Standardowy podręcznik operacyjny Canon Ixus 162

Standardowy podręcznik operacyjny Canon Ixus 162 to przydatne narzędzie, które pomaga użytkownikom wykorzystać swój aparat fotograficzny Canon Ixus 162 w pełni. Zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące wszystkich funkcji aparatu, w tym wszystkich trybów fotografowania, konfiguracji i konserwacji aparatu oraz wszystkich zaawansowanych funkcji aparatu. Podręcznik zawiera także szczegółowe informacje o najlepszych technikach fotografowania i używania trybów aparatu, aby uzyskać najlepsze wyniki. Standardowy podręcznik operacyjny Canon Ixus 162 jest przydatnym narzędziem dla wszystkich użytkowników aparatu Canon Ixus 162, którzy chcą w pełni wykorzystać swoją maszynę.

Ostatnia aktualizacja: Standardowy podręcznik operacyjny Canon Ixus 162

Loading...

Instrukcja obsługi

POLSKI

Przed użyciem aparatu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu użycia jej w przyszłości.

Sprawdzanie zawartości zestawu

Należy sprawdzić, czy poza aparatem w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku części elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą aparatu.

Aparat

Akumulator NB-4L

Ładowarka

(z osłoną gniazda)

CB-2LV/CB-2LVE

Kabel interfejsu

Kabel audio-wideo

Pasek WS-DC7

IFC-400PCU

AVC-DC400

Pierwsze kroki

Dysk „DIGITAL CAMERA

Broszura z opisem

Solution Disk“

systemu gwarancyjnego

firmy Canon

Korzystanie z instrukcji obsługi

Należy również zapoznać się z instrukcjami obsługi, które znajdują się na dysku „DIGITAL CAMERA Manuals Disk“.

Instrukcja obsługi (ten dokument)

Po opanowaniu podstaw można rozpocząć korzystanie z wielu funkcji pozwalających na wykonywanie bardziej zaawansowanych zdjęć.

Przewodnik drukowania zdjęć osobistych

Należy przeczytać ten dokument przed podłączeniem aparatu

do drukarki (sprzedawanej oddzielnie) w celu wydrukowania zdjęć.

Podręcznik oprogramowania

Należy zapoznać się z nim przed skorzystaniem z dostarczonego oprogramowania.

Karta pamięci nie wchodzi w skład zestawu.

Do wyświetlania podręczników w formacie PDF wymagany jest program

Adobe Reader. Do wyświetlania podręczników w formacie DOC można zainstalować program Microsoft Word/Word Viewer (wymagany tylko

w przypadku podręczników przeznaczonych dla krajów Bliskiego Wschodu).

2

Uwagi wstępne

Zdjęcia próbne

Warto wykonać kilka zdjęć próbnych i wyświetlić je, aby się upewnić, że zdjęcia zostały poprawnie zarejestrowane. Firma Canon Inc. ani jej podmioty zależne i stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody następcze, wynikające z nieprawidłowego działania aparatu fotograficznego lub akcesoriów (w tym kart pamięci), związane z niezapisaniem zdjęcia lub zapisaniem go w postaci niezdatnej do odczytu maszynowego.

Ostrzeżenie dotyczące naruszania praw autorskich

Obrazy zarejestrowane przy użyciu tego aparatu są przeznaczone do użytku osobistego. Nie należy rejestrować obrazów naruszających prawa autorskie bez uprzedniej zgody właściciela praw autorskich. Należy pamiętać, że w pewnych przypadkach wykonywanie zdjęć podczas występów artystycznych lub wystaw bądź na terenie placówek handlowych za pomocą aparatu fotograficznego lub innego urządzenia może stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw (nawet jeśli zdjęcie zostało wykonane na własny użytek).

Ograniczenia gwarancji

Informacje dotyczące gwarancji na aparat można znaleźćw broszurze z opisem systemu gwarancyjnego firmy Canon dostarczonej wraz z aparatem. Informacje umożliwiające skontaktowanie się z działem obsługi klienta firmy Canon można znaleźć w broszurze z opisem systemu gwarancyjnego firmy Canon.

Monitor LCD

Monitor LCD jest wykonany z utwardzonego szkła, ale może pęknąć

w przypadku narażenia na poważne wstrząsy. Należy dokładnie zapoznać się z sekcją Środki ostrożności (str. 9). W przypadku pęknięcia szkła należy zachować odpowiednią ostrożność, aby nie skaleczyć się kawałkami szkła.

Monitor LCD został wyprodukowany z zastosowaniem bardzo precyzyjnych technik wytwarzania. Ponad 99, 99% pikseli działa zgodnie z tą specyfikacją, ale w rzadkich przypadkach niedziałające piksele mogą być wyświetlane jako jasne lub ciemne kropki. Nie ma to wpływu na rejestrowane zdjęcia i nie oznacza nieprawidłowego działania produktu.

Na monitorze LCD może się znajdować cienka plastikowa osłona, która chroni ekran przed zarysowaniami w czasie transportu. Należy ją zdjąć przed rozpoczęciem korzystania z aparatu.

Temperatura korpusu aparatu

Podczas długotrwałego korzystania z aparatu należy zachować ostrożność, ponieważ korpus aparatu może się rozgrzać. Jest to normalne działanie.

3

Możliwe działania

4Wykonywanie zdjęć

Wykonywanie zdjęć z zastosowaniem automatycznych

ustawień aparatu...................................... 24 Fotografowanie dostosowane do specjalnych warunków...... 5456

Wykonywanie udanych zdjęć osób

I

F

V

w

P

Portrety

Nocą

Dzieci i zwierzęta

Na plaży

Na śniegu

(str. 54)

(str. 55)

(str. 56)

Fotografowanie innych scenerii

’ t S

Wnętrza

Fajerwerki

Pod wodą

Słabe oświetlenie

Ustawianie ostrości na twarze................... 24, 59, 60, 61, 85 Fotografowanie w miejscach, w których nie można używać

lampy błyskowej (wyłączanie lampy)....................... 63 Wykonywanie zdjęć z uwzględnieniem osoby fotografującej

(samowyzwalacz).......................... 60, 61, 67, 80, 81 Wstawianie na zdjęciach daty i godziny...................... 66 Wykonywanie zdjęć obiektów w zbliżeniu (tryb makro)........... 72 Wykonywanie zdjęć w odcieniach sepii lub czarno-białych........ 79 Dodawanie efektów i wykonywanie zdjęć (efekt rybiego oka,

efekt miniatury)....................................... 57 Zmiana oczekiwanego rozmiaru wykonywanego zdjęcia

(rozdzielczość)........................................ 73 Wykonywanie zdjęć seryjnych.............................. 78 Zmiana czułości ISO.................................... 75 Utrzymywanie ostrości na poruszających się obiektach (Servo AF)... 87 Zwiększanie jasności ciemnych obiektów (Kor. kontrastu)........ 91

4

Możliwe działania

1Wyświetlanie

Oglądanie zdjęć........................................ 28 Automatyczne odtwarzanie zdjęć (pokaz przezroczy).......... 111 Oglądanie zdjęć na ekranie telewizora.................. 115, 116 Oglądanie zdjęć na komputerze............................ 34 Szybkie wyszukiwanie zdjęć.......................... 108, 109 Usuwanie zdjęć..................................... 29, 121 Ochrona zdjęć przed przypadkowym usunięciem............. 118

ENagrywanie i wyświetlanie filmów

Nagrywanie filmów...................................... 30 Wyświetlanie filmów................................. 32, 104

2Drukowanie

Łatwe drukowanie zdjęć................................. 134

Zapisywanie zdjęć na dysku komputera...................... 34

3Inne

Wyłączanie dźwięku..................................... 48 Używanie aparatu za granicą.......................... 15, 146 Zapoznawanie się z elementami widocznymi na ekranie........ 160

5

Spis treści

Rozdziały 1–3 zawierają objaśnienie podstawowej obsługi i często używanych funkcji aparatu. Rozdział 4 i kolejne rozdziały zawierają objaśnienie funkcji zaawansowanych oraz umożliwiają uzyskanie dodatkowych informacji.

Sprawdzanie zawartości zestawu

2

Przywracanie domyślnych ustawień

aparatu

50

Uwagi wstępne

3

Formatowanie pełne karty pamięci

51

Możliwe działania

4

Funkcja oszczędzania energii

... Oznaczenia stosowane w instrukcji

8

(Wyłączanie aparatu)..................

52

............................. Środki ostrożności

9

Funkcje zegara

52

1 Pierwsze kroki................

13

Ładowanie akumulatora...................

14

Zgodne karty pamięci

(sprzedawane oddzielnie)...........

16

Wkładanie akumulatora

i karty pamięci.............................

Ustawianie daty i godziny................

19

Ustawianie języka monitora.............

21

Formatowanie kart pamięci..............

22

Naciskanie przycisku migawki.........

23

Fotografowanie (Inteligentny tryb

automatyczny).............................

24

Wyświetlanie zdjęć..........................

28

Usuwanie zdjęć................................

29

Nagrywanie filmów...........................

30

Wyświetlanie filmów.........................

32

Przesyłanie zdjęć do komputera

w celu wyświetlania.....................

34

Akcesoria.........................................

38

Akcesoria sprzedawane oddzielnie.....

39

2 Więcej informacji...........

41

Przewodnik po elementach aparatu.....

42

Zawartość ekranu............................

