Podręcznik instalacji i weryfikacji Emerson Smartset Cks9005

Emerson Smartset Cks9005 to wszechstronny zestaw narzędzi, który zapewnia łatwe i skuteczne zarządzanie systemem. Podręcznik instalacji i weryfikacji Emerson Smartset Cks9005 zawiera wszystkie informacje potrzebne do instalacji, konfiguracji i weryfikacji systemu. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne instrukcje dotyczące instalacji i weryfikacji systemu, w tym instalacji i konfiguracji urządzeń, ustawień wyjściowych i innych ustawień systemu. Podręcznik zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa, aby zapewnić, że system jest zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa i jest zgodny z zaleceniami producenta. Podręcznik instalacji i weryfikacji Emerson Smartset Cks9005 pozwala użytkownikom na optymalne wykorzystanie systemu, dając im wszystkie informacje potrzebne do jego skutecznej obsługi.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i weryfikacji Emerson Smartset Cks9005

Gdzie kupić

Znajdź wszystkie najlepsze lokalizacje online i lokalne, w których dostępne są produkty InSinkErator®.

Znajdziesz tu pliki instalacyjne do Sigillum Sign, filmy instruktażowe, akty prawne, umowy, formularze, instrukcje, polityki itp.

Repozytorium CUZ Sigillum list CRL jest dostępne pod adresem: http://repo. pl/

Repozytorium Organu Nadzoru list CRL (CARL) jest dostępne pod adresem: http://www. htm

1. PEM-HEART Signature Windows

System Windows (64-bitowy lub 32-bitowy)

PEM-HEART Signature

Instalator zawiera:

 • pakiet PEM-HEART Signature, w tym programy
 • PEM-HEART Odnowienie certyfikatu,
 • PEM-HEART Konfiguracja rSign,
 • biblioteki do kart ENCARD i Thales IdPrime
 • System operacyjny Windows 8/10/11.

  2. PEM-HEART Signature Windows – wersje MSI (dla administratorów)

  System Windows 64-bitowy

  Trzeba zainstalować wszystkie elementy z poniższej listy (w tym pakiet Visual C++ Redistributable for Visual Studio).

  PEM-HEART Signature (MSI)

  Instalator zawiera pakiet PEM-HEART Signature, w tym programy PEM-HEART Odnowienie certyfikatu, PEM-HEART Konfiguracja rSign.

  ENCARD (MSI) – dla systemów 64-bitowych (zawiera biblioteki 64b i 32b)

  System operacyjny Windows 7/8/10/11.

  SAC (MSI) – dla systemów 64-bitowych (zawiera biblioteki 64b i 32b)

  System Windows 32-bitowy

  3. PEM-HEART Signature macOS

  PEM-HEART Signature

  Zapoznaj się z Instrukcją instalacji w macOS.

 • biblioteki do kart ENCARD oraz Thales IdPrime
 • System operacyjny macOS Ventura, Monterey.

  Uwagi:

  1. Uwaga dla karty typu Thales IdPrime
   – karta jak na rysunku obok:
   Po włożeniu do czytnika nowej karty, system MacOS informuje o konieczności zmiany PIN do karty i prosi o wprowadzenie “PINu aktualnego”.
   Nie należy tego robić.
   Do aktywacji karty służy wyłącznie aplikacja PEM-HEART Aktywacja karty z pakietu PEM-HEART Signature. Próba zmiany PINów do nowej karty przy użyciu innego oprogramowania zakończy się zablokowaniem karty, co nie podlega gwarancji.
  2. Starsze wersje programu, działające w poprzednich wersjach systemu macOS, są dostępne w sekcji Historia wersji PEM-HEART Signature (na dole strony). Wersje starsze niż 3. 15. 88 nie obsługują jednak rSign (podpis w chmurze). 48 nie obsługują odnowienia online.

