Instrukcja obsługi Quick Connect Caliber P 3600

Instrukcja obsługi Quick Connect Caliber P 3600 to dokument, który służy do łatwego i szybkiego wdrożenia i użytkowania drukarki Quick Connect Caliber P 3600. Zawiera ona informacje na temat instalacji, konfiguracji i eksploatacji drukarki, a także szczegółowe instrukcje dotyczące stosowania i konserwacji drukarki. Instrukcja zawiera również informacje na temat możliwych problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z drukarki i jak je rozwiązać. Instrukcja obsługi Quick Connect Caliber P 3600 jest niezbędna do właściwego i bezpiecznego korzystania z drukarki i jej funkcji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi Quick Connect Caliber P 3600

Citizen C300 Quartz Navihawk Model No. JNOXXX Caliber No. C300

INSTRUKCJA OBSŁUGI
C300

CITIZEN QUARTZ
NAVIHAWK
Model No. JNOXXX
Caliber No. C300

Ten niezwykle precyzyjny zegarek posiada łatwą w obsłudze funkcje wyświetlania czasu w
30 miastach świata. Oprócz wskazywanego przez zegarek analogowy czasu, zegarek
elektroniczny może wskazywać czas w 30 miastach świata, poszczególne czasy mogą być
łatwo przełączane z analogowego na elektroniczny. Zegarek został zaprojektowany specjalnie
dla ludzi prowadzących międzynarodowe interesy i dużo podróżujących.
Nazwy i Funkcje
Na rysunku znajdującym się na początku tej instrukcji przedstawiono położenie
poszczególnych części zegarka.
Nazwy części:
1. Wskazówka minut
2. Wskazówka godzin
3. Wskaźnik czasu UTC (wskazuje zintegrowany czas uniwersalny w godzinach i
minutach)
4. Wskazówka trybu (wskazuje tryb operacyjny wybrany przy pomocy przycisku
M)
5. Wskazówka 24-godzinna
6. Wyświetla kod miasta, dla którego jest wskazywany czas na wyświetlaczu
elektronicznym ( 7)
7. Wyświetla czas i kalendarz
8. Wyświetla funkcje przycisku A
9. Wyświetla funkcje przycisku M
10. Wyświetla funkcje przycisku B
11. Wyświetla funkcje przycisku C

Główne funkcje
1. Wskazywanie czasu w 30 miastach świata. Funkcja wyświetlania czasu w
wybranym mieście i czasu UTC jest niezwykle łatwa w obsłudze.
Obsługa:
Naciśnij przycisk M aby ustawić wskaźnik trybu na,, TME" (czas). Nazwa miasta i
czas w danej strefie czasowej zostaną wyświetlone na wyświetlaczach (6) i (7) i mogą
być zmienione poprzez naciskanie przycisku A (do góry) lub C (do dołu).
Czas zegara analogowego i elektronicznego może być łatwo zamieniany.
Naciśnij przycisk M aby ustawić wskaźnik trybu na,, TME" lub,, CAL". Naciśnij
jednocześnie przyciski A i C aby przełączać czasy z analogowego na elektroniczny i w
drugą stronę.
2. Wyświetlanie kalendarza w 30 miastach świata. Kalendarz dla 30 miast świata
jest niezwykle łatwy w obsłudze.
Naciśnij przycisk M aby ustawić wskaźnik trybu na,, CAL". Nazwa miasta i kalendarz
w danej strefie czasowej zostaną wyświetlone na wyświetlaczach (6) i (7) i mogą być
zmienione poprzez naciskanie przycisku A (do góry) lub C (do dołu).
3. Trzy alarmy
Zegarek posiada trzy alarmy, każdemu przypisany jest inny dźwięk. Poszczególne
alarmy mogą zostać przypisane innej strefie czasowej. Informacje dotyczące
ustawiania alarmów znajdują się w,, USTAWIANIE ALARMU".
4. Chronograf
Czas może być mierzony przez 23 godziny, 59 minut, 59 sekund i 99/100 sekundy w
trybie 1/100 sekundy. Informacje dotyczące chronografu znajdują się w,, UŻYCIE
CHRONOGRAFU"
5. Odliczanie
Można odliczać czas od 1 do 60 minut w trybie 1 minutowym. Informacje dotyczące
odliczania znajdują się w,, UŻYCIE ODLICZANIA".
6. Ustawianie stref czasowych
Wyświetlanie czasu można zaprogramować tak by były wyświetlane tylko wybrane
strefy czasowe. Użycie funkcji wyboru stref czasowych pozwala na bardziej
efektywne korzystanie z funkcji czasu światowego i kalendarza. Informacje dotyczące
tej funkcji znajdują się w,, UŻYCIE FUNKCJI WYBORU STREFY CZASOWEJ".

