scanners/machine-vision-systems/vs40, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/industrial-machine-vision-and-fixed-scanners/machine-vision-systems/vs70" data-analytics-download-type="N/A" data-analytics-size="4 MB"> Pobierz 4 MB

   FS/VS Smart Camera Series Product Reference Guide (en)

   MN-003810-02EN Rev. com/apps/dlmanager? dlp=7b8a235653193b4c72c440110c25661656f56f5180957c98e7c0bc2144149cd1dc2a7b73f16e3338763a50dc5ebf58aab8eabc26a346d56f7e226fe04b7b3d404c365001ce96260380946317f780baf109d5dd2a703d69829646cb80186887f2&c=pl&l=pl" rel="nofollow" data-analytics-name="FS/VS Smart Camera Series Product Reference Guide (en)" data-analytics-format="application/pdf" data-analytics-tags="asset-type:manual0, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/industrial-machine-vision-and-fixed-scanners/fixed-industrial-scanners/fs70, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/industrial-machine-vision-and-fixed-scanners/machine-vision-systems/vs20, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/industrial-machine-vision-and-fixed-scanners/fixed-industrial-scanners/fs40, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/industrial-machine-vision-and-fixed-scanners/machine-vision-systems/vs70, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/industrial-machine-vision-and-fixed-scanners/fixed-industrial-scanners/fs20, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/industrial-machine-vision-and-fixed-scanners/machine-vision-systems/vs40, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/industrial-machine-vision-and-fixed-scanners/fixed-industrial-scanners/fs10" data-analytics-download-type="N/A" data-analytics-size="8 MB"> Pobierz 8 MB

   Przewiń, aby znaleźć więcej nagrań wideo

   Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do rysunków 3D i 2D


   Odwiedź społeczność pomocy technicznej, aby uzyskać dostęp do kompletnego bazy wiedzy firmy Zebra.

   Aby zapewnić wysoką dyspozycyjność i dostępność, możemy pomóc Twojej firmie zagwarantować, że komputery przenośne Zebra, skanery kodów kreskowych, urządzenia RFID i infrastruktura bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) są dostępne online i gotowe do pracy.

   VisibilityIQ™ OneCare™ zapewnia krytyczne informacje operacyjne, aby uzyskać wgląd w kluczowe kluczowe kluczowe wskaźniki KPI naprawy, poziomy usług i wydajność usług naprawczych.

   Bezpłatnie dla klientów z Zebra OneCare™ aktywną umową.

   Dla programistów & partnerzy

   Zabezpieczenia & Analytics

   12 stycznia 2023 r.

   3-1-0001-1 oprogramowania układowego zestawu nagłownego

   ustawienia lokalnego zestawu nagłownego w aplikacji Webex

   Zestaw nagłowny Cisco z serii 500 obsługuje ustawienia lokalnego zestawu nagłownego w najnowszej wersji aplikacji Webex.

   W aplikacji Webex można teraz wykonać następujące czynności:

   • Znajdź informacje o zestawie nagłownym
   • Dostosowywanie głośności głośnika zestawu nagłownego, zestawie nagłownym, ustawień korektora i wzmocnienia mikrofonu
   • Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

   Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części ustawienia zestawu nagłownego Cisco w Webex aplikacji

   Tryb zawsze włączony

   W tej wersji oprogramowania układowego jest wprowadzana zawsze tryb wł. Domyślnie zestaw nagłowny serii 560 i podstawa inicjuje połączenie DECT, gdy telefon, komputer lub urządzenie działa w trybie odtwarzania dźwięku Gdy jest aktywny, tryb zawsze włączony utrzymuje połączenie audio DECT między seriami i bazą danych Cisco zestawu 560

   Tryb zawsze włączony można włączać i wyłączać za pośrednictwem aplikacji Webex i w Cisco IP Phones z oprogramowaniem firmware w wersji 14, 2 lub nowszej


    
   • Administrator zestawu nagłownego może wyłączyć tryb zawsze włączony w koncentratorze sterowania.

