Rozwiązywanie problemów Beko Mp 300 R

Beko MP 300 R to wielofunkcyjny robot do rozwiązywania problemów, który oferuje użytkownikom szybkie i precyzyjne rozwiązanie problemów. Robot posiada wiele różnych narzędzi do wykrywania i rozwiązywania problemów, w tym narzędzia do wykrywania błędów, takie jak narzędzia do wykrywania wycieków, zapory zabezpieczające i wiele innych. Robot ma również wbudowane funkcje uczenia maszynowego, które pozwalają mu na automatyczną identyfikację i rozwiązywanie problemów. Jest on w stanie zarządzać złożonymi systemami, a jego inteligentne algorytmy pozwalają mu dostosować się do zmieniających się warunków i wykrywać problemy w czasie rzeczywistym.

Ostatnia aktualizacja: Rozwiązywanie problemów Beko Mp 300 R

Jeśli próbujesz użyć drukarki i wystąpiły problemy, poniżej przedstawiono rozwiązania typowych problemów z drukarkami.

Przed rozpoczęciem

Rozpocznij od uruchomienia zautomatyzowanego narzędzia do rozwiązywania problemów w aplikacji Uzyskaj pomoc. Aplikacja Uzyskaj pomoc automatycznie uruchamia diagnostykę i podejmuje odpowiednie działania, aby rozwiązać większość problemów z drukarką.

Otwórz aplikację Uzyskaj pomoc

Jeśli aplikacja Uzyskaj pomoc nie może rozwiązać problemu z drukarką, wypróbuj wymienione możliwe rozwiązania: 

Czasami włączenie i wyłączenie zasilania drukarki rozwiązuje problem. Wyłącz drukarkę i odłącz ją od zasilania. Poczekaj 30 sekund, podłącz i włącz drukarkę.

Jeżeli drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 2.

Sprawdź kable (drukarki przewodowej). Upewnij się, że kabel USB drukarki jest prawidłowo podłączony do drukarki i komputera. Jeśli USB nie jest rozpoznane, zobacz Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z portami USB w systemie Windows.

Sprawdź połączenie bezprzewodowe (drukarki bezprzewodowej). Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Upewnij się, że opcja komunikacji bezprzewodowej drukarki jest włączona i dostępna. Wiele drukarek ma przycisk, na którym jest widoczna niebieska ikona połączenia bezprzewodowego, jeśli takie połączenie jest dostępne. Aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się ten przycisk drukarki i jak go włączyć, zobacz instrukcje dostarczone z drukarką lub odwiedź witrynę internetową producenta.

 • Uruchom test połączenia bezprzewodowego drukarki. Wiele drukarek ma opcję menu do testowania łączności bezprzewodowej. Przeczytaj instrukcje dostarczone z drukarką lub odwiedź witrynę internetową producenta, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

  Jeśli nadal masz problem, być może komputer nie łączy się z siecią bezprzewodową. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dlaczego nie mogę się połączyć z Internetem? Aby uzyskać bardziej specjalistyczną pomoc, zobacz Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym w systemie Windows.

  Jeśli występują problemy z nawiązaniem połączenia z drukarką Bluetooth, zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów z łącznością Bluetooth w systemie Windows.

Uwagi: 

 • Jeśli korzystasz z bezprzewodowych punktów dostępowych, wzmacniaczy sygnału lub kilku routerów bezprzewodowych z osobnymi SSID, upewnij się, że drukarka jest podłączona do tej samej sieci co komputer.

  Jeśli jest wyświetlany stan drukarki „Błąd drukarki”, może to oznaczać problem z samą drukarką. Jeśli te dwa pierwsze kroki nie rozwiązały problemu, sprawdź, czy w drukarce jest mało papieru lub atramentu, i upewnij się, że pokrywa nie jest otwarta, a papier nie jest zacięty.

  Jeżeli drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 3.

  Spróbuj usunąć i ponownie zainstalować drukarkę.

  Usuwanie drukarki

   Kliknij przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia  > Bluetooth i urządzenia  > Drukarki i skanery .
   Otwórz ustawienia drukarek i skanerów

   Wybierz drukarkę, którą chcesz odinstalować.

   Wybierz przycisk Usuń. Następnie upewnij się, że chcesz usunąć to urządzenie, wybierając pozycję Tak.

  Ponownie zainstaluj drukarkę.

  Jeśli drukarka jest włączona i połączona z siecią, system Windows powinien ją łatwo znaleźć. Dostępne drukarki mogą obejmować wszystkie drukarki w sieci, takie jak drukarki Bluetooth i drukarki bezprzewodowe lub drukarki podłączone do innego komputera i udostępnione w sieci. Do zainstalowania niektórych drukarek może być konieczne zezwolenie. Aby ponownie zainstalować drukarkę, wykonaj następujące czynności:

  Upewnij się, że drukarka została włączona i podłączona do komputera. Następnie wybierz przycisk Dodaj urządzenie (lub Odśwież).

  Poczekaj chwilę, aż system Windows wyszuka drukarki podłączone do urządzenia (lokalnie lub bezprzewodowo). Następnie w systemie Windows zostanie wyświetlona lista drukarek podłączonych do urządzenia. Jeśli na liście znajduje się drukarka, wybierz przycisk Dodaj urządzenie dla drukarki. Jeśli nie widzisz urządzenia na liście, wybierz pozycję Dodaj ręcznie.

  Jeśli korzystasz z bezprzewodowych punktów dostępowych, wzmacniaczy sygnału lub kilku routerów bezprzewodowych z osobnymi SSID, upewnij się, że drukarka jest podłączona do tej samej sieci co komputer, aby można było ją znaleźć i zainstalować.

  Jeśli masz nową drukarkę bezprzewodową, która nie została dodana do sieci domowej, przeczytaj instrukcje dostarczone z drukarką i w witrynie producenta drukarki, aby dowiedzieć się więcej i uzyskać najnowsze oprogramowanie drukarki.

  Porada: Można wydrukować stronę testową, aby upewnić się, że drukarka działa poprawnie. Jeśli po zainstalowaniu drukarka nie działa, sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta nie ma informacji na temat rozwiązywania problemów lub aktualizacji sterowników.

  Jeśli system nie może zainstalować drukarki automatycznie, możesz zainstalować ją ponownie ręcznie. Po wybraniu pozycji Dodaj ręcznie zostanie wyświetlonych pięć opcji Znajdowania drukarki według innych opcji. Wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twojej sytuacji, a następnie wykonaj podane kroki. Wszystkie te opcje można zastosować do drukarki podłączonej bezprzewodowo lub za pośrednictwem sieci. Jeśli jednak drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera lokalnie, wybierz pozycję Dodaj drukarkę lokalną lub drukarkę sieciową z ustawieniami ręcznymi , a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Ponowne instalowanie drukarki lokalnej

  Po wybraniu pozycji Dodaj drukarkę lokalną lub drukarkę sieciową z ustawieniami ręcznymi wykonaj następujące czynności:

  Wybierz pozycję Użyj istniejącego portu, a następnie wybierz port, do którego drukarka jest podłączona. Następnie wybierz pozycję Dalej. Jeśli drukarka jest podłączona przez port USB, wybierz ją z listy. Dostępne są również opcje portów równoległych (LPT) i szeregowych (COM).