Zmiana trybów
Tryby można zmieniać za pomocą przycisku M. Wybrany tryb jest wskazywany przez
wskazówkę trybów (4).
Tryby zmieniają się w poniżej podanej kolejności:
TME - CAL - AL. -1 - AL. -2 - AL. -3 - CHR - TMR - SET

Różnice czasu miedzy miastami wskazywane przez zegarek wg skali Greenwich
Kod
Miasto
Różnica Kod
miasta
czasu
UTC Czas
0
uniwersalny
LON Londyn
DAC Dacca
+6
ANC
Ankara
PAR Paryż
+1
BKK Bankog
+7
LAX
Los
Angeles
ROM Rzym
SIN
Singapur
+8
DEN
Denwer
CAI
Kair
+2
HKG Hong Kong +8
CHI
Chicago
IST
Istambuł
PEK Pekin
MEX Meksyk
MOW Moskwa
+3
TYO Tokyo
+9
NYC
Nowy
Jork
KWI Kuweit
SYD Sydney
+10
YUL
Montreal
DXB Dubaj
+4
NOU Naumea
+11
CCS
Karakas
KHI Karachi
+5
AKL Aukland
+12
RIO
Rio de
Janerio
DEL Nowe Delhi +5. 5
HNL Honolulu
BUE
Buenos
Aires

Różnica
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-3

Przykład użycia zegarka
Czas w 30 miastach świata jest wyświetlany przy pomocy jednego przycisku.

Czas zegara analogowego i elektronicznego może być łatwo zamieniany.
Przykład: Podroż z Nowego Jorku do Londynu.
Wyświetl czas w Londynie na zegarze elektronicznym, czas w Nowym Jorku jest
wskazywany przez zegar analogowy.
Przełącz wyświetlane czasy. Czas w Londynie jest teraz wskazywany przez zegar analogowy.
jednocześnie przyciski A i C aby przełączać czasy z analogowego na elektroniczny
i w drugą stronę.

UŻYCIE FUNKCJI WYBORU STREF CZASOWYCH
Ta część instrukcji powinna być czytana z rysunkiem przedstawiającym poszczególne części
zegarka.
Przygotowanie do wyboru strefy czasowej
Naciśnij przycisk M aby wybrać tryb SET. Przy pomocy przycisku A i C można
teraz zdecydować, które miasta będą wyświetlane, które zaś pomijane.

Wybieranie stref czasowych
1. Odciągnij przycisk M. Użyj przycisk A do wyboru miast. Użyj przycisku B (SET) aby potwierdzić wybór miasta (SET) lub je odrzucić (OFF). Użyj przycisku C (SET) aby wybrać daylight-saving czas ON(włączony) lub OFF
(wyłączony).
5. Dociśnij przycisk M do normalnej pozycji. Wybieranie stref czasowych zostało
zakończone. Naciśnij przycisk M aby wybrać tryb czasu TME.
USTAWIANIE CZASU
Ustawienie czasu dla jednej z 30 stref czasowych oznacza automatyczną zmianę czasu
we wszystkich strefach czasowych zgodnie z różnicami przedstawionymi w tabeli.
Przygotowanie do ustawienia czasu
1. Naciśnij przycisk M aby wybrać tryb TME (czas). Naciśnij przycisk A lub C aby wybrać miasto, nazwa miasta jest
wyświetlana na ekranie (6).

Ustawianie czasu
1. Czas wyświetlany na zegarze
elektronicznym miga. (W tym momencie daylight-savings
ON/OFF mogą być wybrane poprzez naciśniecie przycisku C
(SET))
2. Naciśnij przycisk A (SELECT- wybór). Wybrany segment
godzin, minut lub sekund będzie migać. Segmenty migają w następującej kolejności:
[godziny, minuty, sekundy] - [sekundy] - [minuty] - [godziny] - [przełączanie trybu
12 i 24 - godzinnego] - [godziny, minuty, sekundy]. Użyj przycisku C aby ustawić migający segment. Ustawianie czasu zostało zakończone.
USTAWIANIE KALENDARZA
Ustawienie kalendarza dla jednej z 30 stref czasowych oznacza automatyczną zmianę
daty we wszystkich strefach czasowych zgodnie z różnicami czasu przedstawionymi w
tabeli.
Przygotowanie do ustawienia kalendarza
1. Naciśnij przycisk M aby wybrać tryb CAL
(kalendarz). Naciśnij przycisk A lub C aby wybrać miasto,
nazwa miasta jest wyświetlana na ekranie (6).
Ustawianie kalendarza
1. Dni tygodnia (MO, TU, etc. )
wyświetlane na elektronicznym wyświetlaczu znikną, numer
miesiąca zacznie migać.
daty będzie migać. Segmenty migają w następującej
kolejności: [miesiąc] - [dzień] - [rok] - [miesiąc]. Ustawianie kalendarza zostało
* Dzień tygodnia zostanie ustawiony automatycznie.
USTAWIANIE ALARMU
Działanie każdego z 3 alarmów jest takie same, poszczególne alarmu mają przypisane
różne dźwięki. Po ustawieniu alarmu, będzie on dzwonił codziennie o wybranej godzinie,
chyba że zostanie wyłączony (OFF).
Przygotowanie do ustawienia alarmu
Przykład; Ustawianie AL. -1
1. Naciśnij przycisk M aby wybrać tryb AL. - 1 (alarm 1).

