Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Epson Brightlink 696ui

Epson Brightlink 696ui jest wysokiej jakości projektorem o wysokiej wydajności, który oferuje bogaty wybór funkcji i możliwości wyświetlania. Aby w pełni wykorzystać potencjał projektora, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Można również uzyskać dodatkowe informacje na temat bezpiecznego korzystania z projektora, w tym wskazówki dotyczące konserwacji i ochrony. Przed użyciem projektora należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapobiec uszkodzeniu go lub zranieniu innych osób. Należy również przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących instalacji i konserwacji projektora. Dzięki odpowiedniej obsłudze i wskazówkom dotyczącym bezpieczeństwa można zapewnić długotrwałe i bezpieczne korzystanie z Epson Brightlink 696ui.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Epson Brightlink 696ui

Oprogramowanie SecureAnywhere firmy Webroot zapewnia zarówno ochronę antywirusową, jak i wykrywanie szkodliwego oprogramowania i wychwytuje określone rodzaje zagrożeń, najbardziej powszechne w dzisiejszym środowisku internetowym.

HSBC połączył siły z firmą Webroot, by zaoferować klientom bankowości internetowej HSBCnet tę nagradzaną, ulepszoną ochronę bez dodatkowych opłat. Zalecamy zainstalowanie aplikacji SecureAnywhere firmy Webroot na każdym komputerze wykorzystywanym do uzyskiwania dostępu do serwisu HSBCnet.

Najważniejsze korzyści

 • ochrona przed zagrożeniami, które adaptują się i rozwijają, nawet gdy użytkownik nie jest połączony z Internetem
 • platforma w chmurze jest kompatybilna z zabezpieczeniami już zainstalowanymi na komputerze i zapewnia zawsze aktualną ochronę — nie ma potrzeby pobierania uaktualnień
 • instalacja zajmuje kilka sekund, a program nie spowalnia działania komputera

Prosimy odwiedzić centrum pomocy HSBCnet (po zalogowaniu się), aby uzyskać informacje na temat aktywacji tej specjalnej oferty — znajdują się tam Często zadawane pytania, informacje na temat pakietu oprogramowania, wymagania systemowe i dodatkowe materiały, w tym instrukcje użytkownika i prezentacje filmowe.

Materiały na temat bezpieczeństwa w USA

Czy jesteś gościem, czy gospodarzem, warto przed rezerwacją uzyskać niezbędne informacje. Poniżej wskazujemy wybrane miejsca, organizacje lu…

 • Podsumowanie
 • Login
 • Hasło dostępu
 • Dodatkowe ustawienia
 • Powiadomienia e-mail
 • Filtry dostępu
 • Filtrowanie portów
 • Historia dostępu komputera
 • Blokowanie funkcji
 • Opcja intranetu (tylko LAN)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Rozumiemy, że bezpieczeństwo i ochrona danych jest dla Ciebie ważna, zwłaszcza w przypadku korzystania ze zdalnych połączeń. Stosujemy najlepsze technologie i standardy pozwalające na najlepsze metody ich ochrony.

ISL Online zabezpiecza ruch sieciowy używając kluczy publicznych i prywatnych RSA 2048/4096 bit oraz szyfrowania AES 256 bit.

Aby zestawić zdalne połączenie, operator helpdesku potrzebuje uruchomić aplikację ISL Light, która posiada wbudowany klucz publiczny RSA 2048/4096 bit serwera ISL Online. Połączenie zostanie zestawione, kiedy klucz publiczny zostanie zweryfikowany przez serwer ISL Online. Następnie nastąpi wymiana symetrycznych kluczy RSA, które używają algorytmów szyfrowania Diffie-Hellman AES 256 bit.

Oprogramowanie wspiera uwierzytelnienie dwuskładnikowe, logi audytowe, automatyczne nagrywanie sesji oraz zewnętrzne metody uwierzytelniania.

Po więcej szczegółów odsyłamy do lektury naszego oświadczenia bezpieczeństwa.