  Teraz zostaną wyświetlone opcje instalacji sterownika drukarki. Jeśli drukarka została dostarczona z dyskiem zawierającym sterownik, wybierz pozycję Z dysku. W przeciwnym razie wybierz pozycję Windows Update.

  Poczekaj, aż system Windows zaktualizuje listę drukarek. Następnie wybierz producenta drukarki z lewej kolumny i model drukarki z prawej kolumny. Następnie wybierz pozycję Dalej.

  Uwaga: Jeśli dla danego urządzenia istnieje wiele wersji sterownika, może pojawić się monit o wskazanie wersji, której należy użyć. W większości przypadków należy wybrać pozycję Zamień bieżący sterownik. Jeśli jednak masz pewność, że zainstalowany sterownik jest poprawny, wybierz pozycję Użyj obecnie zainstalowanego sterownika.

  Wpisz nazwę drukarki, a następnie wybierz pozycję Dalej. Ta nazwa jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego, więc możesz wybrać dowolną nazwę. 

  Wybierz pozycję Nie udostępniaj tej drukarki.  (Jeśli chcesz udostępnić drukarkę innym urządzeniom w sieci, wybierz pozycję Udostępnij tę drukarkę, a następnie wprowadź nazwę i lokalizację). Wybierz pozycję Dalej.

  Wybierz pozycję Drukuj stronę testową, aby potwierdzić, że drukarka działa, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

  Jeżeli drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 4.

  Do prawidłowego działania większości drukarek jest wymagany najnowszy sterownik. com/pl-pl/windows/jak-pobra%C4%87-i-zainstalowa%C4%87-najnowsze-sterowniki-drukarki-4ff66446-a2ab-b77f-46f4-a6d3fe4bf661">Jak pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki drukarek.

  Jeśli po zainstalowaniu odpowiedniego najnowszego sterownika drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 5.

  Jeśli poprzednie kroki nie rozwiązały problemu, może być konieczne wyczyszczenie plików buforu i ponowne uruchomienie usługi buforu. Bufor wydruku to plik zarządzający procesem drukowania. Aby wyczyścić i zresetować bufor wydruku:

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz usługi, a następnie wybierz pozycję Usługi z listy wyników.

  Wybierz kartę Standardy, a następnie kliknij dwukrotnie plik Bufor wydruku na liście usług.

  Wybierz pozycję Zatrzymaj, a następnie wybierz pozycję OK.

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz %WINDIR%\system32\spool\printers, wybierz pozycję %WINDIR%\system32\spool\PRINTERS na liście wyników, a następnie usuń wszystkie pliki w folderze.

  Wybierz pozycjeStart, następnie Automatycznie w polu Typ rozruchu i kliknij OK.

  Jeżeli drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 6.

  Jeśli potrzebujesz pomocy przy instalowaniu drukarki w systemie Windows 10, zobacz Instalowanie drukarki w systemie Windows 10.

  Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows 10 S, niektóre drukarki mogą z nim nie współpracować albo mieć ograniczoną funkcjonalność. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa urządzeń w systemie Windows 10 S.

  Jeśli brakuje portu USB drukarki, zobacz Brak portu USB drukarki po rozłączeniu drukarki gdy system Windows 10 (w wersji 1903 lub nowszej) był zamknięty.

  Jeśli chcesz uzyskać pomoc dotyczącą skanera, zobacz Instalacja i używanie skanera w systemie Windows 10.

  Jeśli występują problemy z nawiązaniem połączenia z drukarką Bluetooth, zobacz Rozwiązywanie problemów z funkcją Bluetooth w systemie Windows 10: CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

  Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Urządzenia > Drukarki i skanery .
  Otwórz ustawienia drukarek i skanerów

  W obszarze Drukarki i skanery znajdź drukarkę, wybierz ją, a następnie wybierz pozycję Usuń urządzenie.

  Konieczne będzie wykonanie różnych czynności w przypadku ponownego instalowania lub dodawania drukarki bezprzewodowej albo lokalnej. Oto odpowiednie procedury.

  Ponowne instalowanie drukarki bezprzewodowej

  Wybierz pozycję Dodaj drukarkę lub skaner. Zaczekaj na zakończenie wyszukiwania pobliskich drukarek, wybierz tę, której chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

  Jeśli drukarka jest włączona i połączona z siecią, system Windows powinien ją łatwo znaleźć. Do zainstalowania niektórych drukarek może być konieczne zezwolenie.

  Jeśli chcesz ponownie zainstalować lub dodać drukarkę lokalną, podłącz kabel USB drukarki do dostępnego portu USB na komputerze, a następnie włącz drukarkę.

  Znajdź swoją drukarkę w obszarze Drukarki i skanery.

  Jeśli widzisz drukarkę na liście, oznacza to, że jest zainstalowana.

  Jeśli nie widzisz drukarki na liście, wybierz pozycję Dodaj drukarkę lub skaner. Zaczekaj na zakończenie wyszukiwania dostępnych drukarek, wybierz tę, której chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

  Porada: Aby sprawdzić, czy drukarka działa, można wydrukować stronę testową.

  Podłączanie drukarki

  Po podłączeniu drukarki do komputera lub dodaniu nowej drukarki do sieci domowej możesz zazwyczaj od razu rozpocząć drukowanie. System Windows obsługuje większość drukarek i zwykle nie trzeba instalować specjalnego oprogramowania drukarki. W systemach Windows 8. 1 i Windows RT 8. 1 dodatkowe funkcje obsługi i sterowniki drukarek są dostępne w witrynie Windows Update.

  Aby zainstalować drukarkę

  W większości przypadków zainstalowanie drukarki wymaga jedynie podłączenia jej do komputera. Po prostu podłącz kabel USB drukarki do dostępnego portu USB w komputerze i włącz drukarkę.

  W przypadku drukarek bezprzewodowych z systemem Windows 8. 1:

  Uwaga: Jeśli masz nową drukarkę bezprzewodową, która nie została jeszcze dodana do sieci domowej, przeczytaj instrukcje dostarczone z drukarką, aby uzyskać informacje na temat jej dodawania. Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać najnowsze oprogramowanie drukarki, odwiedź witrynę internetową jej producenta.

  Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Zmień ustawienia komputera).

  Naciśnij lub kliknij pozycję Komputer i urządzenia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Urządzenia. Jeśli drukarka jest zainstalowana, powinna zostać wyświetlona w obszarze Drukarki.

  Jeśli nie widzisz swojej drukarki, naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj urządzenie, a następnie wybierz drukarkę do zainstalowania.

  Aby zainstalować (dodać) drukarkę lokalną

  Kliknij przycisk Start , a następnie w menu Start kliknij pozycję Urządzenia i drukarki.

  Kliknij pozycję Dodaj drukarkę.

  W kreatorze dodawania drukarki kliknij pozycję Dodaj drukarkę lokalną.

  Na stronie Wybierz port drukarki upewnij się, że są wybrane przycisk Użyj istniejącego portu i zalecany port drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Na stronie Zainstaluj sterownik drukarki wybierz producenta i model drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli danej drukarki nie ma na liście, kliknij pozycję Windows Update, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka dodatkowe sterowniki.

  Jeśli żadne sterowniki nie są dostępne i masz instalacyjny dysk CD, kliknij pozycję Z dysku, a następnie przejdź do folderu, w którym znajduje się sterownik drukarki. (Aby uzyskać dodatkową pomoc, zajrzyj do podręcznika obsługi drukarki).