  4. PEM-HEART Signature Linux

 • biblioteki do kart ENCARD
 • Wymagana jest instalacja komponentu PCSCD do obsługi kart i czytników. Komenda, którą należy wykonać na Ubuntu/mint:

  sudo apt-get install pcscd

  System operacyjny Linux 64b, testowano na dystrybucji Ubuntu.

  Dokumentacja użytkowa PEM-HEART Signature

  Historia wersji PEM-HEART Signature

  • Wersja 3. 76, 11 stycznia 2023, Windows 8/10/11
   Encard 4. 3, poprawki w konfiguracji instalatora SAC,
   Lista zmian od wersji 3. 59:
  • Dodanie możliwości recertyfikacji z obcego CA
  • Dodanie formularza zgód marketingowych w PEM-HEART Odnowienie Certyfikatu
  • Sprawdzanie w PEM-HEART Odnowienie certyfikatu czy jest nowa wersja PEM-HEART Signature.
  • Sprawdzanie daty ważności karty przy recertyfikacji na ten sam nośnik
  • Sprawdzanie w PEM-HEART Odnowienie certyfikatu czy wszystkie biblioteki PKCS11 są zainstalowane
  • Poprawy komunikatów w PEM-HEART Odnowienie Certyfikatu
  • Dodanie możliwości dodania grafiki w formacie svg przy podpisie PAdES
  • Poprawa jakości podpisu z efektem graficznym
  • Poprawa formatowania raportu xml po weryfikacji podpisu
  • Dodanie wyświetlania pinu administratora dla kart Thales IdPrime
  • Wyświetlanie informacji o modelu karty w oknie diagnostyki karty.
  • Wyświetlanie informacji o certyfikacie w oknie usuwania tokenu w PEM-HEART Konfiguracja rSign
  • (Encard) Poprawienie zachowania w przypadku dwóch tokenów rSign na tym samym komputerze
  • Wersja 3. 52, 23 listopada 2022, macOS Ventura, Monterey
   Dostosowanie wersji 3. 51 do systemu macOS Ventura
  • Wersja 3. 59, 13 października 2022, Windows 8/10/11
   Aktualizacje funkcjonalności jak w wersji 3. 51, dodatkowo:
  • poprawki z zakresie wykrywania podłączenia czytnika przy odnowieniu certyfikatu online na nowej karcie
  • poprawki interfejsu przy zmianie PINów na kartach Thales
  • dodanie możliwości odblokowania “PINu do karty” na kartach Thales, na podstawie “PINu do podpisu”
  • Wersja 3. 51, 20 września 2022, MacOS Monterey
   Aktualizacje funkcjonalności jak w wersji 3. 42, dodatkowo:
  • poprawki w zakresie instalacji certyfikatu TLS do nawiązywania połączenia w celu odnowienia certyfikatu online
  • Wersja 3. 48, 9 września 2022, MacOS Monterey
   Odpowiednik wersji 3. 42 na system MacOS.
   Wycofana z dystrybucji 14. 09. 2022 (u niektórych użytkowników wystąpiły problemy z używaniem rSign oraz odnowieniem certyfikatu online; usterki nie prowadzą do naruszenia bezpieczeństwa podpisu)
  • Wersja 3. 42, 2 sierpnia 2022, Windows 8/10/11
   Zmiany:
  • poprawki związane z instalacją certyfikatu czekającego na serwerze po odnowieniu
  • Wersja 3. 41, 28 lipca 2022, Windows 8/10/11
  • poprawki w zakresie ergonomii korzystania z odnowienia certyfikatu, m. in. usunięcie zbędnych komunikatów przy kartach Thales, poprawki w zakresie rejestracji certyfikatów tls w systemie
  • Wersja 3. 38, 21 lipca 2022, Windows 8/10/11
  • nowy proces odnowienia certyfikatu online (w tym: na nowej karcie, przeniesienie do rSign),
  • inne drobne poprawki
  • Wersja 3. 12, 13 czerwca 2022, Windows 8/10/11
  • akceptacja nowej wersji v2 pliku z kodem aktywacyjnym dla Thales IdPrime 940
  • zmiana nr wersji programów do aktywacji kart i do recertyfikacji
  • Wersja 3. 10, 20 maja 2022, Windows 8/10/11
   Zmiany – zmiany opisane w wersji 3. 3 oraz:
  • nowa wersja SafeNet Authentication Client
  • inne zmiany pod kątem karty IdPrime 940B (w tym zmiana długości PIN)
  • konfiguracja instalatora (Windows) związana z działaniem kart IdPrime z Płatnikiem ZUS
