Instrukcja konserwacji użytkownika Electrolux Lavamat 74850a

Instrukcja konserwacji użytkownika Electrolux Lavamat 74850a jest ważnym narzędziem, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie. Aby uzyskać optymalne wyniki i zminimalizować ryzyko uszkodzenia urządzenia, zaleca się ścisłe przestrzeganie instrukcji konserwacji użytkownika Electrolux Lavamat 74850a. Przeczytaj i wykonaj wszystkie instrukcje przed użyciem. Zaleca się również regularne czyszczenie i konserwacje urządzenia, aby zapewnić jego trwałość i bezpieczeństwo. Pamiętaj, że użytkowanie urządzenia w sposób sprzeczny z instrukcją może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń użytkownika.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konserwacji użytkownika Electrolux Lavamat 74850a

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

LAVAMAT 48540

Instrukcja obsługi
Návod k použití

Pralka automatyczna
Automatická pračka

2
Drogi Kliencie
Dziękujemy za wybranie jednego z naszych wysokiej jakości produktów.
Zakupione urządzenie pozwoli Państwu doświadczyć doskonałego
połączenia funkcjonalnej konstrukcji z najnowocześniejszą technologią.
Ponieważ jako firma wyznaczamy najwyższe standardy doskonałości,
przekonają się Państwo, że produkowane przez nas urządzenia stworzono
w celu zagwarantowania najlepszych parametrów pracy oraz sterowania.
Dodatkowo, każde z naszych urządzeń zaprojektowano z myślą o ochronie
środowiska oraz oszczędności energii.
W celu zapewnienia optymalnej i niezawodnej pracy naszych urządzeń
prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. Pozwoli to efektywnie i
optymalnie korzystać z dostępnych funkcji urządzenia.
Zalecamy zachować niniejszą instrukcję do wglądu w przyszłości. W
przypadku przekazania lub sprzedaży urządzenia, instrukcję należy
przekazać nowemu użytkownikowi.
Życzymy dużo zadowolenia z nowego urządzenia
Vážený zákazníku,
dekujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků
našeho sortimentu.
S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci funkčnosti a designu,
vybavenou špičkovou technologií. Přesvědčete se, že naše spotřebiče jsou
vyvíjeny směrem k nejlepší účinnosti a ovladatelnosti - samozřejmě při
splnění nejvyšších standardů. Navíc jsou našim výrobkům vlastní aspekty
úsporného provozu a šetrnosti k životnímu prostředí. Za účelem zajištění
optimální a stálé účinnosti vašeho spotřebiče si prosíme pozorně přečtěte
tento návod k použití. Umožní vám to snadné a efektivní používání všech
funkcí. Doporučujeme návod uschovat na bezpečném místě pro případ, že
by jste do něho potřebovali v budoucnu nahlédnout, nebo ho předávali
případnému dalšímu uživateli spotřebiče.
Přejeme vám mnoho spokojenosti s vaším novým spotřebičem.

Spis treści

3

Spis treści
Ostrzeżenia
Eksploatacja
Zabezpieczenie przed zamarzaniem

5
6

Opis urządzenia
Komora na detergenty
Panel sterowania
Ustawienia indywidualne
Pierwsze podłączenie urządzenia
Język
Jasność
Kontrast
Czas
Brzęczyk

7
8
9
10
11

Obsługa pralki
Wkładanie prania
Dozowanie detergentów
Wybór programu
Wybór temperatury
Wybór prędkości wirowania
Wybór opcji
Pranie wstępne
Plamy
Sensitive
Dodatkowe płukanie
Wybór opóźnionego startu
Oszczędność czasu
Zabezpieczenie przed dziećmi
Rozpoczęcie programu
Przebieg programu
Dokładanie bielizny
Zmiana trwającego programu
Anulowanie programu
Koniec programu
Tryb czuwania
Programy Ulubione

12
13
14
15
16
17
18
19
19

Praktyczne wskazówki dotyczące prania
Sortowanie i przygotowanie prania
Wielkość wsadu powinna być dopasowana do rodzaju materiału
Detergenty i dodatki

20
21

4

Spis treści

Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży

22

Tabela programów

23

Szacunkowe wartości poboru i zużycia

26

Dane techniczne

27

Konserwacja i czyszczenie
Usuwanie kamienia w urządzeniu
Obudowa
Filtr pompy
Filtry na dopływie wody

28
30
31

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje

32

Ostrzeżenia

35

Instalacja
Rozpakowanie
Zdjęcie zabezpieczeń
Dopływ wody
Odpompowanie
Podłączenie elektryczne
Instalacja na miejscu