2. Naciśnij przycisk A lub C aby wybrać miasto, nazwa miasta jest wyświetlana na
ekranie (6).
Ustawianie czasu
2. Wybrany segment godzin, minut
lub sekund będzie migać. Segmenty migają w następującej kolejności:
[alarm ON/OFF] - [godziny] - [minuty] - [alarm ON/OFF]. Ustawianie czasu alarmu zostało zakończone.
* Aby wyłączyć alarm wystarczy nacisnąć którykolwiek przycisk.
UŻYCIE CHRONOGRAFU
Oprócz tradycyjnej funkcji stopera - odmierzania czasu, ten chronograf jest
wyposażony w funkcje zawieszania czasu, która pozwala na zawieszenie odmierzania
czasu w dowolnym momencie miedzy startem i końcem odmierzania.
Przygotowanie do użycia chronografu
Przykład: Ustawianie AL. Naciśnij przycisk M aby wybrać tryb CHR (chronograf).
Użycie chronografu - 1
1. Naciśnij przycisk A (start) aby rozpocząć odmierzanie czasu. Naciśnij przycisk A (stop) aby zakończyć odmierzanie czasu. Naciśnij przycisk C (reset) aby wyzerować wskazania chronografu.
Użycie chronografu - 2
1. Naciśnij przycisk A (start) aby rozpocząć odmierzanie czasu
2. Naciśnij przycisk C (zawieszenie) aby zatrzymać na wyświetlaczu odmierzany
czas. Funkcja ta jest przydatna przy pomiarach czasu w punktach kontrolnych (np.
maratonu) Czas w danym punkcie będzie wyświetlany przez 10 sekund, następnie
pokazany zostanie rzeczywisty odmierzany czas. Naciśnij przycisk C (reset) aby wyzerować wskazania chronografu

UŻYCIE ODLICZANIA
Można odliczać czas od 1 do 60 minut w trybie 1 minutowym.
Przygotowanie do użycia odliczania
1. Naciśnij przycisk M aby wybrać tryb TMR(odliczania). Naciśnij przycisk C aby ustawić odliczany czas. Ustawianie odliczania zostało
Użycie odliczania- 1
1. Naciśnij przycisk A (start) aby rozpocząć odliczanie czasu (po
ukończeniu odliczania zegarek będzie przez 5 sekund wydawał
z siebie dźwięk,, bip"). Naciśnij przycisk C (reset) aby wrócić do odliczanego czasu.
Użycie odliczania- 2
5. Naciśnij przycisk A (start) aby rozpocząć odliczanie czasu
6. Naciśnij przycisk C aby zatrzymać na odliczanie czasu i rozpocząć odliczanie od
nowa. Funkcja ta ułatwia szybkie włączanie nowego odliczania.
7. Naciśnij przycisk A (stop) aby zakończyć odliczania czasu.
8. Naciśnij przycisk C (reset) aby powrócić do odliczanego czasu.

PRZYDATNE FUNKCJE
Jeżeli wskazówki zegara analogowego zasłaniają wyświetlacz elektroniczny
uniemożliwiając odczytanie jego wskazań można skorzystać z funkcji hand - retractor:
Użyj tej funkcji aby przesunąć wskazówki zegara analogowego na pozycje 12:00.
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk B, na elektronicznym wyświetlaczu (10)
miga H. R.
* Gdy funkcja hr jest włączona wskazówka minut czasu UTC przesuwa się do przodu i
cofa o 1 minutę, HR na wyświetlaczu miga.
Wyłączanie trybu HR
Naciśnij przycisk B aby wyłączyć tryb HR.
(HR - skrót od hand - retractor,.... )
Jeżeli zegarek nie działa prawidłowo należy ZRESETOWAĆ
Resetowanie, ustawianie pozycji,, 0"
Jeżeli wskazania zegarka są niewłaściwe należy zresetowac zegarek, następnie ustawić
ponownie czas, kalendarz i pozostałe tryby.
Resetowanie zegarka:
Funkcja ta działa niezależnie od wybranego trybu:
2. Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 2 sekundy przyciski A, B i C. (Wszystkie
wskaźniki elektroniczne zostaną podświetlone, przystąp do ustawiania pozycji,, 0")
Ustawiania pozycji,, 0"
1. Naciskając przycisk B wyzeruj wszystkie elektroniczne wskaźniki. Wyświetlacz elektroniczny zmienia się zgodnie z sekwencją: UTC - HR - MN, po
każdym naciśnięciu klawisza B.
UTC: ustawia na pozycji,, 0" wskaźnik czasu UTC
HR: ustawia na pozycji,, 0" wskazówkę godzin i 24 - godzinną wskazówkę
MN: ustawia na pozycji,, 0" wskazówkę minut.

