Procedura instalacji Black And Decker Bdgl1440

Instalacja urządzenia Black And Decker BDGL1440 jest prosta i może być wykonana w kilku prostych krokach. Należy przede wszystkim zapoznać się z instrukcją obsługi, która zawiera wszystkie wskazówki dotyczące instalacji. Następnie należy wyciągnąć urządzenie z pudełka i zamontować je do odpowiedniego miejsca, używając dołączonych narzędzi. Kolejnym krokiem jest podłączenie wtyczki do gniazdka elektrycznego. Po podłączeniu urządzenia, należy włączyć go i dokonać niezbędnych ustawień, aby urządzenie działało prawidłowo. Po zakończeniu ustawień, urządzenie jest gotowe do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Procedura instalacji Black And Decker Bdgl1440

Zastosowania użytkownika

Zaktualizowano w dniu 09-30-2011 05:45:31 AM132250

Ten artykuł dotyczy: 

Archer T4UH V2, Archer T8E, Archer T6E, TL-WDN3800, Archer T4E, Archer T4UHP, Archer T3U Plus, Archer T2U Plus, TL-WN722NC, TL-WN781ND, TL-WN725N, TL-WN721N, TL-WN723N, TL-WN422G, TL-WN321G, Archer T4U, Archer T600U Plus, Archer T2U Nano, Archer T2UHP, Archer T2U, TL-WN350GD, Archer T5E, TL-WN881ND, T4U V2, TL-WN951N, Archer T9E, Archer T600U Nano, TL-WN7200ND, TL-WN8200ND, TL-WN722N, Archer T2UH, TL-WN322G, Archer T4UH, TL-WN727N, Archer T9UH, Archer T3U, TL-WDN3200, TL-WN822N, Archer T1U, TL-WN422GC, TL-WDN4800

Niniejszy artykuł opisuje, w jaki sposób zainstalować urządzenia TL-WN321G/TL-WN727N/TL-WN7200ND z wykorzystaniem załączonej płyty CD. Przed rozpoczęciem instalacji należy przygotować płytę CD.

UWAGA: Artykuł opisuje instalacje na przykładzie urządzenia TL-WN727N. Procedura instalacji urządzenia TL-WN321G oraz TL-WN7200ND jest bardzo podobna do procedury instalacji TL-WN727N.

1. Włóż do napędu załączoną płytę CD.

2. Automatycznie pojawi się okno kreatora instalacji Setup Wizard. Znajdź model posiadanego urządzenia i wybierz z rozwijanej listy opcję Install Driver & Utility .

UWAGA: Jeśli okno kreatora instalacji Setup Wizard nie pojawi się automatycznie, należy wyszukać na płycie CD program "Autorun. exe" i uruchomić go.

3. W celu zainstalowania sterownika urządzenia i oprogramowania TP-Link zaznacz opcję Install driver and TP-Link Wireless Utility. W celu zainstalowania jedynie sterownika zaznacz opcję Install driver only. Następnie naciśnij przycisk Next . com/resources/images/faq/20107309748164. jpg"/>

4. Jeśli w kroku 3 wybrałeś opcję Install driver and TP-Link Wireless Utility, wybierz domyślny program do konfiguracji ustawień bezprzewodowych. Jeśli w kroku 3 wybrałeś Install driver only przejdź do kroku 6. com/resources/images/faq/20107309820779. jpg"/>

5. Wybierz folder, w którym chcesz zainstalować oprogramowanie TP-Link. com/resources/images/faq/20107309914565. jpg"/>

6. Aby rozpocząć instalację, wybierz opcję Install. com/resources/images/faq/20107309951562. jpg"/>

7. W trakcje procesu instalacji na ekranie zostanie wyświetlone okno z ostrzeżeniem. Naciśnij przycisk Continue Anyway. com/resources/images/faq/201073091030253. jpg"/>

8. Po zakończonej instalacji naciśnij przycisk Finish.

Podobne artykuły:

Jak podłączyć urządzenia TL-WN321G/TL-WN727N/TL-WN7200ND do sieci bezprzewodowej przy wykorzystaniu oprogramowania TP-Link?

Jak samodzielnie zainstalować bezprzewodową kartę sieciową TP-Link?

