Podręcznik instalacji i obsługi sprzętu 10 8 Video Bc 2

Podręcznik instalacji i obsługi sprzętu 10 8 Video Bc 2 to instrukcja obsługi, która pomaga użytkownikom w instalacji, konfiguracji i obsłudze tego urządzenia. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat złączy [1], opcji, ustawień i innych ważnych funkcji. Podręcznik jest dostępny w wersji online, a także w formie drukowanej. Użytkownik może również skontaktować się z infolinią w celu uzyskania dodatkowej pomocy. Przeczytanie podręcznika jest istotne, aby zapewnić prawidłową instalację i obsługę sprzętu 10 8 Video Bc 2.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i obsługi sprzętu 10 8 Video Bc 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2. 0 GRABBER

1. Opis produktu Zawiera on najnowszy multimedialny cyfrowy chipset audio-wideo obsługujący kodowanie wideo oraz audio. Wbudowana ulepszająca technologia wielomianowa audio-wideo z wysoką zdolnością anty-interferencyjną.

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HDSAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

BCS Manager Instrukcja ObsługiBCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

raceboard-s Szybki startraceboard-s Szybki start Więcej na: http://raceboard. simracing. pl Kontakt: raceboard@simracing. pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Instrukcja obsługi Poznań 2009Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Microsoft Management ConsoleMicrosoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKAPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Instrukcja aplikacji R-QuickInstrukcja aplikacji R-Quick Spis treści WYMAGANIA INSTALACYJNE ŚRODOWISKA ADOBE AIR I APLIKACJI RQUICK... 2 INSTALACJA ŚRODOWISKA AIR WINDOWS... 3 INSTALACJA APLIKACJI R-Quick... 5 AKTUALIZACJA APLIKACJI

Size: 105 x 148mm * 100PSize: 105 x 148mm * 100P *,, (), () *, Nie należy wyrzucać urządzenia do kosza na śmieci, a gdy przestanie służyć należy zwrócić je do oficjalnego odbiorcy tego typu odpadów dla celów recyclingu. Postępując

Instrukcja obsługi GPS VORDONInstrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Wyposażenie multimedialneLp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Instalacja sterowników konwerteraInstalacja sterowników konwertera Po podłączeniu modułu konwertera USB-DMX512 do portu USB zostanie on wykryty przez Windows i rozpocznie się proces instalowania odpowiednich sterowników. Dla obu zamieszczonych

FUNKCJE STEROWNIKA PK-35 PIDSterownik PK-35 PID Uwaga!!! Montażu dokonuje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. UWAGA!!! FUNKCJĘ PID WYBIERAMY PO UPRZEDNIM ODPOWIEDNIM DOBRANIU WSZYSKICH PARAMETRÓW PODAJNIKA W ZALEŻNOŚCI

Przenośny akumulator, powerbank Mipow SP2600M-BK, 2600 mah, Li-Ion, Złącze USB, Micro-USBINSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000200240 Przenośny akumulator, powerbank Mipow SP2600M-BK, 2600 mah, Li-Ion, Złącze USB, Micro-USB Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup przenośnego akumulatora Power Tube 2600M,

JOYMAN MP4 WATCH MT833JOYMAN MP4 WATCH MT833 Instrukcja obsługi PL Ogólne Gniazdo słuchawek/usb Przycisk menu Przycisk power Włączanie/wyłączanie Gniazdo microsd Przycisk + Przycisk - Wciśnij i przytrzymaj przycisk power na

Media Organizer v1. 0bMedia Organizer v1. 0b Tworzenie przykładowej kompilacji 1 Niniejszy dokument przedstawia krótki opis elementów i funkcjonalności programu oraz sposób wykonania przykładowej kompilacji. Przedstawione w

Konfiguracja historii plikówWielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Przewodnik Google Cloud PrintPrzewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

PERSON Kraków 2002. 11. 27PERSON Kraków 2002. 27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA... 2 2 PRACA Z PROGRAMEM... 3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY... 4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy LEXMARK X464DE. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy LEXMARK X464DE będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla LEXMARK X464DE

