Instrukcja połączenia Fujitsu Mhs2020at

Fujitsu MHS2020AT jest urządzeniem sieciowym, które można podłączyć do komputera, aby uzyskać dostęp do Internetu. Jest to wygodne i szybkie urządzenie, które zapewnia wygodny dostęp do sieci. Instrukcja połączenia Fujitsu MHS2020AT zazwyczaj obejmuje kroki, które konfigurują urządzenie, aby można było je podłączyć do sieci. Należy upewnić się, że wszystkie kroki są wykonywane w odpowiedniej kolejności, aby uniknąć błędów. Ponadto ważne jest, aby przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, takich jak zabezpieczanie hasła, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do sieci.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja połączenia Fujitsu Mhs2020at

Systemy split

Systemy multi-split

Systemy AIRSTAGE™ VRF

Wentylacja

Systemy WATERSTAGE™ ATW

Ogólny katalog klimatyzatorów

 • KATALOG PRODUKTÓW 2022 (PDF: 87 633 KB)
Pobieranie dokumentu

Aby wyszukać dokumenty do pobrania, należy kliknąć poniższe łącze.

 • Wyszukiwanie dokumentów
 • Typ dokumentu

 • Instrukcje obsługi
 • Instrukcje instalacji
 • Deklaracja UE
 • Etykiety energetyczne (Europa/Turcja)
 • Karty produktu (ErP)
 • Arkusze informacyjne (ErP)
 • Etykiety i karty opakowania (ErP)
 • W przypadku wszelkich możliwych kombinacji modeli multi-split należy korzystać z dostępnego poniżej generatora etykiet energetycznych. com/pl/support/downloads/erp/energy-label-generator/index. html">Generator etykiet energetycznych (wersja anglojęzyczna)Listy gazów F-GAS

  Listy gazów F-GAS są dostępne zgodnie z rozporządzeniem F-GAS, 517/2014/UE

  [19 maj 2022 r., wersja zaktualizowana]

 • Pobieranie list gazów F-GAS (XLS: 55 KB)
 • Jeśli wystąpią problemy z połączeniem z urządzeniem Bluetooth, poniżej przedstawiono rozwiązania, które warto wypróbować.

  Zanim zaczniesz

  Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów z funkcją Bluetooth w Twoim urządzeniu sprawdź wykonaj następujące czynności:

  Sprawdź informacje o produkcie

  Jeśli podczas konfigurowania nowego urządzenia brakuje funkcji Bluetooth, sprawdź w specyfikacji produktu, czy zapewnia on obsługę funkcji Bluetooth. Niektóre urządzenia nie obsługują protokołu Bluetooth.

  Upewnij się, że łączność Bluetooth jest włączona.

  Jeśli używasz laptopa z wmontowanym w obudowie fizycznym przełącznikiem funkcji Bluetooth, upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji włączonej.

  W systemie Windows 11 można na dwa sposoby sprawdzić, czy funkcja Bluetooth jest włączona. W tym celu:

  • Zaewidencjonuj szybkie ustawienia: Wybierz ikonę Sieć, Dźwięk lub Bateria (  ) po prawej stronie paska zadań, poszukaj szybkiego ustawienia Bluetooth , a następnie wybierz pozycję Bluetooth, aby je włączyć. Jeśli urządzenie Windows 11 nie jest podłączone do żadnych akcesoriów Bluetooth, zobaczysz komunikat "Nie połączono".

  • Zaewidencjonuj ustawienia: Wybierz pozycję Start > Ustawienia > urządzeń & Bluetooth. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.

  Uwaga: Tuż po włączeniu funkcji Bluetooth w obszarze Ustawienia zostanie wyświetlony następujący komunikat:
  "Wykrywalny jako <computer_name>"

  Sprawdź swoje urządzenie Bluetooth

  Upewnij się, że urządzenie jest włączone, naładowane lub ma świeże baterie oraz znajduje się w zasięgu komputera. Następnie zrób tak:

  Wyłącz urządzenia Bluetooth, odczekaj kilka sekund, a następnie włącz je ponownie.

  Upewnij się, że urządzenie Bluetooth znajduje się w zasięgu. Jeśli urządzenie Bluetooth działa wolno lub nie odpowiada, upewnij się, że nie jest zbyt blisko innego urządzenia USB podłączonego do portu USB 3. 0. Nieekranowane urządzenia USB mogą czasami zakłócać połączenia Bluetooth.