  • Wersja 3. 3, 5 maja 2022, Linux
   Zmiany – dla Linux – zmiany opisane we wszystkich wersjach od 3. 13. 25 oraz dodatkowo:
  • Poprawa skalowania okien
  • Zmiana okien wprowadzania PIN’u w PEM-HEART Aktywacja (dla kart Thales)
  • Inne drobne usprawnienia:
  • Nowa wersja dokumentacji programu
  • Zmiana nazwy pliku tymczasowego przy podpisach pdf
  • Dokładniejsza informacja o niezainstalowanej bibliotece PKCS#11
  • Dostosowanie instalatora PEM-HEART Signature Windows do wersji systemu operacyjnego (32/64)
  • Dodanie instalatora SafeNet Authentication Client do instalatora na MacOS
  • Poprawa wyświetlania informacji o uaktualnieniu
  • Nowa wersja Microsoft Visual C++ Redistributable (Windows)
  • Wersja 3. 16. 39, 9 marca 2022, MacOS Big Sur
  • Funkcjonalność taka, jak wersji 3. 27 na Windows
  • Wersja 3. 27, 10 lutego 2022, Windows 7/8/10/11
  • Poprawki dla podpisów PDF (PAdES) w zakresie:
  • tworzenia wersji “archiwalnych” podpisu,
  • dodawania kolejnych podpisów do dokumentu,
  • podpisywania i walidacji plików o nazwach zawierających znaki narodowe,
  • wyświetlania dokumentów PDF przy podpisach graficznych.
  • Nowa możliwość dodawania znacznika czasu do dokumentu PDF (dotychczas znacznik czasu można było dodać jedynie w trakcie składania podpisu),
  • Poprawki w zakresie podpisów XAdES: obsługa walidacji podpisów XML XAdES enveloped z transformatą Filter2, poprawki tworzenia i weryfikacji podpisów równoległych, poprawienie wydajności weryfikacji podpisów enveloped równoległych,
  • Inne drobne poprawki.
  • Wersja 3. 22, 17 stycznia 2022, Windows 7/8/10/11
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 89:
  • Obsługa kart Thales IdPrime 940/3940 obok kart Encard/Idemia (w tym możliwość ustawienia wielu bibliotek pkcs#11 w konfiguracji)
  • Poprawione składanie podpisu w PDF z efektem graficznym dla loginów Windows zawierających znaki narodowe
  • Podczas składania podpisu z efektem graficznym:
  • możliwość przejścia na ostatnią stronę dokumentu,
  • możliwość zastosowania podpisu graficznego dla wszystkich podpisywanych dokumentów bez konieczności wskazywania miejsca w każdym dokumencie,
  • dodanie w oknie informacji o nazwie podpisywanego pliku,
  • Udostępnienie wersji angielskiej programu PEM-HEART Aktywacja kart, poprawa tłumaczeń w PEM-HEART Odnowienie certyfikatu,
  • (Windows) Dodanie skrótu do PEM-HEART Odnowienie certyfikatu na pulpicie, usunięcie z instalatora sterowników do czytników,
  • Wersja 3. 89, 9 grudnia 2021, Windows 7/8/10/11, MacOS Big Sur
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 88:
  • Uaktualnione listy TSL w instalatorze
  • Wersja 3. 88, 23 lipca 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, MacOS Big Sur
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 43:
  • Uaktualniona dokumentacja użytkownika
  • Naprawiona aktywacja rSign, gdy nazwa konta użytkownika w systemie Windows zawiera znaki narodowe
  • Dodanie do raportów z weryfikacji skrótu SHA265 z dokumentu podlegającego weryfikacji
  • Poprawki w zakresie dodawania postaci archiwalnej podpisu w formacie PAdES
  • Poprawa działania z proxy, w tym dodanie opcji korzystania z ustawień systemowych proxy na Windows
  • Drobne poprawki w zakresie opcji zapamiętywania PINu w rSign
  • Dodana obsługa kart Idemia Cosmo 8. 2
  • Inne drobne poprawki
  • Encard w. 4. 143, 6 maja 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10,
  • Poprawione zachowanie w zakresie rozpoznawania kontenerów CSP na karcie
  • Encard w. 139, 9 kwietnia 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10,