3. Naciskając przycisk A obracasz każdą wskazówkę zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, naciskając przycisk C obracasz każdą wskazówkę przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara. Ustaw wszystkie wskazówki na godzinie 12:00 - pozycja,, 0". Dociśnij przycisk M z powrotem do normalnej pozycji, dźwięk,, bip' oznajmi
zresetowanie zegarka, wskazówki rozpoczną normalną prace
5. Ustaw czas, kalendarz i inne tryby.
Ustawianie pozycji zerowej może być e przeprowadzone dla trybu chronografu.
1. Naciśnij przycisk M aby wybrać tryb CHR (chronograf)
3. Wyświetlacz elektroniczny zmienia się zgodnie z sekwencją: UTC - HR - MN, po
MN: ustawia na pozycji,, 0" wskazówkę minut. Naciskając przycisk A obracasz każdą wskazówkę zgodnie z ruchem wskazówek
5. Dociśnij przycisk A z powrotem do normalnej pozycji, dźwięk,, bip' oznajmi
6.

Użycie Registry Ring
Zwróć uwagę na poniższe punkty podczas obliczeń.
Obrotowa skala nie pokazuje wyników ułamkowych i
z tego powodu może być używana tylko podczas
ogólnych obliczeń.
A. Kalkulator Nawigacyjny
1. Obliczanie potrzebnego czasu:
Pytanie: Ile czasu zajmie samolotowi lecącemu z prędkością 180 węzłów pokonanie
dystansu 450 mil morskich?
Rozwiązanie: Ustaw,, 18" z zewnętrznej skali na wskaźniku prędkości
umiejscowionym nad godziną 12:00. W tym momencie,, 45" na zewnętrznej skali
wskazuje (2:30)na skali wewnętrznej. Odpowiedź brzmi 2 godziny 30 minut. Obliczanie prędkości:
Pytanie: Z jaką prędkością leci samolot skoro pokonał dystans 240 mil morskich w
przeciągu 1 godziny 20 minut?
Rozwiązanie: Zrównaj z,, 24" z zewnętrznej skali z,, 1:20" na wewnętrznej skali. W
tym momencie wskaźnik prędkości nad godziną 12:00 wskazuje,, 18" na zewnętrznej
skali. Odpowiedź brzmi 180 węzłów. Obliczanie dystansu:
Pytanie: Jaki dystans przeleci samolot lecący 40 minut z prędkością 210 węzłów?
Rozwiązanie: Zrównaj,, 21" z zewnętrznej skali ze wskaźnikiem prędkości nad
godziną 12:00. W tym momencie,, 40" na wewnętrznej skali zrównała się z,, 14".
Odpowiedź brzmi 140 mil morskich. Obliczanie średniego zużycia paliwa:
Pytanie: Jeżeli 120 galonów paliwa zostało zużyte w 30 minut, jakie jest średnie
zużycie paliwa?
Rozwiązanie: Zrównaj,, 12"z zewnętrznej skali z,, 30" na wewnętrznej skali. W tym
momencie wskaźnik prędkości nad godziną 12:00 wskazuje,, 24" na zewnętrznej skali.
Odpowiedź brzmi 240 galonów na godzinę. Obliczanie rzeczywistego zużycia paliwa:
Pytanie: Ile paliwa zostanie zużyte podczas 6 godzin lotu skoro średnie zużycie
paliwa to 250 galonów na godzinę?
Rozwiązanie: Zrównaj,, 25"z zewnętrznej skali ze wskaźnikiem prędkości nad
godziną 12:00. W tym momencie (6:00) na wewnętrznej skali wskazuje,, 15" na
zewnętrznej skali. Odpowiedź brzmi 1500 galonów. Maksymalny czas lotu:
Pytanie: Zakładając średnie zużycie paliwa na poziomie 220 galonów na godzinę,
posiadając 550 galonów paliwa jak długi lot można planować?
Rozwiązanie: Zrównaj,, 22"z zewnętrznej skali ze wskaźnikiem prędkości nad
godziną 12:00. W tym momencie,, 55" na zewnętrznej skali wskazuje,, 2:30" na
wewnętrznej skali. Odpowiedź brzmi 2 godziny i 30 minut.