  Sprawdź komputer

  Na komputerze, który ma być sparowany:

  Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony:Wybierz ikonę Sieć, Dźwięk lub Bateria (  ) po prawej stronie paska zadań, a następnie upewnij się, że szybkie ustawienie Tryb samolotowy jest wyłączone.

  Włącz lub wyłącz funkcję Bluetooth: Wybierz pozycję Start > Ustawienia > urządzeń & Bluetooth. Wyłącz funkcję Bluetooth , poczekaj kilka sekund, a następnie włącz ją ponownie.

  Usuń urządzenie Bluetooth, a następnie dodaj je ponownie: Wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > Bluetooth i urządzenia  > Urządzenia . W obszarze Urządzenia wybierz pozycję Więcej opcji dla urządzenia Bluetooth, z którym występują problemy z nawiązaniem połączenia, a następnie wybierz pozycję Usuń urządzenie > Tak. Aby dowiedzieć się więcej o ponownym sparowaniu Twojego urządzenia Bluetooth, zobacz Łączenie się z urządzeniem Bluetooth.

  Jeśli łączność przez Bluetooth nie działa lub brakuje ikony funkcji Bluetooth

  Jeśli funkcja Bluetooth nie działa, spróbuj wykonać poniższe czynności. Oto niektóre inne typowe problemy:

  Brakuje ikony Bluetooth albo funkcji Bluetooth nie można włączyć lub wyłączyć.

  Funkcja Bluetooth nie działa po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows.

  Funkcja Bluetooth nie działa po uaktualnieniu do systemu Windows 11 z systemu Windows 10.

  W Menedżerze urządzeń nie wyświetla się urządzenie Bluetooth i nie ma żadnych nieznanych urządzeń.

  Aby rozpocząć, wybierz nagłówek w celu wyświetlenia więcej informacji. 

  Jeśli niedawno uaktualniono do systemu Windows 11 lub zainstalowano aktualizacje systemu Windows 11, możliwe, że obecny sterownik jest przeznaczony dla poprzedniej wersji systemu Windows. Aby automatycznie sprawdzić dostępność aktualizacji sterownika:

   Wybierz pozycję Wyszukaj na pasku zadań, wpisz ciąg menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń  z listy wyników.

   W Menedżerze urządzeń wybierz pozycję Bluetooth, a następnie wybierz nazwę karty Bluetooth, która może zawierać wyraz „radio”.

   Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę Bluetooth, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik > Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

   Po zainstalowaniu zaktualizowanego sterownika wybierz pozycję Uruchom > > Zasilanie uruchom ponownie, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie, a następnie sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany.

  Jeśli system Windows nie może znaleźć nowego sterownika Bluetooth, przejdź do witryny internetowej producenta komputera, aby pobrać stamtąd najnowszy sterownik Bluetooth.

  Ważne: Nieaktualny lub niezgodny sterownik jest jedną z najczęstszych przyczyn problemów z połączeniami Bluetooth. 

  Aby ręcznie zainstalować sterownik Bluetooth:

  Przejdź do witryny internetowej producenta komputera i pobierz najnowszy sterownik. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  W przypadku pobrania pliku wykonywalnego (exe) kliknij dwukrotnie plik, aby go uruchomić i zainstalować sterowniki. To wszystko, co trzeba zrobić.

  W przypadku pobrania osobnych plików, z których co najmniej jeden ma rozszerzenie nazwy pliku inf, a inny — rozszerzenie. sys, wykonaj następujące czynności:

   Wybierz pozycję Wyszukaj na pasku zadań, wpisz menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń  z listy wyników.

   W Menedżer urządzeń wybierz pozycję Bluetooth > nazwę karty Bluetooth. (Jeśli jej tam nie ma, zajrzyj do sekcji Inne urządzenia).

   Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę sieciową, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik , > Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu sterowników.

   Wybierz opcję Przeglądaj, wybierz lokalizację, w której zapisane są pliki sterownika, a następnie naciśnij przycisk OK.

   Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik. Po zakończeniu instalacji naciśnij przycisk Zamknij.

   Po zaktualizowaniu sterownika wybierz pozycję Uruchom > zasilanie > Uruchom ponownie, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie, i sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany.