   • tryb zawsze włączony wpływa zarówno na DECT rozmieszczania gęstości, jak i czasu pracy baterii zestawu nagłownego Jeśli korzystasz z zestawu nagłownego w środowisku o zbyt gęstym DECT, upewnij się, że jest on administratorem

    Aby uzyskać kompletne DECT informacje na temat wdrażania, patrz wdrażanie DECT w pracy w serii 560 zestawu nagłownego Cisco

   • Chociaż tryb zawsze włączony nie ma wpływu na jakość połączeń, jakość dźwięku strumieniowania jest nieco niska, ponieważ zestaw nagłowny utrzymuje połączenie przez niższą częstotliwość DECT.

   Więcej informacji na temat przełączania trybu zawsze włączony zawiera sekcja Korzystanie z funkcji zawsze włączone w przypadku serii 560 zestawów nagłownych Cisco

   Zdarzenie Dock

   Domyślnie można odbierać połączenia, podnieśjąc zestaw nagłowny 560 z bazy i zamykając je po ponownym włączeniu. Ta wersja oprogramowania sprzętowego umożliwia włączenie i wyłączenie tej funkcji za pośrednictwem aplikacji Webex lub Cisco IP Phones w oprogramowaniu firmware 14, 2 lub nowszej.

   Lepsze działanie głośności

   Teraz można nacisnąć i przytrzymać klawisz głośności, aby dostosować głośność zestawu nagłownego Sygnał alarmowy jest ostrzegany, gdy głośność zestawu nagłownego osiągnął swój minimalny lub maksymalny poziom.

   Zapasowa stacja bazowa serii 560 Cisco zestawu nagłownego

   Można teraz kupić standardową serii 560 lub stacji wielopodstawowej jako autonomiczną jednostkę SKU. Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych serii 500 zestawu nagłownego Cisco


    

   Zapasowa stacja bazowa wymaga programu 560 Series firmware 2. 4 (1) lub nowszego do pracy.

   18 października 2022 r.

   Oprogramowanie sprzętowe zestawu nagłownego w wersji 3. 0 (0, 1)

   Aktualizacja pliku COP

   Ta wersja oprogramowania sprzętowego obejmuje aktualizacje serii 320 zestawów nagłownych, Cisco zestawów 720 i Cisco 730 zestawu nagłownego Cisco

   Aby uzyskać informacje na temat nowych wersji Cisco nagłownych serii 320, serii 720 i 730, patrz:

   • Uwagi dotyczące wydania zestawu słuchawkowego Cisco z serii 320
   • Uwagi dotyczące wydania zestawu słuchawkowego Cisco z serii 720
   • Informacje o wersji programu Cisco nagłownym 730

   28 czerwca 2022 r.

   Oprogramowanie zestawu nagłownego 2. 3 (201. 1)

   Drobne poprawki błędów

   Ten numer oprogramowania sprzętowego rozwiązuje problemy z parowaniem i konferencją z serii 560.

   Aktualizacja pliku COP

   Ta wersja oprogramowania układowego obejmuje aktualizacje adaptera USB HD cisco na730 głownego i cisco zestawu USB

   Aby uzyskać informacje na temat nowych wersji interfejsu Cisco zestawu nagłownego 730 i kart USB, patrz:

   • Informacje o wersji programu Cisco nagłownym 730
   • uwagi o wydaniu karty USB HD zestawu Cisco słuchawkowym

   10 marca 2022 r. 3 (101. 2)

   Drobne poprawki błędów

   Ten numer oprogramowania sprzętowego rozwiązuje problemy z opóźnieniem dźwięku z serii 560 i współdziałanie z aplikacją Webex.

   9 sierpnia 2021 r.

   2. 3 (1) oprogramowania układowego zestawu nagłownego

   obsługa Cisco Accessory Hub w przypadku zestawów nagłownych Cisco 520 i 530 serii

   Cisco Accessory Hub mogą rozpoznawać i aktualizować zestawy nagłowne Cisco nagłowne 520 i 530 serii, w których 2. 3 (1) się oprogramowanie sprzętowe lub nowsze.