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

LEXMARK X464DE SKRÓCONY OPIS (174 ko)
LEXMARK X464DE GHID DE CONFIGURARE (649 ko)LEXMARK X464DE REFERINŢĂ RAPIDĂ (175 ko)LEXMARK X464DE GHIDUL UTILIZATORULUI (6599 ko)LEXMARK X464DE PODRĘCZNIK INSTALACJI (8360 ko)LEXMARK X464DE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (6614 ko)LEXMARK X464DE WYSYŁANIE FAKSÓW ZA POMOCĄ KOMPUTERA (143 ko)LEXMARK X464DE TRIMITEREA UNUI FAX CU AJUTORUL COMPUTERULUI (144 ko)LEXMARK X464DE (6147 ko)LEXMARK X464DE SETUP GUIDE (8354 ko)LEXMARK X464DE QUICK REFERENCE (101 ko)LEXMARK X464DE دليل المستخدم (6728 ko)LEXMARK X464DE المرجع السريع (189 ko)LEXMARK X464DE WIRELESS SETUP GUIDE (X466DTWE) (518 ko)LEXMARK X464DE SENDING A FAX USING THE COMPUTER (67 ko)LEXMARK X464DE EMBEDDED WEB SERVER ADMINISTRATOR'S GUIDE (364 ko)LEXMARK X464DE إرسال فاآس باستخدام الكمبيوتر (123 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika LEXMARK X464DEPODRĘCZNIK INSTALACJI BEZPRZEWODOWEJ (X466DTWE)