  Wykonaj pozostałe kroki w kreatorze, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zainstalować drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth

  Aby dodać drukarkę sieciową w biurze, zwykle trzeba znać nazwę tej drukarki. Jeśli nie możesz jej znaleźć, skontaktuj się z administratorem sieci.

  Kliknij przycisk Start, a następnie w menu Start kliknij pozycję Urządzenia i drukarki.

  W kreatorze dodawania drukarki kliknij pozycję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.

  Na liście dostępnych drukarek zaznacz tę, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Dalej. (Jeśli komputer jest połączony z siecią, na liście są wyświetlone tylko te drukarki, które znajdują się w usłudze Active Directory Twojej domeny).

  Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, zainstaluj sterownik drukarki na komputerze, klikając pozycję Zainstaluj sterownik. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Porada: Dostępne drukarki mogą obejmować wszystkie drukarki w sieci, takie jak drukarki Bluetooth i drukarki bezprzewodowe lub drukarki podłączone do innego komputera i udostępnione w sieci. Aby sprawdzić, czy drukarka działa, można wydrukować stronę testową.

  Uwaga: Po zainstalowaniu drukarki można włączyć automatyczne aktualizacje sterowników systemu Windows 7, aby jej oprogramowanie było zawsze aktualne.

  Rozwiązywanie problemów z drukarką

  Po pierwsze — sprawdzanie sprzętu

  Upewnij się, że kabel zasilania drukarki został podłączony do gniazdka elektrycznego oraz że przełącznik zasilania drukarki jest włączony. Jeśli korzystasz z drukarki udostępnionej lub drukarki w sieci, upewnij się, że wszystkie niezbędne komputery i routery są włączone. Jeśli drukarka lub inne urządzenie jest podłączone do listwy przeciwprzepięciowej lub zapasowego zasilacza, upewnij się, że ten sprzęt także jest podłączony i włączony.

  W przypadku drukarki przewodowej upewnij się, że kabel drukarki jest prawidłowo podłączony do drukarki i komputera.

  W przypadku drukarki bezprzewodowej sprawdź połączenie bezprzewodowe. Upewnij się, że opcja komunikacji bezprzewodowej drukarki jest włączona i dostępna. Wiele drukarek jest wyposażonych w przycisk, na którym jest wyświetlana niebieska ikona sieci bezprzewodowej, gdy opcja komunikacji bezprzewodowej jest dostępna.

  Następnie uruchom test połączenia bezprzewodowego drukarki. Jeśli poprzednie kroki nie rozwiązały problemu, sprawdź drukarkę pod kątem niskiej ilości papieru lub pisma odręcznego i upewnij się, że klawiatura nie jest otwarta, a papier nie jest zacięty.

  Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów

  Automatyczne narzędzie do rozwiązywania problemów umożliwia znajdowanie i automatyczne rozwiązywanie niektórych problemów związanych z komputerem. Narzędzie do rozwiązywania problemów z drukowaniem umożliwia rozwiązywanie problemów dotyczących instalowania i podłączania drukarki.

  Aktualizowanie sterowników

  Do prawidłowego działania większości drukarek jest wymagane oprogramowanie sterowników. Jeśli niedawno uaktualniono system Windows do nowej wersji, możliwe, że obecny sterownik drukarki jest przeznaczony dla poprzedniej wersji systemu Windows. Jeśli w ostatnim czasie wystąpiły awarie zasilania, infekcje wirusowe lub inne problemy z komputerem, sterowniki mogły zostać uszkodzone. Pobranie i zainstalowanie najnowszego sterownika dla danej drukarki może rozwiązać problemy tego typu.

  Oto trzy sposoby znalezienia i zainstalowania sterownika:

  Użycie usługi Windows Update. W usłudze Windows Update może być dostępna zaktualizowana wersja sterownika drukarki.

  Zainstalowanie oprogramowania od producenta drukarki. Jeśli drukarka została dostarczona z dyskiem, może on zawierać oprogramowanie instalujące sterownik drukarki.

  Samodzielne pobranie i zainstalowanie sterownika. Sterownik można wyszukać w witrynie internetowej producenta. To rozwiązanie warto wypróbować, jeśli usługa Windows Update nie może znaleźć odpowiedniego sterownika, a drukarka nie została dostarczona z oprogramowaniem instalującym sterownik.

  Wsparcie techniczne systemu Windows 7 skończyło się 14 stycznia 2020 r. Pomoc techniczna i aktualizacje oprogramowania z witryny Windows Update, które pomagają chronić komputer, nie są już dostępne dla systemu Windows 7. Firma Microsoft zdecydowanie zaleca przejście do systemu Windows 11.

  Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, co to oznacza dla Ciebie.

  Powiązane tematy

  Dowiedz się, jak zainstalować drukarkę w systemie Windows.

  Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki drukarek.

  Dowiedz się, jak ustawić drukarkę domyślną w systemie Windows. com/windows/view-the-print-queue-71505b3a-ba6b-14b2-b7f9-fd6204675ab5" target="_blank">wyświetlić kolejkę drukarki w systemie Windows.

  Jeśli występuje problem ze zmianą stanu drukarki w trybie offline, przejdź do tematu Rozwiązywanie problemów z drukarkami w trybie offline.

 • 330-15IKB (Type 81DE) Laptop (ideapad)

  Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem - Windows Server | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

  Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

  Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 24 min

  W tym artykule opisano procedury, których można użyć do rozwiązywania problemów z uruchamianiem w systemie Windows Server 2003.

  Dotyczy: Windows Server 2003
  Oryginalny numer KB: 325375

  Uwaga

  Aby zapoznać się z wersją tego artykułu dla systemu Windows XP, zobacz 308041.

  Podsumowanie

  Pomyślne uruchomienie systemu Windows obejmuje następujące fazy:

  • Faza początkowa
  • Faza modułu ładującego rozruch
  • Faza jądra
  • Faza logowania
  • W przypadku wystąpienia problemu w dowolnej z tych faz system Windows może nie zostać uruchomiony poprawnie i mogą wystąpić następujące problemy:

  • Komputer przestaje odpowiadać (zawiesza się).
  • Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
  • Załóżmy, że problem z uruchamianiem występuje po wybraniu systemu Microsoft Windows Server 2003 w menu modułu ładującego rozruchu lub po otrzymaniu komunikatu "Wybierz system operacyjny do uruchomienia". W takiej sytuacji może brakować lub uszkodzić pliki wymagane przez system operacyjny.

   System Windows oferuje kilka opcji, których można użyć do rozwiązania tego problemu, w tym:

  • Tryb awaryjny
  • Konsola odzyskiwania
  • Automatyczne odzyskiwanie systemu
  • Jak uruchomić komputer przy użyciu ostatniej znanej dobrej konfiguracji

   Jeśli problem z uruchamianiem występuje natychmiast po wprowadzeniu zmiany na komputerze (na przykład po zainstalowaniu nowego sterownika), spróbuj uruchomić komputer przy użyciu funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja.