   Cisco Accessory Hub to aplikacja internetowa umożliwiająca uaktualnienie oprogramowania układowego zestawu nagłownego bez dostępu do Cisco IP Phone, Cisco Jabber lub aplikacji Webex. Za pomocą aplikacji internetowej można także wyświetlać numer seryjny zestawu nagłownego i wersję oprogramowania układowego

   Aby skorzystać z Cisco Accessory Hub, po prostu przejdź do https://upgrade. com/accessories , podłącz zestaw nagłowny do portu USB komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


    

   Obecnie Cisco Accessory Hub jest obsługiwana tylko w przypadku programu Google Chrome lub Microsoft Edge opartego na chromie, w wersji 92 lub nowszej.

   uaktualnienia do serii 520 zestawów nagłownych Cisco i 530 w aplikacji Webex VDI dla systemu Linux

   Oprogramowanie firmware serii Cisco nagłowek 520 i 530 można zaktualizować w najnowszej wersji aplikacji Webex dla systemu Linux. W przypadku korzystania z Webex z serii 500 zestawu nagłownego Cisco) ustawienia oprogramowania układowego zestawu nagłownego są automatycznie aktualizowane. Wyskakujące powiadomienie informuje o dostępności aktualizacji i monituje o rozpoczęcie aktualizacji.

    

   Wymagane oprogramowanie układowe zestawu nagłownego 2. 3 (1) lub późniejsze w celu rozpoczęcia uaktualnienia w aplikacji Webex dla systemu Linux.

   integracja z zestawem nagłownym Cisco z systemem Cisco Jabber VDI dla systemu Linux

   Cisco zestaw nagłowny Cisco z serii 500 obsługuje mechanizmy sterowania połączeniami na najnowszej wersji programu Cisco Jabber VDI dla systemu Linux

   Można:

   • Odbierz, Zakończ i Odrzuć połączenia

   • Zawieszanie i wznawianie połączeń

   • Regulacja głośności zestawu nagłownego (tylko w przypadku lokalnego sterowania głośnością)

   • Wyciszenie i wyłączenie wyciszenia zestawu słuchawkowego

   • Dostosowywanie i resetowanie ustawień lokalnego zestawu nagłownego

   • Zbieranie i wysyłanie dzienników zestawów słuchawkowych

   • Wyświetlanie zestawów nagłownych przy użyciu Cisco Unified Communications Manager Administration


    

   Do uaktualnienia zestawu nagłownego wymagane jest oprogramowanie układowe zestawu nagłownego 2. 3 (1) lub nowsze

   obsługa zestawu nagłownego Cisco przez Webex w systemie macOS for ARM64

   Zestawy nagłowne Cisco są w pełni zgodne z wersją Webex aplikacji macOS (Apple M1 Chip). svg"/>
    

   Zestawy nagłowne Cisco z serii 520 i 530 z zestawem firmware zestawu nagłownego 2. 2 (1) lub starszej wersji nie będą mogły aktualizować ani raportować zapasów do centrum sterowania przy użyciu aplikacji Webex dla macOS (mikroukład Apple M1)

   Ulepszenie SHA-512 pliku COP

   Począwszy od Cisco Unified Communications Manager wersja 14, 0 wszystkie obciążenia zestawów nagłownych muszą być szyfrowane przy użyciu algorytmu mieszania SHA512 i kończą się na nazwie pliku. cop. SHA512.

   Obsługa obniżenia poziomu w przypadku zestawów nagłownych Cisco z serii 520 i 530

   Administratorzy Cisco Unified Communications Manager mogą obniżyć poziom nagłownia serii 520 i zestawu nagłownego Cisco z serii 530 od nowszych wersji oprogramowania sprzętowego


    

   W celu obniżenia poziomu serii 520 lub 530 wymagany jest telefon Firmware lub Cisco Jabber 14, 1 lub nowszy

   Kontrola wielu aplikacji za pomocą zestawów nagłownych Cisco z serii 520 i 530

   Mamy uproszczoną kontrolę połączeń z wieloma aplikacjami w seriach Cisco nagłownych 520 i 530, dzięki czemu można jednocześnie zarządzać połączeniami aktywnymi na wielu telefonach aplikacji Na przykład można wyciszyć aktywne połączenie na Webex a następnie odebrać połączenie przychodzące na Cisco Jabber za pośrednictwem interfejsu użytkownika Jabber Połączenia zestawu nagłownego w trakcie połączenia Jabber są z nim aktywne Po zakończeniu połączenia Jabber można wznowić pierwotne połączenie Webex i zachować kontrolę przy użyciu zestawu nagłownego.

