Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji Electrolux Aeg M 8000

Instrukcja obsługi Electrolux Aeg M 8000 to podręcznik, który zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji i użytkowania urządzenia. Instrukcja zawiera informacje na temat wszystkich funkcji i opcji urządzenia, w tym ustawień, włączania i wyłączania, czyszczenia i konserwacji, a także działań awaryjnych. Instrukcja uwzględnia również szybki start, który zawiera instrukcje dotyczące podstawowych funkcji urządzenia, w tym włączania i wyłączania, ustawień i konfiguracji. Instrukcja obsługi Electrolux Aeg M 8000 pomoże ci zrozumieć zalety i funkcje tego urządzenia, a także jak działa i jak najlepiej go wykorzystać.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji Electrolux Aeg M 8000

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EWT1016. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EWT1016 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EWT1016


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT1016

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Przed czyszczeniem lub konserwacj¹ pralki naley wyj¹wtyczkêprzewoduzasilaj¹cegozgniazdka. Woda pozostaj¹ca w wêach zostanie w ten sposób usuniêta. [... ] Jeeli nie mona zmieni programu, na wywietlaczu pojawi siê wskazanie,, Err" (bl¹d) i odpowiednie wskaniki bêd¹ pulsowaly przez kilka sekund. Jeeli jednak zmiana jest konieczna, naley skasowaprogram(patrzponiszyrozdzial). Program Rodzajbielizny Ciêar bielizny Moliwe funkcje Temperatura °C Bawelna (Cotton) Biale lub kolorowe tkaniny bawelniane, np. Przed przyst¹pieniem do prania odziey naley j¹ posortowa na tkaniny, które nie musz¹ by traktowane ze szczególn¹ ostronoci¹ i mona je podda normalnemu praniu i wirowaniu oraz na tkaniny delikatne, wedlug wskazówek producenta na metkach. W przypadku prania jednoczenie tkanin o rónych wymaganiach, naley zawsze wybra program wlaciwy dla najdelikatniejszej tkaniny. Przestrzega wskazówek umieszczonych na opakowaniu rodków pior¹cych podanych przez producenta oraz zalece umieszczonych w instrukcji obslugiwrozdzialach2. Proszkidopraniamonastosowawnormalnysposób; plynnedetergentywodpowiedniejproporcjinaleywla bezporednio do bêbna lub komory w pojemniku na rodki pior¹ce tu przed rozpoczêciem programu. Rodkipior¹cewtabletkachnaleywloydokomory praniazasadniczegowpojemnikunarodkipior¹ce Ilo rodków pior¹cych uzaleniona jest od rozmiaru wsadu bielizny, stopnia twardoci wody oraz poziomu zabrudzeniaodziey. Informacjê na temat stopnia twardoci wody mona uzyskawlokalnymzakladziewodoci¹gowym. Pojemno bêbna jest uzaleniona od rodzaju tkaniny, która ma by uprana. ] Po instalacji pralki naley upewni siê, e nie stoi Jeeli pralka stoi na podlodze z wykladzin¹ naley upewnisiê, eotworywentylacyjnewdolnejczêci pralkiniezostalyzakryte. Instalacja pralki musi by dokonana zgodnie z obowi¹zuj¹cymiwkrajuprzepisamiinormami. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EWT1016

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EWT1016.

Odtwarzacz multimedialny

Odtwarzacz multimedialny Measy B4A Instrukcja obsługi Ogólny schemat Measy B4A to odtwarzacz multimedialny wyposażony w szereg wejść i wyjść. Posiada dwa porty USB i jeden mini USB, wyjście AV, port Ethernet,

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

NEO X5 Nr produktu 394380INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

MAGICTAB Instrukcja użytkownikaMAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością. proszę przeczytać i zachować wszystkie

Instrukcja obsługi LHD76Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Projektor DLP Coolux X6Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Cyfrowa ramka na zdjęciaDENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Skrócona instrukcja obsługiOdtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