Jak samodzielnie zainstalować kartę sieciową w systemie Windows 7?

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

Jakie są Twoje uwagi dotyczące tego artykułu?

 • Niezadowolenie z produktu
 • Zbyt skomplikowany
 • Mylący tytuł
 • Nie dotyczy mnie
 • Zbyt ogólnikowy
 • Inne

Interesuje nas Twoja opinia. Jak możemy poprawić tą zawartość?

Dziękujemy

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Kliknij tutaj, aby skontaktować się ze Wsparciem technicznym TP-Link.

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Black & Decker BDGL1440. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z Black & Decker BDGL1440.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji Black & Decker BDGL1440 bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

 • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji Black & Decker BDGL1440 na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
 • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję Black & Decker BDGL1440 na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.

Instrukcja obsługi Black & Decker BDGL1440

Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji Black & Decker BDGL1440 a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do Black & Decker BDGL1440. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

Procedura podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektrycznej jest w pełni regulowana przez ustawę Prawa energetycznego. Mimo, iż sam proces montażu paneli fotowoltaicznych nie należy do zbyt skomplikowanych, to jednak należy spełnić kilka ważnych warunków, aby uzyskać zgodę na podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej. W jaki sposób można więc zamontować fotowoltaikę i jak dokładnie wygląda cała procedura podłączania jej do operatora?

Proces podłączenia fotowoltaiki do sieci

Cała procedura podłączania fotowoltaiki do sieci dystrybucyjnej polega przede wszystkim na prawidłowym wypełnieniu wniosku, sporządzenie schematu wykonanej instalacji oraz skompletowaniu pozostałych niezbędnych dokumentów wymaganych przez zakład energetyczny. Wymagania dotyczące złożonej dokumentacji mogą różnić się w zależności od danego operatora energii elektrycznej.

Wymagane uprawnienia do montażu fotowoltaiki

Mikroinstalacja fotowoltaiczna musi być zamontowana i podłączona przez specjalistę posiadającego jedno z poniższych uprawnień:

 1. świadectwo kwalifikacyjne pozwalające na instalację i eksploatację urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji;
 2. aktualny certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje montażu instalacji OZE;
 3. uprawnienia budowlane ze specjalizacją instalacyjną sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych oraz elektrycznych.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna powinna spełniać wszystkie wymogi eksploatacyjne, techniczne, a także związane z odpowiednim bezpieczeństwem. Taka instalacja powinna więc obejmować:

 • panele fotowoltaiczne;
 • zabezpieczenia;
 • falownik;
 • licznik dwukierunkowy;
 • przyłączenia do sieci.

Kto i w jakim celu może zgłosić mikroinstalację fotowoltaiczną do sieci elektrycznej?

Zgłoszenie dotyczące podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej powinno zostać złożone bezpośrednio przez prosumenta (osoba wytwarzająca energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii wyłącznie na własne potrzeby oraz mogącą przesyłać jej nadwyżki do sieci energetycznej) lub jego pełnomocnika. Gdy zostajesz naszym Klientem, złożymy takie zgłoszenie (powiadomienie OSD) za Ciebie.

Warto wiedzieć, że w czerwcu 2019 rozszerzono definicję prosumenta o średnie i małe firmy, a także niektóre spółdzielnie energetyczne gmin wiejsko-miejskich oraz wiejskich. Fakt montażu instalacji fotowoltaicznej może więc zostać zgłoszona zarówno przez osobę prywatną, nie będącą przedsiębiorcą, jak i posiadającą własną działalność gospodarczą.

Zgłoszenia podłączenia instalacji paneli fotowoltaicznych dokonuje się w celu wymiany licznika na dwukierunkowy oraz podpisania umowy z siecią energetyczną, która reguluje odpowiednie warunki przekazywania do dystrybutora nadwyżek wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej. Bez takiego zgłoszenia niestety nie ma takiej możliwości.

Zgłoszenie instalacji do sieci. Szczegółowy opis procedury

Po poprawnym zamontowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej, która została podłączona przez uprawnionych i wykwalifikowanych pracowników oraz skompletowaniu odpowiednich dokumentów można rozpocząć procedurę zgłoszenia jej do sieci dystrybucyjnej.

