Ustawienie Brother Intellifax 1960c

Ustawienie Brother Intellifax 1960c jest zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom w szybkim i łatwym skonfigurowaniu urządzenia. Ustawienie Brother Intellifax 1960c obejmuje wybór języka, wybór sieci, ustawienia drukarki, ustawienia skanera i ustawienia faxu. Użytkownicy mogą także dostosować opcje drukowania, skanowania i faxowania zgodnie z ich potrzebami. Ustawienia Brother Intellifax 1960c obejmują również dostosowanie czasu wykonywania zadań, jak drukowanie, skanowanie i wysyłanie faxu, oraz ustawienia zapisu i wyświetlania dokumentu. Ustawienia Brother Intellifax 1960c pozwalają użytkownikom na elastyczne dostosowanie urządzenia do ich potrzeb, co pozwala im cieszyć się niezawodnym i wydajnym działaniem urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Ustawienie Brother Intellifax 1960c

  1. HomeBrother
  2. Serwis i wsparcie
  3. Podręczniki i instrukcje

Znajdź instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika do swojego urządzenia.

Aby rozpocząć, podaj proszę model urządzenia. Znajdziesz go na samym urządzeniu lub na jego opakowaniu. Jeśli nie znasz modelu, pomożemy Ci go znaleźć.

Jeśli nie znajdziesz swojego modelu, odwiedź stronę support. com

Ustawienia drukowania

Ustawienia drukowania można zmienić, wybierając opcje z listy Print Settings (Ustawienia drukowania):

Zakładka Basic (Podstawowe)

Media Type (Typ nośnika)

Można wybrać następujące typy nośnika:

Plain Paper (Papier standardowy)

Thin Paper (Cienki papier)

Thick Paper (Gruby papier)

Thicker Paper (Grubszy papier)

Bond Paper (Papier dokumentowy)

Recycled Paper (Papier ekologiczny)

Envelopes (Koperty)

Env. Thick (Kop. grube)

Env. Thin (Kop. cienkie)

Label (Etykieta)

Print Quality (Jakość druku)

Można wybrać następujące ustawienia jakości druku.

Normal (Normalny) (600 × 600 dpi)

Klasa 600 dpi. Zalecana do zwykłego drukowania. Dobra jakość wydruku przy dobrej szybkości drukowania.

Fine (Wysoka) (klasa 2400 dpi)

Klasa 2400 dpi. Tryb najwyższej jakości drukowania. Zalecany do drukowania obrazów wymagających dużej dokładności, takich jak zdjęcia. Ponieważ dane potrzebne do drukowania są dużo większe niż w trybie normalnym, czas przetwarzania i przesyłania danych oraz czas druku są dłuższe.

Color/Mono (Kolor/mono)

Można wybrać następujące ustawienia Kolor/Mono:

Auto (Automatyczny)

Drukarka sprawdza obecność kolorów w danych dokumentach. Jeśli wykryje kolor, wydruk będzie w kolorze. Jeśli nie wykryje obecności koloru, wydrukuje w trybie monochromatycznym. Całkowita prędkość druku może się obniżyć.

Color (Kolor)

Ustawienie odpowiednie do drukowania w kolorze dokumentów zawierających kolory.

Mono

Ustawienie odpowiednie do drukowania dokumentów, w których występuje wyłącznie tekst i/lub obiekty czarno-białe i w skali szarości. W trybie Mono prędkość drukowania jest większa niż w trybie Kolor. Jeśli dany dokument zawiera kolory, wybranie trybu Mono spowoduje wydrukowanie dokumentu w 256 odcieniach szarości.

Informacja

Jeśli tonery błękitny, purpurowy lub żółty wyczerpią się, wybór trybu Mono umożliwi drukowanie do czasu wyczerpania się tonera czarnego.

Toner Save Mode (Tryb oszczędzania toneru)

Tryb ten umożliwia zmniejszenie zużycia tonera. Ustawienie opcji Toner Save Mode (Tryb oszczędzania toneru) na On (Wł. ) spowoduje, że druk będzie jaśniejszy. Ustawienie domyślne to Off (Wył. ).

Informacja

Nie zaleca się używania trybu Toner Save (Oszczędzanie tonera) do drukowania zdjęć i obrazów w skali szarości.

Reverse Print (Druk odwrócony) (tylko wersje Mac OS X 10. 3 i 10. 4)

Zaznacz opcję Reverse Print (Druk odwrócony), aby odwrócić wydruk tak, aby jego dolna część znajdowała się na dole.