Poniżej chcemy pokazać Ci niektóre z najważniejszych funkcji ISL Online, które gwarantują bezpieczne użycie oprogramowania zdalnego pulpitu.

Login

Kiedy logujesz się na swoje konto ISL Light, rekomendujemy używać silnego hasła oraz uwierzytelnienia dwuskładnikowego aby najlepiej je zabezpieczyć.

Używaj silnych haseł dla kont

Bezpieczeństwo Twoich danych zależy od tego jak silne są metody szyfrowania, ale także od siły haseł.

Aby pomóc Ci utworzyć silne hasło, polityki bezpieczeństwa ISL Online bazują na najnowszych specyfikacjach NIST. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków. Może zawierać dowolne znaki ASCII, przy czym ewentualne znaki białe na początku i na końcu zostaną usunięte. Hasło jest następnie weryfikowane w oparciu o czarną listę, zawierającą często stosowane i powtarzające się proste hasła.

Ustaw uwierzytelnienie dwuskładnikowe

Uwierzytelnienie dwuskładnikowe (2FA) jest dodatkową warstwą ochrony dla operatorów helpdesku i profesjonalistów IT. Mając włączoną funkcję 2FA, operator może logować się do systemu ISL Online wyłącznie przechodząc dodatkowy proces uwierzytelniania obejmującego sekret który zna (hasło) oraz coś co posiada (token 2FA).

Jak ustawić uwierzytelnienie dwuskładnikowe

Ważne: Rekomendujemy ustawienie więcej niż jednego, dodatkowego składnika uwierzytelniania, takiego jak telefon i e-mail. Dzięki temu, będziesz miał dodatkową możliwość logowania na wypadek utraty dostępu do jednej z tych metod.

Zewnętrzne uwierzytelnienie (tylko licencja serwerowa)

Różne schematy uwierzytelniania mogą być zintegrowane z ISL Online, np. OpenLDAP, Microsoft Active Directory, Novell eDirectory lub RADIUS. Jeśli skonfigurowane będzie uwierzytelnienie zewnętrzne, uprawnienia operatora umożliwiające mu użycie ISL Online są zarządzane przez administratora w ramach ich własnych narzędzi zarządzania tożsamością.

Przeczytaj instrukcję

Hasło dostępu

Jeśli zainstalujesz oprogramowanie zdalnego dostępu (ISL AlwaysOn) na komputerze, musisz ustawić silne hasło dostępu. Będzie to główne hasło dostępowe, które należy podać za każdym razem kiedy będziesz się łączył z tym komputerem.

Główne hasło dostępu

Główne hasło dostępowe jest definiowane podczas instalacji i może być użyte do połączenia ze zdalnym komputerem przez użytkownika. com/19811/165955#global-password" target="_blank">Przeczytaj instrukcję

Hasło dostępowe połączenia

Jeśli udzieliłeś dostępu do zdalnego komputera innemu użytkownikowi w ramach swojego konta, masz możliwość ustawienia innego hasła dla każdego użytkownika. Hasło połączenia może być ustawione ręcznie w ustawieniach ISL AlwaysOn. com/19811/165955#connection-password" target="_blank">Przeczytaj instrukcję

Jednorazowe hasło

Generuj jednorazowe hasła ręcznie z poziomu ustawień ISL AlwaysOn. Każde takie hasło będzie można użyć tylko jeden raz, aby połączyć się ze zdalnym komputerem. com/19811/165955#one-time-password" target="_blank">Przeczytaj instrukcjęObejrzyj wideo (0:58)

Dodatkowe ustawienia

Ustawienia ISL AlwaysOn pozwalają na modyfikację wielu ustawień bezpieczeństwa dla połączeń zdalnych.

Pokaż notyfikacje o przychodzących połączeniach

Pozwala klientowi widzieć notyfikację o połączeniu do jego komputera. Możesz określić timeout oraz opcje dostępne dla lokalnego użytkownika. Po osiągnięciu timeoutu, domyślna akcja zostanie wykonana, jeśli zdalny użytkownik może odmówić połączenia.

