Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Haier Ec101

Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Haier Ec101 to kompleksowy przewodnik dotyczący bezpieczeństwa produktów Haier Ec101. Zawiera on szczegółowe informacje na temat instalacji, użytkowania i utrzymywania urządzenia w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje dotyczące wszelkich opcji aktualizacji systemu, które mogą być niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa urządzenia. Dodatkowo, zawiera on informacje dotyczące różnych zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak wirusy, malware i inne formy cyberataków, którymi należy zapobiegać, aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia. Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Haier Ec101 jest kompleksowym źródłem informacji na temat bezpieczeństwa produktów Haier Ec101.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Haier Ec101

04. 03. 2020

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przekazał dziś do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dodatkowe materiały informacyjne dotyczące profilaktyki zdrowotnej z prośbą o umieszczenie w widocznym miejscu oraz dystrybucję wśród uczniów i rodziców.

Grafika z hasłem "koronawirus" oraz numerem infolinii NFZ: 800 190 590.Pod tekstem jest adres strony dotyczącej koronawirusa: www. pl/koronawirus

Minister podziękował dyrektorom za dotychczasowe działania informacyjne i edukacyjne dotyczące podstawowych zasad higieny oraz rozpowszechnienie rekomendacji MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się przypadkami koronawirusa.

Przypominał również o przeprowadzeniu zajęć z uczniami na temat zasad higieny osobistej oraz prosił o zwrócenie szczególnej uwagi na to czy szkoły, przedszkola i placówki edukacyjne są odpowiednio wyposażone w niezbędne środki czystości.

W ubiegłym tygodniu w gmachu MEN odbyło się spotkanie z kuratorami oświaty w sprawie rekomendacji dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałaniu koronawirusowi.

– Gdy rozmawialiśmy o działaniach zapobiegawczych po spotkaniu z kuratorami, mówiliśmy o tym, że działamy profilaktycznie. Przypominaliśmy podstawowe reguły postępowania. Wyprzedzająco przypominaliśmy dyrektorom zasady bezpiecznego zachowania w szkole – podkreślił minister Dariusz Piontkowski.

Kuratorzy oświaty podczas ubiegłotygodniowego spotkania z kierownictwem MEN zostali poproszeni o przeprowadzenie spotkań z dyrektorami szkół i poinformowanie o wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Bieżące informacje i komunikaty

Infolinia Ministerstwa Zdrowia

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo)

Materiały

Plakat dla dzieci
plakat​_KV​_–​_dla​_dzieci. pdf15. 69MB
2​_plakat​_KV​_–​_dla​_dzieci. jpg0. 59MBLekcja z e-podręcznika

Lekcja 4. Wokół barokowego konceptu

Na podstawie wybranych utwórów zapoznam się z najbardziej charakterystycznymi dla epoki środkami stylistycznymi.

 • Lekcja ze Scholarisa
 • Lekcja 5. „Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie? ” – Mikołaj Sęp Szarzyński

  Zapoznam się z najważniejszymi zjawiskami epoki poprzez spojrzenie na nie oczami poety: niepokojami egzystencjalnymi, marnością, śmiercią, przemijaniem. pl/a/watly-niebaczny-rozdwojony-w-sobie---mikolaj-sep-szarzynski/DIBvGFKaI" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 6. Poeta dworu i salonu, czyli Jan Andrzej Morsztyn

  Zapoznam się z poezją najwybitniejszego przedstawiciela nurtu poezji dworskiej. pl/a/poeta-dworu-i-salonu-czyli-jan-andrzej-morsztyn/DuA5HOnOg" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 7. Polski mit sarmaty. Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska

  Zapoznam się z tekstem najwybitniejszego pamiętnikarza epoki w kontekście barokowego mitu sarmaty. pl/a/polski-mit-sarmaty-pamietniki-jana-chryzostoma-paska/DuKly1Lnf" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 8. Miłość poza grób… Romeo i Julia – najsłynniejsi kochankowie świata

  Zapoznam się z przykładem klasycystycznej tragedii. pl/a/milosc-poza-grob-romeo-i-julia---najslynniejsi-kochankowie-swiata/D7KoH4RZN" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 9. Czy Orgon rozśmieszał swoją rodzinę?

