Podręcznik administrowania systemem Hitachi R S51bmj

Hitachi R S51bmj to system administracyjny, który zapewnia zaawansowane funkcje zarządzania, aby zapewnić wydajność i skalowalność. System zapewnia wiele funkcji, w tym zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami, zarządzanie zasobami, monitorowanie i raportowanie, tworzenie przepływów pracy, konfigurację aplikacji, tworzenie skryptów i wiele innych. System oferuje również wsparcie dla wielu systemów operacyjnych, w tym Windows, Linux, Solaris i AIX. Podręcznik administracyjny systemu Hitachi R S51bmj zawiera wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego zarządzania systemem, w tym instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji, tworzenia zasobów i zarządzania użytkownikami. Ponadto podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji skryptów i wszystkich innych funkcji systemu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik administrowania systemem Hitachi R S51bmj

Praktyczny i podręczny przewodnik dla administratorów Windows Server 2012!Podręczny i szczegółowy przewodnik błyskawicznie podsuwa gotowe odpowiedzi na pytania dotyczące administrowania systemem Windows Server 2012. Przewodnik koncentruje się na najważniejszych zadaniach związanych z konfiguracją, dostosowywaniem i konserwacją serwera przy użyciu praktycznych procedur, tabel i wykazów. Informacje w nim zawarte pozwalają szybko rozwiązywać problemy, niezależnie od tego, gdzie administrator się znajduje.Dowiedz się, jak:•Wykonywać instalacje i aktualizacje•Zarządzać rolami, usługami i funkcjami serwera•Administrować usługą Active Directory® i rozwiązywać problemy•Tworzyć konta użytkowników bądź grup i zarządzać nimi•Implementować zasady grupy i ustawienia zabezpieczeń•Instalować serwery DHCP i DNS•Zarządzać połączeniami i sieciami TCP/IP•Administrować systemami plików, dyskami i macierzami RAID•Konfigurować udostępnianie plików i uprawnienia•Szyfrować, tworzyć kopie zapasowe i odzyskiwać dane•Monitorować i dostrajać wydajnośćInformacje o autorzeWilliam R. Stanek ma tytuł Microsoft MVP i ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu systemami oraz zaawansowanym programowaniu. Jest wielokrotnie nagradzanym autorem ponad 100 książek, w tym Vademecum administratora Windows® 8, Vademecum administratora SQL Server 2012 oraz Windows Server® 2008 Inside Out. Jest głównym redaktorem serii poradników Vademecum administratora (Pocket Consultant).

Witaj w pomocy systemu ADONIS. ADONIS to wielojęzyczny system służący do zarządzania procesamibiznesowymi, który należy do pakietu produktów Grupy BOC.

System ADONIS oferuje szeroki wachlarz funkcjonalności wspierający różne obszary zarządzania, takiejak: optymalizacja procesów biznesowych z elementami reinżynierii procesów biznesowych (BPR),doskonalenie i zarządzanie jakością, controlling, zarządzanie personelem, zarządzanie organizacjąoraz zarządzanie informacją.

System dostępny jest w konfiguracji standardowej (out of the box), ale może być też dostosowany doTwoich indywidualnych potrzeb.

Niniejszy podręcznik składa się z następujących części:

 • Wprowadzenie do systemu ADONIS

  W tej części znajdziesz przegląd metamodelu, typy modeli oraz tutorial o podstawach modelowaniaprocesów.

 • Scenariusze pracy w systemie ADONIS

  Ta część podręcznika zawiera informacje o scenariuszach pracy w systemie ADONIS któreuwzględniają potrzeby różnych interesariuszy. 0/user_manual/wcuser-4000000/">Modelowanie

  Ten rozdział zawiera przegląd najważniejszych funkcji gromadzenia informacji o procesówbiznesowych. 0/user_manual/wcuser-6000000/">Analizy

  Ta część podręcznika zawiera informacje o funkcjach analiz w systemie ADONIS. 0/user_manual/wcuser-2000000/">Współpraca i udostępnianie treści

  Ta część podręcznika zawiera przegląd najważniejszych funkcji współpracy i udostępniania treści. 0/user_manual/wcuser-3000000/">Sprawdzanie poprawności i zatwierdzanie

  Ta część podręcznika zawiera przegląd funkcji walidacji i zatwierdzania procesów w systemieADONIS. 0/user_manual/wcuser-7000000/">Pomoc i ustawienia

  Ta część podręcznika zawiera przegląd funkcji pomocy oraz funkcji służących do zmiany ustawień wsystemie ADONIS.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zajrzyj na:

 • ADONIS Marketplace

 • Centrum wiedzy

W przypadku pytań dotyczących administrowania systemem ADONIS, zapoznaj się z AdministrationManual.

W przypadku pytań dotyczących instalacji systemu ADONIS zapoznaj się z InstallationManual.

Praktyczny i podręczny przewodnik dla administratorów Windows Server 2012 R2 Podręczny i szczegółowy przewodnik, skoncentrowany na podstawowych zadaniach konfiguracji i administrowania systemami Windows Server 2012 R2. Błyskawicznie podsuwa wskazówki dotyczące elementarnych procedur i działań poprzez praktyczne instrukcje, tabele i listy. Zawarte w nim informacje pozwalają oszczędzić czas i szybko wykonać pracę bez względu na to, czy administrator jest obecny na miejscu, czy pracuje zdalnie. Dowiedz się, jak: Wykonać instalację lub uaktualnienie systemu Konfigurować role, usługi roli i funkcje Zarządzać usługami systemowymi i procesami Konfigurować opcje sterujące zużyciem pamięci i wydajnością Tworzyć konta komputerów, użytkowników i grup Wdrażać i zarządzać zasadami grupy Konfigurować zasady konta Zarządzać i utrzymywać usługę katalogową Active Directory Zdalnie administrować serwerami Monitorować i optymalizować wydajność O autorze William R. Stanek ma tytuł Microsoft MVP i ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu systemami oraz zaawansowanym programowaniu. Jest wielokrotnie nagradzanym autorem ponad 150 książek, w tym 40 dla wydawnictwa Microsoft Press. Jest głównym redaktorem serii poradników Vademecum administratora (Pocket Consultant).

Podręcznik administrowania systemem Hitachi R S51bmj

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik administrowania systemem Hitachi R S51bmj

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik administrowania systemem Hitachi R S51bmj