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Podrcznik instalacji bezprzewodowej© 2009 Lexmark International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone.Informacje o wydaniuListopad 2008 Niniejsze owiadczenie nie ma zastosowania w krajach, w których tego rodzaju uregulowania s niezgodne z obowizujcym prawem: TA PUBLIKACJA JEST DOSTARCZANA,, W STANIE, W JAKIM SI ONA ZNAJDUJE", BEZ ADNYCH GWARANCJI WYRANYCH LUB DOROZUMIANYCH, WLCZAJC W TO RÓWNIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOCI DO OKRELONEGO CELU. Ustawodawstwo niektórych krajów nie zezwala na zrzeczenie si gwarancji wyranej lub dorozumianej w pewnych przypadkach. Niniejsza publikacja moe zawiera niecisloci techniczne lub bldy drukarskie. [... ] d Na glównej stronie kliknij opcj Sie bezprzewodowa lub inn pozycj, w której zapisane sustawienia. Zostanie wywietlony identyfikator SSID.e Zapisz identyfikator SSID.Uwaga: Sprawd, czy zostal przepisany dokladnie, wlcznie z wielkoci liter.2 Wydrukuj stron z konfiguracj sieci.W sekcji Sie bezprzewodowa znajd identyfikator SSID.3 Porównaj identyfikator SSID komputera z identyfikatorem SSID drukarki.Jeli identyfikatory SSID s identyczne, komputer i drukarka s podlczone do tej samej sieci bezprzewodowej. Jeli identyfikatory SSID nie s identyczne, uruchom ponownie program narzdziowy w celu skonfigurowania drukarki w sieci bezprzewodowej, do której jest podlczony komputer.W systemie Macintosh ze stacj bazow AirPortSystem Mac OS X w wersji 10. 5 1 Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemu. 2 Kliknij opcjê Network (Sieæ).Rozwizywanie problemów z konfiguracj w sieci bezprzewodowej173 Kliknij opcjê AirPort.Identyfikator SSID sieci zostanie wyoewietlony u menu podrêcznym Network Name (Nazwa sieci).4 Zapisz identyfikator SSID. System Mac OS X w wersji 10. 4 i wczeniejszych 1 Na pulpicie programu Finder kliknij kolejno opcje: Go (Przejd) > Application (Aplikacje). 2 W folderze Applications (Aplikacje) kliknij dwukrotnie opcj Internet Connect (Polczenie z internetem). 3 Na pasku narzêdzi kliknij opcjê AirPort.Identyfikator SSID sieci zostanie wyoewietlony w menu podrêcznym Network (Sieæ).4 Zapisz identyfikator SSID.W systemie Macintosh z punktem dostpu do sieci bezprzewodowej1 W polu adresu przegldarki wpisz adres IP punktu dostpu do sieci bezprzewodowej i przejd do Kroku2. Je¿eli nie znasz adresu IP punktu dostêpu do sieci bezprzewodowej, wykonaj jedn¹ z poni¿szych czynnooeci:a b c dZ menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemu. Kliknij kolejno opcje: Advanced (Zaawansowane) > TCP/IP lub TCP/IP. Punktem dostpu do sieci bezprzewodowej jest zwykle wpis,, Router".2 Po wyoewietleniu monitu wpisz nazwê u¿ytkownika i has³o. 4 Na g³ównej stronie kliknij opcjê Sieæ bezprzewodowa lub inn¹ pozycjê, w której zapisane s¹ ustawienia.Zostanie wyoewietlony identyfikator SSID.5 Zapisz identyfikator SSID, typ zabezpieczeñ oraz klucz WEP lub has³o WPA (o ile s¹ wyoewietlane).Uwagi:· SprawdY, czy informacje o sieci zosta³y przepisane dok³adnie, w³¹cznie z wielkooeci¹ liter. · Identyfikator SSID oraz klucz WEP i has³o WPA nale¿y przechowywaæ w bezpiecznym miejscu,tak by mo¿na ich by³o u¿yæ w przysz³ooeci.SPRAWDY KLUCZ WEP LUB HAS³O WPAJeoeli punkt dostêpu do sieci bezprzewodowej u¿ywa jako zabezpieczenia klucza Wireless Equivalent Privacy (WEP), powinien on byæ nastêpuj¹cy:· dokladnie 10 lub 26 znaków kodu szesnastkowego, Znaki kodu szesnastkowego to A­F, a­f i 0­9.lub· dok³adnie 5 lub 13 znaków kodu ASCII. Znaki kodu ASCII to litery, cyfry i symbole znajduj¹ce siê naklawiaturze. W znakach kodu ASCII klucza WEP s rozróniane male i wielkie litery.18Jeoeli punkt dostêpu do sieci bezprzewodowej u¿ywa jako zabezpieczenia has³a Wi-Fi Protected Access (WPA), powinno ono byæ nastêpuj¹ce:· od 8 do 63 znaków kodu ASCII. Wielkooeæ znaków kodu ASCII w haoele WPA ma znaczenie.