Sprawozdanie z badania Frigidaire Ffbd2405kw

Frigidaire Ffbd2405kw to inteligentny zmywarko-suszarka, która jest wyposażona w nowoczesne technologie, aby ułatwić swoim użytkownikom codzienne życie. Zawiera ona funkcję AutoDry, która pozwala na zaprogramowanie temperatury, która zapobiega przesuszaniu się prania, a także funkcję Sensor Clean, która monitoruje poziom wilgotności i czasu suszenia. Zmywarka-suszarka Frigidaire Ffbd2405kw jest również wyposażona w udoskonalone filtry, które usuwają zanieczyszczenia z prania, dzięki czemu jest bardziej wydajna i trwała. Sprawozdanie z badań Frigidaire Ffbd2405kw wykazało, że urządzenie jest wytrzymałe i wydajne, a jego wszystkie funkcje działają wystarczająco dobrze, aby zapewnić użytkownikom najlepszy możliwy doświadczenie.

Ostatnia aktualizacja: Sprawozdanie z badania Frigidaire Ffbd2405kw

Dzienniki resortowe

Dz. Urz. MZiOS. 1986. 10. 39

Akt utracił moc

Wersja od: 10 września 1987 r.

ZARZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 7 lipca 1986 r.

w sprawie obowiązków sprawozdawczych Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na podstawie art. 4 i art. 17 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) zarządza się, co następuje:

1 Załącznik nr 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 lipca 1987 r. (Dz. 1987. 9. 60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 września 1987 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

2 Załącznik nr 25 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 lipca 1987 r.

Wyszukiwarka raportów

Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Ocena Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions

Data: 01. 03. 2022

Temat: Ocena Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S. A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.Więcej

więcej

17. 04. 2019 r., czyli z dniem zatwierdzenia przez KNA, weszła w życie uchwała KRBR nr 3430/52a/2019 w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów. Oznacza to, że od 17. 2019 r. możliwe jest stosowanie, na zasadzie fakultatywnego wyboru, wszystkich krajowych standardów badania oraz innych dokumentów przyjętych tą uchwałą KRBR, za wyjątkiem standardów wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 7, 24, 29 do 32 i 34 (w brzmieniu niezmienionym w stosunku do standardów przyjętych uchwałą 2039/37a/2018), które od 17. są obligatoryjne stosowane.

W związku z tymi zmianami w regulacjach dotyczących krajowych standardów badania (KSB), w tym sprawozdawczości z badania (o czym informowaliśmy m. in. tutaj i tutaj), w celu wsparcia biegłych rewidentów we właściwym raportowaniu wyników badania, PIBR opracowała praktyczne przykłady sprawozdań z badania.

Opierając się na przykładach ilustrujących stanowiących załączniki do aktualnie obowiązującej uchwały nr 3430/52a/2019 KRBR z dnia 21 marca 2019 r. i wykorzystując praktykę z Alertu specjalnego Badanie 2018, opracowanych zostało osiem praktycznych przykładów, po cztery w dwóch wariantach, gdy biegły rewident:

 • nie podejmie decyzji o wcześniejszym zastosowaniu wszystkich KSB przyjętych uchwałą nr 3430/52a/2019:
 • sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (niebędącej JZP) sporządzonego zgodnie z zasadami rachunkowości zawartymi w ustawie o rachunkowości, zawierającego opinię bez zastrzeżeń
 • sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki akcyjnej notowanej na giełdzie (będącej JZP) sporządzonego zgodnie z MSSF, zawierającego opinię bez zastrzeżeń
 • sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (niebędącą JZP) sporządzonego zgodnie z zasadami rachunkowości zawartymi w ustawie o rachunkowości, zawierającego opinię bez zastrzeżeń
 • sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca jest spółką akcyjną notowaną na giełdzie (będącą JZP) sporządzonego zgodnie z MSSF, zawierającego opinię bez zastrzeżeń
 • podejmie decyzję o zastosowaniu począwszy od 17 kwietnia 2019 r. , czyli od dnia zatwierdzenia przez KNA uchwały nr 3430/52a/2019, wszystkich KSB przyjętych tą uchwałą:
 • sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca jest spółką akcyjną notowaną na giełdzie (będącą JZP) sporządzonego zgodnie z MSSF, zawierającego opinię bez zastrzeżeń
 • Sprawozdanie z badania Frigidaire Ffbd2405kw

  Bezpośredni link do pobrania Sprawozdanie z badania Frigidaire Ffbd2405kw

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Sprawozdanie z badania Frigidaire Ffbd2405kw