7. Różnice wysokości:
Różnic wysokości może być obliczona dzięki średniej opadania i czasowi opadania.
Pytanie: Jaka jest różnica wysokości miedzy pozycją wyjściową a obecną, jeżeli
samolot opadał przez 23 minuty ze średnią opadania równą 250 stopom?
Rozwiązanie: Zrównaj,, 25" ze skali zewnętrznej z,, 10" na skali wewnętrznej.,, 23"
na skali wewnętrznej wskazuje teraz,, 57. 5" na skali zewnętrznej. Odpowiedź to 5750
stóp. Średnia wznoszenia się lub opadania:
Średnia opadania lub wznoszenia się może być obliczona dzięki czasowi potrzebnemu
na osiągniecie danej wysokości.
Pytania: Jaka była średnia wznoszenia, jeżeli samolot osiągnął wysokość 7, 500 stóp
po 16 minutach wznoszenia się?
Rozwiązania: Zrównaj,, 75" z zewnętrznej skali z,, 16" ze skali wewnętrznej.,, 10" ze
skali wewnętrznej wskaże,, 47" ze skali zewnętrznej. Odpowiedź to 470 stóp.
9. Czas wznoszenia się lub opadania:
Czas wznoszenia potrzebny na osiągniecie pewnej wysokości może być obliczony
dzięki średniej wznoszenia i danej wysokości.
Pytanie: Jaki był czas wznoszenia się (lub opadanie), jeżeli samolot osiągnął
wysokość 6, 300 stóp przy średniej wznoszenia się równej 550 stóp na minutę?
Rozwiązania: Zrównaj,, 55" na zewnętrznej skali z,, 10" na skali wewnętrznej.,, 63"
na skali zewnętrznej wskaże,, 11. 5" na wewnętrznej skali. Odpowiedź to 11 minut i 30
sekund.
10. Zamiana:
Pytania: Jak zamienić 30 mil w mile morskie i kilometry?
Rozwiązanie: Zrównaj,, 30" z zewnętrznej skali z oznaczeniem,, STAT" na skali
wewnętrznej. W tym momencie,, 29"(mil morskich) na zewnętrznej skali jest
wskazywane przez oznaczenie,, NAUT" na wewnętrznej skali, zaś,, 48. 2" na
zewnętrznej skali jest wskazywane przez oznaczenie,, 12km"(s) na skali wewnętrznej.

Funkcja podstawowych działań:
1. Mnożenie:
Pytania: Jaki jest wynik mnożenia 20 razy 15 (20x15)?
Rozwiązanie: Zrównaj,, 20" z zewnętrznej skali z oznaczeniem,, 10" na skali
wewnętrznej. W tym momencie,, 30" na zewnętrznej skali zostało wskazane przez
,, 15" na wewnętrznej skali. Odpowiedź to 300. Pamiętaj, że na skali nie można
odczytać ułamków. Dzielenie:
Pytania: Jaki jest wynik dzielenia 250 przez 20 (250/20)?
Rozwiązanie: Zrównaj,, 25" z zewnętrznej skali z,, 20" na skali wewnętrznej. W
tym momencie,, 12. 5" na zewnętrznej skali zostało wskazane przez
oznaczenie,, 10" na wewnętrznej skali. Odpowiedź to 12, 5. Obliczanie proporcji:
Pytania: Jaki jest,, x" w równaniu (30/20 = 60/x)?
Rozwiązanie: Zrównaj,, 30" z zewnętrznej skali z,, 20" na skali wewnętrznej. W tym
momencie odczytaj odpowiedź,, 40" na wewnętrznej skali, która została wskazana
przez,, 60" z zewnętrznej skali. Dodatkowo wartości proporcji 30/20 mogą być teraz
odczytane w każdym punkcie skali. Obliczanie pierwiastka kwadratowego:
Pytania: Jaki jest pierwiastek kwadratowy z 225?
Rozwiązanie: Przekręcaj zewnętrza skale w którąkolwiek stronę tak, aby wartość
wskazywana na wewnętrznej skali przez,, 22, 5" ze skali zewnętrznej była równa
wartości wskazywanej na skali zewnętrznej przez,, 10" ze skali wewnętrznej.
Odczytana odpowiedź to 15.