   Jeśli nie widzisz ikony połączenia Bluetooth, ale urządzenie Bluetooth jest wyświetlane w Menedżerze urządzeń, spróbuj odinstalować adapter Bluetooth i wykonaj ponowną instalację. Oto odpowiednia procedura:

   Wybierz pozycję Wyszukaj na pasku zadań, wpisz tekst menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń  z wyników.

   W Menedżerze urządzeń wybierz pozycję Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) nazwę karty Bluetooth (która może zawierać wyraz "radio"), a następnie wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie > Odinstaluj.

   Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Zasilanie > Zamknij .

   Po wyłączeniu urządzenia odczekaj kilka sekund, a następnie włącz je ponownie. System Windows spróbuje ponownie zainstalować sterownik.

   Jeśli system Windows nie zainstaluje sterownika ponownie automatycznie, otwórz Menedżer urządzeń i wybierz pozycję Akcja > Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.

   Uwaga: Aby uzyskać najnowsze sterowniki dla karty Bluetooth może być konieczne skontaktowanie się z producentem komputera lub innego sprzętu.

   Jeśli te kroki nie pomogą rozwiązać problemu z łącznością Bluetooth, przejdź do Centrum opinii o systemie Windows i zgłoś błąd. Pomoże to firmie Microsoft ustalić główną przyczynę tego problemu.

   Podaj szczegółowe informacje o wykonywanych czynnościach lub podejmowanych krokach w chwili, gdy wystąpił problem. Na przykład jeśli problemy z funkcją Bluetooth zaczęły występować po aktualizacji systemu Windows lub zmianie wersji systemu Windows, dołącz taką informację.

   Otwieranie Centrum opinii

   Uwaga: Jeśli Twoim urządzeniem zarządza administrator w szkole lub w pracy i nie widzisz ikony Bluetooth, być może funkcja ta została wyłączona w Twojej organizacji. Skontaktuj się z pracownikiem pomocy technicznej IT.

   Rozwiązywanie problemów z akcesoriami Bluetooth

   Jeśli można włączyć funkcję Bluetooth, ale występują problemy z parowaniem lub używaniem akcesorium Bluetooth, zobacz poniższe kroki dotyczące rozwiązywania typowych problemów z akcesoriami Bluetooth.

   Należy także sprawdzić witrynę internetową producenta urządzenia Bluetooth, szczególnie w przypadku, gdy inne urządzenia Bluetooth działają. Producent urządzenia prawdopodobnie będzie miał bardziej szczegółowe informacje specyficzne dla danego produktu oraz odnośną procedurę rozwiązywania problemów.

   Aby rozpocząć, wybierz nagłówek w celu wyświetlenia więcej informacji.

   Jeśli pojawi się monit o wprowadzenie kodu PIN umożliwiającego korzystanie z urządzenia, ale nie znasz tego kodu:

   Poszukaj kodu PIN w dokumentacji urządzenia albo na samym urządzeniu.

   Spróbuj 0000 lub 1234.

   Jeśli pojawi się monit o wprowadzenie kodu PIN, ale nie widzisz miejsca do wpisania numeru na ekranie komputera, wpisz 0000 na klawiaturze Bluetooth, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   Spróbuj usunąć urządzenie, a następnie sparuj je ponownie. Urządzenie może być sparowane, ale niepołączone — klawiatury, myszy i pióra Bluetooth łączą się tylko w razie potrzeby.
   Aby usunąć urządzenie Bluetooth, wybierz pozycję Start > Ustawienia > urządzeń Bluetooth & > Urządzenia . W obszarze Urządzenia wybierz pozycję Więcej opcji dla sparowanego, ale nie działającego urządzenia Bluetooth, a następnie wybierz pozycję Usuń urządzenie > Tak. Następnie sparuj urządzenie ponownie. Aby uzyskać więcej informacji na temat parowania urządzeń, zobacz temat

   Jeśli występują problemy z podłączeniem urządzenia audio Bluetooth lub odsłuchem dźwięku:

   Upewnij się, że urządzenie audio jest w zasięgu komputera.

   Upewnij się, że dźwięk jest odtwarzany za pośrednictwem urządzenia Bluetooth. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Dźwięk > systemowy . Wybierz pozycję Wybierz miejsce odtwarzania dźwięku, a następnie wybierz urządzenie Bluetooth.