   3 grudnia 2020 r. 2 (1) oprogramowania układowego zestawu nagłownego

   zestawy nagłowne Cisco z serii 560 w Webex spotkanie z wieloma otwartymi klientami wstępnymi

   Zestaw Cisco nagłowny 560 umożliwia użytkownikom ulepszone działanie funkcji sterowania połączeniami w Cisco Webex Meetings, gdy użytkownik ma otwarte inne aplikacje wywołujące Wcześniej program Cisco nagłowny w serii 560, co pewien czas, napotyka niespodziewanie zachowanie podczas otwierania kilku aplikacji dzwoniących

   Cisco z DECT serii 560 zestawu nagłownego Cisco, poprawa jakości dźwięku

   Ustawienie wąskiego pasma serii 560 Cisco nagłownym jest używane DECT kodek G. 727. Ten kodek zapewnia lepszy komfort obsługi dźwięku, gdy sygnał radiowy jest zbyt niski lub gdy występują zakłócenia.

   Centrum akcesoriów Cisco

   Z programu Google Chrome można Cisco Accessory Hub korzystać w wersji 86 lub nowszej.

   Cisco Accessory Hub to aplikacja internetowa umożliwiająca uaktualnienie oprogramowania układowego Cisco zestawu nagłownego w serii 500 bez dostępu do Cisco IP Phone, Cisco Jabber lub aplikacji Webex. Można również wyświetlić numer seryjny zestawu nagłownego i wersję oprogramowania sprzętowego.

   Aby korzystać z Cisco Accessory Hub, po prostu przejdź do

   Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części uaktualnianie zestawu nagłownego na Cisco Accessory Hub.

   Spis zestawu nagłownego przez Webex Meetings

   Zestawy nagłowne podłączane za pośrednictwem kabla USB do Webex Desk Pro są wyświetlane na stronie urządzenia w urządzeniu centralnym sterowania. Administratorzy Webex mogą śledzić zestawy słuchawkowe według modelu, numeru seryjnego, wersji oprogramowania sprzętowego, stanu połączenia i historii połączeń.

   Ustawienie sygnału dzwonka zestawu nagłownego w Cisco IP Phones

   Zachowanie dzwonka zestawu nagłownego można zmienić w menu preferencje na Cisco IP Phone serii 7800 i 8800 Ustawienie zostaje zapisane na telefonie i ma zastosowanie do wszystkich łączy nagłownych Cisco

   W przypadku korzystania z wielobaseowego zestawu nagłownego Cisco 560 należy nacisnąć przycisk Zmiany wprowadzone przez sygnał dzwonka zostaną uwzględnione w podstawowej bazie sygnału.

   Domyślnie telefon postępuje zgodnie z zachowaniem ustawień dzwonka telefonu. Aby słyszeć telefon dzwonka, należy wybrać opcję włączone. Jeśli w trakcie połączenia przychodzącego nie słychać żadnego dzwonka, wybierz opcję wył.

   Ten składnik wymaga modelu Cisco IP Phone serii 8800 lub Cisco IP Phone 7800 serii z wersją oprogramowania sprzętowego telefonu 14. 0 (1) lub nowszym

   15 czerwca 2020 r. 1 (1) oprogramowania układowego zestawu nagłownego

   Konferencyjna seria 560 zestawów nagłownych Cisco jest domyślnie włączona

   Funkcja konferencji Cisco nagłownej serii 560 jest domyślnie włączona przy użyciu oprogramowania sprzętowego zestawu nagłownego 2. 1 (1). Tę funkcję można wyłączyć w programie Cisco Unified CM Administration.

   Udoskonalenia automatycznego przełączania zestawów nagłownych Cisco z serii 560

   Wersja oprogramowania firmware 2. 1 (1) wprowadza ulepszone funkcje automatycznego przełączania w wielowymiarowej serii 560 zestawu nagłownego Cisco Wiele z nich automatycznie przełącza się tylko między źródłami, gdy w wybranym źródle nie ma jeszcze aktywnego połączenia Wcześniej, czasami wielopodstawa jest przełączana, niezależnie od bieżącego stanu połączenia

   Aby przełączyć źródła podczas aktywnego połączenia, należy zawiesić bieżące łącze i ręcznie nacisnąć źródło, na które użytkownik chce przełączyć się na stronie wielobase.