· dok³adnie 64 znaków kodu szesnastkowego. Znaki kodu szesnastkowego to A­F, a­f i 0­9.Uwaga: Jeoeli nie posiadasz tych informacji, zapoznaj siê z dokumentacj¹ sieci bezprzewodowej lub skontaktuj siê z osob¹, która skonfigurowa³a tê sieæ.OD³¹CZ SESJE VPNW przypadku po³¹czenia z inn¹ sieci¹ przy u¿yciu sesji VPN nie mo¿na uzyskaæ dostêpu do drukarki w sieci bezprzewodowej. Nale¿y zakoñczyæ sesjê VPN i ponownie spróbowaæ wykonaæ wydruk.SPRAWDY ZAAWANSOWANE USTAWIENIA ZABEZPIECZEÑ· W przypadku u¿ywania filtrowania adresów MAC w celu ograniczenia dostêpu do sieci bezprzewodowejnale¿y dodaæ adres MAC drukarki do listy adresów urz¹dzeñ, które mog¹ nawi¹zywaæ po³¹czenie z punktem dostêpu do sieci bezprzewodowej.· Jeoeli punkt dostêpu do sieci bezprzewodowej zosta³ skonfigurowany w celu udostêpniania ograniczonejliczby adresów IP, nale¿y zmieniæ to ustawienie tak, aby mog³a zostaæ dodana drukarka. Uwaga: Jeoeli nie wiesz, jak dokonaæ zmian w ustawieniach, zapoznaj siê z dokumentacj¹ sieci bezprzewodowej lub skontaktuj siê z osob¹, która skonfigurowa³a tê sieæ.Konfiguracja sieci bezprzewodowej nie jest kontynuowana po podlczeniu kabla USBSprawd kabel USBJeli oprogramowanie do konfiguracji nie umoliwia kontynuacji konfiguracji drukarki w sieci bezprzewodowej po podlczeniu kabla USB, przyczyn moe by problem z kablem. Spróbuj skorzysta z co najmniej jednego z podanych sposobów:· Upewnij si, e kabel USB nie jest uszkodzony. Jeli kabel USB jest w widoczny sposób uszkodzony,spróbuj uy nowego kabla.· Podlcz kabel bezporednio do drukarki i komputera. Uycie koncentratora, przelcznika lub stacjidokujcej moe czasem powodowa zaklócenia w polczeniu USB.· Upewnij si, e kabel USB jest prawidlowo podlczony.1 Duy prostoktny wtyk naley podlczy do dowolnego portu USB w komputerze. Porty USB mog znajdowa si z przodu bd z tylu komputera i mog by ustawione poziomo bd pionowo.192 Mniejszy prostoktny wtyk trzeba podlczy do drukarki.Nieprawidlowy klucz PreShared WPA lub WEPBLD PODCZAS WPROWADZANIA KLUCZA· Uwanie wprowad ponownie klucz. ] 5 Zapisz SSID, typ zabezpieczeñ oraz klucz WEP lub has³o WPA, o ile s¹ wyoewietlane.Uwaga: SprawdY, czy zosta³y przepisane dok³adnie, w³¹cznie z wielkooeci¹ liter.Uruchom ponownie narzêdzie konfiguracyjne urz¹dzeñ bezprzewodowych1 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci: · W systemie Windows Vista kliknij przycisk. · W systemie Windows XP i wczeniejszych kliknij przycisk Start. 2 Kliknij opcj Wszystkie programy lub Programy, a nastpnie wybierz z listy folder programukonfigurowania drukarki.253 Kliknij polecenie Narzdzie konfiguracyjne urzdze bezprzewodowych.Uwaga: Je¿eli narzêdzie konfiguracyjne urz¹dzeñ bezprzewodowych nie jest zainstalowane na komputerze, w³ó¿ do napêdu p³ytê CD Oprogramowanie i dokumentacja i postêpuj zgodnie z instrukcjami instalacji sieci bezprzewodowej.4 Postêpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie komputera, m. in. po wyoewietleniu monitu wpisuj¹cidentyfikator SSID punktu dostêpu sieci do bezprzewodowej oraz klucz WEP lub has³o WPA. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY LEXMARK X464DE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy LEXMARK X464DE.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy LEXMARK X264DN. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy LEXMARK X264DN będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla LEXMARK X264DN