   Jeśli urządzenie Bluetooth jest wyświetlane jako sparowane w obszarze Ustawienia > urządzeń Bluetooth & > Urządzeniami , ale nie słyszysz dźwięku, upewnij się, że jest ono podłączone. W obszarze Urządzenia wybierz pozycję Więcej opcji obok urządzenia, a następnie wybierz pozycję Połącz.

   Spróbuj usunąć urządzenie Bluetooth, a następnie sparuj je ponownie. Aby usunąć urządzenie Bluetooth, wybierz pozycję Start > Ustawienia > urządzeń Bluetooth & > Urządzenia .

   Jeśli urządzenie jest podłączone, ale dźwięk ma niską jakość:

   Upewnij się, że dźwięk jest odtwarzany za pośrednictwem urządzenia Bluetooth. W obszarze Wybierz, gdzie chcesz odtwarzać dźwięk, wybierz urządzenie Bluetooth.

   Wstrzymaj inne działania, które mogą używać funkcji Bluetooth, takie jak udostępnianie plików przez Bluetooth. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w systemie Windows.

   Sprawdź, czy dla urządzenia Bluetooth został wybrany dźwięk stereo, aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku. W tym celu:

   Po prawej stronie paska zadań kliknij pozycję Głośność , a następnie wybierz pozycję Zarządzaj urządzeniami audio, aby wybrać urządzenie do odtwarzania.

   Wybierz urządzenie Bluetooth i upewnij się, że opcja Stereo jest zaznaczona. (Opcją zapewniającą niższą jakość dźwięku jest Urządzenie głośnomówiące).

   Jeśli opcja stereo nie jest dostępna, usuń urządzenie z obszaru Ustawienia > urządzeń Bluetooth & > Urządzenia , a następnie dodaj je ponownie. Następnie ponownie sprawdź panel głośności, aby upewnić się, że wybrano opcję stereo.

   Udostępnianie plików

   Jeśli występują problemy z udostępnianiem plików za pośrednictwem połączenia Bluetooth:

   Spróbuj użyć funkcji udostępniania w pobliżu. Dowiedz się więcej na temat udostępniania w pobliżu

   Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona na urządzeniu wysyłającym i odbierającym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie plików przez Bluetooth.

   Uwaga: Funkcja udostępniania w pobliżu jest dostępna tylko w systemie Windows 10 w wersji 1803 i w systemie Windows 11.

   Telefony

   Kod PIN powinien zostać wyświetlony na ekranie telefonu lub ekranie komputera. Upewnij się, że na obu urządzeniach widzisz prawidłowy numer PIN.

   Kontrolery ruchu

   Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów z kontrolerami ruchu łączącymi się przez Bluetooth, zobacz Kontrolery w Windows Mixed Reality.

   Opaski monitorujące sprawność fizyczną

   Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów z czujnikami fitness łączącymi się przez Bluetooth, zobacz instrukcje producenta urządzenia.

   Jeśli żaden krok opisany w tym artykule nie pomógł lub nie widzisz rozwiązania swojego problemu, przejdź do Centrum opinii o systemie Windows i zgłoś błąd.

   Podaj szczegółowe informacje o wykonywanych czynnościach w chwili, gdy wystąpił problem. ms/btfeedbackhub" target="_blank">Otwieranie Centrum opinii

   Zanim zaczniesz

   Sprawdź informacje o produkcie

   Upewnij się, że łączność Bluetooth jest włączona.

   W systemie Windows 10 można na dwa sposoby sprawdzić, czy funkcja Bluetooth jest włączona. W tym celu:

   Sprawdź pasek zadań. Wybierz centrum akcji ( lub ). Jeśli funkcja Bluetooth nie jest widoczna, wybierz pozycję Rozwiń , aby odkryć funkcję Bluetooth, a następnie wybierz pozycję Bluetooth , aby ją włączyć. Nastąpi wyświetlenie komunikatu „Brak połączenia”, jeśli Twoje urządzenie z systemem Windows 10 nie jest sparowane z żadnymi akcesoriami Bluetooth.

   Sprawdź obszar Ustawienia. Naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia . Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.