  Zapoznam się z przykładem klasycznej komedii Moliera. pl/a/czy-orgon-rozsmieszal-swoja-rodzine/D5ajeo762" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 10. Czytać czy nie czytać? „Hamlet” Williama Shakespeare’a

  Zapoznam się z przykładem dzieła najwybitniejszego dramaturga w dziejach ludzkości. pl/a/czytac-czy-nie-czytac-hamlet-williama-shakespearea/DWRPWPUVL" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Kwiecień

  Lekcja 11. Wiek rozumu, czyli oświeceniowa Europa

  Zapoznam się z podstawowymi zjawiskami kulturowymi charakterystycznymi dla oświecenia. pl/a/wiek-rozumu-czyli-oswieceniowa-europa/DRvgtJyXX" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 12. Oświecona filozofia

  Zapoznam się z najważniejszymi poglądami filozoficznymi oświecenia. pl/a/oswiecona-filozofia/Dx9vfcSKn" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 13. Oświecona Polska

  Poznam najważniejsze wydarzenia z historii Polski, które miały miejsce w drugiej połowie XVIII wieku. pl/a/oswiecona-polska/Dfx24ZmYt" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika


  Lekcja 14. Neoklasycyzm

  Poznam zjawisko kultury oświecenia. pl/a/neoklasycyzm/D2jksCO3r" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 15. Miłość ojczyzny. Hymny Ignacego Krasickiego i Józefa Wybickiego

  Poznam poetyckie sposoby mówienia o miłości do ojczyzny. pl/a/milosc-ojczyzny-hymny-ignacego-krasickiego-i-jozefa-wybickiego/D16wvFPLo" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 16. Poeta, moralizator i filozof, czyli Wacław Potocki

  Poznam twórczość Wacława Potockiego. pl/a/poeta-moralizator-i-filozof-czyli-waclaw-potocki/D18fMkC8U" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 17. Co każdy powinien wiedzieć o poprawności językowej?

  Uzyskam wiedzę na temat kultury języka. pl/a/co-kazdy-powinien-wiedziec-o-poprawnosci-jezykowej/DtnOdSsGF" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 18. „Nie po to się żyje, żeby jeść…”

  Poznam i przeanalizuję dramat Moliera  „Skąpiec”. pl/a/nie-po-to-sie-zyje-zeby-jesc/DRxK8a2nM" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

 • Materiał dodatkowy 1
 • Lekcja 19. Justyny w życiu Franciszka Karpińskiego, czyli o sentymentalnych kobietach i sielankach

  Poznam twórczość Franciszka Karpińskiego. pl/a/justyny-w-zyciu-franciszka-karpinskiego-czyli-o-sentymentalnych-kobietach-i-sielankach/D1BIDr9Ut" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 20. Świat medialny

  Dowiem się, jakie są gatunki dziennikarskie. pl/a/swiat-medialny/D1AL1yFxB? fbclid=IwAR3T7tYjA4x9entooE6i6FcN-Cc5-x2P91qWbDSLHIUmZQgoSxMrtpoDFsM" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 21. Naprawić świat! Satyry Ignacego Krasickiego

  Poznam satyry Ignacego Krasickiego. pl/a/naprawic-swiat-satyry-ignacego-krasickiego/D479GBKDA" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 22. Mistrz od niechcenia... Stanisław Trembecki (i jego bajki)

  Poznam twórczość Stanisława Trembeckiego oraz poszerzę moją wiedzę na temat bajek okresu oświecenia. pl/a/mistrz-od-niechcenia-stanislaw-trembecki-i-jego-bajki/D7LEsfdsg" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 23. Badacze i amatorzy starożytności

  Dowiem się o fascynacji antykiem w epoce oświecenia. pl/a/badacze-i-amatorzy-starozytnosci/DsK1ef1DF" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Maj

  Lekcja 24. Warto korzystać ze słowników

  Uzyskam wiedzę na temat słowników i korzystania z nich. pl/a/warto-korzystac-ze-slownikow/DT6Ke40tZ" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 25. Jak skutecznie szukać informacji?