36
38
40
41
42
42

Ochrona środowiska
Stare urządzenie
Zalecenia ekologiczne

44
44

Gwarancja/Serwis

45

Objaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika
pozwalające na prawidłową obsługę urządzenia.
Informacje ogólne.
Informacje dotyczące ochrony środowiska.

oraz

Ostrzeżenia

5

Prosimy o przechowywanie instrukcji wraz z urządzeniem. W razie
sprzedaży lub odstąpienia urządzenia innym osobom, prosimy o
przekazanie również niniejszej instrukcji obsługi. Dzięki temu nowy
użytkownik będzie mógł poznać zasady prawidłowej eksploatacji pralki oraz
wszelkie ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Niniejsze ostrzeżenia zostały przygotowane z myślą o zapewnieniu
bezpieczeństwa użytkownikowi oraz osobom trzecim. Prosimy o uważne
zapoznanie się z niniejszymi uwagami przed zainstalowaniem urządzenia i
rozpoczęciem jego eksploatacji. Dziękujemy za uwagę.

o Po odebraniu urządzenia należy je natychmiast rozpakować lub zlecić jego
rozpakowanie. Sprawdzić jego stan ogólny. Wszelkie ewentualne
zastrzeżenia wypisać na pokwitowaniu dostawy, a kopię pokwitowania
sobie zostawić.
o Urządzenie mogą obsługiwać osoby dorosłe. Dzieci nie powinny
obsługiwać urządzenia ani się nim bawić.
o Nie zmieniać ani nie próbować modyfikować parametrów urządzenia.
Może to wiązać się z zagrożeniem dla użytkownika i osób trzecich.
o Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie wykorzystywać
urządzenia do celów komercyjnych lub przemysłowych, ani do innych
celów, do których nie zostało ono zaprojektowane. Urządzenie służy do
prania, płukania i wirowania bielizny.
o Po zakończeniu pracy z urządzeniem należy odłączyć je od źródła
zasilania i zakręcić zawór wody.
o W pralce można prać jedynie rzeczy nadające się do prania. Należy
sprawdzać informacje znajdujące się na metkach ubrań.
o Nie prać w pralce bielizny z fiszbinem, materiałów o nieobszytych brzegach
ani tkanin rozdartych.
o Przed włożeniem rzeczy do pralki należy sprawdzić, czy nie pozostały w
nich monety, agrafki, broszki, śruby itp. Wszelkie takie drobne przedmioty
pozostawione w bieliźnie do prania mogą spowodować duże szkody.
o Nie wkładać do pralki żadnych przedmiotów zabrudzonych lub
poplamionych benzyną, alkoholem, trójchloroetylenem, itp. W razie
stosowania takich środków jako odplamiaczy, należy odczekać, aż produkt
wyparuje i dopiero wtedy włożyć rzeczy do bębna.
o Drobne przedmioty, np. skarpetki, paski, itp. należy prać w płóciennym
woreczku lub poszewce.
o Należy stosować takie dawki detergentów, jakie określono w rozdziale
"Dozowanie detergentów".
o Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy zawsze
odłączyć pralkę od zasilania.

6

Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Jeśli urządzenie jest narażone na działanie temperatur niższych niż 0°C,
należy przewidzieć następujące środki zabezpieczające:
o Zakręcić zawór wody i odłączyć wąż doprowadzający wodę.
o Umieścić koniec węża odpływowego oraz dopływowego w zbiorniku na
podłodze.
o Wybrać program " Odpompowanie " i przeprowadzić cały cykl aż do końca.
o Wyłączyć urządzenie ustawiając pokrętło wyboru programów na "Stop".
o Odłączyć urządzenie od zasilania.
o Przykręcić wąż doprowadzający i odpływowy.
W ten sposób woda zgromadzona w wężach spłynie, co zapobiegnie
tworzeniu się lodu i, w konsekwencji, uszkodzeniu urządzenia.
Aby uruchomić urządzenie do pracy, należy upewnić się, że jest ono
podłączone w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C.

Opis urządzenia

7

Pokrywa
Uchwyt otwierający
pokrywę

Drzwiczki filtra
Regulowane nóżki

Pranie zasadnicze
Środek zmiękczający (nie przekraczać poziomu MAX M)

Dźwignia do transportu
urządzenia

8

Opis urządzenia

Pokrętło wyboru programów

Wyświetlacz

Przyciski i ich
funkcje

Przycisk
Opóźniony start

Przycisk Start/Pauza

Przycisk OPCJA
umożliwia dostęp do następujących pozycji menu:
- Opcje: Pranie wstępne, Plamy, Dodatkowe płukanie, Sensitive, Blokada
przed dziećmi.
- Zapisanie w pamięci.
- Ustawienia: Brzęczyk, Język, Czas, Jasność, Kontrast.
- Powrót.