   Uwagi: 

  1. Tuż po włączeniu funkcji Bluetooth w obszarze Ustawienia zostanie wyświetlony następujący komunikat:

   „Urządzenie jest teraz możliwe do wykrycia jako <nazwa_komputera>

   Sprawdź swoje urządzenie Bluetooth

   Upewnij się, że urządzenie jest włączone, naładowane lub ma świeże baterie oraz znajduje się w zasięgu komputera, z którym chcesz nawiązać połączenie. Następnie zrób tak:

   Sprawdź komputer

   Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony: Wybierz menu Start , następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Sieci i internet  > Tryb samolotowy . Upewnij się, że Tryb samolotowy jest wyłączony.

   Włącz lub wyłącz funkcję Bluetooth: Wybierz menu Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia . Wyłącz funkcję Bluetooth, odczekaj kilka sekund, a następnie włącz ją ponownie.

   Usuń urządzenie Bluetooth, a następnie dodaj je ponownie: Wybierz menu Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia . W obszarze Bluetooth zaznacz urządzenie, z którym nie możesz się połączyć, a następnie wybierz kolejno pozycje Usuń urządzenie > Tak. com/pl-pl/windows/parowanie-urz%C4%85dzenia-bluetooth-w-systemie-windows-2be7b51f-6ae9-b757-a3b9-95ee40c3e242">Łączenie się z urządzeniem Bluetooth.

   Jeśli łączność przez Bluetooth nie działa lub brakuje ikony funkcji Bluetooth

   Funkcja Bluetooth nie działa po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows 10.

   Funkcja Bluetooth nie działa po uaktualnieniu do systemu Windows 10 z systemu Windows 8. 1 lub Windows 7.

   Wybierz menu Start , następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Rozwiązywanie problemów . W obszarze Znajdź i rozwiąż inne problemy wybierz pozycję Bluetooth, a następnie wybierz pozycję Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów i postępuj zgodnie z instrukcjami.

   Otwórz ustawienia narzędzia do rozwiązywania problemów

   Jeśli niedawno uaktualniono do systemu Windows 10 lub zainstalowano aktualizacje systemu Windows 10, możliwe, że obecny sterownik jest przeznaczony dla poprzedniej wersji systemu Windows. Aby automatycznie sprawdzić dostępność aktualizacji sterownika:

   W polu wyszukiwania na pasku zadań wyszukaj frazy Menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń z listy wyników.

   Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) nazwę karty Bluetooth, a następnie wybierz kolejno opcje Aktualizuj sterownik > Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

   Po zainstalowaniu zaktualizowanego sterownika, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, wybierz przycisk Start , a następnie kolejno pozycje Zasilanie  > Uruchom ponownie , jeżeli zostanie wyświetlony monit o ponownym uruchomieniu komputera, i sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany.

   W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz frazę Menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń z listy wyników.

   W Menedżerze urządzeń wybierz pozycję Bluetooth > nazwa karty Bluetooth.

   Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę sieciową, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik > Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.

   Po zaktualizowaniu sterownika, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, wybierz przycisk Start , a następnie kolejno pozycje Zasilanie  > Uruchom ponownie, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponownym uruchomieniu komputera, i sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany.

   W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz frazę menedżer urządzeń, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Menedżer urządzeń .

   W Menedżerze urządzeń wybierz pozycję Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę karty Bluetooth, która może zawierać wyraz „radio”, i wybierz opcję Odinstaluj urządzenie.

   Wybierz menu Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Zasilanie > Wyłącz .

   Jeśli system Windows nie zainstaluje sterownika ponownie automatycznie, otwórz Menedżera urządzeń i wybierz kolejno pozycje Akcja > Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.

   Jeśli te sposoby nie pomogą rozwiązać problemu z łącznością Bluetooth, przejdź do Centrum opinii o systemie Windows i zgłoś błąd.

   Podaj szczegółowe informacje o wykonywanych czynnościach lub podejmowanych krokach w chwili, gdy wystąpił błąd.

   Uwaga: Jeśli Twoim urządzeniem zarządza administrator w szkole lub w pracy i nie widzisz ikony Bluetooth, być może funkcja ta została wyłączona w Twojej organizacji. Skontaktuj się z administratorem systemu.