Zezwól lokalnemu użytkownikowi na odrzucanie połączeń

Ta opcja jest dostępna jeśli ustawisz opcję "Pokaż notyfikacje o przychodzącym połączeniu". Lokalny użytkownik zobaczy powiadomienie, które da możliwość akceptacji lub odrzucenia połączenia operatora.

Zablokuj komputer kiedy sesja wystartuje

Zablokuj zdalny komputer kiedy sesja wystartuje, będziesz musiał zalogować się na konto.

Zablokuj komputer w wypadku braku połączenia sieciowego

Jeśli połączenie jest zakłócone w trakcie pracy ze zdalnym komputerem, zostanie on automatycznie zablokowany.

Zablokuj komputer kiedy sesja się zakończy

Automatycznie blokuj komputer zdalny po zakończeniu sesji.

Włącz czarny ekran kiedy sesja się rozpocznie

Lokalny użytkownik zobaczy czarny ekran kiedy zdalna sesja jest aktywna.

Długość opóźnienia pokazania czarnego ekranu po naciśnięciu ESC (w sekundach)

Ustaw timeout w sekundach, liczony od momentu naciśnięcia ESC. Po tym czasie, czarny ekran zostanie wyłączony i lokalny użytkownik będzie mógł zobaczyć ekran. Maksymalny czas wynosi 180 sekund. com/19812/1525065" target="_blank">Przeczytaj instrukcję

Powiadomienia e-mail

Otrzymuj notyfikacje e-mail za każdym razem, kiedy zdalna sesja zostanie uruchomiona, zatrzymana lub kiedy zostanie pobrany plik na konkretnym komputerze. com/19811/165953" target="_blank">Przeczytaj instrukcję

Filtry dostępu

Z powodów bezpieczeństwa, możesz ograniczyć używanie oprogramowania ISL Online wewnątrz swojej organizacji. Możesz limitować dostęp do danych serwerów ISL Online bazując na adresach IP lub MAC. Korzystając z funkcji "zezwól" określisz listę adresów IP/MAC, które mogą uruchamiać sesje wsparcia lub dostęp zdalny. Używając funkcji "zabroń" możesz tworzyć czarną listę adresów IP/MAC. Co więcej, reguły te mogą być zdefiniowane dla konkretnego użytkownika lub całej domeny na serwerze ISL Online.

Na przykład, możesz zezwolić swoim pracownikom na generowanie kodów sesji zdalnego wsparcia tylko z biura (zakres adresów IP w twojej firmie).

Przykład:

deny_ip 192. 168. 0. 14

allow_ip 192. 13/255. 255. 0

allow_mac 00-19-d1-06-c9

Ważne:

Adresy IP oraz MAC mogą zostać podmienione, więc samo filtrowanie nie jest wystarczającym zabezpieczeniem i nie zastąpi mocnego hasła!

Przeczytaj instrukcjęObejrzyj wideo (0:34)

Filtrowanie portów

Dobre oprogramowanie zdalnego dostępu działa bez potrzeb wykonywania jakichkolwiek zmian konfiguracji firewalla.

Używając ISL Online, możesz pozostawić swój firewall bez zmian, ponieważ ISL Light automatycznie inicjuje wychodzące połączenia i łączy się z użyciem portów 7615, 80 oraz 443.

Duże organizacje mają najczęściej określone polityki związane z konfiguracją swoich firewalli lub proxy. Administratorzy systemowi mogą chcieć otworzyć port 7615 tylko w celu przepuszczenia ruchu ISL Online i filtrować całą resztę. Mogą także konfigurować wyjątki dla nazw DNS lub zakresów IP.

Bez względu na konfigurację sieci, aplikacje ISL Online będą automatycznie próbowały różnych sposobów na odnalezienie działającego połączenia (detekcja ustawień proxy, użycie WinINet, tworzenie tunelu, używanie rozszerzeń DNS, itp. ). com/56161/161686" target="_blank">Przeczytaj instrukcję

Historia dostępu komputera

Wyszukaj połączenia, które zostały zestawione z Twojego konta wraz z dodatkowymi informacjami min. o czasie itp. com/19814/165947" target="_blank">Przeczytaj instrukcję

Blokowanie funkcji

Oprogramowanie zdalnego pulpitu jest uniwersalnym narzędziem, używanym bardzo powszechnie przez firmy. Istnieje wiele sposobów ich stosowania oraz konfiguracji w celu dostosowania do określonych standardów i wymogów bezpieczeństwa.