   Gdy używasz funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja, uruchamiasz komputer przy użyciu najnowszych ustawień, które działały. Ta funkcja przywraca informacje o rejestrze i ustawienia sterownika, które obowiązywały po ostatnim pomyślnym uruchomieniu komputera. Ta funkcja jest używana, gdy nie można uruchomić systemu Windows po wprowadzeniu zmiany na komputerze. Na przykład po zainstalowaniu lub uaktualnieniu sterownika urządzenia.

   Aby uruchomić komputer przy użyciu ostatniej znanej dobrej konfiguracji, wykonaj następujące kroki:

   1. Wybierz pozycję Rozpocznij>Zamykanie.

   2. Wybierz pozycję Uruchom ponownie, a następnie wybierz przycisk OK.

   3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat "Wybierz system operacyjny do uruchomienia", naciśnij klawisz F8.

   4. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcję Ostatnia znana dobra konfiguracja, a następnie naciśnij klawisz Enter.

    Aby można było skorzystać z klawiszy strzałek na klawiaturze numerycznej, należy wyłączyć tryb NUM LOCK.

   5. Jeśli korzystasz z innych systemów operacyjnych na komputerze, wybierz z listy pozycję Microsoft Windows Server 2003, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   6. Wybierając pozycję Ostatnia znana dobra konfiguracja, możesz odzyskać sprawę po problemach, takich jak nowo dodany sterownik, który może być niepoprawny dla twojego sprzętu. Ta funkcja nie rozwiązuje problemów spowodowanych przez uszkodzone lub brakujące sterowniki lub pliki.
   7. Po wybraniu ostatniej znanej dobrej konfiguracji przywracane są tylko informacje z następującego klucza rejestru: HKLM\System\CurrentControlSet Wszelkie zmiany wprowadzone w innych kluczach rejestru pozostają.

   Jeśli możesz uruchomić komputer przy użyciu funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja, ostatnia zmiana dokonana na komputerze (na przykład instalacja sterownika) może być przyczyną nieprawidłowego zachowania uruchamiania. Zalecamy usunięcie lub zaktualizowanie sterownika lub programu, a następnie przetestowanie systemu Windows w celu sprawdzenia, czy jest on uruchamiany poprawnie.

   Jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym

   Po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym system Windows ładuje tylko potrzebne sterowniki i usługi komputerowe. Możesz użyć trybu awaryjnego, jeśli musisz zidentyfikować i rozwiązać problemy spowodowane przez wadliwe sterowniki, programy lub usługi, które są uruchamiane automatycznie.

   Jeśli komputer zostanie uruchomiony pomyślnie w trybie awaryjnym, ale nie zostanie uruchomiony w normalnym trybie, komputer może mieć konflikt z ustawieniami sprzętu lub zasobami. Mogą wystąpić niezgodności z programami, usługami lub sterownikami lub mogą wystąpić uszkodzenia rejestru. W trybie awaryjnym można wyłączyć lub usunąć sterownik programu, usługi lub urządzenia, co może uniemożliwić poprawne uruchomienie komputera.

   Aby rozwiązać problemy z uruchamianiem w trybie awaryjnym, wykonaj następujące kroki:

  • Wybierz pozycję Rozpocznij > zamykanie.

  • Wybierz pozycję Uruchom ponownie, a następnie wybierz przycisk OK.

  • W menu Opcji zaawansowane systemu Windows użyj klawiszy strzałek, aby wybrać pozycję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   Blokada liczbowa musi być wyłączona, zanim klawisze strzałek na klawiaturze numerycznej będą działać.

  • Wykonaj jedną z następujących akcji:

  • Jeśli komputer nie uruchamia się w trybie awaryjnym, spróbuj uruchomić komputer przy użyciu konsoli odzyskiwania. Jeśli nadal nie możesz uruchomić komputera, poszukaj możliwych problemów sprzętowych, takich jak wadliwe urządzenia, problemy z instalacją, problemy z okablowaniem lub problemy z łącznikiem. Usuń ostatnio dodany sprzęt, a następnie uruchom ponownie komputer, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
  • Jeśli komputer zostanie uruchomiony w trybie awaryjnym, przejdź do następnej sekcji, aby kontynuować rozwiązywanie problemu z uruchamianiem.
  • Użyj Podgląd zdarzeń, aby zidentyfikować przyczynę problemu z uruchamianiem

   Wyświetl dzienniki zdarzeń w Podgląd zdarzeń, aby uzyskać informacje, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu i zdiagnozowaniu przyczyny problemu z uruchamianiem. Aby wyświetlić zdarzenia zarejestrowane w dziennikach zdarzeń, wykonaj następujące kroki.

  • Wybierz pozycję Start, wskaż pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie wybierz pozycję Podgląd zdarzeń.
  • Uruchom przystawkę Podgląd zdarzeń w programie Microsoft Management Console (MMC).
  • W drzewie konsoli rozwiń węzeł Podgląd zdarzeń, a następnie wybierz dziennik, który chcesz wyświetlić. Na przykład wybierz pozycję Dziennik systemu lub Dziennik aplikacji.

  • W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie zdarzenie, które chcesz wyświetlić.

   Aby skopiować szczegóły zdarzenia, wybierz pozycję Kopiuj, otwórz nowy dokument w programie, w którym chcesz wkleić zdarzenie (na przykład Microsoft Word), a następnie wybierz pozycję Wklej w menu Edytuj.

  • Aby wyświetlić opis poprzedniego zdarzenia lub następnego zdarzenia, naciśnij klawisz STRZAŁKA W GÓRĘ lub KLAWISZ STRZAŁKI W DÓŁ.

   Identyfikowanie przyczyny problemu z uruchamianiem przy użyciu informacji systemowych

   Narzędzie Informacje o systemie wyświetla kompleksowy widok sprzętu komputera, składników systemu i środowiska oprogramowania. Użyj tego narzędzia, aby ułatwić identyfikowanie możliwych problemów z urządzeniami i konfliktami urządzeń, wykonując następujące kroki.

  • Kliknij przycisk Start>Uruchom.

  • W polu Otwórz wpisz msinfo32, a następnie wybierz przycisk OK.

  • Poszukaj problemów z urządzeniami lub konfliktami urządzeń, wykonując następujące kroki:

  • W drzewie konsoli rozwiń węzeł Składniki, a następnie wybierz pozycję Urządzenia z problemami.

   Wszystkie urządzenia wymienione w okienku po prawej stronie.

  • W drzewie konsoli rozwiń węzeł Zasoby sprzętowe, a następnie wybierz pozycję Konflikty/udostępnianie.

   Wszelkie konflikty zasobów wymienione w okienku po prawej stronie.

  • Jeśli zidentyfikujesz problem urządzenia, wykonaj odpowiednią akcję. Na przykład usuń, wyłącz lub ponownie skonfiguruj urządzenie lub zaktualizuj sterownik. Następnie uruchom ponownie komputer w trybie normalnym.

   Możesz użyć Menedżer urządzeń, aby usunąć lub wyłączyć urządzenia i ich sterowniki.

   Jeśli komputer uruchamia się poprawnie, przyczyną problemu z uruchamianiem może być to konkretne urządzenie.

   Jeśli urządzenie zostało wyłączone w celu rozwiązania problemu, upewnij się, że urządzenie znajduje się na liście zgodności sprzętu (HCL) systemu Windows Server 2003 i że jest poprawnie zainstalowane. Skontaktuj się również z producentem, aby zgłosić zachowanie i uzyskać informacje o możliwych aktualizacjach, które mogą rozwiązać problem z uruchamianiem.

   Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności tych informacji kontaktowych innych firm.

  • Jeśli narzędzie Informacje o systemie nie zgłasza żadnych problemów z urządzeniami lub konfliktami urządzeń, poszukaj programów uruchamianych automatycznie po uruchomieniu systemu Windows. Aby tak zrobić, wykonaj następujące kroki:

  • W drzewie konsoli rozwiń węzeł Środowisko oprogramowania, a następnie wybierz pozycję Programy startowe.

   Programy uruchamiane automatycznie po uruchomieniu systemu Windows są wyświetlane w okienku po prawej stronie.

  • Wyłącz programy, a następnie uruchom ponownie komputer.

   Aby uzyskać informacje na temat wyłączania programu, zapoznaj się z dokumentacją programu lub skontaktuj się z producentem.

  • Jeśli wyłączysz programy startowe i problem z uruchamianiem zostanie rozwiązany, włącz programy ponownie, pojedynczo.

   Zamknij i uruchom ponownie komputer za każdym razem, gdy włączysz program, i zanotuj, czy wystąpi nieprawidłowe zachowanie uruchamiania. Jeśli wystąpi to zachowanie, ostatni włączony program może powodować nieprawidłowe działanie uruchamiania.

   Wyświetlanie pliku dziennika rozruchu trybu awaryjnego

   Aby rozwiązać problemy z uruchamianiem, wyświetl plik dziennika rozruchu Ntbtlog. txt, a następnie zanotuj sterowniki i usługi, które nie zostały załadowane podczas uruchamiania komputera w trybie awaryjnym.

   Ten plik dziennika znajduje się w folderze%SystemRoot% (domyślnie jest to folder systemu Windows). Plik dziennika zawiera listę urządzeń i usług, które ładują się (i nie ładują) po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym. Aby otworzyć i wyświetlić plik dziennika, możesz użyć dowolnego edytora tekstów, takiego jak Notatnik.

   Użyj listy sterowników i usług, które nie zostały załadowane podczas uruchamiania, aby zidentyfikować możliwą przyczynę problemu z uruchamianiem.

   Niektóre problemy z uruchamianiem mogą wystąpić na wczesnym etapie procesu uruchamiania. W tym scenariuszu system Windows może nie zapisywać pliku dziennika rozruchowego na dysku twardym.

   Użyj Menedżer urządzeń, aby zidentyfikować przyczynę problemu z uruchamianiem

   Menedżer urządzeń wyświetla graficzny widok sprzętu zainstalowanego na komputerze. Użyj tego narzędzia, aby rozwiązać wszelkie możliwe konflikty urządzeń lub zidentyfikować niezgodne urządzenia, które mogą być przyczyną problemu z uruchamianiem.

   Aby rozpocząć Menedżer urządzeń, wykonaj następujące kroki.

  • Wybierz pozycję Start, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Mój komputer, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj.

  • Rozwiń węzeł Narzędzia systemowe, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń.

   Urządzenia zainstalowane na komputerze są wymienione w okienku po prawej stronie. Jeśli obok urządzenia jest wyświetlany symbol, może wystąpić problem z urządzeniem. Na przykład czarny wykrzykek (! ) w żółtym polu wskazuje, że urządzenie jest w stanie problemu.

   Aby wyłączyć urządzenie w Menedżer urządzeń, kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, a następnie wybierz pozycję Wyłącz.

  • Zbadaj możliwe konflikty urządzeń. W tym celu kliknij dwukrotnie urządzenie w okienku po prawej stronie, a następnie wybierz kartę Zasoby.

   Jeśli istnieje konflikt urządzenia, znajduje się on na liście Urządzenia powodujące konflikt.

   Zwróć uwagę na pole wyboru Użyj ustawień automatycznych. Jeśli system Windows pomyślnie wykryje urządzenie, to pole wyboru jest zaznaczone, a urządzenie działa poprawnie. Jeśli jednak ustawienia zasobu są oparte na konfiguracji podstawowej n (gdzie n to dowolna liczba z zakresu od 0 do 9), może być konieczne zmianę konfiguracji. W tym celu wybierz inną podstawową konfigurację z listy lub ręcznie zmień ustawienia zasobów.

   Ostrzeżenie

   Ta procedura może wymagać zmiany dodatkowych ustawień półprzewodnikowych tlenków metali (CMOS) komputera oraz podstawowych ustawień systemu wejściowego/wyjściowego (BIOS). Nieprawidłowe zmiany systemu BIOS komputera mogą powodować poważne problemy. Zmień ustawienia systemu CMOS komputera na własne ryzyko.

   Jeśli system Windows nie może rozwiązać konfliktu zasobów, sprawdź, czy komputer jest skonfigurowany tak, aby zezwolić systemowi Windows na wyliczanie urządzeń na komputerze. W tym celu włącz ustawienie systemu operacyjnego Plug and Play w narzędziu Do instalacji systemu BIOS komputera. Aby zmienić ustawienia systemu BIOS komputera, zapoznaj się z dokumentacją komputera lub skontaktuj się z producentem komputera.

  • Jeśli zidentyfikujesz problematyczne urządzenie, wyłącz je, a następnie uruchom ponownie komputer w normalnym trybie.

   Jeśli komputer jest uruchamiany poprawnie, przyczyną problemu z uruchamianiem może być wyłączone urządzenie.

   Upewnij się, że urządzenie znajduje się na liście zgodności sprzętu (HCL) systemu Windows Server 2003 i jest zainstalowane poprawnie.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania urządzeń w Menedżer urządzeń, zobacz How to use Menedżer urządzeń to configure devices in Windows Server 2003 (Jak używać Menedżer urządzeń do konfigurowania urządzeń w systemie Windows Server 2003).

   Jak używać narzędzia konfiguracji systemu

   Narzędzie konfiguracji systemu (Msconfig. exe) automatyzuje rutynowe kroki rozwiązywania problemów, które pomoc techniczna firmy Microsoft techników podczas diagnozowania problemów z konfiguracją systemu Windows. Za pomocą tego narzędzia można zmienić konfigurację systemu i rozwiązać problem przy użyciu metody procesu eliminacji.

   Aby korzystać z narzędzia konfiguracji systemu, musisz być zalogowany jako administrator lub jako członek grup administracyjnych. Jeśli komputer jest połączony z siecią, ustawienia zasad sieciowych mogą uniemożliwić korzystanie z narzędzia. Najlepszym rozwiązaniem w zakresie zabezpieczeń jest użycie polecenia Uruchom jako w celu wykonania tych procedur.

   Zalecamy, aby nie używać narzędzia konfiguracji systemu do modyfikowania pliku Boot. ini na komputerze bez pomocy specjalisty pomoc techniczna firmy Microsoft, ponieważ może to spowodować, że komputer stanie się bezużyteczny.

   Tworzenie czystego środowiska na potrzeby rozwiązywania problemów

   Aby utworzyć czyste środowisko do rozwiązywania problemów, wykonaj następujące kroki.