Użytkowanie zegarka
Oznaczenia

Klasyfikacja

Brak
wodoszczelności
Wodoszczelność
dla codziennego
użytkowania

Specyfikacja

Tarcza

Dekiel

o
o

Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie
w trakcie
przed
pływania oraz
ochlapaniem
nurkowania
nurkowania z
mycia
(deszcz, mycie
bez osprzętu i
osprzętem
(samochód,
twarzy)
sportów
kuchnia)
wodnych
NIE

3 BAR

oznaczeń

Water
Resistance

Resistance
5 BAR
lub brak
oznaczeń
10 BAR / Resistance
Wyższy stopień
10 / 20 BAR
20 BAR 10 BAR /
20 BAR
wodoszczelności

Użytkowanie w wodzie

TAK

Aby zapobiec zalaniu mechanizmu nie należy odciągać koronki gdy zegarek jest
mokry.
Zegarki zaprojektowane do sportów wodnych lub pracy w wodzie po każdorazowym
kontakcie ze słoną wodą powinny zostać przemyte i dokładnie osuszone.
Kontakt z wodą może wpłynąć negatywnie na stan niektórych skórzanych pasków.
Ponieważ niektóre części wewnętrzne zegarka mogą przechowywać śladowe ilości
wody w przypadku gdy temperatura zewnętrzną jest niższa od te w zegarku, szkiełko

może zaparować. Jeżeli zaparowanie jest chwilowe nie stanowi ono problemu. W
przypadku gdy zegarek pozostaje zaparowany prze dłuższy okres czasu należy zgłosić
się do serwisu.

Temperatura
Należy unikać wystawiania zegarka na bezpośrednie działanie słońca lub pozostawiania w
bardzo gorących lub zimnych miejscach na dłuższy okres czasu.
o Oddziaływanie wysokich lub niskich temperatur może spowodować uszkodzenie
mechanizmu bądź skrócenie życia baterii.
o Może to spowodować błędy w mierzeniu czasu lub działaniu niektórych funkcji.
Wstrząsy
Zegarek jest przystosowany do niewielkich codziennych wstrząsów oraz tych
powstałych przy takich sportach niekontaktowych jak golf.
Upuszczenie zegarka na podłogę oraz inne poważne wstrząsy mogą spowodować
uszkodzenie lub zniszczenie mechanizmu.

Pola magnetyczne
Zegarek nie antimagnetic up to 60 gauss i nie ulega wpływowi pól magnetycznych
wytwarzanych przez domowe urządzenia elektryczne. W przypadku wystawienia zegarka na
działanie silnych pól magnetycznych niektóre jego funkcje mogą ulec chwilowemu
zaburzeniu.
Pola elektromagnetyczne
Zintegrowany przepływ energii wewnątrz zegarka nie jest odporny na działanie zewnętrznych
pól elektromagnetycznych. Wskazania zegarka mogą stracić swą dokładność.
Chemikalia i gazy
Należy unikać noszenia zegarka w obecności silnych chemikaliów bądź gazów. W przypadku
kontaktu zegarka z substancjami takimi jak benzyna czy rozpuszczalnik lub produktami
zawierającymi ropę, detergenty, lakiery, kleje, etc. części zegarka mogą strącić kolor, złamać
się bądź rozpuścić. Należy unikać kontaktu z chemikaliami! Części zegarka lub paska mogą
stracić kolor w kontakcie z rtęcią.
Utrzymania czystość zegarka
Odciągniecie koronki może zostać utrudnione przez pył i brud osadzający się z czasem
między koronka a kopertą. Aby zapobiec osadzaniu się brudu należy co jakiś czas przekręcać
koronkę w przód i w tył nie odciągając jej.
Należy wycierać wodę, która osadzi się na pasku, kopercie bądź szkiełku przy pomocy
delikatnej miękkiej szmatki.
Brud pozostawiony na kopercie lub pasku może spowodować reakcje alergiczna. Pasek może
ulec zabrudzeniu pod wpływem kurzu bądź potu podczas kontaktu ze skórą ludzką. Nawet
stalowa lub złota bransoleta może zacząć korodować jeżeli nie była czyszczona przez długi
okres czasu. Rozciągane bransolety mogą stracić swoją,, elastyczność" jeżeli pozostaną ni
czyszczone przez dłuższy okres czasu. Metalowe bransolety powinny być co pewien czas
przemywane przy pomocy szczoteczki i letniej wody z mydłem. Następnie dokładnie