ISL Online pozwala na zastrzeganie funkcji, które są normalnie dostępne podczas sesji: przejęcie kontroli nad zdalnym komputerem, transfer plików pomiędzy klientem a operatorem i wiele innych.

Przykład, gdzie blokowanie funkcji jest istotne: pracownik banku powinien widzieć komputer klienta, ale nie powinien móc udostępnić własnego ekranu. W tym przypadku, udostępnianie ekranu może zostać zablokowane. com/20352/266075" target="_blank">Przeczytaj instrukcję

Opcja intranetu (tylko LAN)

Niektóre duże organizacje używają ISL Online wyłącznie na potrzeby wewnętrzne, aby wspierać różne lokalizacje. W takich przypadkach oprogramowanie musi zezwalać na zestawianie sesji w sieci LAN.

Jeśli planujesz użyć ISL Online wyłącznie w ramach swojej sieci LAN (intranet), nie ma potrzeby używania publicznego IP. Potrzebujesz jedynie prywatnego adresu z zakresu prywatnej sieci (zgodnie z RFC1918).

Najczęstsze pytania

 • Jakie porty muszą być otwarte w celu hostowania rozwiązania?add_circleremove_circle

  Port 7615 jest preferowany i możesz go traktować jako standardowy port dla ISL Online, podobnie do portu 22 dla SSH, 23 dla Telnetu, 25 dla SMTP, 3389 dla RDP, itd. Znajdziesz go także na liście portów w wikipedii.

  Posiadanie specyficznego portu jest bardzo wygodne - jeśli masz konkretną politykę w firmie i używasz firewalla/proxy, ale chciałbyś także zmodyfikować ją aby zezwolić na ruch sieciowy ISL Online, możesz po prostu otworzyć port 7615 i wszystkie nasze produkty będą w pełni działały. Jeśli używalibyśmy wyłącznie portów 80/443, administratorzy mieliby problem żeby zezwolić na specyficzny ruch ISL Online.

  Pierwszą rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę pracując w środowisku proxy, jest sprawdzenie u administratora, czy możliwe jest utworzenie wyjątków. Nie oznacza to całkowitego wyłączenia proxy, a jedynie zezwolenie ruchu ISL Online i pozostawienie filtrowania dla reszty ruchu. Jeśli proxy wspiera wyjątki dla DNS, wtedy należy zezwolić na wychodzący ruch tcp i port 7615 do *. net. Jeśli proxy wspiera tylko numery IP, sprawdź ten link aby dowiedzieć się jakie są nasze aktualne adresy IP. Bezpośrednie połączenie oferuje najlepszą jakość i ogranicza do minimum opóźnienia.

  W idealnym świecie bezpośrednich połączeń i elastycznych polityk bezpieczeństwa, nasza opowieść mogłaby się tu zakończyć, ale ponieważ jest wielu klientów za firmowymi firewallami i proxy, gdzie dozwolony jest jedynie ruch http i https (porty 80 lub 443) a administratorzy nie chcą zezwalać na wyjątki, nasze aplikacje umożliwiają prace także w takich środowiskach i sytuacjach (detekcja ustawień proxy, wininet, tworzenie tuneli, używanie wildcard dns, itp.

