Podręcznik konfiguracji i użytkowania Canon 8297a002

Podręcznik konfiguracji i użytkowania Canon 8297a002 to kompletny zestaw informacji dotyczących funkcji, konfiguracji, instalacji i użytkowania drukarki Canon 8297a002. Zawiera wszystkie niezbędne informacje do skonfigurowania i używania drukarki, w tym wskazówki dotyczące instalacji i konfiguracji sterowników, informacje o dostępnych funkcjach i ustawieniach drukowania, a także szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia i konserwacji drukarki. Podręcznik jest również wyposażony w szereg dodatkowych informacji, w tym porady dotyczące bezpieczeństwa, przechowywania materiałów eksploatacyjnych i jak zamówić części zamienne. Podręcznik konfiguracji i użytkowania Canon 8297a002 jest bardzo przydatny dla użytkowników, którzy chcą w pełni wykorzystać wszystkie możliwości drukarki.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i użytkowania Canon 8297a002

Wybierz metodę połączenia poniżej.

 • Łatwe poł. bezprzewod.

  Ustaw informacje o routerze bezprzewodowym w drukarce bezpośrednio z urządzenia (takiego jak komputer) bez korzystania z samego routera bezprzewodowego

Wykonanie funkcji Łatwe połączenie bezprzewodowe może trochę potrwać. W trakcie jej wykonywania połączenie internetowe może stać się czasowo niedostępne.

Funkcja Łatwe połączenie bezprzewodowe jest niedostępna w systemach operacyjnych Chrome OS i Windows RT.

 • Ograniczenia

(Pojawia się w nowym oknie)

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi (A) na drukarce, aż kontrolka Alarm (B) mignie 3 razy, a następnie zwolnij przycisk Wi-Fi po trzecim mignięciu.

  Zostanie włączony w drukarce tryb punktu dostępu.

 2. Sprawdź identyfikator SSID i klucz sieciowy drukarki.

  Domyślnym identyfikatorem SSID jest nazwa drukarki. Wydrukuj informacje o ustawieniach sieci LAN i sprawdź zawartość pola SSID.

  Jak wydrukować informacje o ustawieniach sieci LAN

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zatrzymaj (Stop) na drukarce, aż kontrolka Alarm mignie 15 razy, a następnie zwolnij przycisk Zatrzymaj (Stop) po piętnastym mignięciu.

  Zostaną wydrukowane informacje o ustawieniach sieci LAN.

  Domyślnym kluczem sieciowym jest numer seryjny drukarki. Znajdziesz go na tylnej ściance drukarki lub w umowie gwarancyjnej.

  W obszarze powiadomień na pasku zadań na komputerze kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej (Wireless Network Connection), a następnie wybierz polecenie Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe (View Available Wireless Networks). canon/ij/webmanual/Tutorial/MG2900%20series/PL/TRL/screens/trl-s067. gif" alt="Ekran Połączenie sieci bezprzewodowej"/>

  Wybierz nazwę sieci (identyfikator SSID), jakiej chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Połącz (Connect). canon/ij/webmanual/Tutorial/MG2900%20series/PL/TRL/screens/trl-s068. gif" alt="Ekran Wybierz sieć bezprzewodową"/>

  Wprowadź klucz sieciowy, a następnie kliknij przycisk Połącz (Connect). canon/ij/webmanual/Tutorial/MG2900%20series/PL/TRL/screens/trl-s069. gif" alt="Ekran wprowadzania klucza sieciowego"/>

  Po nawiązaniu połączenia klikaj przycisk Wstecz (Back), aż pojawi się poniższy ekran.
  Kontynuuj konfigurowanie. canon/ij/webmanual/Tutorial/MG2900%20series/PL/TRL/screens/trl-s070. gif" alt="Ekran Instalacja"/>

Canon - MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw / MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw - Podręcznik użytkownika

Podręcznik konfiguracji i użytkowania Canon 8297a002

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i użytkowania Canon 8297a002

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i użytkowania Canon 8297a002