osuszone przy pomocy miękkiej, wchłaniającej wodę tkaninie. Należy zwrócić uwagę by
woda nie dostała się do wnętrza zegarka podczas czyszczenia bransolety.
Trzymaj baterie z dala od dzieci. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie
skonsultować się z lekarzem.
Specyfikacja:
1. Model: CITIZEN QUARTZ NAVIHAWK
2. Dokładność: +/ - 20 sekund miesięcznie w temperaturze 5C do 35C
3. Quartz oscillator frequency 32, 768 Hz
4. Zakres dopuszczalnych temperatur -10C do +60C
5. Funkcje: Czas( godziny, minuty), Kalendarz (rok, miesiąc, dzień), Tryb alarmu (1, 2 i
3), tryb chronografu, tryb odliczania, tryb wyboru stref czasowych. Bateria: 280-44 (SR927W)
7. Zużycie baterii: około 3 lat
Specyfikacja zegarka może ulec zmianie.
WODOSZCZELNOŚĆ
Stopień wodoszczelności oferowanych zegarków różni się w zależności od modelu, od
zegarków wodoodpornych do tych zaprojektowanych do nurkowania z osprzętem.
Wodoszczelność zegarków mierzona jest w BARACH lub ciśnieniu barometrycznym. Każdy
BAR ciśnienia jest równy naciskowi 14. 5 funtów na cal kwadratowy.
Wodoszczelność jest mierzona, gdy zegarek jest w bezruchu. Podczas poruszania zegarka w
wodzie (tak jak podczas pływania) ciśnienie zwiększa się pod wpływem prędkości. Podczas
pływania na powierzchni wody na zegarek oddziałuje ciśnienie porównywalne do ciśnienia w
bezruchu na głębokości 100 stóp (3 BAR). Nurkowanie może powodować oddziaływanie
ciśnienia przekraczającego dopuszczalne. Z tego powodu należy zawsze pozostawiać
bezpieczny margines podczas wystawiania zegarka na oddziaływanie wody. Nigdy nie należy
przekraczać dopuszczalnych limitów wodoszczelności.
Należy pamiętać, że wodoszczelność zmienia się wraz z upływem czasu, dlatego należy
właściwie dbać o zegarek. Nowy zegarek posiada wodoszczelność odpowiadającą tej
wskazanej na jego kopercie. Jednak wraz z upływem czasu uszczelki zabezpieczające zegarek
wysychają i stają się łamliwe, procesy te powodują zmniejszanie się stopnia wodoszczelności.
Oddziaływanie takich czynników jak chlorowana lub słoną woda oraz mydła używane
podczas kąpieli przyspieszają procesy wysuszania uszczelek. Zaleca się wymianę uszczelek
co 18-24 miesiące aby zachować oryginalny stopień wodoszczelności. Jeżeli zegarek
poddawany jest regularnie oddziaływaniu chlorowanej, słonej lub mydlanej wody zaleca się
coroczną wymianę uszczelek.
Czasami szkiełko zegarka może zaparować, stan ten powinien być jednak przejściowy. Jest to
normalne zjawisko występujące podczas poddawania zegarka dużym i nagłym zmianom
temperatur w takich sytuacjach, jak wejście do ciepłego pomieszczenia z zimnego dworu,
skok do zimnego basenu w ciepły dzień, etc. Jeżeli para znika ze szkiełka po krótkim czasie
nie należy się niepokoić.
Przed jakimkolwiek kontaktem zegarka z wodą należy się upewnić czy koronka jest
dociśnięta. Jeśli jest to model zegarka z dokręcaną koronką należy się upewnić czy jest ona

dokręcona i przylega do koperty. Nie należy odkręcać, odciągać, przekręcać koronki ani
naciskać żadnego z przycisków podczas kontaktu z woda, gdyż może się ona dostać do
wnętrza. Jeżeli na szkiełku pojawia się para, która nie znika w krótkim odstępie czasu należy
się jak najszybciej zgłosić do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.
Wodoszczelność zegarka można określić na podstawie oznaczenie umieszczonych na deklu
zegarka. Dodatkowo modele zegarków posiadające wodoszczelność do 100 i 200 metrów
mają oznaczenia na tarczy zegarka. Tarcza i dekiel zegarka są oznaczone w następujący
sposób:
Dekiel zegarka nie ma żadnych oznaczeń dotyczących wodoszczelności.
Brak oznaczeń wskazuje na to, że zegarek nie jest wodoszczelny i nie powinien mięć żadnego
kontaktu z wodą lub innymi płynami. Należy unikać nawet przypadkowych kontaktów
zegarka z wodą podczas mycia rąk lub deszczu.