  • Poprawione zachowanie w zakresie wyświetlania nieobsługiwanych kart obecnych w czytniku
  • Wersja 3. 43, 4 marca 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10,
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 39:
  • Poprawa weryfikacji podpisów PAdES
  • Poprawa konfiguracji proxy dla usługi rSign
  • Wersja 3. 39, 16 lutego 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10,
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 31:
  • Poprawa instalacji wersji msi przez administratora domeny Windows
  • Poprawa usuwania plików PDF po weryfikacji podpisu
  • Wersja 3. 31, 11 lutego 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10,
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 25:
  • Encard w wersji 4. 132 (poprawione podpisywanie rSign w aplikacji Szafir)
  • Poprawa weryfikacji podpisów archiwalnych w formacie PAdES
  • Poprawa weryfikacji podpisów XAdES
  • Wersja 3. 25, 5 lutego 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10,
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 30:
  • Funkcjonalność rSign (podpis “chmurowy”)
  • Podpisywanie plików PDF z graficznym obrazem podpisu
  • Uzupełnienie raportu weryfikacji PDF o dodatkowe informacje (np. klasa podpisu, klasa znacznika czasu)
  • Zwiększenie elastyczności czasowej przy pobieraniu tokenów OCSP (większa niezawodność pobierania akceptowalnej odpowiedzi OCSP)
  • Inne poprawki:
  • Poprawa podpisywania plików PDF z komentarzem.
  • Naprawa przycisku „Odblokuj kartę”.
  • Poprawa usuwania skrótów podczas deinstalacji. 32, 10 marca 2020, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, (msi, encard32, encard64)
  • poprawka błędu odnawiania certyfikatów online (przez aplikację PEM-HEART Odnowienie certyfikatów), który pojawił się w wersji 3. 30
  • Wersja 3. 30, 28 lutego 2020, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 28:
  • poprawki w zakresie weryfikacji plików XAdES (kod pocztowy zapisany jako oddzielne pole XML)
  • Wersja 3. 28, (PEM-HEART Signature, Encard), 30 grudnia 2019, macOS Catalina
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 12:
  • poprawki w zakresie podpisywania plików PDF
  • inne zmiany – jak w wersjach 3. 21, 3. 25
  • Wersja 3. 25, 25 października 2019, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, Linux
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 21:
  • poprawki w zakresie połączeń internetowych poprzez proxy
  • Wersja 3. 21, 10 października 2019, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  • poprawki w zakresie programu do odnawiania certyfikatów online (możliwość pracy z proxy, poprawki instalowania nowych certyfikatów po zakończeniu ważności starych certyfikatów, możliwość odnowienia certyfikatu niekwalifikowanego)
  • poprawki drobnych błędów, poprawa wyglądu niektórych okien
  • Wersja 3. 12, 7 czerwca 2019, macOS Mojave
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 11:
  • poprawki związane z działaniem programu w środowisku macOS
  • Wersja 3. 11, 14 marca 2019, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS Mojave, Linux
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 10:
  • poprawiony błąd przy składaniu podpisów PAdES występujący w wersji 3. 10
  • Wersja 3. 10, 12 marca 2019, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS Mojave, Linux
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 37:
  • poprawka składania podpisu w formacie “XML otoczony” (enveloped) umożliwiająca podpisywanie przez wiele osób
  • poprawka identyfikatora pola DN organizationIdentifier w formacie XML,