   Zestaw nagłowny Cisco z serii 560 ma uprawnienia wyłączające po 10 minutach

   Aby zaoszczędzić baterię, Seria 560 zestawów nagłownych Cisco jest wyłączona, jeśli nie jest sparowana z bazą w przedziale 10 minut Zestaw nagłowny jest automatycznie przywracany i sparowany, gdy jest bezpiecznie umieszczony na zasilanej bazie Aby włączyć zestaw nagłowny, można też nacisnąć i przytrzymać przycisk połączenia przez 4 sekundy

   Extension Mobility zalogować się przy użyciu zestawów nagłownych Cisco

   Extension Mobility korzysta z możliwości uruchomienia się urządzenia po podłączeniu się do telefonu cisco z serii 500 lub cisco zestawów 730 w somone innej firmy Aby to obsłużyć, należy włączyć w Cisco Unified Communications Manager telefonach Extension Mobility oparte na zestawach nagłownych

   Nie następujące elementy są używane Extension Mobility:

   • Seria numerów nagłownych Cisco z serii 500 musi łączyć się z telefonem za pośrednictwem kabla USB lub Y. Do telefonu można też połączyć się i nawiązać z nim połączenie za pośrednictwem standardu wielobazowego serii 560 zestawów nagłownych Cisco lub Cisco zestawów 560
   • Połączenie Cisco zestawu nagłownego 730 musi być połączone z telefonem za pośrednictwem kabla USB. Bluetooth i karta USB Cisco standard 730 nie jest obsługiwana.

   Jeśli użytkownik połączy się z zestawem nagłownym w telefon, telefon sprawdzi się z Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) w celu sprawdzenia, czy numer seryjny zestawu nagłownego jest mapowany na użytkownika.

   • Jeśli mapowanie istnieje, na ekranie telefonu jest wyświetlana Extension Mobility ekran i wyświetlany jest identyfikator użytkownika skojarzony z zestawem nagłownym Użytkownik wprowadza PIN, aby się zalogować.
   • Jeśli mapowanie nie istnieje, użytkownik widzi stronę skojarzenie zestawu nagłownego i wprowadza jej identyfikator użytkownika oraz PIN. Telefon przekazuje numer seryjny zestawu nagłownego na Unified CM, które mapuje zestaw nagłowny na użytkownika. Następnie pojawi się ekran Extension Mobility logowania. Użytkownik zmienia identyfikator użytkownika na identyfikator użytkownika i wprowadza numer PIN.

    Następnym razem, gdy użytkownik podłączy słuchawkę do telefonu, Unified CM odnajduje identyfikator użytkownika na podstawie numeru seryjnego zestawu nagłownego


     

    W systemie Unified CM Software Release 12. 5 (1) SU3 można wyłączyć wymaganie PIN wejściowego, gdy zestaw nagłowny jest rejestrowany na użytkownikach

   Użytkownik automatycznie wyloguje się z Extension Mobility, gdy odłączają zestaw nagłowny lub po określonym czasie nieaktywności

   Użytkownik może również wylogować się automatycznie, jeśli seria 560 zestawów nagłownych Cisco jest zbyt duża od podstawy. W takim przypadku jeśli zestaw nagłowny jest ponownie połączony z bazą przed upływem czasu nieaktywności, użytkownik nie musi się logować ponownie

   Użytkownicy mogą powiązać swój zestaw słuchawkowy z identyfikatorem użytkownika w menu Akcesoria w telefonie.

   Administratorzy mogą powiązać zestaw słuchawkowy z użytkownikiem w systemie Unified CM na stronie Zarządzanie użytkownikami. svg"/>
    

   Jeśli zestaw słuchawkowy jest uaktualniany lub nastąpi połączenie, nie można dokonać powiązania. Przed wykonaniem tej procedury poczekaj na zakończenie uaktualnienia lub zakończenie połączenia.

   Ta funkcja wymaga:

   • Unified CM:
    • Software Release 11. 5 (1) SU8 lub nowszej
    • Software Release 12. 5 (1) SU3 lub nowszej

    Funkcja wymaga skonfigurowania nowych pól na stronie administrowania konfiguracją parametrów usługi. Funkcja ta wymaga, aby usługa zestawu nagłownego Cisco była aktywna na Unified CM.

   Aby uzyskać więcej informacji na Extension Mobility, zapoznaj się z podręcznikami konfiguracji Cisco Unified Communications Managerowych.