44

Wskaźnik.........................................

45

Menu FUNC. – podstawowa obsługa.....

46

MENU – podstawowa obsługa.........

47

Zmiana ustawień dźwięku................

48

Zmiana jasności ekranu...................

49

3 Fotografowanie

w szczególnych

warunkach i często

używane funkcje............

53

Fotografowanie w różnych

warunkach..................................

54

Dodawanie efektów

i wykonywanie zdjęć...................

57

Wykrywanie uśmiechu

i fotografowanie..........................

59

Korzystanie z samowyzwalacza

mrugnięciem...............................

60

Korzystanie z funkcji

samowyzwalacza twarzą............

61

Wyłączanie lampy błyskowej...........

63

Powiększanie obiektów

(Powiększenie cyfrowe)..............

64

Wstawianie daty i godziny...............

66

Korzystanie z samowyzwalacza......

67

4 Samodzielne wybieranie

ustawień.........................

69

Fotografowanie w trybie programowej

automatyki ekspozycji.................

70

Regulowanie jasności

(Kompensacja ekspozycji)..........

71

Włączanie lampy błyskowej............

Zdjęcia z małej odległości (makro).....

72

Fotografowanie odległych

obiektów (nieskończoność).........

6

Zmiana ustawienia rozdzielczości

(rozmiaru zdjęcia).......................

73

Zmiana współczynnika kompresji

(jakości zdjęcia)..........................

Zmiana czułości ISO.......................

75

Korygowanie balansu bieli..............

76

Serie zdjęć......................................

78

Zmiana odcienia zdjęcia

(Moje kolory)...............................

79

Fotografowanie przy użyciu

dwusekundowego

samowyzwalacza........................

80

Dostosowywanie

81

Fotografowanie z użyciem

telewizora...................................

82

Zmiana kompozycji zdjęcia

za pomocą funkcji

Blokowanie ostrości....................

5 Pełne korzystanie

z możliwości aparatu....

83

Zmiana trybu Ramka AF.................

84

Powiększanie punktu ostrości.........

85

Fotografowanie z funkcją

Blokowanie AF............................

86

Fotografowanie przy użyciu funkcji

Servo AF.....................................

87

Zmiana trybu pomiaru.....................

88

Blokowanie AE...........................

89

Blokowanie FE............................

Fotografowanie z użyciem opcji

Błysk + długi czas.......................

90

Korygowanie jasności i fotografowanie

(Korygowanie kontrastu).............

91

Korekta czerwonych oczu...............

92

Sprawdzanie występowania

zamkniętych oczu.......................

93

Fotografowanie z długimi czasami

ekspozycji...................................

94

Zmiana koloru i fotografowanie.......

95

Fotografowanie z użyciem funkcji

Panorama...................................

98

Spis treści

6 Korzystanie z różnych funkcji

nagrywania filmów...........

99

Zmiana trybu filmowania...............

100

Zmiana jakości obrazu..................

101

Blokowanie AE/Przesunięcie

ekspozycji.................................

102

Inne funkcje nagrywania................

103

Funkcje wyświetlania.....................

104

Edycja............................................

105

7Korzystanie z różnych funkcji wyświetlania

i edycji..........................

107

Szybkie wyszukiwanie zdjęć.........

108

Wyświetlanie zdjęć z użyciem

filtrów.........................................

109

Wyświetlanie pokazów przezroczy 111

Sprawdzanie ostrości....................

113

Powiększanie zdjęć.......................

114

Zmiana efektów przejścia między

zdjęciami...................................

Wyświetlanie zdjęć na ekranie

telewizora..................................

115

Wyświetlanie zdjęć na telewizorze

o wysokiej rozdzielczości..........

116

Wyświetlanie różnych zdjęć

(inteligentne wybieranie)...........

117

Ochrona zdjęć...............................

118

Usuwanie wszystkich zdjęć...........

121

Porządkowanie zdjęć według

kategorii (Moja kategoria).........

123

Oznaczanie zdjęć jako ulubione....

125

Obracanie zdjęć............................

127

Zmiana rozmiaru zdjęć..................

128

Kadrowanie...................................

129

Dodawanie efektów za pomocą

funkcji Moje kolory....................

130

Korygowanie jasności

(Korygowanie kontrastu)............

131

Korygowanie efektu

czerwonych oczu......................

132

7

Oznaczenia stosowane w instrukcji

8 Drukowanie..................

133

Drukowanie zdjęć..........................

134

Drukowanie za pomocą listy

drukowania (DPOF)...................

136

Wybieranie zdjęć do

wydrukowania (DPOF)..............

138

9 Dostosowywanie

ustawień aparatu.........

141

Zmiana ustawień aparatu..............

142

Zmiana ustawień funkcji

fotografowania...........................

148

Zmiana ustawieńfunkcji wyświetlania

.... 151

10 Przydatne informacje.....

153

Korzystanie z sieci elektrycznej....

154

Rozwiązywanie problemów...........

155

Lista komunikatów wyświetlanych

na ekranie.................................

158

Informacje wyświetlane na ekranie....

160

Funkcje dostępne w poszczególnych

trybach fotografowania.............

162

Menu.............................................

164

Uwagi dotyczące obsługi...............

168

Dane techniczne...........................

169

Skorowidz......................................

173

Oznaczenia stosowane w instrukcji

Ikony używane w tekście oznaczają przyciski i przełączniki aparatu.

Komunikaty wyświetlane na ekranie są ujęte w nawiasy kwadratowe [].

Przyciski kierunków i przycisk FUNC. /SET zostały oznaczone następującymi ikonami:

(przycisk strzałki w górę)

(przycisk FUNC. /SET)

(przycisk strzałki w prawo)

(przycisk strzałki w lewo)

(przycisk strzałki w dół)

: wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

: porady dotyczące pełnego korzystania z możliwości aparatu. com/html/52/520b/520b16dd8def3b4dc4552d854587fd25b4bf984e6a01f0226564e8ac56500728/htmlconvd-ZLUkhg8xi4. jpg" id="inl_p8img3"/>: informacje dotyczące zachowania ostrożności. com/html/52/520b/520b16dd8def3b4dc4552d854587fd25b4bf984e6a01f0226564e8ac56500728/htmlconvd-ZLUkhg8xi5. jpg" id="inl_p8img4"/>: informacje dodatkowe.

(str. xx): strony z informacjami; „xx“ oznacza numer strony.

W niniejszej instrukcji przyjęto, że dla wszystkich funkcji wybrane są ustawienia domyślne.

Różne typy kart pamięci, które mogą być używane z aparatem, są w niniejszej instrukcji określane łącznie jako karty pamięci.

8

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu należy zapoznać się z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Z aparatu należy zawsze korzystać zgodnie z zaleceniami.

Środki ostrożności opisane na następnych stronach mają zapobiec ewentualnym obrażeniom ciała użytkownika aparatu i innych osób oraz uszkodzeniu sprzętu.

Należy również zapoznać się z instrukcjami dołączonymi do używanych akcesoriów sprzedawanych oddzielnie.

Ostrzeżenie Ostrzeżenia wskazują możliwość spowodowania poważnych obrażeń lub śmierci.

Przestroga

Przestrogi wskazują możliwość spowodowania obrażeń.

Przestrogi wskazują możliwość uszkodzenia sprzętu.

Ostrzeżenie

Aparat

Nie należy wyzwalać lampy błyskowej bezpośrednio blisko oczu ludzi.

Narażenie na silne światło lampy błyskowej może spowodować uszkodzenie wzroku. W szczególności podczas korzystania z lampy błyskowej należy zachować odległość co najmniej jednego metra od małych dzieci.

Urządzenia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pasek: może zacisnąć się na szyi dziecka i spowodować uduszenie.

Karta pamięci: Jej połknięcie może być niebezpieczne. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować żadnej części urządzeń, jeśli nie zostało to wyraźnie nakazane w niniejszej instrukcji.

Aby uniknąć obrażeń, nie należy dotykać wnętrza aparatu, jeśli został on upuszczony lub uległ innemu uszkodzeniu.

Jeśli z aparatu wydobywa się dym lub nietypowy zapach albo jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, należy natychmiast zaprzestać używania aparatu.

Nie należy stosować do czyszczenia urządzeń żadnych rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalniki.

Nie wolno dopuszczaćdo przedostania sięcieczy lub ciał obcych do wnętrza aparatu.

Mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem.

Jeśli do wnętrza aparatu przedostanie się ciecz lub inne ciała obce, należy natychmiast wyłączyć aparat i wyjąć akumulator/baterię.

Należy korzystać wyłącznie z zalecanych źródeł zasilania.

Użycie innych źródeł zasilania może spowodować pożar lub porażenie prądem.

9

Środki ostrożności

Akumulator/bateria i ładowarka

Należy korzystać wyłącznie z zalecanych akumulatorów/baterii.

Nie należy umieszczać akumulatora/baterii w pobliżu otwartego ognia.

Akumulator/baterięnależy chronićprzed kontaktem z wodą(np. morską) i innymi cieczami.

Nie należy demontować, modyfikować ani podgrzewać akumulatora/baterii.

Akumulator/baterię należy chronić przed upadkami i silnymi wstrząsami.