  • dodanie programu PEM-HEART Recertyfikacja,
  • poprawa działania instalatorów Linux,
  • poprawa pobierania list TSL, CRL z serwerów zewnętrznych,
  • włączenie trybu ciemnego w macOS Mojave nie psuje wyglądu programu,
  • poprawka prezentowania podpisanych plików na Linux oraz macOS
  • Wersja 3. 37, 23 sierpnia 2018, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS High Sierra, Linux
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 34:
  • przywrócony dostęp do technicznego raportu weryfikacji podpisu (poza raportem funkcjonalnym wprowadzonym w wersji 3. 34)
  • poprawka składania podpisu w formacie “XML otoczony” (enveloped)
  • Wersja 3. 34, 13 lipca 2018, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS High Sierra, Linux
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 26:
  • nowy raport weryfikacji podpisu (PDF)
  • poprawienie przełączania na wersję angielską
  • uaktualnienie biblioteki graficznej QT do wersji 5
  • zmiana sposobu zapisywania hasła do serwera proxy
  • poprawki formatu zgłoszenia do serwera znakowania czasem
  • zmiany w zakresie wyświetlania menu prawego klawisza myszy na Windows
  • usunięcie SHA-1 jako algorytmu do składania podpisu pod dokumentem (przy weryfikacji jest wciąż dostępny)
  • poprawki tłumaczeń
  • Wersja 3. 26, 23 października 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS High Sierra, Linux
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 24:
  • zwiększony maksymalny czas oczekiwania (timeout) na pobranie znacznika czasu
  • 13 października 2017, macOS High Sierra
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 23:
  • poprawka stabilności działania na macOS High Sierra
  • 3. 23, 28 sierpnia 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS Sierra, Linux
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 21:
  • poprawka weryfikacji podpisów XML,
  • poprawka w zakładce TSL na macOS,
  • poprawka przy instaacji na Windows XP,
  • poprawka obsługi kart z recertyfikowanymi kluczami,
  • poprawka komunikatów błędów przy aktywacji karty
  • Wersja 3. 21, 19 lipca 2017, macOS Sierra
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 20:
  • poprawki stabilnosci działania na macOS
  • Wersja 3. 20, 7 lipca 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, Linux, macOS Sierra
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 19:
  • poprawka instalatora na Windows XP
  • Wersja 3. 19, 6 lipca 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, Linux
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 18:
  • poprawka w zakresie wyboru certyfikatów do podpisu – przy składaniu podpisu, jeśli na karcie są ważne certyfikaty z różnymi identyfikatorami DN, pyta który certyfikat wybrać (zamiast zgłaszać błąd)
  • Wersja 3. 18, 28 czerwca 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 14:
  • poprawka w zakresie wyboru certyfikatów do podpisu – przy składaniu podpisu pomija certyfikaty poza okresem ważności
  • Wersja 3. 14, 6 czerwca 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 6:
  • obsługuje nowy format plików aktywacyjnych, przygotowanych do podpisu i pieczęci
  • poprawki w zakresie aktywacji kart
  • poprawki w zakresie weryfikacji OCSP
  • poprawki w zakresie weryfikacji podpisów PAdES
  • Wersja 3. 72, 2 maja 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 4:
  • pełna obsługa kart wielotokenowych oraz sytuacji, gdy użytkownik ma podłączonych kilka czytników i kart
  • poprawa pobierania list TSL przez proxy sieciowe
  • zmiana sposobu wyświetlania opcji podpisu
