Podręcznik konfiguracji i obsługi Electrolux E Line Eoem61as

Podręcznik konfiguracji i obsługi Electrolux E Line Eoem61as ułatwia użytkownikom zrozumienie i skonfigurowanie sprzętu. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i konserwacji urządzenia. Zawiera również informacje o działaniu urządzenia, w tym informacje o parametrach, funkcjach i ustawieniach. Podręcznik zawiera także instrukcje dotyczące używania i obsługi sprzętu, w tym informacje na temat instalacji, uruchamiania, ustawiania i bezpiecznego zarządzania urządzeniem. Ponadto zawiera informacje na temat dostępnych narzędzi diagnostycznych do wykrywania i naprawiania problemów związanych z urządzeniem.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i obsługi Electrolux E Line Eoem61as

W tym rozdziale opisano, w jaki sposób skonfigurować ustawienia poczty e-mail za pomocą Narzędzia ustawień funkcji wysyłania. Narzędzie ustawień funkcji wysyłania pozwala również rejestrować adresy e-mail w książce adresowej.

Narzędzie ustawień funkcji wysyłania pomoże skonfigurować podstawowe ustawienia wysyłania wiadomości e-mail. Oprócz Narzędzia ustawień funkcji wysyłania, można również użyć Zdalnego interfejsu użytkownika, aby skonfigurować bardziej szczegółowe ustawienia, takie jak uwierzytelnianie POP przed wysłaniem lub szyfrowanie komunikacji. Konfiguracja ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksów

1

Uruchom aplikację Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania.

Za pomocą przeglądarki internetowej

Wprowadź adres „http://<adres IP urządzenia>/sendsupport_login. html” w polu adresu przeglądarki i naciśnij klawisz [ENTER].

Za pomocą DVD-ROM

1

Umieścić dostarczony dysk DVD-ROM w stacji dysków komputera.

Wybierz język i kliknij przycisk [OK], jeżeli wyświetlony zostanie odpowiedni monit.

2

Kliknij [Uruchamianie programów]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S168. gif" alt=""/>

Jeśli powyższy ekran nie zostanie wyświetlony, zapoznaj się z sekcją Wyświetlanie ekranu [Instalacja programów/podręczników].

Jeśli zostało wyświetlone okno [Autoodtwarzanie], kliknij polecenie [Uruchom MInst. exe].

3

Kliknij przycisk [Rozpocznij] obok pozycji [Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania].

4

Kliknij przycisk [Dalej].

Aby wyświetlić podręcznik „Podręcznik konfiguracji wysyłania”, kliknij przycisk [Jak skonfigurować]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S184. gif" alt=""/>

Jeśli wyświetlone jest poniższe okno

Kliknij przycisk [Tak]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S185. gif" alt=""/>

5

Wybierz urządzenie na ekranie [Lista urządzeń] i kliknij przycisk [Dalej]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S186. gif" alt=""/>

Jeśli urządzenie nie znajduje się na ekranie [Lista urządzeń]

Kliknij przycisk [Wyszukaj ponownie]. Jeśli to nie rozwiązuje problemu, kliknij element [Wyszukaj wg adresu IP], wprowadź adres IP urządzenia i kliknij przycisk [OK].

6

Potwierdź wprowadzone ustawienia i kliknij przycisk [OK].

2

Kliknij przycisk [Rozpocznij]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S187. gif" alt=""/>

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN w odpowiednich polach tekstowych, a następnie naciśnij przycisk [Zaloguj].

3

Kliknij pozycję [Ustawienia wysyłania jako e-mail]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S188. gif" alt=""/>

Jeżeli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu PIN do książki adresowej, wprowadź kod PIN do książki adresowej i kliknij przycisk [OK]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/SS419_security_224settingapinforaddressbook. html#09030010_010">Ustawienie kodu PIN do książki adresowej

4

Określ wymagane ustawienia. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S189. gif" alt=""/>

 [Rejestracja]

[Pozycja w Ulubionych]
Za pomocą programu Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania można rejestrować adresy e-mail w menu <Ulubione> książki adresowej. Należy wybrać numer z listy rozwijanej.

[Nazwa pozycji w Ulubionych]
Należy tu wprowadzić nazwę określającą rejestrowanego odbiorcę. Należy wybierać nazwy, które łatwo będzie później odnaleźć w książce adresowej.

 [Ustawienia wysyłania do miejsca docelowego]

[Docelowy adres e-mail]
Należy tu wprowadzić adres e-mail odbiorcy, któremu mają zostać przesłane zeskanowane dokumenty.

 [Ustawienia serwera SMTP]

[Serwer SMTP]
Należy tu wprowadzić nazwę serwera SMTP.

[Uwierzytelnianie SMTP]
W zależności od ustawień uwierzytelniania serwera SMTP należy kliknąć przycisk radiowy [Nieustawiony] lub [Ustawiony]. Jeśli wybrana zostanie opcja [Ustawiony], należy wprowadzić nazwę użytkownika w polu [Nazwa użytkownika] i hasło w polu [Hasło].

Metody uwierzytelniania wysyłania wiadomości e-mail

Aby zapobiec przesyłaniu wiadomości e-mail przez nieuprawnionych do tego użytkowników, urządzenie wyposażono w funkcję obsługi uwierzytelniania SMTP (SMTP AUTH) oraz POP before SMTP. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wymaganej metody uwierzytelniania, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.

5

6

Potwierdź wprowadzone ustawienia i kliknij przycisk [Zarejestruj].

7

Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_style_important1. gif" alt=""/>

Wymagane może być skonfigurowanie dodatkowych ustawień w zależności od używanej aplikacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.

Informacje na temat włączania szyfrowania TLS dla funkcji e-mail znajdują się w sekcji Konfiguracja ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksów.

Informacje na temat zmiany numerów portów znajdują się w sekcji Zmiana numerów portów.

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

Podręcznik konfiguracji i obsługi Electrolux E Line Eoem61as

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i obsługi Electrolux E Line Eoem61as

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i obsługi Electrolux E Line Eoem61as