Nieprzestrzeganie środków ostrożności grozi wybuchem lub wyciekiem, a w rezultacie może spowodowaćpożar, obrażenia ciała oraz uszkodzenie znajdujących sięw pobliżu przedmiotów. W przypadku zetknięcia sięelektrolitu wyciekającego z akumulatora/baterii z oczami, ustami, skórą albo odzieżą należy natychmiast przepłukać je wodą i skonsultować sięz lekarzem.

Jeśli ładowarka ulegnie zamoczeniu, należy odłączyćjąod gniazda sieci elektrycznej

i skontaktowaćsięz dystrybutorem aparatu lub najbliższym punktem obsługi klienta firmy Canon.

Do ładowania akumulatora należy stosować wyłącznie wskazaną ładowarkę.

Kabel zasilania należy regularnie odłączać. Ponadto należy wycierać kurz

i zabrudzenia, które mogą gromadzić się na wtyczce oraz na zewnętrznej części gniazda sieci elektrycznej i obok niego.

Nie należy dotykać kabla zasilania mokrymi rękoma.

Nie należy korzystać z urządzeń w sposób powodujący przeciążenie gniazdka sieci elektrycznej lub przewodów. Nie należy korzystać z urządzeń w przypadku uszkodzenia kabla zasilania lub jego wtyczki; wtyczka powinna być właściwie podłączona do gniazdka sieci elektrycznej.

Nie należy dopuścić do zetknięcia się zanieczyszczeń lub metalowych przedmiotów (takich jak szpilki czy klucze) ze stykami lub wtyczką ładowarki.

Inne ostrzeżenia

Dostarczonego dysku CD-ROM nie należy odtwarzać za pomocą odtwarzaczy CD, które nie obsługują dysków CD-ROM z danymi.

Odtworzenie dysku w urządzeniu przeznaczonym do odtwarzania płyt CD z muzyką może spowodować uszkodzenie głośników. W przypadku korzystania ze słuchawek głośne odtwarzanie dźwięków z dysku CD-ROM przy użyciu odtwarzacza płyt CD

z muzyką może też doprowadzić do uszkodzenia słuchu.

Przestroga

Nosząc aparat na pasku, należy chronić go przed upuszczeniem, silnymi uderzeniami oraz wstrząsami.

Należy uważać, aby nie uderzać ani nie naciskać mocno obiektywu.

Może to spowodować uszkodzenie aparatu lub obrażenia ciała.

Należy unikać używania, umieszczania lub przechowywania aparatu w następujących miejscach.

-Miejsca narażone na intensywne światło słoneczne.

-Miejsca, w których temperatura przekracza 40 °C.

-Obszary zakurzone lub o dużej wilgotności.

W powyższych przypadkach może dojśćdo wycieku elektrolitu z akumulatora/baterii albo jego przegrzania lub wybuchu, a w efekcie do porażenia prądem, pożaru, poparzeń lub innych uszkodzeń ciała. Wysoka temperatura może również spowodować zniekształcenie obudowy.

10

Długotrwałe oglądanie efektów przejść w ramach pokazu przezroczy może spowodować pogorszenie samopoczucia.

Należy uważać, aby podczas korzystania z lampy błyskowej nie zasłaniać

jej palcami ani odzieżą.

Mogłoby to spowodować poparzenie lub uszkodzenie lampy.

Przestroga

Nie należy kierowaćaparatu bezpośrednio w stronęsilnych źródełświatła (np. słońca).

Mogłoby to spowodować uszkodzenie lub usterkę matrycy.

Podczas korzystania z aparatu na plaży lub przy silnym wietrze należy uważać, aby pył lub piasek nie przedostały się do wnętrza aparatu.

Mogłoby to spowodować usterkę aparatu.

Przy częstym korzystaniu z lampy błyskowej może sięz niej wydobywaćniewielki dym.

Przyczyną jest duża intensywność błysków, która powoduje spalanie kurzu i ciał obcych znajdujących się z przodu lampy. Należy usuwać z lampy błyskowej brud, kurz lub inne ciała obce za pomocą bawełnianej szmatki, aby zapobiegać jej nadmiernemu nagrzewaniu i uszkodzeniu z tego powodu.

Odłącz ładowarkę od gniazda sieci elektrycznej po zakończeniu ładowania lub gdy z niej nie korzystasz.

Podczas ładowania nie należy umieszczać na ładowarce żadnych przedmiotów (np. tkanin).

Pozostawienie podłączonego urządzenia na dłuższy czas może spowodować jego przegrzanie i zniekształcenie, a w rezultacie może być przyczyną pożaru.

Gdy nie korzysta się z aparatu, należy wyjąć z niego akumulator/baterię i schować w bezpiecznym miejscu.

Pozostawienie akumulatora/baterii w aparacie może spowodować wyciek elektrolitu.

Przed wyrzuceniem akumulatora/baterii należy zasłonićstyki taśmąlub innym izolatorem.

Kontakt z innymi elementami metalowymi w pojemniku na odpady może spowodować pożar lub wybuch.

Nie należy pozostawiać akumulatora/baterii w pobliżu zwierząt.

Gryzienie przez nie akumulatora/baterii może spowodować wyciek elektrolitu albo przegrzanie lub wybuch, a w efekcie pożar lub inne obrażenia ciała.

Nie należy siadać z aparatem umieszczonym w kieszeni spodni.

Może to spowodować uszkodzenie lub usterkę monitora LCD.

W przypadku wkładania aparatu do torby należy się upewnić, że monitor LCD nie jest narażony na kontakt z twardymi przedmiotami.

Nie należy mocować akcesoriów do paska.

11

12

1

Pierwsze kroki

Niniejszy rozdział zawiera omówienie przygotowańdo fotografowania, instrukcje robienia zdjęć w trybie Aoraz opis sposobów wyświetlania

i usuwania fotografii. Dalsza część rozdziału zawiera instrukcje nagrywania i wyświetlania filmów oraz przesyłania obrazów na dysk komputera.

Mocowanie paska i trzymanie aparatu

Przymocuj do aparatu dostarczony w zestawie pasek i owijaj go wokół nadgarstka podczas fotografowania, aby zapobiegać upuszczeniu aparatu.

Trzymaj ręce blisko ciała, chwytając aparat mocno z obu stron. Upewnij się, że palce nie zasłaniają lampy błyskowej.

Pasek

13

Ładowanie akumulatora

Akumulator należy ładować przy użyciu dołączonej ładowarki. Należy pamiętać o jego naładowaniu, ponieważ jest dostarczany nienaładowany. com/html/52/520b/520b16dd8def3b4dc4552d854587fd25b4bf984e6a01f0226564e8ac56500728/htmlconvd-ZLUkhg14xi2. jpg" id="inl_p14img1"/> Zdejmij pokrywę.

Włóż akumulator.

Dopasuj oznaczenia S na akumulatorze i ładowarce, a następnie włóż akumulator, wsuwając go do wewnątrz i do dołu.

Naładuj akumulator.

Model CB-2LV: Wysuń wtyczkę

i podłącz ładowarkę do gniazdka sieci

elektrycznej.

Model CB-2LVE: Włóż kabel zasilania do ładowarki, a następnie podłącz wtyczkę na drugim końcu kabla do gniazdka sieci elektrycznej.

XLampka ładowania będzie świecić na czerwono i rozpocznie się ładowanie.

Po ukończeniu ładowania lampka będzie świecić na zielono. Ładowanie trwa około 1 godziny i 30 minut.

Wyjmij akumulator.

Odłącz ładowarkę z gniazdka sieci elektrycznej, a następnie wyjmij akumulator, wysuwając go do wewnątrz i do góry.

Akumulatora nie należy ładować dłużej niż 24 godziny, gdyż grozi to jego uszkodzeniem lub zmniejszeniem jego żywotności.

14

Ładowanie akumulatora

Orientacyjna liczba zdjęć, które można wykonać

Liczba zdjęć

230

Czas wyświetlania (w godzinach)

6

Liczba zdjęć, które można wykonać, jest oparta na standardzie pomiaru opracowanym przez stowarzyszenie Camera & Imaging Products Association.

W niektórych warunkach fotografowania liczba zdjęć, które można wykonać, może być mniejsza od podanej powyżej.

Wskaźnik naładowania akumulatora

Na ekranie będą wyświetlane ikona lub komunikat wskazujące stan naładowania akumulatora.

Ekran

Opis

Wystarczający poziom naładowania.

Akumulator częściowo wyczerpany, ale wystarczający.

(miga na czerwono)

Akumulator prawie wyczerpany. Naładuj akumulator.

„Wymień/naładuj akumulator“

Akumulator wyczerpany.

Efektywne używanie akumulatora i ładowarki

Akumulator należy ładowaćw dniu, w którym będzie używany, lub dzieńwcześniej.

Naładowane akumulatory rozładowują się samoczynnie, nawet gdy nie są używane.

Załóżpokrywęna naładowany akumulator w taki sposób, aby było widoczne oznaczenie S.

Przechowywanie akumulatora przez dłuższy okres:

Rozładuj akumulator i wyjmij go z aparatu. Załóż osłonę gniazd i schowaj akumulator. Przechowywanie naładowanego akumulatora przez dłuższy czas (około roku) może negatywnie wpłynąć na jego żywotność i wydajność.

Ładowarki można używać również za granicą.

Ładowarka może być używana w regionach, w których stosowane jest zasilanie prądem przemiennym o napięciu 100–240 V (50/60 Hz). Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazda, należy użyć adaptera dostępnego w sprzedaży. Podczas podróży zagranicznych nie należy używać transformatorów, ponieważ powodują one usterki.