Przy pierwszym podłączeniu pralki należy dokonać wyboru języka.
1. Można wybrać język poprzez naciśnięcie przycisku OPCJA
.
Nacićnij OPCJA, aby ustawić język.
Nacićnij OK, aby potwierdzić.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić
wybór.

3. Pojawia się prośba o potwierdzenie:
należy nacisnąć na przycisk OK, aby
zatwierdzić wybór.

4. Następnie należy ustawić godzinę
poprzez naciskanie przycisku OPCJA
.
5.
6. Następnie należy ustawić minuty
7. Nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić
9

Nacićnij OK, aby potwierdzić wybór
języka. Nacićnij OPCJA, aby
zmienić ustawienie.

Nacićnij OPCJA, aby ustawić czas.

Aby zmienić język, należy. Naciskać przycisk OPCJA
, aż do
USTAWIENIA
pojawienia się pozycji USTAWIENIA, a
BRZĘCZYK
JĘZYK
następnie nacisnąć przycisk OK.
POL
CZAS
2. Naciskać przycisk OPCJA
, aż do
pojawienia się pozycji JĘZYK, a następnie nacisnąć przycisk OK: miga prostokąt umieszczony pod literami
oznaczającymi aktualnie wybrany język
miga (tekst pojawia się w żądanym
języku).
3. Naciskać przycisk OPCJA
, aż do pojawienia się symbolu żądanego języka, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić wybór.
Po kilku sekundach powraca komunikat główny.

10

pojawienia się pozycji USTAWIENIA,
JASNOŚĆ
KONTRAST
pojawienia się pozycji JASNOŚĆ,
następnie nacisnąć przycisk OK. miga
kontur wskaźnika graficznego. Ustawić jasność naciskając przycisk
OPCJA
(od 0 do 9), następnie
nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić
4

POWRÓT
pojawienia się pozycji KONTRAST,
3. Ustawić kontrast poprzez naciśnięcie
przycisku OPCJA
(od 0 do 9),
następnie nacisnąć przycisk OK, aby
zatwierdzić wybór.
15: 30
pojawienia się pozycji CZAS, następnie
nacisnąć przycisk OK: godzina miga. Ustawić godzinę naciskając przycisk
(format 24 godzinny),
zatwierdzić ustawienia.
4. Minuty migają. Naciskać przycisk OPCJA
, aby dokonać zmiany,
następnie nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić.
Brzęczyk
Sygnały dźwiękowe są uruchamiane na koniec cyklu prania lub w przypadku
wystąpienia nieprawidłowości.
Aby włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe, należy postępować w
następujący sposób.
WŁ.
pojawienia się pozycji BRZĘCZYK,
następnie nacisnąć przycisk OK:
prostokąt widoczny na wyświetlaczu
zacznie migać. Włączyć lub wyłączyć BRZĘCZYK
poprzez naciśnięcie przycisku OPCJA
(WŁĄCZONY lub WYŁĄCZONY), następnie nacisnąć przycisk OK, aby
Po kilku sekundach powraca komunikat główny.
W przypadku wyłączenia sygnału dźwiękowego, pozostanie on aktywny
wyłącznie, gdy wystąpią nieprawidłowości w działaniu pralki.

12

Obsługa pralki

Przed wykonaniem pierwszego prania w celu wyczyszczenia bębna zalecane jest wykonanie prania wstępnego w temperaturze 95°C, bez wkładania
bielizny, ale z użyciem detergentu.

o Otworzyć pokrywę urządzenia.
o Otworzyć bęben naciskając przycisk blokady A: dwie klapki otworzą się
automatycznie.
o Włożyć pranie, zamknąć klapki bębna oraz pokrywę pralki.
Uwaga: Przed zamknięciem pokrywy urządzenia sprawdzić, czy drzwiczki bębna są
prawidłowo zamknięte:
oklapki są zaczepione,
przycisk blokady A jest włączony.

A
Pralka została zaprojektowana w taki sposób, aby maksymalnie obniżyć pobór wody oraz zużycie detergentów. Prosimy o zmniejszenie dawek zalecanych przez producentów detergentów.
Wsypać dawkę detergentu w proszku do komory prania zasadniczego
oraz wstępnego
jeśli wybrano opcję "pranie wstępne". Można ewentualnie
wlać również płyn zmiękczający do komory.
Stosując inny rodzaj detergentu należy przestrzegać instrukcji podanych w
rozdziale "detergenty i dodatki".