  • dodaniem możliwosci ręcznego wczytania do bazy danych list CRL i TSL (środowiska bez Internetu)
  • Wersja 3. 4, 10 stycznia 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 2:
  • obsługa list TSL przy weryfikacji certyfikatów (co oznacza możliwość weryfikacji podpisów kwalifikowanych z innych krajów UE, zgodnych technicznie z formatem)
  • rozbicie instalatora w postaci pliku “exe” na instalatory w postaci “msi”
  • poprawka przy rejestrowaniu certyfikatu użytkownika w systemie Windows, dla kart wielotokenowych
  • Wersja 3. 2, 6 października 2016, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 11. 5:
  • uaktualnienie wpisów o położeniu list CRL dla innych centrów certyfikacji (używane przy weryfikacji podpisów niektórych innych centrów certyfikacji)
  • dodanie możliwości obsługi karty Encard zawierającej kilka tokenów z kluczami/certyfikatami (w tym certyfikaty niekwalifikowane); program pomija klucze i certyfikaty niekwalifikowane przy składaniu podpisu (jest możliwosć weryfikacji podpisu niekwalifikowanego jak w wersji 3. 5)
  • poprawka zapisywania wybranych opcji programu przy wychodzeniu z aplikacji
  • poprawka przy rejestrowaniu certyfikatu użytkownika w CSP
  • Wersja 3. 5, 21 września 2016, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 7:
  • uaktualnienie bazy certyfikatów dostawców kwalifikowanych usług zaufania
  • dodanie możliwości weryfikacji podpisów niekwalifikowanych weryfikowanych przy użyciu certyfikatów wystawionych przez CenCert
  • Wersja 3. 7, 16 października 2015, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 6:
  • uaktualnienie w instalatorze sterownika do czytnika kart
  • Wersja 3. 6, 9 października 2015 (Windows), 4 stycznia 2016 (Mac OS X), Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, Mac OS X 10. 1
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 1:
  • poprawka dot. błędu przy dodawaniu następnego podpisu do podpisu odłączonego (funkcje zaawansowane),
  • dodanie do instalatora biblioteki ENCARD w wersji 64b. (w wersji Windows)
  • Wersja 3. 1, 22 czerwca 2015, Windows XP z SP3/Vista/7/8
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 29:
  • domyślnie wyłączenie kodowania Base64 plików XML (podpisy XAdES); dodana opcja włączająca to kodowanie na żądanie,
  • poprawna obsługa dużych plików dla podpisów XAdES,
  • instalator jednoplikowy (nie trzeba rozpakowywać pliku ZIP przed instalacją),
  • poprawka pobierania listy CRL w przypadku wymiany klucza urzędu,
  • aktualizacja listy zaświadczeń certyfikacyjnych. 29, 9 października 2014, Windows XP z SP3/Vista/7/8
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 20:
  • dodanie do konfiguracji programu nowych zaświadczeń certyfikacyjnych (dla KIR oraz Unizeto),
  • poprawka związana z działaniem programu przy połączeniu z Internetem za pośrednictwem proxy. 22, 3 kwietnia 2014, Mac OS X 10. 6, Mac OS X 10. 8. 2, Linux
   Zmiany w stosunku do wersji 3. 3:
  • Liczne zmiany funkcjonalne i poprawki błędów, w tym dodanie obsługi formatu podpisu PAdES,
  • obsługa nowych kart Encard IAS-ECC,
  • obsługa nowych zaświadczeń certyfikacyjnych,
  • funkcjonalność wersji analogiczna do wersji “PEM-HEART Signature Windows 3. 20. 20, 27 marca 2014, Windows XP z SP3/Vista/7/8
  • obsługa nowych zaświadczeń certyfikacyjnych.

  Podręcznik instalacji i weryfikacji Emerson Smartset Cks9005

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i weryfikacji Emerson Smartset Cks9005

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i weryfikacji Emerson Smartset Cks9005