Obudowa akumulatora może ulec zniekształceniu.

Jest to zwykła cecha akumulatora i nie oznacza wystąpienia problemu. Jeśli jednak obudowa akumulatora ulegnie zniekształceniu w sposób

uniemożliwiający włożenie go do aparatu, należy skontaktować się z punktem obsługi klienta firmy Canon.

Jeśli akumulator szybko rozładowuje się po naładowaniu, oznacza to, że zakończył się okres jego żywotności.

W takim przypadku należy zakupić nowy akumulator.

15

Zgodne karty pamięci (sprzedawane oddzielnie)

Karty pamięci SD(2 GB i mniej)*

Karty pamięci SDHC(ponad 2 GB aż do 32 GB)*

Karty pamięci SDXC (ponad 32 GB)*

Karty pamięci MultiMediaCard

Karty pamięci MMCplus

Karty pamięci HC MMCplus

*Ta karta pamięci jest zgodna ze standardami SD. Niektóre karty mogą nie działać w zależności od marki użytej karty.

W zależności od wersji systemu operacyjnego komputera karty pamięci SDXC mogą nie zostać rozpoznane podczas korzystania z dostępnego w sprzedaży czytnika kart. Najpierw należy się upewnić, że system operacyjny obsługuje tę funkcję.

Wkładanie akumulatora i karty pamięci

Włóż do aparatu dostarczony w zestawie akumulator i kartę pamięci (sprzedawaną oddzielnie).

Sprawdź przełącznik ochrony przed zapisem na karcie.

Jeśli przełącznik ochrony przed zapisem na karcie jest zablokowany, nie będzie można robić zdjęć. Przesuń przełącznik, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

Otwórz pokrywę.

Przesuń pokrywęi otwórz ją.

16

Wkładanie akumulatora i karty pamięci

Włóż akumulator zgodnie z ilustracją, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

Jeśli akumulator nie będzie włożony

w odpowiednim kierunku, nie zostanie prawidłowo zablokowany.

Gniazda

Włóż kartę pamięci.

Włóż kartę pamięci zgodnie z ilustracją, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

Upewnij się, że karta pamięci została

włożona prawidłowo. Włożenie karty pamięci w nieodpowiednim kierunku może spowodować uszkodzenie aparatu.

Zamknij pokrywę.

Zamknij pokrywę, naciskając ją i przesuwając, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Co należy zrobić, jeśli na ekranie pojawia się komunikat [Karta pam. zablokowana]?

Karty pamięci SD, SDHC i SDXC są wyposażone w przełącznik ochrony przed zapisem. Jeśli ten przełącznik jest zablokowany, na ekranie pojawia siękomunikat [Karta pam. zablokowana] i nie można rejestrować ani usuwać zdjęć.

17

Wyjmowanie akumulatora i karty pamięci

Otwórz pokrywę i naciśnij przełącznik blokowania akumulatora w kierunku wskazanym strzałką.

XAkumulator wysunie się.

Wyjmij kartę pamięci.

Dociskaj kartę pamięci, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie, a następnie ją zwolnij.

XKarta pamięci się wysunie.

Orientacyjna liczba zdjęć na karcie pamięci

Karta pamięci

4 GB

16 GB

1058

4334

Wartości dotyczą ustawień domyślnych.

Liczba zdjęć, które można wykonać, może się zmieniać w zależności od ustawień aparatu, fotografowanych obiektów i użytkowanej karty pamięci.

Czy można sprawdzić liczbę zdjęć, które można wykonać?

Liczbę zdjęć, które można wykonać, można sprawdzić, gdy aparat działa w trybie fotografowania (str. 24).

Liczba zdjęć, które można wykonać

18

Ustawianie daty i godziny

Menu ustawień Data/czas zostanie wyświetlone po pierwszym włączeniu aparatu. Należy wprowadzić te ustawienia, ponieważ wpływają one na zarejestrowaną datę i godzinę wykonania zdjęcia.

Włącz aparat.

Naciśnij przycisk ON/OFF.

XZostanie wyświetlony ekran ustawień Data/czas.

Ustaw datę i godzinę.

Wybierz jedną z opcji za pomocą przycisków qr.

Ustaw wartość za pomocą przycisków op.

Zatwierdź ustawienie.

Naciśnij przycisk m.

XPo ustawieniu daty i godziny ekran Data/czas zostanie zamknięty.

Naciśnięcie przycisku ON/OFF spowoduje wyłączenie aparatu.

Ponowne wyświetlanie ekranu Data/czas

Ustaw prawidłową datę i godzinę. Jeśli data i godzina nie zostaną ustawione, ekran Data/czas będzie wyświetlany po każdym włączeniu aparatu.

Ustawienia czasu letniego

Jeśli w punkcie 2 zostanie wybrana opcja i zostaną użyte przyciski op

w celu wybrania opcji , zostanie ustawiony czas letni (1 godzina do przodu).

19

Ustawianie daty i godziny

Zmiana daty i godziny

Istnieje możliwość zmiany bieżących ustawień daty i godziny.

Wyświetl menu.

Naciśnij przycisk n.

Na karcie 3 wybierz opcję [Data/czas].

Za pomocą przycisków qrwybierz kartę 3.

Za pomocą przycisków opwybierz

opcję [Data/czas], a następnie naciśnij przycisk m.

Zmień datę i godzinę.

Wykonaj czynności podane w punktach 2 i 3 na str. 19, aby dostosować ustawienie.

Naciśnięcie przycisku n spowoduje zamknięcie menu.

Bateria pamięci daty i godziny

Aparat jest wyposażony w baterię pamięci daty i godziny (baterię zapasową), która umożliwia przechowywanie ustawień daty i godziny przez około trzy tygodnie po wyjęciu akumulatora.

Po włożeniu naładowanego akumulatora lub podłączeniu zestawu zasilającego AC Adapter Kit (sprzedawanego oddzielnie, str. 39) bateria pamięci daty i godziny może zostać naładowana w ciągu około 4 godzin, nawet gdy aparat jest wyłączony.

Jeśli bateria pamięci daty i godziny ulegnie wyczerpaniu, po włączeniu aparatu zostanie wyświetlone menu Data/czas. Wykonaj instrukcje opisane w punktach na str. 19, aby ustawić datę i godzinę.

20

Ustawianie języka monitora

Można zmienić język, w jakim są wyświetlane napisy na ekranie.

Przejdź do trybu wyświetlania.

Naciśnij przycisk 1.

Wyświetl ekran ustawień.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk m, a następnie natychmiast naciśnij przycisk n.

XZostanie wyświetlony ekran ustawień.

Ustaw język monitora.

Wybierz język za pomocą przycisków opqr, a następnie naciśnij przycisk m.

XPo ustawieniu języka monitora ekran ustawień zostanie zamknięty.

Co należy zrobić, jeśli po naciśnięciu przycisku mzostanie wyświetlony zegar?

Zegar pojawia się, gdy czas między naciśnięciem przycisku ma naciśnięciem przycisku nw punkcie 2 jest zbyt długi. Jeśli jest wyświetlany zegar, naciśnij przycisk m, aby go usunąć, a następnie powtórz czynności opisane w punkcie 2.

Język monitora można również zmienić, naciskając przycisk n, wybierając kartę3, a następnie wybierając w menu pozycję[Wybór języka].

21

Formatowanie kart pamięci

Przed użyciem nowej karty pamięci lub karty pamięci sformatowanej w innych urządzeniach należy sformatować ją za pomocą tego aparatu. Sformatowanie (zainicjowanie) karty pamięci powoduje usunięcie z niej wszystkich danych.

Należy zachowaćodpowiedniąostrożnośćprzed sformatowaniem karty pamięci, ponieważ usuniętych danych nie można odzyskać.

Wybierz opcję [Formatowanie].

opcję [Formatowanie], a następnie naciśnij przycisk m.

Sformatuj kartę pamięci.

Za pomocą przycisków qrwybierz

pozycję [Tak], a następnie naciśnij przycisk m.

XZostanie wyświetlony ekran potwierdzenia.

XKarta pamięci zostanie sformatowana.

XPo zakończeniu formatowania na ekranie pojawi się komunikat [Ukończono formatow. karty pamięci].

Operacje formatowania i usuwania danych z karty pamięci powodują jedynie zmianę zapisanych na karcie informacji o strukturze plików i nie zapewniają całkowitego usunięcia zawartości karty. Przekazując lub wyrzucając kartę pamięci, należy zachować ostrożność. Wyrzucając kartę, należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności (na przykład fizycznie zniszczyć kartę), aby zapobiec ujawnieniu informacji osobistych.

22

Naciskanie przycisku migawki

Całkowita pojemność karty pamięci wyświetlana na ekranie formatowania może być mniejsza niż pojemność wskazana na karcie pamięci.

Naciskanie przycisku migawki

Aby wykonywać ostre zdjęcia, należy najpierw lekko nacisnąć przycisk migawki (do połowy) w celu ustawienia ostrości, a następnie nacisnąć do końca, aby zrobić zdjęcie.

Naciśnij przycisk do połowy (lekko, aby ustawić ostrość).

Naciskaj lekko do momentu usłyszenia dwóch sygnałów dźwiękowych – ramki AF pojawią się wokół miejsc, na których została ustawiona ostrość.