Ustawić pokrętło wyboru programów na
żądanym programie biorąc pod uwagę
zarówno rodzaj tkaniny jak i stopień jej
zabrudzenia (patrz rozdział Tabela programów).
W pozycji STOP pralka jest wyłączona (jest włączona w każdej innej pozycji). Pokrętło wyboru programów może
być przekręcane zarówno w prawo jak
w lewo.

Obsługa pralki

Kontrolka przycisku START/PAUZA
zacznie migać na czerwono. Temperatura, prędkość wirowania, czas
trwania oraz godzina zakończenia
cyklu, zależnie od wybranego programu, są wyświetlane równocześnie z
jego nazwą.

BAWEŁNA
95°C

13

01:40
16:19
1500

Wartości wskazane w tabelach są
orientacyjne.
Jeśli pokrętło wyboru programu zostanie przesunięte podczas wykonywania
przez pralkę cyklu prania, program będzie przebiegał bez uwzględniania
nowej pozycji pokrętła. Aby rozwiązać problem należy ustawić pokrętło ponownie w pozycji wyjściowej. Na wyświetlaczu ponownie pojawi się odliczanie.

Należy naciskać przycisk TEMPERABAWEŁNA
TURA
aż do pojawienia się na
wyświetlaczu odpowiedniej temperatu95°C
1500
ry (temperatury dostępne dla poszczególnych programów podano w Tabeli
programów). Symbol oznacza pranie
na zimno.
Po
naciśnięciu
przycisku
TEMPERATURA
w przypadku, gdy
nie można dokonać pewnych ustawień,
wyświetli się wiadomość "Nie do wyboru".

16:19

Należy naciskać przycisk WIROWANIE
aż do pojawienia się na wyświetlaczu odpowiedniej prędkości wirowania.
Możliwe jest również wybranie opcji
BEZ WIROWANIA*, BEZ PŁUKANIA
*
lub CYKL NOCNY *.
Po naciśnięciu przycisku WIROWANIE
w przypadku, gdy nie można
dokonać pewnych ustawień, wyświetli
się wiadomość "Nie do wyboru".

* W zależności od modelu.

14

Maksymalne prędkości są następujące:
Bawełna, Higiena, Mieszane 40-60 i Bawełna eko: 1500 obr/min,
Dżinsy, Syntetyki, Łatwe prasowanie plus, Delikatne, Wełna plus, Bielizna,
Jedwab, 20 min i Szybkie intensywne: 1200 obr/min,
Koszulka sportowa: 800 obr/min.
Po zakończeniu programu, jeśli wybrana została opcja BEZ PŁUKANIA
lub CYKL NOCNY, należy jeszcze wykonać WIROWANIE
lub ODPOMPOWANIE
aby zakończyć program prania.
BEZ PŁUKANIA
Woda z ostatniego płukania nie jest odprowadzona po zakończeniu wybranego programu, aby zapobiec wygnieceniu się bielizny w przypadku, gdy nie
jest ona wyjęta od razu po zakończeniu programu.
CYKL NOCNY
Woda z ostatniego płukania nie zostanie odprowadzona po zakończeniu wybranego programu. Nie ma wirowania końcowego. Program przebiega w
sposób bardzo cichy, umożliwiając wykonanie prania w ciągu nocy. Cykl jest
dłuższy i zużywa więcej wody.

Możliwe jest dodanie opcji do właśniej
wybranego programu (opcje dostępne
dla
poszczególnych
programów
podano w Tabeli programów).

PLAMY
DODATKOWE PŁUKANIE
SENSITIVE

1. Aby wybrać opcje, należy użyć przycisku OPCJA
. Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić wybór. Symbol odpowiadający danej
opcji pojawi się na wyświetlaczu.
Aby wyłączyć daną opcję, należy postępować w ten sam sposób.
Komunikat pomocniczy pojawi się po upływie kilku sekund w przypadku
braku naciśnięcia przycisku OK. Aby wrócić do ekranu głównego, należy
poczekać kilka sekund. Symbole odpowiadające danym opcjom pojawią się
na wyświetlaczu.

Pranie wstępne odbywa się w temperaturze około 30°C. Następnie samoczynnie uruchamia się pranie zasadnicze.

15

Do prania bielizny mocno zabrudzonej lub poplamionej. Środek do usuwania
plam może zostać wlany do pojemnika prania wstępnego.

Płukanie wzmocnione poprzez dodatkowy cykl płukania ze zmniejszon prędkością obrotów bębna (ochrona tkanin). Idealne w przypadku częstego prania, np. z powodu dużej wrażliwości skóry (nie można uruchomić
równocześnie z opcją Dodatkowe płukanie).