Warunki, które trzeba spełnić, mogą się nieznacznie różnić w zależności od wybranego dostawcy energii elektrycznej.

 1. Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji należy dokonać na aktualnym druku, który można pozyskać ze strony internetowej lub w siedzibie danego operatora energii elektrycznej.
 2. Po złożeniu całej dokumentacji do zakładu energetycznego prosument otrzymuje potwierdzenie dokonanego zgłoszenia, gdzie rozpoczyna się proces weryfikacji dokumentów oraz zatwierdzenie ich zgodności.
 3. Po pozytywnej weryfikacji zostaje wyznaczony termin przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej ( wymiana licznika na dwukierunkowy).
 4. Zakład energetyczny jest zobowiązany bezpłatnie wymienić licznik jednokierunkowy na dwukierunkowy, który będzie odpowiednio mierzył pobieraną i oddawaną energię z sieci.
 5. Po podłączeniu instalacji przez zakład energetyczny prosument otrzymuje certyfikat potwierdzający przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz nową umowę kompleksową (regulującą sprzedaż i dystrybucję wytwarzanej energii elektrycznej) lub aneks do poprzedniej umowy.

Wnioski o przyłączenie fotowoltaiki do sieci

Aby zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej zostało pozytywnie rozpatrzone, należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek. Informacje, które trzeba zawrzeć, dotyczą:

 • danych właściciela mikroinstalacji;
 • rodzaju obiektu oraz wybranego źródła energii odnawialnej;
 • przybliżonych obliczeń generowanej energii elektrycznej;
 • danych technicznych mikroinstalacji.

Ponadto, do wniosku należy dołączyć schemat instalacji elektrycznej danego budynku wraz z uwzględnieniem sposobu podłączenia mikroinstalacji. W przypadku gdy zgłoszenie ma zostać złożone przez pełnomocnika dodatkowo wymagane jest pełnomocnictwo prosumenta lub jeśli zgłoszenie dotyczy przedsiębiorcy wydruk z KRS bądź wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej.

Zainstalowany sprzęt musi posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie warunków określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym. Należy dołączyć powyższy certyfikat do zgłoszenia.

Montaż instalacji fotowoltaicznej od A do Z

Dzięki profesjonalnemu montażowi zgodnemu z obecnie obowiązującymi wymaganiami technicznymi, kryteriami przyłączenia i dokumentacją techniczną instalacja spełni wszelkie wymogi bezpieczeństwa pracy zarówno w samym budynku, jak i już po podłączeniu do sieci dystrybucyjnej.

Nie przegap:

 • Jak powinna wyglądać profesjonalna obsługa przy zakładaniu instalacji fotowoltaicznej?
 • Na jakich rodzajach dachów można zamontować panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne najczęściej montuje się na dachu, gruncie lub własnych wysięgnikach. Ważne, żeby wybrane miejsce było w jak najwyższym stopniu wystawione na działanie promieni słonecznych. Po dostarczeniu wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej można przystąpić do montażu obejmującego:

 1. Umocowanie, a następnie skonfigurowanie stelaża.
 2. Odpowiednie przygotowanie trasy kablowej, przez którą zostanie przeprowadzone połączenie pomiędzy polem modułów a rozdzielnicą i falownikiem.
 3. Ułożenie oraz połączenie paneli fotowoltaicznych.
 4. Połączenie falownika z ogniwami fotowoltaicznymi.
 5. Konfigurację falownika z siecią pozwalającą na bieżące monitorowanie instalacji.
 6. Próbne pomiary elektryczne.

Po wykonaniu powyższych kroków przez uprawnionego instalatora możesz już cieszyć się własną instalacją fotowoltaiczną. Nadwyżki generowanej energii elektrycznej po przyłączeniu do sieci zostaną przekazane do dystrybutora, który przechowa ją do momentu, aż będziesz jej potrzebował. Takie rozwiązanie pozwala na płacenie bardzo niskich rachunków za energię elektryczną nawet w miesiącach, w których występuje niskie nasłonecznienie.

Procedura instalacji Black And Decker Bdgl1440

Bezpośredni link do pobrania Procedura instalacji Black And Decker Bdgl1440

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedura instalacji Black And Decker Bdgl1440