Naciśnij przycisk do końca (całkowicie, aby zrobić zdjęcie).

XAparat odtwarza dźwięk migawki i wykonuje zdjęcie.

Zdjęcie jest wykonywane podczas odtwarzania dźwięku migawki, dlatego nie należy poruszać aparatem.

Czy długość dźwięku migawki ulega zmianie?

Ponieważ czas wykonywania zdjęcia różni się w zależności od fotografowanej sceny, długość dźwięku migawki może się zmieniać.

Jeśli aparat lub obiekt poruszą się podczas odtwarzania dźwięku migawki, zarejestrowane zdjęcie może być rozmyte.

Jeśli zdjęcie zostanie wykonane bez naciśnięcia przycisku migawki do połowy, uzyskane zdjęcie może być nieostre.

23

Fotografowanie (Inteligentny tryb automatyczny)

Dzięki temu, że aparat wykrywa fotografowany obiekt i warunki zdjęciowe, można pozostawić mu automatyczny dobór ustawień optymalnych dla danej scenerii i po prostu wykonywać zdjęcia.

Aparat może również wykryć twarze i ustawić na nich ostrość, a także dobrać optymalne poziomy kolorów i jasności.

XZostanie wyświetlony ekran startowy.

Wybierz tryb A.

Ustaw przełącznik trybów w pozycji A. Po nakierowaniu aparatu na

fotografowany obiekt będą słyszalne ciche szumy związane z trwającym wykrywaniem scenerii.

XIkona wykrytej scenerii pojawi się w prawym górnym rogu ekranu.

XAparat ustawi ostrość na wykryte twarze i wyświetli wokół nich ramki.

Skomponuj ujęcie.

Przesunięcie dźwigni powiększenia w kierunku pozycji i spowoduje przybliżenie i powiększenie obiektu. Przesunięcie dźwigni w kierunku

Pasek powiększenia

pozycji j spowoduje oddalenie

i pomniejszenie obiektu (pojawi się pasek powiększenia).

Ustaw ostrość.

Aby ustawić ostrość, naciśnij przycisk migawki do połowy.

24

Fotografowanie (Inteligentny tryb automatyczny)

XPo ustawieniu ostrości aparat emituje dwa sygnały akustyczne, a wokół miejsc, na które ustawił on ostrość, pojawią się ramki AF.

Jeśli aparat ustawi ostrość na więcej niż jeden punkt, pojawi się kilka ramek AF.

Ramka AF

Zrób zdjęcie.

Naciśnij przycisk migawki do końca.

XAparat wyemituje dźwięk migawki i zrobi zdjęcie. W przypadku słabego oświetlenia zostanie automatycznie uruchomiona lampa błyskowa.

XZdjęcie będzie wyświetlone na ekranie przez około dwie sekundy.

Naciskając ponownie przycisk migawki, można wykonać kolejne zdjęcie, nawet gdy na ekranie wyświetlany jest obraz.

25

Ikony scenerii

Aparat wyświetla ikonę wykrytej scenerii, a następnie automatycznie ustawia ostrość i dobiera ustawienia optymalne pod kątem jasności i kolorystyki obiektu.

Jasno

Łącznie z błękitem

Zachody

Ciemno

Pod

Zużyciem

słońca

światło

statywu

Ludzie

*

W ruchu

Obiekty inne niż

*

ludzie/krajobrazy

Bliskie obiekty

Kolor tła ikony

Szary

Błękitny

Pomarań-

Niebieski

czowy

* Pojawia się w przypadku ciemnej scenerii i gdy aparat jest zamocowany na statywie.

W pewnych warunkach wyświetlana ikona może nie odpowiadać rzeczywistej scenerii. Zwłaszcza w przypadku tła w kolorze pomarańczowym lub niebieskim (np. ściana) może się pojawić ikona lub „Łącznie

z błękitem nieba“, a fotografowanie z prawidłową kolorystyką będzie niemożliwe. W takiej sytuacji spróbuj wykonać zdjęcie w trybie G(str. 70).

26

Co należy zrobić, jeśli...

Co należy zrobić, jeśli po skierowaniu aparatu na obiekt pojawiają się białe i szare ramki?

Gdy zostaną wykryte twarze, wokół tej, która należy do głównego obiektu, pojawi się biała ramka, natomiast wokół innych wykrytych twarzy zostaną wyświetlone ramki w kolorze szarym. Ramki będą podążać za obiektami w określonym obszarze (str. 84). Jeśli jednak główny obiekt poruszy się, szare ramki znikną.

Co należy zrobić, jeśli po naciśnięciu przycisku migawki do połowy pojawia się niebieska ramka?

Niebieska ramka pojawia się po wykryciu ruchomego obiektu. Ostrość i ekspozycja są wówczas dostosowywane w sposób ciągły (Servo AF).

Co należy zrobić, jeśli wskaźnik miga na pomarańczowo, a na ekranie

Zamocuj aparat na statywie, aby zapobiec jego poruszeniu i rozmyciu zdjęcia.

Co należy zrobić, jeśli aparat nie odtwarza żadnych dźwięków?

Naciśnięcie przycisku l podczas włączania aparatu powoduje wyciszenie

wszystkich dźwięków z wyjątkiem dźwięków ostrzegawczych. Aby włączyć dźwięki, naciśnij przycisk n wybierz kartę 3, a następnie wybierz opcję [Wyciszenie]. Wybierz ustawienie [Wył. ] za pomocą przycisków qr.

Co należy zrobić, jeśli obraz jest ciemny, nawet gdy podczas fotografowania była używana lampa błyskowa?

Obiekt jest zbyt daleko, aby mogła go oświetlić lampa błyskowa. Przesuń dźwignię powiększenia w kierunku symbolu j i przytrzymaj ją, dopóki obiektyw nie przestanie się poruszać. Aparat będzie miał wówczas ustawione maksymalne oddalenie, co umożliwi wykonywanie zdjęć w ramach

efektywnego zasięgu lampy błyskowej, który wynosi od około 30 cm do 4, 0 m. Przesuń dźwignię powiększenia w kierunku symbolu i i przytrzymaj ją, dopóki obiektyw nie przestanie się poruszać. Aparat będzie miał wówczas ustawione maksymalne zbliżenie, co umożliwi wykonywanie zdjęć w ramach efektywnego zasięgu lampy błyskowej, który wynosi od około 50 cm do 2, 0 m.

Co należy zrobić, jeśli po naciśnięciu przycisku migawki do połowy aparat emituje pojedynczy dźwięk?

Fotografowany obiekt może znajdować się za blisko. Aparat będzie miał wówczas ustawione maksymalne oddalenie, co pozwoli ustawiać ostrość na obiektach znajdujących się w

odległości co najmniej 3 cm od obiektywu.

Przesuń dźwignię powiększenia w kierunku symbolu i i przytrzymaj ją, dopóki obiektyw nie przestanie się poruszać. Aparat będzie miał wówczas ustawione maksymalne zbliżenie, co pozwoli ustawiać ostrość na obiektach znajdujących się w odległości co najmniej 80 cm od obiektywu.

Co należy zrobić, jeśli po naciśnięciu przycisku migawki do połowy świeci się lampka?

Aby zredukować efekt czerwonych oczu i ułatwić ustawianie ostrości, lampa może świecić podczas fotografowania w obszarach zaciemnionych.

Co należy zrobić, jeśli przy próbie wykonania zdjęcia miga ikona h?

Trwa ładowanie lampy błyskowej. Można wznowić fotografowanie po zakończeniu ładowania.

27

Wyświetlanie zdjęć

Wykonane zdjęcia można wyświetlać na ekranie.

XZostanie wyświetlone ostatnio wykonane zdjęcie.

Wybierz zdjęcie.

Naciskanie przycisku q powoduje przełączanie zdjęć w kolejności odwrotnej niż były wykonywane, czyli od najnowszego do najstarszego.

Naciskanie przycisku r powoduje przełączanie zdjęć w kolejności ich wykonywania, czyli od najstarszego

do najnowszego.

Zdjęcia zmieniają się szybciej, jeśli trzymasz stale naciśnięte przyciski qr.

Obiektyw cofnie się po około 1 minucie.

Ponowne naciśnięcie przycisku 1 po cofnięciu obiektywu spowoduje wyłączenie zasilania.

Przełączanie w tryb fotografowania

Naciśnięcie przycisku migawki do połowy w trybie wyświetlania powoduje przełączenie aparatu w tryb fotografowania.

28

Usuwanie zdjęć

Zdjęcia można wybierać i usuwać pojedynczo. Usuniętych zdjęć nie można odzyskać, dlatego podczas usuwania należy zachować ostrożność.

Wybierz zdjęcie, które ma zostać usunięte.

Za pomocą przycisków qrwyświetl zdjęcie, które ma zostać usunięte.

Usuń zdjęcie.

Naciśnij przycisk p.

XPojawi się komunikat [Usunąć? ].

Za pomocą przycisków qrwybierz opcję [Usuń], a następnie naciśnij przycisk m.

XWyświetlane zdjęcie zostanie usunięte. W celu zakończenia bez usuwania zdjęcia

wybierz za pomocą przycisków qr opcję [Przerwij], a następnie naciśnij przycisk m.

29

Nagrywanie filmów

Aparat może automatycznie wybierać wszystkie ustawienia. Dzięki temu wystarczy nacisnąć przycisk migawki, aby nagrać film.