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

LEXMARK X264DN SKRÓCONY OPIS (161 ko)
LEXMARK X264DN GHID DE CONFIGURARE (778 ko)LEXMARK X264DN REFERINŢĂ RAPIDĂ (161 ko)LEXMARK X264DN GHIDUL UTILIZATORULUI (5933 ko)LEXMARK X264DN BROSZURA INSTALACYJNA (982 ko)LEXMARK X264DN PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (5949 ko)LEXMARK X264DN (5626 ko)LEXMARK X264DN SETUP SHEET (982 ko)LEXMARK X264DN QUICK REFERENCE (92 ko)LEXMARK X264DN دليل المستخدم (5983 ko)LEXMARK X264DN المرجع السريع (173 ko)LEXMARK X264DN WIRELESS SETUP GUIDE (X364DW) (648 ko)LEXMARK X264DN EMBEDDED WEB SERVER ADMINISTRATOR'S GUIDE (364 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika LEXMARK X264DNPODRĘCZNIK INSTALACJI BEZPRZEWODOWEJ (X364DW)

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Podrcznik instalacji bezprzewodowejInformacje o wydaniuPaYdziernik 2008 Niniejsze owiadczenie nie ma zastosowania w krajach, w których tego rodzaju uregulowania s niezgodne z obowizujcym prawem: TA PUBLIKACJA JEST DOSTARCZANA,, W STANIE, W JAKIM SI ONA ZNAJDUJE", BEZ ADNYCH GWARANCJI WYRANYCH LUB DOROZUMIANYCH, WLCZAJC W TO RÓWNIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOCI DO OKRELONEGO CELU. Ustawodawstwo niektórych krajów nie zezwala na zrzeczenie si gwarancji wyranej lub dorozumianej w pewnych przypadkach. Niniejsza publikacja moe zawiera niecisloci techniczne lub bldy drukarskie. Przedstawione informacje podlegaj okresowym zmianom; zmiany te bd uwzgldniane w kolejnych wydaniach. [... ] d Kliknij opcj TCP/IP.Punktem dostpu do sieci bezprzewodowej jest zwykle wpis,, Router".2 Po wywietleniu monitu wpisz nazw uytkownika i haslo. 4 Na glównej stronie kliknij opcj Sie bezprzewodowa lub inn pozycj, w której zapisane s ustawienia.Zostanie wywietlony identyfikator SSID.5 Zapisz identyfikator SSID, typ zabezpiecze oraz klucz WEP lub haslo WPA (o ile s wywietlane).Uwagi:· Sprawd, czy informacje o sieci zostaly przepisane dokladnie, wlcznie z wielkoci liter. · Identyfikator SSID oraz klucz WEP i haslo WPA naley przechowywa w bezpiecznym miejscu, takby mona ich bylo uy w przyszloci.SPRAWD KLUCZ WEP LUB HASLO WPAJeli punkt dostpu do sieci bezprzewodowej uywa jako zabezpieczenia klucza Wireless Equivalent Privacy (WEP), powinien on by nastpujcy:· dokladnie 10 lub 26 znaków kodu szesnastkowego, Znaki kodu szesnastkowego to A­F, a­f i 0­9.lub· dokladnie 5 lub 13 znaków kodu ASCII. Znaki kodu ASCII to litery, cyfry i symbole znajdujce si naklawiaturze. W znakach kodu ASCII klucza WEP s rozróniane male i wielkie litery.Rozwizywanie problemów z konfiguracj w sieci bezprzewodowej23Jeli punkt dostpu do sieci bezprzewodowej uywa jako zabezpieczenia hasla Wi-Fi Protected Access (WPA), powinno ono by nastpujce:· od 8 do 63 znaków kodu ASCII. Wielko znaków kodu ASCII w hale WPA ma znaczenie.· dokladnie 64 znaków kodu szesnastkowego. Znaki kodu szesnastkowego to A­F, a­f i 0­9.Uwaga: Jeli nie posiadasz tych informacji, zapoznaj si z dokumentacj sieci bezprzewodowej lub skontaktuj si z osob, która skonfigurowala t sie.ODLCZ SESJE VPNW przypadku polczenia z inn sieci przy uyciu sesji VPN nie mona uzyska dostpu do drukarki w sieci bezprzewodowej. Naley zakoczy sesj VPN i ponownie spróbowa wykona wydruk.SPRAWD ZAAWANSOWANE USTAWIENIA ZABEZPIECZE· W przypadku uywania filtrowania adresów MAC w celu ograniczenia dostpu do sieci bezprzewodowejnaley doda adres MAC drukarki do listy adresów urzdze, które mog nawizywa polczenie z punktem dostpu do sieci bezprzewodowej.