   Rozwiązywanie problemów z akcesoriami Bluetooth

   Jeśli można włączyć funkcję Bluetooth, ale występują problemy z parowaniem lub używaniem akcesorium Bluetooth, zobacz poniższe metody rozwiązywania typowych problemów z akcesoriami Bluetooth.

   Należy także sprawdzić witrynę internetową producenta urządzenia, szczególnie w przypadku, gdy inne urządzenia Bluetooth działają.

   Spróbuj 0000 lub 1234.
   Aby odłączyć urządzenie Bluetooth, wybierz przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia . Zaznacz urządzenie Bluetooth, które jest sparowane, ale nie działa, a następnie wybierz kolejno pozycje Usuń urządzenie > Tak.

   Upewnij się, że dźwięk jest odtwarzany za pośrednictwem urządzenia Bluetooth. Wybierz menu Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > System  > Dźwięk . W obszarze Wybierz urządzenie wyjściowe, zaznacz urządzenie Bluetooth.

   Jeśli urządzenie jest wyświetlane jako Sparowane, ale nie słychać dźwięku, upewnij się, że jest ono połączone. Wybierz menu Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia . W obszarze Bluetooth zaznacz urządzenie, a następnie wybierz przycisk Połącz.

   Spróbuj rozłączyć, a następnie ponownie sparować urządzenie. Aby rozłączyć urządzenie, wybierz menu Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia . Zaznacz urządzenie Bluetooth, które jest sparowane, ale nie działa, a następnie wybierz kolejno pozycje Usuń urządzenie > Tak. W obszarze Wybierz urządzenie wyjściowe, zaznacz urządzenie dźwiękowe Bluetooth. com/pl-pl/windows/rozwi%C4%85zywanie-problem%C3%B3w-z-d%C5%BAwi%C4%99kiem-w-systemie-windows-73025246-b61c-40fb-671a-2535c7cd56c8">Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w systemie Windows.

   Po prawej stronie paska zadań kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Głośność , a następnie wybierz ikonę cudzysłowu ostrokątnego , aby wybrać urządzenie odtwarzające.

   Wybierz urządzenie Bluetooth i upewnij się, że opcja Stereo jest zaznaczona.

   Jeśli opcja Stereo nie jest dostępna, usuń urządzenie w obszarze Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth i inne urządzenia, a następnie ponownie dodaj to urządzenie. Następnie ponownie sprawdź panel Głośność , aby upewnić się, że opcja stereo jest zaznaczona.

   Jeśli elementy sterujące głośnością Bluetooth nie będą działać po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows, wykonaj następujące kroki.

   Ostrzeżenie: W przypadku zmodyfikowania rejestru w sposób nieprawidłowy może dojść do poważnych problemów. Aby zapewnić dodatkową ochronę, utwórz kopię zapasową rejestru  przed podjęciem próby jego modyfikacji.

   Ręcznie wyłącz funkcję głośności bezwzględnej poprzez wprowadzenie zmiany w rejestrze. W tym celu wybierz menu Start  i wpisz polecenie cmd. Kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz poleceń w wynikach wyszukiwania i wybierz opcję Uruchom jako administrator.

   W oknie Wiersz poleceń wpisz następujące polecenie:

   reg add HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Bluetooth\Audio\AVRCP\CT /v DisableAbsoluteVolume /t REG_DWORD /d 1 /f

   Aby zmiana w rejestrze została wprowadzona, może być konieczne ponowne uruchomienie systemu Windows.

   Aby ponownie włączyć funkcję głośności bezwzględnej, wpisz następujące polecenie w oknie Wiersz poleceń: 

   reg add HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Bluetooth\Audio\AVRCP\CT /v DisableAbsoluteVolume /t REG_DWORD /d 0 /f

   Udostępnianie plików

   Uwaga: Funkcja udostępniania w pobliżu jest dostępna tylko w systemie Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej.

   Telefony

   Kontrolery ruchu

   Opaski monitorujące sprawność fizyczną

   Podaj szczegółowe informacje o wykonywanych czynnościach w chwili, gdy wystąpił błąd.

  Klima-Therm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A

  tel. +48 22 517 36 00, fax +48 22 879 99 07

  NIP: 9562163781

  KRS: 0000707159

  REGON: 340118385

  Instrukcja połączenia Fujitsu Mhs2020at

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja połączenia Fujitsu Mhs2020at

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja połączenia Fujitsu Mhs2020at