  • Wybierz pozycję Rozpocznij>uruchamianie, wpisz msconfig w polu Otwórz, a następnie wybierz przycisk OK. (Aby użyć polecenia Uruchom jako, wpisz runas /user: administrator Path \msconfig. exe w polu Otwórz, a następnie wybierz przycisk OK).
  • Wybierz kartę Ogólne, wybierz pozycję Uruchamianie diagnostyczne — załaduj tylko podstawowe urządzenia i usługi, wybierz przycisk OK, a następnie wybierz pozycję Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer.
  • Po uruchomieniu systemu Windows określ, czy problem nadal występuje.
  • Izolowanie problemów przy użyciu opcji uruchamiania systemu

   Aby wyizolować problemy przy użyciu opcji uruchamiania systemu, wykonaj następujące kroki.

  • Wybierz pozycję Rozpocznij > uruchamianie, wpisz msconfig w polu Otwórz, a następnie wybierz przycisk OK.

  • Wybierz kartę Ogólne, a następnie wybierz pozycję Uruchamianie selektywne.

  • Wyczyść następujące pola wyboru:

  • Plik SYSTEM. INI procesu
  • Plik WIN. INI procesu
  • Ładowanie usług systemowych
  • Nie będzie można wyczyścić pola wyboru Użyj oryginalnego BOOT. INI.

  • Aby przetestować proces ładowania oprogramowania, upewnij się, że zaznaczono pole wyboru Załaduj elementy startowe, a następnie wybierz przycisk OK.

  • Uruchom ponownie komputer po wyświetleniu monitu.

   Izolowanie problemów przy użyciu opcji uruchamiania selektywnego

   Aby wyizolować problemy przy użyciu opcji uruchamiania selektywnego, wykonaj następujące kroki.

  • Wyczyść wszystkie pola wyboru w obszarze Uruchamianie selektywne. Nie będzie można wyczyścić pola wyboru Użyj oryginalnego BOOT.

  • Zaznacz pole wyboru Proces SYSTEM. INI Plik, wybierz przycisk OK, a następnie uruchom ponownie komputer po wyświetleniu monitu.

   Powtórz ten proces i zaznacz każde pole wyboru pojedynczo. Uruchom ponownie komputer za każdym razem. Powtarzaj proces do momentu wystąpienia problemu.

  • Gdy wystąpi problem, wybierz kartę odpowiadającą wybranemu plikowi. Jeśli na przykład problem występuje po wybraniu pliku Win. ini, wybierz kartę WIN. INI w narzędziu konfiguracji systemu.

   Izolowanie problemów przy użyciu karty Uruchamianie

   Na karcie Uruchamianie są wyświetlane elementy ładowane podczas uruchamiania z grupy Uruchamianie, Win. ini load= i run=, oraz rejestr. Aby wyizolować problemy za pomocą karty Uruchamianie, wykonaj następujące kroki.

  • Wybierz kartę Uruchamianie.

  • Wyczyść wszystkie pola wyboru.

  • Aby rozpocząć rozwiązywanie problemów, zaznacz pierwsze pole wyboru, wybierz przycisk OK, a następnie uruchom ponownie komputer po wyświetleniu monitu.

   Rozwiązywanie problemów z usługami systemowymi

   Aby rozwiązać problemy z usługami System Services, wykonaj następujące kroki.

  • Wybierz kartę Usługi.

  • Zanotuj wszystkie usługi, które nie zostały wybrane.

   Ważna

   Nie pomijaj tego kroku. Te informacje będą potrzebne później.

  • Wybierz pozycję Wyłącz wszystko, wybierz przycisk OK, a następnie uruchom ponownie komputer.

  • Zaznacz pole wyboru usługi, aby ją włączyć, a następnie wybierz przycisk OK.

  • Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy wystąpił problem.

  • Powtórz kroki od 5 do 8 dla każdej usługi, dopóki nie wystąpi problem. Gdy wystąpi problem, będziesz wiedzieć, że ostatnia włączona usługa powoduje problem. Zanotuj tę usługę, a następnie przejdź do kroku 10.

  • Wybierz pozycję Włącz wszystko, pole wyboru obok wadliwej usługi, wyczyść pola wyboru wszystkich innych usług zanotowane w kroku 3, wybierz przycisk OK, a następnie uruchom ponownie komputer.

   Aby obejść ten problem, możesz pozostawić uszkodzoną usługę wyłączoną (nie wybrano). Skontaktuj się z producentem wadliwej usługi, aby uzyskać więcej pomocy.

   Możesz szybciej określić, która usługa powoduje problem, testując usługi w grupach. Podziel usługi na dwie grupy, zaznaczając pola wyboru pierwszej grupy, a następnie usuwając pola wyboru drugiej grupy. Uruchom ponownie komputer, a następnie przetestuj problem. Jeśli wystąpi problem, wadliwa usługa znajduje się w pierwszej grupie. Jeśli problem nie wystąpi, wadliwa usługa znajduje się w drugiej grupie. Powtórz ten proces w wadliwej grupie, dopóki nie wyizolujesz wadliwej usługi.

   Rozwiązywanie problemów z plikiem System. ini

   Aby rozwiązać problem z plikiem System. ini, wykonaj następujące kroki.

  • Wybierz kartę SYSTEM.

  • Zanotuj wszystkie elementy, które nie są zaznaczone. Może być konieczne rozwinięcie niektórych elementów (takich jak [sterowniki]), aby określić, czy nie wybrano żadnych podzespołów.

  • Rozwiń wszystkie elementy na liście, zaznacz pole wyboru elementu, aby go włączyć, a następnie wybierz przycisk OK.

  • Powtórz kroki od 5 do 8 dla każdego elementu, dopóki nie wystąpi problem.

   Gdy wystąpi problem, będziesz wiedzieć, że ostatni włączony element jest przyczyną problemu. Zanotuj ten element, a następnie przejdź do kroku 10.

  • Wybierz pozycję Włącz wszystko, wyczyść pole wyboru obok wadliwego elementu, wyczyść pola wyboru wszystkich innych elementów zanotowanymi w kroku 3, wybierz przycisk OK, a następnie uruchom ponownie komputer.

   Aby obejść ten problem, możesz pozostawić uszkodzony element wyłączony (nie jest zaznaczony). Jeśli jest to możliwe, skontaktuj się z producentem wadliwego elementu, aby uzyskać więcej pomocy.

   Możesz szybciej określić, który System. ini element jest przyczyną problemu, testując elementy w grupach. Podziel elementy na dwie grupy, zaznaczając pola wyboru pierwszej grupy, a następnie usuwając pola wyboru drugiej grupy. Powtórz ten proces w wadliwej grupie, dopóki nie wyizolujesz wadliwego elementu System. ini.

   Rozwiązywanie problemów z plikiem Win. ini

   Aby rozwiązać problem z plikiem Win.

  • Wybierz kartę WIN. Może być konieczne rozwinięcie niektórych elementów (takich jak [porty OLFax), aby określić, czy nie wybrano żadnych podzespołów.

  • Wybierz pozycję Włącz wszystko, wyczyść pole wyboru wadliwego elementu, wyczyść pola wyboru wszystkich innych elementów, które zostały zanotowane w kroku 3, wybierz przycisk OK, a następnie uruchom ponownie komputer.

   Możesz szybciej określić, który Win. Powtórz ten proces w wadliwej grupie, dopóki nie wyizolujesz wadliwego elementu Win.

   Rozwiązywanie problemów z plikiem Boot. ini

   Tylko administratorzy systemu i użytkownicy zaawansowani powinni próbować zmienić plik Boot. Kroki rozwiązywania problemów Boot. ini wykraczają poza zakres tego artykułu.