  Dowiem się, jak szukać rzetelnych źródeł informacji. pl/a/jak-skutecznie-szukac-informacji/DR614ZtD7" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 26. Jak komponować logiczną i skuteczną wypowiedź?

  Będę doskonalił umiejętność poprawnego, logicznego i skutecznego komunikowania się. pl/a/jak-komponowac-logiczna-i-skuteczna-wypowiedz/DXFBNY8Yc" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 27. Rozpoznawanie argumentów

  Uzyskam wiedzę na temat wypowiedzi argumentacyjnych. pl/a/rozpoznawanie-argumentow/D5X5kOOV0" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 28. O języku tekstów popularnonaukowych

  Na tej lekcji dowiem się, czym charakteryzują się teksty popularnonaukowe. pl/a/o-jezyku-tekstow-popularnonaukowych/D16XJSz7q" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 29. Komunikacja i jej składniki

  Dowiem się, czym jest akt komunikacji i jakie są jego składniki. pl/a/komunikacja-i-jej-skladniki/D16edctnA" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 30. W świecie znaków

  Poznam naturę i rolę znaków w komunikacji międzyludzkiej. pl/a/w-swiecie-znakow/DNLn0RJB9" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 31. Językowy obraz świata

  Uzyskam wiedzę na temat językowego obrazu świata. pl/a/jezykowy-obraz-swiata/DO2rtcnE6" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 32. Słowa neutralne i zabarwione emocjami

  Uzyskam wiedzę na temat odmian języka. pl/a/slowa-neutralne-i-zabarwione-emocjami/DW3uvzu3w" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 33. Jak tworzą się słowa?

  Uzyskam wiedzę na temat słowotwórstwa. pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DogVfmGjI" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 34. Kontrasty i przeciwieństwo w języku

  Poznamy wyrazy i pojęcia przeciwstawne. pl/a/kontrasty-i-przeciwienstwo-w-jezyku/DgPoVyPiC" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 35. Drzewo – niemy towarzysz ludzkiego życia

  Dowiem się, jak w różny sposób w literaturze opisywano więź człowieka i drzewa.

 • Scenariusz zajęć
 • Lekcja 36. Mówienie o mówieniu

  Dowiem się, jakie są sposoby przytaczania cudzych wypowiedzi. 

 • Lekcja z e-podręcznika
 • Lekcja 37. Artykuł napisany jest stylem?

  Zapoznasz się z podstawowymi stylami występującymi we współczesnej polszczyźnie. pl/a/artykul-napisany-jest-stylem/D3xwlaHq3" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 38. Czy zawsze mówimy logicznie i bez błędów?

  Uzyskam wiedzę na temat błędów logicznych i składniowych. pl/a/czy-zawsze-mowimy-logicznie-i-bez-bledow/D1TVq3V0N" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 39. Chytre szyfry – w kręgu skrótowców i emotikonów

  Na tej lekcji zapoznam się z informacjami na temat języka nowoczesnych mediów. pl/a/chytre-szyfry---w-kregu-skrotowcow-i-emotikonow/DAz4psa7p" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Czerwiec

  Lekcja 40. Szkolni dziennikarze

  Nauczę się pisać teksty informacyjne. pl/a/szkolni-dziennikarze/DBJNc5NDU" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 41. Językowy świat liczb

  Uzyskam wiedzę na temat liczebników. pl/a/jezykowy-swiat-liczb/DTuTfTTnH" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 42. Fakty, wątpliwości, żądania – w języku i w tekście