   Spis zestawów nagłownych w koncentratorze sterowania

   Zestawy nagłowne połączone z aplikacją Webex są wyświetlane na stronie urządzenia w urządzeniu centralnym sterowania.

   uaktualnienia zestawu nagłownego w aplikacji Webex

   Oprogramowanie firmware serii 500 zestawu nagłownego Cisco można zaktualizować w najnowszej wersji na komputerze stacjonarnym aplikacji Webex.

   źródło uaktualnienia zestawu nagłownego na stronie www telefonu IPowego

   W sekcji informacje o urządzeniu na stronie www Cisco IP Phone jest teraz dostępne ustawienie ograniczeń dotyczących aktualizacji oprogramowania sprzętowego zestawu nagłownego

   Ta funkcja nie ma wpływu na użytkownika.

   obsługa Webex dla infrastruktury VDI w systemie Linux

   Cisco zestaw nagłowny Cisco z serii 500 obsługuje mechanizmy sterowania połączeniami na najnowszych wersjach Cisco Webex Teams dla komputerów z systemem VDI Linux.

   Można:

   • Odbierz, Zakończ i Odrzuć połączenia

   • Zawieszanie i wznawianie połączeń

   • Regulacja głośności zestawu nagłownego

   • Wyciszenie i wyłączenie wyciszenia zestawu słuchawkowego

   Integracja Cisco zestawu nagłownego i Finesse

   Integracja Cisco zestawu nagłownego i Finesse zwiększa produktywność agentów centrum kontaktów, dając im możliwość zmiany statusu Ready (Read Read/not Ready ) w prawo w przypadku zestawu nagłownego firmy Cisco Gdy funkcja ta jest włączona, przycisk wyciszania zestawu nagłownego działa jako przycisk gotowy/niegotowy , gdy Agent połączenia jest bezczynny Umożliwia to agentowi określenie, czy są gotowi do przejęcia innego połączenia, bez konieczności przechodzenia na pulpit Finesse. Wszystkie stany agentów są synchronizowane między zestawem nagłownym a Cisco Finesse, dzięki czemu bieżący stan jest określany przez oba te zestawy. W trakcie połączeń przycisk wyciszanie zestawu nagłownego zachowuje istniejące funkcje jako przycisk wyciszenie/Wyłącz wyciszenie.

   Ta funkcja jest dostępna jako funkcja podglądu w Cisco Unified Communications Manager, Release 11. 5 (1) SU8 i jest skierowana do wdrożeń centrum kontaktów. Funkcję można wdrożyć w ramach testowania i opracowywania wewnętrznego, ale nie zaleca się wdrażania tej funkcji w środowisku produkcyjnym. Wszystkie zgłoszenia serwisowe do usługi Cisco TAC są traktowane jako poziom ważności 4. W przyszłej wersji ma być dodawana pełna obsługa.

   Aby korzystać z tej funkcji, należy włączyć ją za pomocą parametru przedsiębiorstwa Menu konfiguracyjne staje się aktywne dopiero po włączeniu parametru przedsiębiorstwa

   Dodatkowe informacje na temat tej funkcji staną się dostępne po Cisco Unified Communications Manager wydaniu oprogramowania 11. 5 (1) SU8.

   19 grudnia 2019 r. 0 (1) oprogramowania układowego zestawu nagłownego

   Udoskonalenie wielopodstawowe serii 560 zestawu nagłownego Cisco

   Użytkownicy mogą odbierać połączenia przychodzące z dowolnego połączonego źródła przy użyciu przycisku Połącz z zestawem słuchawkowym.

   DECT ulepszeniu serii 560 zestawów nagłownych Cisco

   Domyślną częstotliwością DECT serii 560 zestawów nagłownych Cisco to teraz Medium. Administratorzy mogą modyfikować to ustawienie w Cisco Unified Communications Manager Administration.

   Ta funkcja wymaga Cisco Unified Communications manager 11. 5 (1) SU7 lub nowszej albo 12. 5 (1) SU1 lub nowszej. Starsze wersje Cisco Unified Communications Manager mogą zmieniać ustawienia poprzez bezpośrednie modyfikacje pliku defaultheadsetconfig. json.