Support (Wsparcie)

Za pomocą przycisku Support (Wsparcie) można otworzyć witrynę Brother Solutions Center (http://solutions. com) oraz stronę autoryzowanego dostawcy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych firmy Brother. Brother Solutions Center jest stroną internetową oferującą informacje dotyczące posiadanego produktu Brother, łącznie z FAQ (często zadawanymi pytaniami), podręcznikami użytkownika, aktualizacjami sterowników oraz wskazówkami dotyczącymi obsługi drukarki.

Zakładka Advanced (Zaawansowane)

Color Mode (Tryb kolorów)

Można wybrać następujące ustawienia trybu kolorów:

Normal (Normalny)

Jest to domyślny tryb kolorów.

Vivid (Jaskrawy)

Kolory wszystkich elementów stają się bardziej intensywne.

None (Brak)

To ustawienie należy wybrać w przypadku stosowania ustawień zarządzania kolorem używanej aplikacji. Sterownik drukarki nie będzie dostosowywał koloru.

Enhance Black Printing (Zwiększ rozdzielczość wydruku w czerni)

Wybierz to ustawienie, gdy nie można wydrukować poprawnie czarno-białej grafiki.

Improve Gray Color (Popraw odcienie szarości)

Zaznaczając pole Improve Gray Color (Popraw odcienie szarości), można poprawić jakość odcieni szarości obrazu.

Improve Print Output (Poprawa jakości druku)

Funkcja ta umożliwia rozwiązywanie problemów z jakością wydruków.

Reduce Paper Curl (Zmniejsz ilość zwijającego się papieru)

Wybranie tego ustawienia może zmniejszyć fałdowanie się papieru.

Opcji tej nie trzeba wybierać przy drukowaniu kilku stron. Zaleca się zmianę ustawienia Media Type (Typ nośnika) w sterowniku drukarki na cienki papier. gif" height="18" width="19"/> Informacja

Spowoduje to zmniejszenie temperatury zespołu utrwalającego drukarki.

Improve Toner Fixing (Popraw utrwalanie się tonera)

Wybranie tego ustawienia może poprawić utrwalanie się tonera na papierze. Jeśli po wybraniu tej opcji poprawa nie będzie wystarczająca, należy wybrać opcję Thicker Paper (Grubszy papier) w ustawieniach Media Type (Typ nośnika). gif" height="18" width="19"/> Informacja

Spowoduje to zwiększenie temperatury zespołu utrwalającego drukarki.

Settings (Ustawienia)

Aby zmienić ustawienia kolorów, takie jak jasność, kontrast, intensywność czy nasycenie, kliknij przycisk Settings (Ustawienia), by uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych ustawień.

Brightness (Jasność) (1)

Przesunięcie suwaka w prawą stronę powoduje rozjaśnienie obrazu, natomiast w lewą stronę ― przyciemnienie.

Contrast (Kontrast) (2)

Przy zwiększaniu kontrastu ciemne części stają się ciemniejsze, zaś jasne jaśniejsze.

Red (Czerwony) (3)

Zwiększa intensywność koloru Red (Czerwonego) na obrazie.

Green (Zielony) (4)

Zwiększa intensywność koloru Green (Zielonego) na obrazie.

Blue (Niebieski) (5)

Zwiększa intensywność koloru Blue (Niebieskiego) na obrazie.

Saturation (Nasycenie) (6)

Zwiększenie nasycenia pozwala drukować obrazy o żywszych kolorach, natomiast zmniejszenie go powoduje, że drukowane kolory są mniej jaskrawe.

Druk dwustronny

Ręczny druk dwustronny

Wybierz opcję Paper Handling (Obsługa papieru).

(Mac OS X 10. 3. 9 do 10. 4. x)

Wybierz opcję Even numbered pages (Strony parzyste) i wydrukuj dokument, a następnie wybierz opcję Odd numbered pages (Strony nieparzyste) i wydrukuj.

(Mac OS X 10. 5. x)

Wybierz opcję Even Only (Tylko parzyste) i wydrukuj dokument, a następnie wybierz opcję Odd Only (Tylko nieparzyste) i wydrukuj.

Instrukcje i podręczniki

Pobierz najnowsze instrukcje i podręczniki użytkownika dla produktów Brother

Zobacz instrukcje

Ustawienie Brother Intellifax 1960c

Bezpośredni link do pobrania Ustawienie Brother Intellifax 1960c

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ustawienie Brother Intellifax 1960c