W przypadku nagrywania przez dłuższy czas aparat może się nagrzać.

Włącz tryb E.

Ustaw przełącznik trybów w pozycji E.

Czas nagrywania

Przesunięcie dźwigni powiększenia w kierunku pozycji i spowoduje przybliżenie i powiększenie obiektu. Przesunięcie dźwigni w kierunku pozycji j spowoduje oddalenie

i pomniejszenie obiektu.

Aby ustawić ostrość, naciśnij przycisk migawki do połowy.

XPo ustawieniu ostrości przez aparat zostanie dwa razy wyemitowany elektroniczny dźwięk, a wskaźnik będzie świecić na zielono.

30

Czas od początku

Mikrofon

Nagrywanie filmów

XRozpocznie się nagrywanie, a na ekranie pojawią się: czas, jaki upłynął od początku, oraz ikona [ REC].

Po rozpoczęciu nagrywania zdejmij palec z przycisku migawki.

W przypadku zmiany kompozycji ujęcia podczas nagrywania ustawienia ostrości pozostaną takie same, ale jasność i odcień zostaną dostosowane automatycznie.

Podczas nagrywania nie należy dotykać mikrofonu.

Podczas nagrywania nie należy naciskać jakichkolwiek przycisków oprócz przycisku migawki. Dźwięki przycisków mogązostać zarejestrowane na filmie.

Zatrzymaj nagrywanie.

Naciśnij ponownie przycisk migawki do końca.

XAparat wyemituje jeden sygnał akustyczny i przerwie nagrywanie.

XFilm zostanie zapisany na karcie pamięci.

XNagrywanie zostanie automatycznie zakończone po zapełnieniu karty pamięci.

Powiększanie obiektu w trakcie fotografowania.

Naciśnięcie dźwigni powiększenia w kierunku pozycji ipodczas fotografowania spowoduje przybliżenie obiektu. Jednak zostaną zarejestrowane dźwięki towarzyszące obsłudze aparatu i film może wydawać się przez to niedopracowany.

Orientacyjne czasy nagrywania

Czas nagrywania

21 min 23 s

1 godz. 27 min 37 s

Czasy nagrywania dotyczą ustawień domyślnych.

Maksymalna długość filmu wynosi około 10 minut.

W przypadku niektórych kart pamięci nagrywanie może zostać zatrzymane nawet przed osiągnięciem maksymalnej długości filmu. Zalecane jest używanie kart pamięci SD Speed Class 4 lub o wyższej klasie szybkości.

31

Wyświetlanie filmów

Zarejestrowane filmy można wyświetlać na ekranie.

XZostanie wyświetlone ostatnio zarejestrowane zdjęcie.

XPrzy filmach wyświetlana jest ikona .

Wybierz film.

Wybierz film za pomocą przycisków qr.

Odtwórz film.

Naciśnij przycisk m, a następnie za pomocąprzycisków opwybierz ikonę , po czym naciśnij ponownie przycisk m.

XRozpocznie się wyświetlanie filmu. Ponowne naciśnięcie przycisku m

spowoduje zatrzymanie filmu i wyświetlenie na ekranie panelu odtwarzania filmów.

Za pomocą przycisków qrwybierz ikonę (Odtwarzanie), a następnie naciśnij przycisk m.

Użyj przycisków op, aby wyregulować głośność.

XPo zakończeniu odtwarzania filmu wyświetlana jest ikona .

32

Wyświetlanie filmów

Co należy zrobić, jeśli nie można odtwarzać filmów na komputerze?

Zainstaluj dostarczone oprogramowanie (str. 35).

Podczas oglądania filmu na komputerze, w zależności od jego możliwości, niektóre klatki mogą być opuszczane, film może nie być płynnie odtwarzany, a odtwarzanie dźwięku może się nagle zatrzymać.

Po skopiowaniu filmu z powrotem na kartę pamięci za pomocą dostarczonego oprogramowania można go odtwarzać płynnie w aparacie. W celu jeszcze efektowniejszego wyświetlania filmów można podłączyć aparat do telewizora.

33

Przesyłanie zdjęć do komputera w celu wyświetlania

Dostarczone oprogramowanie umożliwia przesyłanie wykonanych zdjęć

na dysk komputera w celu wyświetlania. Jeśli korzystasz aktualnie z programu ZoomBrowser EX/ImageBrowser, zainstaluj oprogramowanie z dostarczonego dysku CD-ROM, zastępując obecną instalację.

Wymagania systemowe

Windows

System

Windows 7

Windows Vista (z dodatkiem Service Pack 1 i 2)

operacyjny

Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub Service Pack 3

Model komputera

Jeden z wymienionych systemów operacyjnych powinien być

zainstalowany fabrycznie na komputerach z wbudowanymi portami USB.

Procesor

Wyświetlanie zdjęć Pentium 1, 3 GHz lub szybszy

Wyświetlanie filmów Core2 Duo 1, 66 GHz lub szybszy

Windows 7 (64 bitowy): co najmniej 2 GB

Pamięć RAM

Windows 7 (32 bitowy), Windows Vista: co najmniej 1 GB

Windows XP: Wyświetlanie zdjęć co najmniej 512 MB,

wyświetlanie filmów co najmniej 1 GB

Interfejs

USB

Wolne miejsce na

ZoomBrowser EX: co najmniej 200 MB*

dysku twardym

PhotoStitch: co najmniej 40 MB

Co najmniej 1024 x 768 pikseli

*W przypadku systemu Windows XP musi być zainstalowane oprogramowanie Microsoft. NET Framework w wersji 3. 0 lub nowszej (maks. 500 MB). Instalacja może trochę potrwać w zależności od konfiguracji komputera.

Macintosh

System operacyjny

Model komputera

Procesor

Pamięć RAM

Interfejs

Wolne miejsce na dysku twardym

Ekran

Mac OS X (v10. 4-v10. 6)

Jeden z wymienionych systemów operacyjnych powinien być zainstalowany fabrycznie na komputerach z wbudowanymi portami USB.

Wyświetlanie zdjęć PowerPC G4/G5 lub Intel Wyświetlanie filmów Core Duo 1, 66 GHz lub szybszy

Mac OS X v10. 5: Wyświetlanie zdjęć co najmniej 512 MB, wyświetlanie filmów co najmniej 1 GB

Mac OS X v10. 6: co najmniej 1 GB

USB

ImageBrowser: co najmniej 300 MB

PhotoStitch: co najmniej 50 MB

Co najmniej 1024 x 768 pikseli

34

Przesyłanie zdjęć do komputera w celu wyświetlania

Przygotowania

W tych objaśnieniach używane są systemy Windows Vista i Mac OS X (w wersji 10. 5). com/html/52/520b/520b16dd8def3b4dc4552d854587fd25b4bf984e6a01f0226564e8ac56500728/htmlconvd-ZLUkhg35xi2. jpg" id="inl_p35img1"/> Zainstaluj oprogramowanie.

Włóż dysk CD do napędu CD-ROM komputera.

Włóż dostarczony dysk CD-ROM (Dysk „DIGITAL CAMERA Solution Disk”) (str. 2) do napędu CD-ROM komputera. com/html/52/520b/520b16dd8def3b4dc4552d854587fd25b4bf984e6a01f0226564e8ac56500728/htmlconvd-ZLUkhg35xi3. jpg" id="inl_p35img2"/> Rozpocznij instalację.

Aby kontynuowaćinstalację, kliknij przycisk [Easy Installation/Łatwa instalacja]

i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli pojawi się okno [User Account Control/ Kontrola konta użytkownika], postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi

na ekranie, aby kontynuować.

Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk [Restart/Uruchom ponownie] lub [Finish/Zakończ].

Wyjmij dysk z napędu CD-ROM.

Po wyświetleniu pulpitu wyjmij dysk z napędu CD-ROM. com/html/52/520b/520b16dd8def3b4dc4552d854587fd25b4bf984e6a01f0226564e8ac56500728/htmlconvd-ZLUkhg35xi4. jpg" id="inl_p35img3"/> Rozpocznij instalację.

Kliknij dwukrotnie ikonę na dysku CD.

35

Aby kontynuowaćinstalację, kliknij przycisk [Install/Zainstaluj] i postępuj zgodnie

z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Podłącz aparat do komputera.

Wyłącz aparat.

Otwórz osłonę i starannie podłącz mniejszą wtyczkę do gniazda aparatu zgodnie ze wskazanym kierunkiem.

Podłącz większąwtyczkękabla do gniazda komputera. Szczegółowe informacje

na temat podłączania można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej

z komputerem.

Naciśnij przycisk 1, aby włączyć aparat. com/html/52/520b/520b16dd8def3b4dc4552d854587fd25b4bf984e6a01f0226564e8ac56500728/htmlconvd-ZLUkhg36xi2. jpg" id="inl_p36img1"/> Wybierz pozycję CameraWindow.

Kliknij pozycję [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/ Pobierz obrazy z aparatu przy użyciu programu Canon CameraWindow].

XZostanie wyświetlone okno CameraWindow.

Jeśli okno CameraWindow nie zostanie wyświetlone, kliknij menu [Start] i wybierz polecenie [All Programs/Wszystkie programy], a następnie wybierz kolejno polecenia [Canon Utilities], [CameraWindow] i [CameraWindow].

XPo nawiązaniu połączenia między aparatem a komputerem zostanie wyświetlone okno CameraWindow.