PRESTIGIO GEOVISION 150/450WERSJA POLSKA PRESTIGIO GEOVISION 150/450 INSTRUKCJA OBSŁUGI Prestigio GeoVision 150 Umiejscowienie klawiszy sterujących 1. Przycisk Zasilania 2. Gniazdo Kart SD 3. Panel Dotykowy 4. Przycisk Menu 5. Dioda

TELEFON GXP1450 SZYBKI STARTTELEFON GXP1450 SZYBKI START 1. Opis GXP1450 to dwu-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180x60 pikseli. Aparat charakteryzuje się wsparciem

Instrukcja szybkiego uruchomieniaInstrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Złącza i przyciski urządzeń... 3

Instrukcja instalacjiInstrukcja instalacji Marzec 2016 (v. 1. 1) EPR20160303_PL_3 2016 PIXEL-TECH. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. SPIS TREŚCI 1. Instalacja oprogramowania Event Print Server... 3 2. Uruchomienie

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGISKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS... 2 Instalowanie oprogramowania

Urządzenia zewnętrzneUrządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Korzystanie z odtwarzacza ipodKorzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Po podłączeniu ipoda można odtwarzać zapisane w nim pliki muzyczne i wideo. Przy użyciu tego urządzenia można wykonywać różne operacje, takie

Instrukcja obsługi Kamery IPInstrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

TELEFON GXP2100 SZYBKI STARTTELEFON GXP2100 SZYBKI START 1. Opis GXP2100 to cztero-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180-x90 pikseli. html">

Ruszt

Ruszt służy do pieczenia w naczyniach i formach do ciasta oraz do opiekania pieczeni i innych potraw.

Blacha do pieczenia ciasta

Użyj blachy do pieczenia, aby upiec pyszne ciasta lub ciasteczka.

Głęboka blacha

Głęboka blacha pomoże uzyskać doskonałe efekty pieczenia ciast i mięs. Można ją także wykorzystać do zbierania kapiącego tłuszczu. com/emea/GUID-0C607EF1-6123-4217-A50B-254863550A40=1=DEA SteamSet. svg" alt="Zestaw do gotowania na parze"/>

Zestaw do gotowania na parze

Aby uzyskać najlepsze efekty gotowania warzyw, ryby lub piersi z kurczaka, użyj zestawu do gotowania na parze. com/emea/GUID-D52DB793-A590-40CB-9B34-AB87C018B6AF=1=DEA CTS. svg" alt="Termosonda"/>

Termosonda

Dołączona termosonda pozwoli ci uzyskać doskonałe efekty pieczenia. Użyj jej do pomiaru temperatury wewnątrz potraw. com/emea/GUID-9F49B703-41F1-415E-98F6-B41140A8EADE=1=DEA TR. svg" alt="Prowadnice teleskopowe"/>

Prowadnice teleskopowe

Prowadnice teleskopowe sprawiają, że wkładanie i wyjmowanie rusztów, blach i naczyń jest jeszcze łatwiejsze.

 1. Panel sterowania
 2. Wyświetlacz
 3. Szuflada na wodę
 4. Gniazdo Termosonda
 5. Grzałka
 6. Oświetlenie
 7. Wentylator
 8. Wylot rurki systemu odkamieniania
 9. Prowadnice blach, wyjmowane
 10. Poziomy umieszczania potraw
 • WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE
 • Funkcje pieczenia albo Gotowanie wspomagane
 • Klawisz powrotu
 • Wybór temperatury
 • Ulubione
 • Klawisz strzałki w górę
 • Klawisz strzałki dół
 • Czas i Funkcje dodatkowe
 • Minutnik
 • OK
 • Termoobieg

  Do pieczenia maksymalnie trzech artykułów w tym samym czasie i do suszenia żywności. Ustawiać temperaturę o 20-40°C niższą niż w przypadku funkcji: Górna/dolna grzałka. com/emea/GUID-6E83C375-02A3-41F4-B1A6-ABCAC17DF263=1=DC RingFanBottom3 20pt. svg" alt="Pizza"/>