   Aby uzyskać więcej informacji, przeszukaj bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base w witrynie internetowej pomoc techniczna firmy Microsoft.

   Resetowanie narzędzia konfiguracji systemu do normalnego uruchamiania

   Aby zresetować narzędzie konfiguracji systemu do normalnego uruchamiania, wykonaj następujące kroki.

  • Wybierz pozycję Rozpocznij > uruchamianie, wpisz msconfig w polu Otwórz, a następnie wybierz przycisk OK.
  • Na karcie Ogólne wybierz pozycję Normalne uruchamianie — załaduj wszystkie sterowniki urządzeń i usługi, a następnie wybierz przycisk OK.
  • Ponownie uruchom komputer.
  • Korzystanie z konsoli odzyskiwania systemu Windows

   Konsola odzyskiwania to narzędzie wiersza polecenia, którego można użyć do naprawy systemu Windows, jeśli komputer nie uruchamia się poprawnie. Konsolę odzyskiwania można uruchomić z dysku CD systemu Windows Server 2003 lub podczas uruchamiania, jeśli konsola odzyskiwania była wcześniej zainstalowana na komputerze. Użyj konsoli odzyskiwania, jeśli opcja uruchamiania ostatniej znanej dobrej konfiguracji nie powiodła się i nie można uruchomić komputera w trybie awaryjnym. Zalecamy użycie metody Konsoli odzyskiwania tylko wtedy, gdy jesteś zaawansowanym użytkownikiem, który może używać podstawowych poleceń do identyfikowania i lokalizowania sterowników i plików problemów.

   Aby użyć konsoli odzyskiwania, wykonaj następujące kroki.

  • Wstaw dysk CD instalacyjny systemu Windows Server 2003 na dysku CD lub DVD, a następnie uruchom ponownie komputer.

  • Po wyświetleniu monitu podczas konfigurowania trybu tekstowego naciśnij klawisz R, aby uruchomić konsolę odzyskiwania. Konsola odzyskiwania umożliwia wykonywanie następujących akcji:

  • Uzyskaj dostęp do dysków na komputerze.
  • Włączanie lub wyłączanie sterowników lub usług urządzeń.
  • Skopiuj pliki z instalacyjnego dysku CD systemu Windows Server 2003 lub skopiuj pliki z innych nośników wymiennych. Możesz na przykład skopiować potrzebny plik, który został usunięty.
  • Utwórz nowy sektor rozruchu i nowy główny rekord rozruchowy (MBR). Może być konieczne to, jeśli występują problemy rozpoczynające się od istniejącego sektora rozruchowego.
  • Upewnij się, że dysk twardy lub system plików nie jest uszkodzony

   Aby potwierdzić, że dysk twardy lub system plików nie jest uszkodzony, uruchom komputer z dysku CD z systemem Windows Server 2003, uruchom konsolę odzyskiwania, a następnie użyj narzędzia wiersza polecenia Chkdsk. Może to rozwiązać twój problem.

   Zalecamy, aby tylko zaawansowani użytkownicy lub administratorzy korzystali z konsoli odzyskiwania. Aby korzystać z konsoli odzyskiwania, musisz znać hasło konta administratora.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat testowania i naprawiania uszkodzonego dysku twardego przy użyciu narzędzia Chkdsk, zobacz sekcje "Jak używać konsoli odzyskiwania" i "Jak używać wiersza polecenia konsoli odzyskiwania" w następującym artykule: 307654 Jak zainstalować konsolę odzyskiwania i korzystać z niej w systemie Windows XP

   Jeśli program Chkdsk zgłasza, że nie może uzyskać dostępu do dysku twardego, może wystąpić awaria sprzętu. Sprawdź wszystkie połączenia kablowe i wszystkie ustawienia skoczka na dysku. Skontaktuj się z specjalistą ds. naprawy komputera lub producentem komputera, aby uzyskać większą pomoc.

   Jeśli program Chkdsk zgłosi, że nie może rozwiązać wszystkich problemów z dyskami twardymi, system plików lub protokół MBR mogą być uszkodzone lub niedostępne. Spróbuj użyć odpowiednich poleceń konsoli odzyskiwania, takich jak Fixmbr i Fixboot, skontaktuj się z usługą odzyskiwania danych lub przeprowadź ponowne dzielenie, a następnie sformatuj dysk twardy.

   W przypadku ponownego partycji i sformatowania dysku twardego utracisz wszystkie informacje na dysku.

   Jak używać automatycznego odzyskiwania systemu (ASR)

   Aby odzyskać sprawności po awarii systemu przy użyciu automatycznego odzyskiwania systemu, wykonaj następujące kroki.

  • Przed rozpoczęciem procedury odzyskiwania upewnij się, że dostępne są następujące elementy:

  • Utworzony wcześniej dysk USŁUGI ASR.
  • Nośnik kopii zapasowej utworzony wcześniej.
  • Oryginalny dysk CD instalacji systemu operacyjnego.
  • Jeśli masz kontroler magazynu masowego i wiesz, że producent dostarczył dla niego oddzielny plik sterownika (inny niż pliki sterowników dostępne na dysku CD instalatora), przed rozpoczęciem tej procedury uzyskaj plik (na dysku).
  • Włóż oryginalny dysk CD instalacyjny systemu operacyjnego do dysku CD lub dysku DVD.

  • Ponownie uruchom komputer. Jeśli zostanie wyświetlony monit o naciśnięcie klawisza w celu uruchomienia komputera z dysku CD, naciśnij odpowiedni klucz.

  • Jeśli masz oddzielny plik sterownika zgodnie z opisem w kroku 1, naciśnij klawisz F6, aby użyć sterownika jako części Instalatora po wyświetleniu monitu.

  • Naciśnij klawisz F2, gdy zostanie wyświetlony monit na początku sekcji tryb tylko tekst instalatora.

   Zostanie wyświetlony monit o wstawienie utworzonego dysku usługi ASR.

  • Postępuj zgodnie z instrukcjami.

  • Jeśli masz oddzielny plik sterownika zgodnie z opisem w kroku 1, naciśnij klawisz F6 (ponownie), gdy zostanie wyświetlony monit po ponownym uruchomieniu systemu.

  • Usługa ASR nie przywraca plików danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowych i przywracania plików danych, zobacz Pomoc systemu Windows.
  • Jeśli przywracasz klaster serwerów, w którym wszystkie węzły uległy awarii i nie można przywrócić dysku kworum z kopii zapasowej, użyj usługi ASR w każdym węźle w oryginalnym klastrze, aby przywrócić sygnatury dysków i układ partycji dysków klastra (kworum i nonquorum). Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowych i przywracania klastrów serwerów, zobacz Pomoc systemu Windows.
  • Tworzenie zestawu dysków USŁUGI ASR przy użyciu kopii zapasowej

   Aby korzystać z usługi ASR, musisz mieć zestaw dysków USŁUGI ASR. Aby utworzyć zestaw dysków usługi ASR, wykonaj następujące kroki.

  • Wybierz pozycję Start, wskaż pozycję Wszystkie programy, wskaż pozycję Akcesoria, wskaż pozycję Narzędzia systemowe, a następnie wybierz pozycję Kopia zapasowa.