  Uzyskam wiedzę na temat intencji komunikacyjnych. pl/a/fakty-watpliwosci-zadania---w-jezyku-i-w-tekscie/DzJL3lNLZ" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 43. Słowa na sztandary

  Uzyskam wiedzę na temat słów wartościujących. pl/a/slowa-na-sztandary/D16LYE61s" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 44. Trochę więcej o języku

  Uzyskam wiedzę na temat współczesnych form popularyzacji języka polskiego. pl/a/troche-wiecej-o-jezyku/DwoD2968L" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 45. Białe – czarne, dobre – złe, czyli świat przeciwieństw

  Powtórzę i poszerzę wiedzę na temat synonimów i antonimów. pl/a/biale---czarne-dobre---zle-czyli-swiat-przeciwienstw/DAiuAdOJZ" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 46. Internet a media

  Uzyskam wiedzę na temat komunikacji elektronicznej. pl/a/internet-a-media/DD4Bj17gV" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 47. Przestrzeń – kierunek – ruch w komunikacji językowej

  Uzyskam wiedzę na temat środków gramatycznych określających kierunek, przestrzeń czynności i zdarzeń. pl/a/przestrzen---kierunek---ruch-w-komunikacji-jezykowej/DpRKtuHWd" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 48. Wypowiedzenia i ich rodzaje

  Uzyskam wiedzę na temat typów wypowiedzeń takich jak zdania, równoważniki zdań, wykrzyknienia i zawiadomienia. pl/a/wypowiedzenia-i-ich-rodzaje/D1Eikt9tC" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 49. O sztuce argumentowania w wypowiedziach ustnych

  Uzyskam wiedzę na temat reguł przekonywania i rodzajów argumentów. pl/a/o-sztuce-argumentowania-w-wypowiedziach-ustnych/D10jfBInH" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 50. Pojedynki na słowa i dyskusja o dyskusji

  Dowiem się, jak prowadzić dyskusję oraz jakie są jej rodzaje. pl/a/pojedynki-na-slowa-i-dyskusja-o-dyskusji/DovT7x5Dr" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 51. Człowiek i jego świat w języku i w gramatyce

  Uzyskam wiedzę na temat opisywania rzeczywistości poprzez język i gramatykę. pl/a/czlowiek-i-jego-swiat-w-jezyku-i-w-gramatyce/D4lYWsbdY" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 52. W szkole mówimy o szkole

  Dowiem się, jak przygotować wystąpienie publiczne w szkole. pl/a/w-szkole-mowimy-o-szkole/DcfMmMRMy" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 53. Przyszłość języka?

  Dowiem się, jak zmienia się współczesna polszczyzna. pl/a/przyszlosc-jezyka/D30731Zlh" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

  Lekcja 54. Wykres funkcji kwadratowej. Postać kanoniczna i ogólna

  Na tej lekcji poznam równanie paraboli w postaci kanonicznej i ogólnej. Zapoznam się z różnym wykresami funkcji kwadratowej. pl/a/wykres-funkcji-kwadratowej-zapisanej-wzorem-w-postaci-kanonicznej-wykres-funkcji-kwadratowej-zapisanej-wzorem-w-postaci-ogolnej/DPHMxXnyW" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

 • Materiał dodatkowy 
 • Lekcja 55. Funkcja kwadratowa. Miejsce zerowe i postać iloczynowa

  Na tej lekcji przećwiczę wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej. Nauczę się zapisywać równanie w postaci iloczynowej. pl/a/miejsca-zerowe-funkcji-kwadratowej-postac-iloczynowa-funkcji-kwadratowej/D13yvTeOq" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego: Epodręczniki">Lekcja z e-podręcznika

 • Materiał dodatkowy 1
 • Materiał dodatkowy 2
 • Materiał dodatkowy 3
 • 01 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa - Haier

  Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Haier Ec101

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Haier Ec101

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Haier Ec101