   Elementy sterujące administratora zestawu nagłownego Cisco

   Administratorzy Cisco Unified Communications Manager mogą ograniczyć zestaw nagłowny do akceptowania wyłącznie uaktualnień oprogramowania sprzętowego z urządzeń Cisco Unified Communications Manager za pomocą parametru source firmware (oprogramowanie sprzętowe)

   Ta funkcja wymaga Cisco Unified Communications manager 11.

   dzienniki połączenia z Cisco Webex DX seriami

   Cisco Webex DX70 i urządzenie dx80 teraz zawiera w dzienniku połączenia informacje o zestawach nagłownych.

   Ulepszenie kontroli Hookswitch elektronicznego

   Elektroniczna Cisco IP Phones kontrola hookswitch dla połączeń z serii 560 Cisco zestawu nagłownego Cisco jest teraz włączona i może zostać wyłączona przez użytkowników końcowych.

   Ten składnik wymaga oprogramowania firmware telefonu 12. 7 (1) lub nowszego.

   Obsługa Jabber dla urządzeń systemu Windows 10 64-bitowe

   Zestaw nagłowny Cisco z serii 500 obsługuje Cisco Jabber na urządzeniach-bitowych z systemem Windows 10 64.

   Obsługa programu Cisco UC-one

   Połączenia cisco nagłownych serii 520 i cisco zestawu 530 z serii są obsługiwane na Cisco UC 1.

   20 czerwca 2019 r.

   1. 5 (1) oprogramowania układowego zestawu nagłownego

   Udoskonalenia serii 560 zestawów nagłownych Cisco

   W przypadku oprogramowania firmware 1. 5 (1) użytkownicy mogą wykonywać dalsze czynności za pomocą zestawów nagłownych Cisco z serii 560 Mogą one:

   • Należy sparować do trzech dodatkowych zestawów nagłownych na standardowej lub wielostandardowym panelu, aby szybko połączyć się z tym samym połączeniem.

   • Słuchaj wysokiej jakości odtwarzania muzyki na komputerach Mac.

   • Zapisywanie maksymalnie czterech Bluetooth urządzeń na stronie wielobase.

   Informacje o zestawach nagłownych można wyświetlać w dziennikach narzędzia zgłaszania problemów (PRT)

   Wielopodstawa jest obsługiwana przez aplikację Cisco Jabber mobile.

   Ogólne udoskonalenia serii 500 dla zestawu nagłownego Cisco

   Użytkownicy Cisco nagłowni 500, którzy podłączyli się do Cisco IP Phone mogą teraz słyszeć połączenia przychodzące na swoich zestawach nagłownych. Wielopodstawowy zestaw serii 560 Cisco nagłowny może słyszeć sygnał dzwonka zarówno w zaznaczonym, jak i niezaznaczonym źródle.

   Aplikacja Cisco nagłowna 500 ma ulepszoną jakość połączenia na urządzeniach Cisco Webex DXowych

   Moduł Cisco nagłowny z serii 500 ma pełną kontrolę nad połączeniami w aplikacji Webex.

   Funkcje obsługi zestawu nagłownego

   Zestawami nagłownymi przez firmę Cisco można zarządzać i sterować za pośrednictwem na Cisco Unified Communications Manager Administration.

   Można:

   • Stosowanie niestandardowych ustawień i kontrolowanie domyślnych szablonów

   • Śledzić wdrożone zestawy nagłowne i generować raporty o zapasach

   • Uaktualnienie oprogramowania układowego zestawu nagłownego i zarządzanie nim

   • Rozwiązywanie problemów z zestawami nagłownymi i gromadzeniem metryk

   Funkcje obsługi zestawu nagłownego wymagają Cisco Unified Communications Manager 12.

   Generowanie dziennika narzędzia raportowania problemów z Cisco Unified Communications Manager

   Dziennik narzędzia zgłaszania problemów (PRT) można generować z Cisco Unified Communications Manager Administration. Umożliwia to zebranie dzienników telefonu bez generowania raportu na telefonie. W tym wydaniu informacje o zestawie nagłownym są również wyświetlane w dzienniku, który można wykorzystać podczas rozwiązywania problemów.

   Dziennik PRT jest generowany w Cisco Unified Communications Manager Administration przy użyciu.

   Przed wygenerowaniem dziennika PRT należy dodać adres serwera do pola obsługa klienta — adres URL w Cisco Unified Communications Manager.