  Sytuacje, w których użyte jest filtrowanie, może spowodować dodatkowe opóźnienia. Produkty ISL Online próbują zawsze (chyba że wymusisz inną konfigurację) łączyć się bezpośrednio używając portu 7615 i w przypadku problemów, używają portów 80 i 443 oraz metody z użyciem proxy. Każda z metod posiada timeout ok 7 sekund. Na maszynach Windows używamy 8 różnych połączeń co w najgorszym przypadku może skutkować około 1 minutowym opóźnieniem. Jeśli klient skarży się na długi czas oczekiwania, najlepiej na jego komputerze wybrać opcję najlepszego rodzaju transportu korzystając z testera wbudowanego w nasze oprogramowanie. Pokaże ono najlepsze dostępne opcje wraz z informacją o opóźnieniach dla każdej z nich, itp. Informacje te pozwolą na wybranie najlepszego rodzaju połączenia dla obu stron.

  Jeśli potrzebujesz pomocy w pracy z produktami ISL Online w środowiskach proxy, możesz kontaktować się z zespołem ISL Online przez telefon, e-mail lub czat na żywo.

 • Jak długo system przechowuje sesję ISL Light?

  Sesja jest aktywna kiedy ISL Light jest aktywne. Kiedy ISL Light zostanie zamknięta po naciśnięciu przycisku "Zakończ sesję", jedynie sesja zostanie zakończona. System zachowuje podstawowe informacje o sesji (IP komputera klienta i ISL Light, transkrypt czatu, ilość przesłanych danych, itp. Sesja może zostać automatycznie terminowana po upłynięciu określonego czasu bezczynności (link). Czas nieaktywności liczy się od ostatniej akcji użytkownika na komputerze.

  Jak powinienem konfigurować firewall, aby najlepiej wykorzystać ISL Online?

  Jeśli nie filtrujesz połączeń wychodzących, nie musisz wykonywać żadnych zmian. W przeciwnym wypadku, powinieneś zwhitelistować wszystkie połączenia do *. net, jeśli Twój firewall pozwala na whitelistowanie DNS. Jeśli możesz tylko whitelistować adresy IP, sprawdź następne pytanie.

  Jak powinienem konfigurować firewall, aby najlepiej wykorzystać ISL Online jeśli mój firewall nie pozwala na whitelistowanie DNS? Które adresy IP powinny być dozwolone?

  Zapoznaj się z listą serwerów w celu uzyskania aktualnej listy naszych adresów IP. Pamiętaj jednak, że lista ta zmienia się w czasie (dodajemy nowe i usuwamy stare serwery), powinieneś więc sprawdzać okresowo ten link i aktualizować konfigurację swojego firewalla. Zamiast tego, możesz także skonfigurować proxy dla ISL Online, aby zminimalizować liczbę reguł i koszty utrzymania. Po więcej informacji odsyłamy do naszego podręcznika.

  Czy połączenie jest szyfrowane w czasie trwania sesji i czy połączenie jest zestawione bezpośrednio z serwerem?

  Połączenie używa szyfrowania SSL. Po zestawieniu sesji, ruch przechodzi przez nasze serwery, ale nie mogą one czytać danych (z powodu szyfrowania). Dla dodatkowego bezpieczeństwa, masz także opcję wykorzystującą licencję serwerową, dzięki czemu możesz zainstalować serwer we własnej infrastrukturze.

  Jak bezpieczne jest oprogramowanie ISL Light i jak zapobiega przed dostępem "hakerów" do komputerów?

  ISL Light używa najlepszych standardów szyfrowania SSL/TLS. Możesz być spokojny, że sesja pozostaje prywatna - jest w pełni szyfrowana od klienta do serwera ISL Light. Klient musi też zezwolić na każdą akcję, dzięki czemu operator nie może przejąć kontroli na Twoim komputerem. Nie musisz niczego zmieniać w ustawieniach systemu operacyjnego. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją bezpieczeństwo.

  Czy sesja będzie kontynuowana, jeśli moje lokalne IP zmieni się w trakcie trwania sesji?

  Tak, ISL Light próbuje przywrócić połączenie z serwerem automatycznie, działa podobnie jakbyś odłączył a następnie podłączył z powrotem kabel zasilający.

  Jesteśmy dla Ciebie.

  Potrzebujesz wiedzieć więcej?

  Kontakt z nami

  Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Epson Brightlink 696ui

  Bezpośredni link do pobrania Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Epson Brightlink 696ui

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Epson Brightlink 696ui