   Kreator tworzenia kopii zapasowych lub przywracania jest uruchamiany domyślnie, chyba że jest wyłączony. Kreator kopii zapasowych lub przywracania umożliwia utworzenie zestawu dysków USŁUGI ASR, odpowiadając na wszystkie informacje na tym komputerze w sekcji Co chcesz utworzyć kopię zapasową. W przeciwnym razie możesz przejść do następnego kroku, aby utworzyć zestaw dysków USŁUGI ASR w trybie zaawansowanym.

  • Wybierz link Tryb zaawansowany w Kreatorze tworzenia kopii zapasowej lub przywracania.

  • W menu Narzędzia wybierz pozycję Kreator usługi ASR.

  • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  • Aby zapisać ustawienia systemowe i nośnik zawierający pliki kopii zapasowej, musisz mieć pusty dysk o rozmiarze 1, 44 megabajtu (MB). Jeśli komputer nie ma dysku, wykonaj kopię zapasową usługi ASR na komputerze bez dysku. Skopiuj pliki Asr. sif i Asrpnp. sif znajdujące się w folderze%SystemRoot%\Repair na inny komputer z dyskiem, a następnie skopiuj te pliki na dysk.
  • Aby wykonać tę procedurę, musisz być członkiem grupy Administratorzy lub Operatorzy kopii zapasowych na komputerze lokalnym lub musisz mieć delegowane odpowiednie uprawnienia. Członkowie grupy Administratorzy domeny mogą wykonywać tę procedurę, jeśli komputer jest przyłączony do domeny. Jako "najlepsze rozwiązanie" w zakresie zabezpieczeń rozważ użycie polecenia Uruchom jako w celu wykonania tej procedury.
  • Ta procedura powoduje utworzenie kopii zapasowej tylko tych plików systemowych, które muszą zostać uruchomione w systemie. Należy utworzyć kopię zapasową plików danych oddzielnie.
  • Po utworzeniu zestawu usługi ASR należy ostrożnie oznaczyć ten dysk i nośnik kopii zapasowej i zachować je razem. Aby korzystać z nośnika kopii zapasowej, musisz mieć dysk utworzony przy użyciu tego zestawu nośników. Nie można użyć dysku utworzonego w innym czasie ani z innym zestawem nośników. W czasie wykonywania usługi ASR musi być również dostępny dysk CD instalatora.
  • Zachowaj zestaw asr w bezpiecznej lokalizacji. Zestaw ASR zawiera informacje o konfiguracji systemów, które mogą być używane do uszkodzenia systemu.
  • Jeśli tworzysz kopię zapasową klastra serwerów, uruchom Kreatora automatycznego odzyskiwania systemu we wszystkich węzłach klastra i upewnij się, że usługa klastra jest uruchomiona podczas uruchamiania każdej kopii zapasowej usługi ASR. Upewnij się, że jeden z węzłów, na których uruchomiono Kreatora automatycznego przygotowywania odzyskiwania systemu, jest wymieniony jako właściciel zasobu kworum podczas działania kreatora.
  • Jak naprawić instalację systemu Windows

   Być może będzie można naprawić uszkodzoną instalację systemu Windows Server 2003, uruchamiając instalatora systemu Windows z dysku CD systemu Windows.

   Aby naprawić instalację systemu Windows, wykonaj następujące kroki.

  • Wstaw dysk CD z systemem Windows Server 2003 na dysku CD lub DVD.

  • Jeśli na dysku CD systemu Windows zostanie wyświetlone menu Co chcesz zrobić, wybierz pozycję Zakończ.

  • Wyłącz komputer, poczekaj 10 sekund, a następnie włącz ponownie komputer.

  • Jeśli zostanie wyświetlony monit o uruchomienie komputera z dysku CD, zrób to.

   Aby uruchomić instalatora systemu Windows, musisz mieć możliwość uruchamiania komputera z dysku CD-ROM systemu Windows Server 2003. W tym celu należy skonfigurować dysk CD lub DYSK DVD. Aby uzyskać informacje o sposobie konfigurowania komputera do uruchamiania z dysku CD lub DVD, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do komputera lub skontaktuj się z producentem komputera.

  • Po uruchomieniu instalatora naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować proces instalacji.

  • Naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać następującą opcję:

   Aby skonfigurować teraz system Windows, naciśnij klawisz ENTER

   Nie wybieraj opcji Konsola odzyskiwania.

  • Naciśnij klawisz F8, aby zaakceptować umowę licencyjną.

   Instalator wyszukuje poprzednie instalacje systemu Windows.

  • Jeśli Instalator nie znajdzie poprzedniej instalacji systemu Windows Server 2003, może wystąpić awaria sprzętu.

   Awarie sprzętu wykraczają poza zakres tego artykułu. Aby uzyskać więcej pomocy, zobacz specjalistę ds. sprzętu komputerowego lub wypróbuj narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia do rozwiązywania problemów ze sprzętem, zobacz temat Pomocy systemu Windows Server 2003 "Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów".

  • Jeśli Instalator znajdzie poprzednią instalację systemu Windows Server 2003, może zostać wyświetlony następujący komunikat: Jeśli jedna z następujących instalacji systemu Windows Server 2003 jest uszkodzona, instalator może spróbować go naprawić. Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać instalację. Aby naprawić wybraną instalację, naciśnij klawisz R. Aby kontynuować bez naprawiania, naciśnij klawisz ESC.Wybierz odpowiednią instalację systemu operacyjnego Windows Server 2003, a następnie naciśnij klawisz R, aby spróbować go naprawić.

  • Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby naprawić instalację.

  • Być może trzeba będzie zmienić sekwencję dysków rozruchowych w ustawieniach systemu BIOS, aby pomyślnie uruchomić komputer z dysku CD z systemem Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem komputera lub zapoznaj się z dokumentacją producenta.
  • Jeśli nie możesz uruchomić komputera z dysku CD z systemem Windows Server 2003, może wystąpić awaria dysku CD lub DYSKU DVD lub inna awaria sprzętowa.
   Awarie sprzętu wykraczają poza zakres tego artykułu.
  • Po naprawie systemu Windows Server 2003 może zostać wyświetlony monit o ponowne aktywowanie kopii systemu Windows Server 2003.
  • Jak znaleźć rozwiązanie za pomocą witryny internetowej pomoc techniczna firmy Microsoft

   Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, wykonując kroki opisane w tym artykule, możesz użyć witryny internetowej pomoc techniczna firmy Microsoft, aby znaleźć rozwiązanie problemu. Na poniższej liście opisano niektóre usługi, które udostępnia witryna internetowa pomoc techniczna firmy Microsoft:

  • Baza wiedzy z możliwością wyszukiwania — wyszukiwanie informacji pomocy technicznej i narzędzi samopomocy dla produktów firmy Microsoft.
  • Oprogramowanie i Aktualizacje — znajdź oprogramowanie i aktualizacje w Centrum pobierania.
  • Inne opcje pomocy technicznej — zadaj pytanie dotyczące pomocy technicznej za pomocą pomoc techniczna firmy Microsoft internetowej lub telefonicznej.

  Dodatkowe zasoby

  Rozwiązywanie problemów Beko Mp 300 R

  Bezpośredni link do pobrania Rozwiązywanie problemów Beko Mp 300 R

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Rozwiązywanie problemów Beko Mp 300 R