Podręcznik funkcji bezpieczeństwa D Link Covrc1200a1

Podręcznik funkcji bezpieczeństwa D Link Covrc1200a1 jest dokumentem zawierającym szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa dla produktu D Link Covrc1200a1. Zawiera on szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji i używania sieci Wi-Fi, konfiguracji zabezpieczeń, ustawień protokołu sieciowego i wielu innych. Podręcznik dostarcza użytkownikom informacji, które pomogą zapewnić optymalne bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu D Link Covrc1200a1. Zawiera również informacje na temat rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić przy używaniu produktu. Dokument zawiera również wskazówki dotyczące zapobiegania wyciekom danych i ochrony sieci przed atakami.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik funkcji bezpieczeństwa D Link Covrc1200a1

O chrześcijańskich korzeniach Polski

2022-06-15

Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

© NortonLifeLock Inc., 2023 г. Все права защищены. NortonLifeLock, логотип NortonLifeLock, логотип с галочкой, Norton, LifeLock и логотип LockMan являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании NortonLifeLock Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Firefox является товарным знаком Mozilla Foundation. Android, Google Chrome, Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google, LLC. Mac, iPhone, iPad, Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. Alexa, и все связанные с ним логотипы являются торговыми марками компании Amazon. com, Inc. или ее дочерних компаний. Microsoft и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и других странах. Изображение робота Android Robot заимствовано или модифицировано на основе общедоступных материалов, созданных в Google, и используется согласно условиям лицензии Creative Commons 3. 0 Attribution License. Другие наименования являются товарными знаками соответствующих владельцев.

Komunikację przychodzącą i wychodzącą (w tym połączenia telefoniczne i FaceTime oraz wiadomości) z określonymi kontaktami możesz blokować bezpośrednio na urządzeniu członka rodziny — całkowicie lub w wybranych przedziałach czasowych.

 1. Jeśli kontakty w iCloud nie zostały jeszcze włączone na urządzeniu członka rodziny, przejdź do Ustawień  i stuknij w [imię i nazwisko dziecka] > iCloud, a następnie włącz Kontakty.

  Uwaga: Komunikacją członka rodziny możesz zarządzać tylko, jeśli używa on kontaktów w iCloud.

 2. Na urządzeniu członka rodziny przejdź do Ustawień  i stuknij w Czas przed ekranem.

 3. Jeśli funkcja Czas przed ekranem nie została jeszcze włączona, stuknij we Włącz Czas przed ekranem, stuknij w Dalej, a następnie stuknij w To iPhone mojego dziecka.

 4. Stuknij w Limity komunikacji, a następnie wykonaj dowolne z następujących czynności:

  • Ograniczanie komunikacji w dowolnym czasie: Stuknij w opcję W czasie przed ekranem, a następnie wybierz Tylko kontakty, Kontakty i grupy z co najmniej jednym kontaktem lub Wszyscy.

  • Ograniczanie komunikacji w czasie bez urządzenia: Stuknij w opcję W czasie bez urządzenia. Widoczny jest tutaj wybór dokonany wcześniej po stuknięciu w opcję W czasie przed ekranem. Możesz zmienić to ustawienie na Określone kontakty.

   W przypadku wybrania opcji Określone kontakty stuknij w Wybierz ze swoich kontaktów lub w Dodaj nowy kontakt, aby wybrać osoby, z którymi komunikacja w czasie bez urządzenia ma być możliwa.

  • Zarządzanie kontaktami dziecka: Jeśli używasz chmury rodzinnej, możesz przeglądać, edytować, dodawać i usuwać kontakty swojego dziecka. Stuknij w Zarządzaj [imię dziecka] > Kontakty.

   Jeśli dziecko ma już kontakty w iCloud, otrzyma na swoim urządzeniu powiadomienie z prośbą o zgodę na zarządzanie kontaktami przez Ciebie. Jeśli dziecko nie ma kontaktów w iCloud, powiadomienie nie jest wyświetlane i możesz od razu zacząć dodawać kontakty.

   Gdy zarządzasz kontaktami dziecka, pod etykietą Zarządzaj ([imię dziecka]) wyświetlany jest dodatkowy wiersz z liczbą kontaktów, które ma Twoje dziecko. Aby przeglądać lub edytować kontakty dziecka, stuknij w ten wiersz.

  • Pozwalanie na edycję kontaktów: Aby wyłączyć tę opcję i zablokować możliwość edytowania przez dziecko jego kontaktów, stuknij w Pozwalaj na edycję kontaktów.

   Wyłączenie edycji kontaktów i ograniczenie komunikacji w dowolnym czasie tylko do kontaktów to dobry sposób kontrolowania, z kim i kiedy dziecko może się komunikować.

Jeśli osoba zablokowana przez bieżące ustawienia limitu komunikacji spróbuje zadzwonić do członka rodziny (w aplikacji Telefon lub FaceTime) albo wysłać mu wiadomość, próba taka zakończy się niepowodzeniem.

Jeśli to członek rodziny spróbuje zadzwonić do osoby zablokowanej przez bieżące ustawienia limitu komunikacji albo wysłać jej wiadomość, numer lub nazwa takiej osoby będzie wyświetlana na czerwono, obok niej będzie widoczna ikona klepsydry, a próba komunikacji zakończy się niepowodzeniem. Jeśli limit ma zastosowanie tylko do czasu bez urządzenia, członek rodziny otrzyma stosowny komunikat funkcji Limit czasu i będzie mógł wznowić komunikację, gdy czas bez urządzenia upłynie.

Aby pozwolić członkowi rodziny na wznowienie komunikacji z kontaktami zablokowanymi przez ustawienia limitu komunikacji, zmień te ustawienia, wykonując kroki opisane powyżej.

Podręcznik funkcji bezpieczeństwa D Link Covrc1200a1

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik funkcji bezpieczeństwa D Link Covrc1200a1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik funkcji bezpieczeństwa D Link Covrc1200a1