,, Water Resist"
Zegarek z takim oznaczeniem jest zaprojektowany do przypadkowych i krótkotrwałych
kontaktów z wodą takich jak mycie rąk czy deszcz. Jakiekolwiek zanurzenia zegarka pod
wodę mogą spowodować dostanie się cieczy do wnętrza zegarka.
,, Water Resist 10 BAR" lub,, W. 10 BAR", oznaczenie na tarczy "WR100"
Zegarek z takimi oznaczeniami wytrzymuje ciśnienie wody do 333stóp. Obejmuje to
przypadkowe kontakty z wodą podczas mycia rąk czy deszczu, prysznic, pływanie i
nurkowanie z rurką. Po każdorazowym kontakcie zegarka ze słoną, chlorowaną bądź mydlaną
wodą należy opłukać go w czystej wodzie, a następnie osuszyć przy pomocy miękkiej
szmatki.
,, Water Resist 20 BAR" lub,, W. 20 BAR", oznaczenie na tarczy "WR200"
Zegarek z takimi oznaczeniami wytrzymuje ciśnienie wody do 666stóp. Obejmuje to
wszelkiego rodzaju zamoczenia i rekreacyjne nurkowanie z osprzętem. Po każdorazowym
kontakcie zegarka ze słoną, chlorowaną bądź mydlaną wodą należy opłukać go w czystej
wodzie, a następnie osuszyć przy pomocy miękkiej szmatki.
Korzystanie z jacuzzi i gorących kąpieli
Poszczególne części zegarka różnie reagują na otaczające je warunki takie jak wilgoć czy
temperatura. Może to powodować zmniejszenie lub stratę szczelności uszczelek. Dlatego
warunki zewnętrzne powodowane przez jacuzzi lub gorące kąpiele wpływa negatywnie na
stopień wodoszczelności. Należy zdejmować zegarek przed wejściem do jacuzzi oraz przed
gorącą kąpielą.

Anyro & Co.
Poleczki 13 02-822 Warsaw
serwis@anyro. com. pl

  • Prawidłowo przeprowadzone parowanie ConnectClip z aparatami słuchowymi jest sygnalizowane stałym żółtym światłem na wskaźniku LED.

    Dowiedz się jak sparować aparaty słuchowe z ConnectClip

  • Można usłyszeć następujące sygnały dźwiękowe:

  • Kiedy zadzwoni telefon usłyszysz sygnał dźwiękowy
  • Po wybraniu trybu mikrofonu usłyszysz potwierdzający sygnał dźwiękowy
  • Po zmianie głośności usłyszysz potwierdzający sygnał dźwiękowy 

Pasek do ConnectClip nie jest regulowany, ale w zestawie dostępne są dwa paski o różnych długościach.

Nie, nie jest kompatybilny z produktami ConnectLine.

Nie, ale aparaty słuchowe Opn współpracują z IFTTT.

Nie, tylko z modelami z rodziny Oticon Opn z techniką Twinlink 2. 4 GHz.

Tak, ConnectClip działa jak zdalny pilot.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi, by dowiedzieć się więcej.

Obejrzyj film jak zmienić program

W tym przypadku, ConnectClip działa jako zestaw głośnomówiący. To samo dotyczy innych kompatybilnych telefonów. html? token=58744f9e8334f236577ccaeb952dc48b&source=embed&photo%5fid=19995668" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1" gesture="media"></iframe>">Zobacz jak używać funkcji wybierania głosowego

  • (Pdf 0, 842 MB)Tabela kalibracji chronografów
  • (Pdf 24, 21 MB)Instrukcja obsługi i gwarancja(Pdf 31, 053 MB)Instrukcja obsługi i gwarancja – chronograf(Pdf 0, 674 MB)5-letnia gwarancja Victorinox +
(Pdf 8, 62 MB)Instrukcja obsługi – Chrono Classic XLS MultiTask(Pdf 0, 104 MB)Instrukcja obsługi – Seaplane(Pdf 0, 753 MB)Instrukcja obsługi – ST-5000(Pdf 0, 185 MB)Instrukcja obsługi – zegarek kieszonkowy(Pdf 4, 519 MB)Skrócona instrukcja obsługi – Chrono Classic 1/100(Pdf 2, 853 MB)3-Hand Mechanical Quick Guide(Pdf 1, 115 MB)Ronda 515. 24H Quick Guide (Pdf 0, 958 MB)Ronda 517 – Day Date (Fieldforce) Quick Guide(Pdf 2, 664 MB)Skrócona instrukcja obsługi – Ronda 5030D(Pdf 4, 749 MB)Skrócona instrukcja obsługi – I. (Pdf 5, 901 MB)Skrócona instrukcja obsługi - Airboss Mach 9(Pdf 5, 054 MB)Skrócona instrukcja obsługi - Alliance Chronograph(Pdf 3, 095 MB)Alliance Moonphase Quick Guide(Pdf 2, 934 MB)Skrócona instrukcja obsługi - Night Vision(Pdf 7, 589 MB)Skrócona instrukcja obsługi - Night Vision Chronograph(Pdf 3, 036 MB)Skrócona instrukcja obsługi - ETA 251(Pdf 2, 733 MB)Skrócona instrukcja obsługi - ETA G10

Instrukcja obsługi Quick Connect Caliber P 3600

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi Quick Connect Caliber P 3600

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi Quick Connect Caliber P 3600