  Pizza

  Do pieczenia żywności w jednym położeniu półki dla uzyskania bardziej intensywnego brązowienia i chrupiącej podstawy. com/emea/GUID-5EA24E0E-A48E-4C95-8653-60B8391ABBB1=1=DC TopBottom 191461112 20pt. svg" alt="Górna/dolna grzałka (Górna/dolna grzałka)"/>

  Górna/dolna grzałka (Górna/dolna grzałka)

  Do pieczenia i opiekania żywności w położeniu półki. com/emea/GUID-58CEDEEA-0C29-4B5A-82FD-21CB16C83E95=1=DC GrillFanBottom2 20pt. svg" alt="Potrawy mrożone"/>

  Potrawy mrożone

  Do uzyskiwania chrupiących dań gotowych (np. frytek, łódeczek lub sajgonek). com/emea/GUID-4AFF70ED-A964-432C-B36C-B338D12234B9=1=DC Grill1 20pt. svg" alt="Grill"/>

  Grill

  Do grillowania płaskich potraw i opiekania chleba. com/emea/GUID-0F362DE4-C6D5-418B-B421-8E6677A656AC=1=DC TopGrillFan1 20pt. svg" alt="Turbo grill"/>

  Turbo grill

  Do opiekania większych kawałków mięsa lub drobiu z kośćmi w jednym położeniu półki. Tę funkcję można także wykorzystywać do przyrządzania zapiekanek i brązowienia żywności. com/emea/GUID-5383CDCE-9ADC-49F3-9A2D-06CACD37E938=2=DC Bottom2 20pt. svg" alt="Grzałka dolna"/>

  Grzałka dolna

  Do pieczenia ciast z chrupiącym spodem i konserwowania żywności. com/emea/GUID-2CB0CCCD-3671-4599-94A9-C3D19D5083B8=1=DC RingFan MFB 20pt. svg" alt="Termoobieg wilgotny"/>

  Termoobieg wilgotny

  Aby oszczędzać energię w trakcie pieczenia potraw. com/emea/GUID-A13297BB-EA75-4887-8748-D5271F1F9AED=1=DC QuarterSteamHeat 20pt. svg" alt="Mała wilgotność"/>

  Mała wilgotność

  Do pieczenia chleba, opiekania dużych kawałków mięsa lub podgrzewania schłodzonych i zamrożonych potraw. com/emea/GUID-E0CDE1A5-CA72-45E8-8731-A3A2BC341440=1=DC HalfSteamHeat 20pt. svg" alt="Duża wilgotność"/>

  Duża wilgotność

  Do dań o dużej zawartości wilgoci, custard royale i pasztetów oraz do powolnego pieczenia ryby. com/emea/GUID-8A4A107D-7516-4E75-B4A0-AD3CEEB45E3A=1=DC FullSteam 20pt. svg" alt="Gotowanie na parze"/>

  Gotowanie na parze

  Do warzyw, ryby, ziemniaków, ryżu, dań z makaronu lub specjalnych przystawek.

 • Funkcja podgrzewania:
 • Pora dnia
 • Wskaźnik podgrzewania
 • Temperatura
 • Czas trwania lub godzina zakończenia funkcji
  • Minutnik

  • Pora dnia

   Czas

   Godzina zakończenia

   Temperatura. com/emea/GUID-ABA5CD04-AD07-4372-9DB7-1DA8B5274742=1=DC Clock 866200513 10pt. svg" alt="Wskazanie czasu"/>

   Wskazanie czasu

   Obliczanie

   Wskaźnik podgrzewania

   Szybkie nagrzewanie

   Automatyka ważenia

   Pieczenie+utrzym.

  Jak zacząć?

  Aby łatwo uruchomić nowe urządzenie, postępuj z zgodnie z poniższymi wskazówkami.

  Przed pierwszym użyciem