Jeśli okno CameraWindow nie będzie widoczne, kliknij ikonę CameraWindow w doku (na pasku wyświetlanym

na dole pulpitu).

36

Aby w systemie Windows 7 wyświetlić okno CameraWindow, wykonaj następujące kroki.

Kliknij ikonę na pasku zadań.

Na wyświetlonym ekranie kliknij łącze , aby zmodyfikować program.

Kliknij pozycję [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Pobierz obrazy z aparatu przy użyciu programu Canon CameraWindow], a następnie kliknij przycisk [OK].

Kliknij dwukrotnie przycisk .

Przesyłanie i wyświetlanie zdjęć

Kliknij przycisk [Import Images from Camera/ Importuj zdjęcia z aparatu], a następnie kliknij przycisk [Import Untransferred Images/ Importuj nieprzesłane zdjęcia].

XWszystkie zdjęcia, które nie zostały wcześniej przesłane, zostaną przesłane

na dysk komputera. Przesłane zdjęcia zostaną posortowane według dat

i zapisane w oddzielnych folderach w folderze Obrazy.

Po pojawieniu się komunikatu [Image import complete. /Zakończono importowanie zdjęć. ] kliknij przycisk [OK], a nastęnie kliknij przycisk [X], aby zamknąć okno CameraWindow.

Wyłącz aparat i odłącz kabel.

Opis dalszych czynności można znaleźć w instrukcji Podręcznik oprogramowania.

Zdjęcia można przesłać bez instalowania dostarczonych programów, podłączając po prostu aparat do komputera. W takim przypadku występują jednak następujące ograniczenia:

Po podłączeniu aparatu może upłynąć kilka minut, zanim można będzie rozpocząć przesyłanie zdjęć.

Filmy mogą być przesyłane nieprawidłowo.

Zdjęcia wykonane w orientacji pionowej mogą być przesyłane

w orientacji poziomej.

Ustawienia ochrony zdjęć mogą zostać utracone przy przesyłaniu fotografii do komputera.

Mogą pojawiać się problemy z prawidłowym przesyłaniem zdjęć lub informacji o nich w zależności od wersji użytkowanego systemu operacyjnego, rozmiaru pliku lub użytkowanego oprogramowania.

37

Akcesoria

Dostarczone z aparatem

Pasek

Akumulator NB-4L*

WS-DC7

Solution Disk“

(z osłoną gniazda)

Kabel audio-wideo

AVC-DC400*

Kabel interfejsu

IFC-400PCU*

*Można również

Ładowarka CB-2LV/CB-2LVE*

zakupić oddzielnie.

Karta pamięci

Czytnik kart

Windows/Macintosh

Drukarki marki Canon zgodne ze standardem PictBridge

Drukarki Compact Photo Printer

Drukarki atramentowe

(seria SELPHY)

Więcej informacji na temat drukarki i kabli interfejsu można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z drukarką.

TV/wideo

Kabel HDMI HTC-100

Telewizor o wysokiej

rozdzielczości

38

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

Przedstawione poniżej akcesoria do aparatu są sprzedawane oddzielnie. Pewne akcesoria mogą być niedostępne w niektórych regionach lub mogą już być niedostępne.

Zasilanie

Zestaw zasilający AC Adapter Kit ACK-DC60

Zestaw umożliwia podłączenie aparatu do gniazda sieci elektrycznej. Zaleca się korzystanie z niego, jeśli aparat ma być włączony przez dłuższy czas albo jest podłączany do komputera lub drukarki.

Zestaw nie może być używany do ładowania akumulatora wewnątrz aparatu.

Można też użyć zestawu zasilającego AC Adapter Kit ACK-DC10

Ładowarka CB-2LV/CB-2LVE

Ładowarka służy do ładowania akumulatorów NB-4L.

Akumulator NB-4L

Akumulator litowo-jonowy

PRZESTROGA

ZAMIANA BATERII NA BATERIĘ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU GROZI WYBUCHEM. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY WYRZUCAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI.

Korzystanie z akcesoriów za granicą

Ładowarka i zestaw zasilający AC Adapter Kit mogą być używana w regionach, w których stosowane jest zasilanie prądem przemiennym o napięciu 100–240 V (50/60 Hz).

39

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

Lampa błyskowa

Lampa błyskowa o dużej mocy HF-DC1

Zdejmowana, dodatkowa lampa błyskowa umożliwia fotografowanie obiektów, które znajdują się zbyt daleko, aby można je było oświetlić za pomocą wbudowanej lampy błyskowej.

Inne akcesoria

Obudowa wodoodporna WP-DC37

Obudowa ta umożliwia wykonywanie zdjęć podwodnych na głębokości maksymalnie 40 m. Oprócz tego znakomicie nadaje się do zabezpieczenia aparatu podczas fotografowania w deszczu, na plaży lub na stoku narciarskim.

Kabel HDMI HTC-100

Kabel ten służy do podłączania aparatu do złącza

HDMI™ w telewizorze o wysokiej rozdzielczości.

Drukarki

Drukarki marki Canon zgodne

ze standardem PictBridge

Po podłączeniu aparatu do drukarki marki

Canon zgodnej ze standardem PictBridge

Seria SELPHY

można drukować zdjęcia bez użycia

komputera.

Więcej informacji można uzyskać

w najbliższym punkcie sprzedaży

detalicznej produktów firmy Canon.

Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon.

Aby w pełni wykorzystać możliwości opisywanego produktu, należy używać go wraz

z oryginalnymi akcesoriami firmy Canon. Firma Canon nie będzie ponosićodpowiedzialności za żadne uszkodzenia produktu i/lub wypadki, takie jak pożary itp., które zostaną spowodowane nieprawidłowym działaniem akcesoriów firm innych niż Canon (np. wyciekiem elektrolitu lub wybuchem akumulatora). Gwarancja udzielana na produkt nie obejmuje napraw uszkodzeń, których przyczynąjest nieprawidłowe działanie akcesoriów firm innych niżCanon, chociaż istnieje możliwość zlecenia takich napraw za odpowiednią opłatą.

40

Więcej informacji

W rozdziale tym objaśniono elementy aparatu, pozycje wyświetlane na ekranie oraz podstawowe zasady obsługi.

41

Przewodnik po elementach aparatu

Lampka (str. 5961, 67, 148)

Głośnik

Obiektyw

Mikrofon (str. 31)

Przycisk migawki (str. 23)

Lampa błyskowa (str. 63, 71, 90)

Dźwignia powiększenia

Gniazdo statywu

Fotografowanie: i (Zbliżenie)/

Osłona gniazda łącznika DC (str. 154)

j (Panorama) (str. 24)

Pokrywa karty pamięci/akumulatora

Wyświetlanie: k (Powiększenie)/

(str. 16)

g (Miniatury) (str. 108, 114)

Mocowanie paska (str. 13)

Przycisk ON/OFF (str. 19)

Przełącznik trybów

Służy do zmiany przełącznika trybów fotografowania.

Istnieje możliwośćwłączenia automatycznego doboru ustawieńprzez aparat w celu w pełni automatycznego fotografowania (str.

Umożliwia robienie zdjęć z ustawieniami najlepiej dopasowanymi do danej sytuacji (str. 54) lub samodzielne wybieranie ustawień w celu rejestrowania różnorodnych fotografii

(str. 53, 69, 83).

Przeznaczony do nagrywania filmów (str. 30, 99).

42

Przewodnik po elementach aparatu

Przycisk b(Kompensacja ekspozycji)

Wskaźnik (str. 45)

Ekran (monitor LCD) (str. 44)

(str. 71)/o

Przycisk 1(wyświetlanie) (str. 28, 107)

Przycisk e (Makro) (str. 72)/u

Gniazdo HDMI (str. 116)

(Nieskończoność) (str. 72)/q

Gniazdo A/V OUT (wyjście audio-

Przycisk m FUNC. /SET (Funkcje

wideo) (str. 115) / DIGITAL (wyjście

i ustawienia) (str. 46)

cyfrowe) (str. 36, 134)

Przycisk h (Lampa błyskowa)

Przełącznik trybów (str. 42)

(str. 63, 71, 90)/r

Przycisk n (str. 47)

Przycisk Q (Samowyzwalacz)

Przycisk l (wyświetlanie) (str. 44)

(str. 67, 80, 81)/a (Usuwanie

pojedynczych zdjęć) (str. 29)/p

43

Zawartość ekranu

Przełączanie ekranu

Za pomocą przycisku lmożna zmieniać wyświetlane informacje. Szczegóły na temat informacji wyświetlanych na ekranie można znaleźć na str. 160.

Fotografowanie

Ekran informacyjny

Brak ekranu informacyjnego

Wyświetlanie

Brak ekranu

Ekran informacji

Ekran informacji

Ekran sprawdzania

informacyjnego

podstawowych

szczegółowych

ostrości (str. 113)

Ekran można również przełączyć, naciskając przycisk l podczas wyświetlania bezpośrednio po wykonaniu zdjęcia. Ekran informacji podstawowych nie jest jednak dostępny. Można zmienić ekran, który pojawia się jako pierwszy, naciskając przycisk n w celu wybrania karty 4, a następnie ustawienia [Inf. kontrolna] (str. 149).