· Jeli punkt dostpu do sieci bezprzewodowej zostal skonfigurowany w celu udostpniania ograniczonejliczby adresów IP, naley zmieni to ustawienie tak, aby mogla zosta dodana drukarka. Uwaga: Jeli nie wiesz, jak dokona zmian w ustawieniach, zapoznaj si z dokumentacj sieci bezprzewodowej lub skontaktuj si z osob, która skonfigurowala t sie.Utracono komunikacj z drukark po podlczeniu do wirtualnej sieci prywatnej (VPN)Podlczenie do wikszoci wirtualnych sieci prywatnych (VPN) spowoduje utrat polczenia z bezprzewodow drukark w sieci. Wikszo sieci VPN pozwala uytkownikom na komunikacj jednoczenie tylko z sieci VPN i adn inn. Aby jednoczenie polczy si z sieci lokaln i sieci VPN, administrator systemu dla sieci VPN musi wlczy tunelowanie podzielone. Naley pamita, e niektóre organizacje nie zezwalaj na tunelowanie podzielone ze wzgldów bezpieczestwa lub technicznych.Konfiguracja sieci bezprzewodowej nie jest kontynuowana po podlczeniu kabla USBSprawd kabel USBJeli oprogramowanie do konfiguracji nie umoliwia kontynuacji konfiguracji drukarki w sieci bezprzewodowej po podlczeniu kabla USB, przyczyn moe by problem z kablem. Spróbuj skorzysta z co najmniej jednego z podanych sposobów:· Upewnij si, e kabel USB nie jest uszkodzony. Jeli kabel USB jest w widoczny sposób uszkodzony,spróbuj uy nowego kabla.· Podlcz kabel bezporednio do drukarki i komputera. Uycie koncentratora, przelcznika lub stacjidokujcej moe czasem powodowa zaklócenia w polczeniu USB. Rozwizywanie problemów z konfiguracj w sieci bezprzewodowej24· Upewnij si, e kabel USB jest prawidlowo podlczony:1 Duy prostoktny wtyk naley podlczy do dowolnego portu USB w komputerze. Porty USB mog znajdowa si z przodu bd z tylu komputera i mog by ustawione poziomo bd pionowo.2 Mniejszy prostoktny wtyk trzeba podlczy do drukarki.Nieprawidlowy klucz PreShared WPA lub WEPBLD PODCZAS WPROWADZANIA KLUCZA· Uwanie wprowad ponownie klucz. · Upewnij si, e liczba i typ znaków klucza s wlaciwe.Klucz WEPPrawidlowy klucz WEP musi sklada si z:· dokladnie 5 lub 13 znaków kodu ASCII. Znaki ASCII to litery, cyfry i symbole znajdujce si naklawiaturze.Klucz PreShared WPAPrawidlowy klucz PreShared WPA musi sklada si z:· od 8 do 63 znaków kodu ASCII. W znakach kodu ASCII klucza PreShared WPA s rozróniane male iwielkie litery. Znaki kodu szesnastkowego to A­F, a­f i 0­9.Uwaga: W kluczach kodu ASCII rozróniane s male i wielkie litery. Rozwizywanie problemów z konfiguracj w sieci bezprzewodowej25Sie nie jest wywietlana na licie sieci bezprzewodowychIstnieje wiele powodów, dla których sie docelowa moe nie by wywietlana na licie podczas konfigurowania drukarki.SIE NIE ROZSYLA SWOJEJ NAZWY (SSID)Niektóre sieci nie bd wywietlane na licie sieci, poniewa nie rozsylaj swoich nazw (SSID).1 Wybierz polecenie Chc wprowadzi inn sie. ] 8 Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie komputera, aby zakoczy konfiguracjpolczenia przewodowego. Uwaga: Wicej informacji na temat konfiguracji telefonu i faksu mona znale w Podrczniku uytkownika na dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja.Podlczanie przy uyciu kabla Ethernet35Slownik poj sieciowychAdres DHCP IP Adres IP (Internet Protocol) Adres IP jest przypisywany automatycznie przez serwer DHCP. Adres moe zosta przypisany rcznie przez uytkownika (statyczny adres IP), automatycznie przez serwer DHCP (adres DHCP IP) lub automatycznie przez urzdzenie (adres AutoIP). Jeli urzdzenie jest skonfigurowane do uywania uslugi DHCP, ale serwer DHCP nie jest dostpny, adres IP dla urzdzenia moe zosta przypisany automatycznie. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY LEXMARK X264DN

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy LEXMARK X264DN.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Podręcznik instalacji i obsługi sprzętu 10 8 Video Bc 2

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i obsługi sprzętu 10 8 Video Bc 2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i obsługi sprzętu 10 8 Video Bc 2