   Ta funkcja wymaga Cisco Unified Communications Manager 12.

   Jabber — udoskonalenia zestawu nagłownego

   Użytkownicy Jabber mogą regulować Ustawienia korektora zestawu nagłownego i zestawie nagłownym. Ta funkcja wymaga Cisco Jabber w wersji 12, 6 lub nowszej.

   Administratorzy Jabber mogą wyświetlać spis zestawów nagłownych i zdalnie konfigurować zestawy nagłowne. Ta funkcja wymaga Cisco Jabber w wersji 12. 6 mr lub nowszej oraz Cisco Unified Communications Manager 12.

   28 stycznia 2019 r. 0 (2) oprogramowania układowego zestawu nagłownego

   Obsługa wielobaseowa

   W tej wersji jest dostępna obsługa wielosystemowych serii 560 zestawów nagłownych Cisco Wiele z nich umożliwia nawiązywanie połączeń z wieloma źródłami i zapewnia znakomitą jakość sieci bezprzewodowych Użytkownicy mogą jednocześnie łączyć się z maksymalnie trzema źródłami połączeń i przełączać się między źródłami za pomocą przycisków wielopunktowych. Ponadto firma wielobase oferuje również połączenia z urządzeniami Bluetooth.

   Zestaw wielopodstawowy jest zgodny z urządzeniami Standard Base.

   Rozszerzone standardowe funkcje podstawowe

   Użytkownik może odbierać i kończyć połączenia po podłączeniu i skonfigurowaniu serii 560 dla zestawu nagłownego Cisco w standardowym systemie bazowym. svg"/>
    

   Funcitonality to ten, który jest macierzysty dla Mikrostrony wielopodstawowej

   obsługa interfejsu użytkownika w Webex Meetings i Cisco Webex DX seriach

   Moduł Cisco nagłowny 500 serii ma w pełni zintegrowaną obsługę z złączem USB dla:

   • Cisco Webex Meetings w systemach operacyjnych Windows i Mac.

   • Cisco Webex DX serii, w których działa oprogramowanie Firmware w wersji 9, 3 lub nowszej

   Nowe opcje uaktualniania zestawów nagłownych Cisco w Cisco Jabber

   Zestaw nagłowny można uaktualniać za pomocą aplikacji Cisco Jabber desktop (wersję oprogramowania 12, 5 lub nowszą)

   Zdalna konfiguracja parametrów zestawu nagłownego w telefonach lokalnych

   Parametry serii 500 zestawu nagłownego Cisco można skonfigurować w taki sposób, aby były używane z telefonami lokalnymi Jest to wygodny sposób skonfigurowania lub zmodyfikowania domyślnych ustawień zestawu nagłownego w organizacji w Cisco IP Phones.

   Aby skonfigurować ustawienia, Pobierz plik defaultheadsetconfig. JSON z witryny pobierania oprogramowania firmy Cisco i postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w pliku Readme.

   Konfiguracja zdalna wymaga:

   • 12. 5 (1) lub nowszej wersji oprogramowania Firmware Cisco IP Phone serii 7800 i Cisco IP Phone 8800

   • Cisco Unified Communications Manager wersję 10. 5 (2), 11. 0 (1), 11. 5 (1), 12. 0 (1), i 12. 5 (1) lub nowszą.

   Ustawienia te można skonfigurować w następujący sposób:

   • Głośność głośnika

   • Wzmocnienie mikrofonu

   • Odsłuch

   • Korektor

   • Przepustowość audio

   • Bluetooth

   • DECT zakresu radiowego

   Przed zastosowaniem pliku defaultheadsetconfig. json należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe telefonów do najnowszej wersji.

   Brak ulepszeń

   Zestawy nagłowne mają dodatkowe alerty dźwiękowe, które umożliwiają Powiadamianie użytkowników o naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku połączenia w celu zakończenia połączenia


    

   Inne źródła mogą mieć inne ustawienia tonowe. W zależności od wybranego źródła może istnieć WARIANCJA jakości i głośności dźwięku Jest to zauważalne, gdy urządzenie Bluetooth nawiąże połączenie lub rozłączy się z siecią wielobase.

 • Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Ge Spacemaker Sh20

  Bezpośredni link do pobrania Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Ge Spacemaker Sh20

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Ge Spacemaker Sh20