44

Wskaźnik

Ekran wyświetlany podczas fotografowania w ciemnościach

Ekran automatycznie rozjaśnia się podczas fotografowania w ciemności, co umożliwia sprawdzenie kompozycji (funkcja trybu nocnego). Jasność obrazu wyświetlanego na monitorze może jednak być inna niż jasność faktycznie zapisywanego zdjęcia. Na ekranie mogą pojawić się zakłócenia (tzw. szumy), a ruch obiektu może wydawać się mało płynny. Nie ma to wpływu na wygląd zapisywanego obrazu.

Ostrzeżenie o prześwietleniu w trybie wyświetlania

Na „Ekranie informacji szczegółowych“ (str. 44) prześwietlone obszary obrazu migają.

Histogram w trybie wyświetlania

Duża

Wykres wyświetlany na „Ekranie

informacji szczegółowych“ (str. 44) nosi

nazwę histogramu. Przedstawia on na

osi poziomej rozkład jasności na zdjęciu,

Mała

a na osi pionowej — stopień jasności.

Ciemno

Jasno

Gdy wartości na wykresie znajdują się

bliżej prawej strony, obraz jest jasny,

a gdy znajdują się bliżej lewej strony,

obraz jest ciemny. W ten sposób można

sprawdzić ekspozycję.

Wskaźnik

Wskaźnik na górze aparatu (str. 43) świeci lub miga w zależności od jego stanu.

Kolory

Stan

Stan działania

Zielony

Świeci

Zakończono przygotowanie do fotografowania/Wył. monitora

(str. 146)

Miga

Nagrywanie/odczytywanie/przesyłanie danych obrazu

Pomarańczowy

Zakończono przygotowanie do fotografowania (lampa

błyskowa włączona)

Ostrzeżenie o poruszeniu zdjęcia (str. 63)

Gdy wskaźnik miga na zielono, dane są zapisywane na karcie pamięci lub odczytywane z niej albo przesyłane są różne informacje. Nie należy wyłączać zasilania, otwierać pokrywy gniazda karty pamięci/akumulatora ani poruszać lub potrząsać aparatem. Mogłoby to spowodować uszkodzenie danych obrazu lub usterkę karty pamięci.

45

Menu FUNC. – podstawowa obsługa

Menu FUNC. służy do konfigurowania funkcji często używanych podczas fotografowania. Pozycje i ustawienia zmieniają się w zależności od trybu (str. 162165).

Z menu FUNC. można również korzystać w trybie wyświetlania.

Dostępne opcje Elementy menu

Wyświetl menu FUNC.

Wybierz jeden z elementów menu.

Za pomocą przycisków opwybierz jeden z elementów menu, a następnie naciśnij przycisk m.

Zawartość ekranu i elementy menu mogą się zmieniać w zależności od menu.

Wybierz jedną z opcji.

Wybierz jedną z opcji za pomocą przycisków op.

W przypadku opcji wyświetlających

ikonę ustawienia można również wprowadzać za pomocą przycisku l

Aby powrócićdo menu, naciśnij przycisk q.

46

MENU – podstawowa obsługa

Za pomocą menu można wprowadzać ustawienia różnych funkcji.

Elementy menu znajdują się na kartach dotyczących np. fotografowania (4) i wyświetlania (1). Dostępne elementy menu zmieniają się w zależności

od trybu (str. 162165).

Wybierz jedną z kart.

Za pomocą przycisków qrlub poruszając dźwignią powiększenia w lewo lub

w prawo, wybierz jedną z kart.

Za pomocą przycisków opwybierz jeden z elementów menu.

Niektóre elementy wymagają naciśnięcia przycisku m lub r w celu wyświetlenia menu podrzędnego umożliwiającego zmianę ustawienia.

Wybierz jedną z opcji za pomocą przycisków qr.

XNastąpi powrót do normalnego ekranu.

47

Zmiana ustawień dźwięku

Można wyciszyć dźwięki aparatu lub dostosować ich głośność.

Wyciszanie dźwięków

Wybierz opcję [Wyciszenie].

opcję [Wyciszenie], a następnie za pomocą przycisków qrwybierz ustawienie [Wł. ].

Ponowne naciśnięcie przycisku n spowoduje powrót do normalnego ekranu.

Regulacja głośności

Wybierz opcję [Wzmocnienie].

opcję [Wzmocnienie], a następnie naciśnij przycisk m.

Zmień poziom głośności.

Za pomocą przycisków opwybierz jeden z elementów, a następnie wyreguluj jego głośność za pomocą przycisków qr.

Dwukrotne naciśnięcie przycisku n spowoduje powrót do normalnego ekranu.

48

Zmiana jasności ekranu

Jasność ekranu można zmienić na dwa sposoby.

Korzystanie z menu

Wybierz opcję [Jasność LCD].

Za pomocą przycisków opwybierz opcję [Jasność LCD].

Wyreguluj jasność.

Wyreguluj jasność za pomocą przycisków qr.

Dwukrotne naciśnięcie przycisku n spowoduje powrót do normalnego ekranu.

Korzystanie z przycisku l

Naciśnij przycisk l i przytrzymaj go przez ponad sekundę.

XJasność ekranu zostanie zwiększona do maksymalnego poziomu niezależnie od ustawień na karcie 3.

Ponowne naciśnięcie przycisku l

i przytrzymanie go przez ponad sekundę spowoduje powrót do pierwotnego ustawienia jasności.

Po ponownym włączeniu aparatu przywracana jest jasność ekranu

ustawiona na karcie 3.

Jeśli poziom jasności zostałustawiony na najwyższą wartośćna karcie 3, nie można zmienić jasności ekranu nawet za pomocą przycisku l

49

Przywracanie domyślnych ustawień aparatu

W przypadku zmiany ustawienia przez pomyłkę można przywrócić ustawienia domyślne aparatu.

Wybierz opcję [Nast. domyślne].

opcję [Nast. domyślne], a następnie naciśnij przycisk m.

Przywróć ustawienia.

XZostaną przywrócone ustawienia domyślne aparatu.

Czy są funkcje, których ustawień nie można przywrócić?

[Data/czas] (str. 19) na karcie 3, [Wybór języka] (str. 21), [Standard TV] (str. 166), [Strefa czasowa] (str. 146) i obraz zarejestrowany w opcji [Obraz startowy] (str. 143).

Zapisane dane własnych ustawień balansu bieli według wzorca (str. 77).

Kolory wybrane w opcjach Tylko jeden kolor (str. 95) i Zamiana koloru (str. 96).

50

W zależności od użytkowanego modelu drukarki hasło administratora może być ustawione fabrycznie.

Jeśli jest ustawione hasło, ma ono postać słowa „canon” lub numeru seryjnego drukarki.

Model, w którym jako hasło administratora występuje słowo „canon”:

MG7500 series, MG6700 series, MG6600 series, MG5600 series

MG2900 series, MX490 series, MB5300 series, MB5000 series

MB2300 series, MB2000 series, E480 series, E460 series

iB4000 series, PRO-100S series, PRO-10S series

 • Ponadto w przypadku powyższych modeli jako nazwa użytkownika ustawione jest fabrycznie słowo „ADMIN”.

 • Przy zmianie hasła obowiązują poniższe ograniczenia dotyczące tworzących je znaków.

  Hasło może się składać z od 0 do 32 znaków.

  Dozwolone są tylko jednobajtowe znaki alfanumeryczne.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy użycie co najmniej 8 znaków alfanumerycznych.

Model, w którym jako hasło administratora występuje numer seryjny:

W przypadku modeli niewymienionych powyżej jako hasło administratora występuje numer seryjny drukarki.

Jak znaleźć numer seryjny drukarki

W przypadku serii iP110 hasło może być „canon” w zależności od wersji oprogramowania układowego.

Hasło może się składać z od 4 do 32 znaków. canon/ij/webmanual/Others1/PL/PW/common/i_important_trans. gif" alt=""/>Ważne

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zmianę domyślnego hasła administratora na hasło znane wyłącznie użytkownikowi.

Hasło można zmienić za pomocą jednego z poniższych narzędzi. (Niektóre z tych narzędzi mogą być niedostępne w zależności od użytkowanej drukarki).

panel operacyjny drukarki

IJ Network Tool

ekran informacji o drukarce wyświetlany w niektórych aplikacjach firmy Canon

IJ Network Device Setup Utility*

* Tylko dla Windows

Jeśli w udostępnianej Ci drukarce zmieniono hasło i nie znasz go, zapytaj o nie administratora drukarki.

Przywróć hasło do wartości domyślnej poprzez zainicjowanie ustawień drukarki.

Wybierz potrzebne Ci materiały pomocy

 • Tu znajdziesz najnowsze sterowniki do swojego produktu

 • Oprogramowanie, które zapewni Ci jeszcze lepsze wrażenia z pracy z naszymi produktami

 • Przydatne przewodniki, dzięki którym wykorzystasz potencjał swojego produktu

 • Przejrzyj aplikacje współpracujące z Twoim produktem

 • Tu znajdziesz najnowsze oprogramowanie układowe swojego produktu

 • Potrzebujesz pomocy? Zajrzyj do sekcji najczęściej zadawanych pytań

 • Poznaj najnowsze wiadomości o swoim produkcie

 • Poznaj dane techniczne swojego produktu

Left Right

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

lub

Standardowy podręcznik operacyjny Canon Ixus 162

Bezpośredni link do pobrania Standardowy podręcznik operacyjny Canon Ixus 162

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Standardowy podręcznik operacyjny Canon Ixus 162