Ta opcja pozwala na dodanie jednego lub wielu cyklów płukania do programów Bawełna, Syntetyczne i delikatne (nie można uruchomić równocześnie z opcją Sensitive).

Opcja ta pozwala na opóźnienie czasu
uruchomienia programu o 30, 60, 90
minut, 2 godziny - aż do 20 godzin.
Naciskać na przycisk OPÓZNIONY
START
aż do momentu pojawienia
się na wyświetlaczu właściwej godziny
zakończenia programu. Odpowiedni
symbol pojawi się na wyświetlaczu.

21:30
Można w dowolnym momencie anulować lub zmienić czas opóźnienia przed
wciśnięciem przycisku START/PAUZA
poprzez ponowne naciśnięcie
przycisku OPÓZNIONY START.
Jeśli przycisk START/PAUZA
został już wciśnięty, aby anulować lub
zmienić czas opóźnionego uruchomienia należy:
o Nacisnąć przycisk START/PAUZA
, następnie naciskać przycisk
OPÓZNIONY START
, aż do wyświetlenia się właściwej godziny.
Nacisnąć przycisk START/PAUZA
, aby ponownie uruchomić cykl
prania.
Pokrywa będzie zablokowana przez cały czas odliczania do opóźnionego
startu. Aby otworzyć w razie potrzeby pralkę, należy przestawić urządzenie
w tryb Pauza naciskając przycisk START/PAUZA
. Po zamknięciu pokrywy ponownie nacisnąć przycisk START/PAUZA
.
Jeśli do cyklu prania z opóźnionym startem używany jest detergent w płynie,
należy wykorzystać dozownik umieszczany bezpośrednio w bębnie oraz wybrać program bez prania wstępnego. W celu wykonania prania wstępnego
przy cyklu z opóźnionym startem, należy użyć detergentu w proszku.

16

Ta funkcja pozwala na skrócenie czasu
trwania cyklu w zależności od rodzaju
CODZIENNE
programu.
95°C
Codzienne
: Dla bielizny lekko
zabrudzonej
Super szybkie
: pranie bardzo lekko
zabrudzone lub połowa wsadu
Należy nacisnąć przycisk OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
w celu wybrania
żądanego poziomu. Odpowiedni symbol pojawi się na wyświetlaczu.
Różne z tych opcji są dostępne w zależności od rodzaju wybranego programu.

Opcja ta pozwala na zablokowanie urządzenia w taki sposób, aby nie można
było wprowadzić żadnych przypadkowych zmian w czasie trwającego
Aby włączyć zabezpieczenie przed
dziećmi należy:
SENSITIVE
1. Naciskać przycisk OPCJA
, aż do BLOKADA PRZED DZIEĆMI
pojawienia się pozycji BLOKADA PRZED ZAPISANIE W PAMIĘCI
DZIEĆMI. Nacisnąć przycisk OK. Informacja o tym,
jak wyłączyć zabezpieczenie przed
dziećmi pojawi się w żądanym momencie. Symbol
pojawi się na wyświetlaczu.
Wybrana opcja jest zapamiętana.
W przypadku wyłączenia i ponownego włączenia pralki, możliwe jest
wyłączenie tej opcji poprzez równoczesne naciskanie przez kilka sekund
przycisków OPCJA
i OK. Symbol
znika.

1. Należy sprawdzić, czy kran doprowadzający wodę do pralki
jest odkręcony. Wcisnąc przycisk START/PAUZA
. Odpowiedni wskaźnik zapala się na czerwono.
Pokrętło wyboru programów nie obraca się podczas trwania
cyklu prania.

W przypadku ustawienia opóźnionego
startu na wyświetlaczu pojawi się licznik oraz informacja "Opóźniony start"
(informacje zmieniają się co godzinę,
następnie pojawia się informacja o 90
minutach, a potem, od 60-tej minuty, informacje zmieniają się co minutę).

17

Na wyświetlaczu pojawiają się nastęBAWEŁNA
pujące elementy:
- nazwa uruchomionego programu,
- wybrana temperatura i prędkość
wirowania,
- wykonywana faza cyklu (Napełnianie,
Nagrzewanie, Pranie zasadnicze,
Płukanie, Odpompowanie, Wirowanie, Koniec, Można otworzyć drzwiczki, Pozycjonowanie bębna... ),
- graficzny wskaźnik, który wypełnia się stopniowo podczas całego cyklu,
- czas pozostały do końca cyklu,
- godzina zakończenia cyklu.

Istnieje możliwość dołożenia bielizny podczas pierwszych kilku minut cyklu.
Na wyświetlaczu pojawia się informacja "Można otworzyć drzwiczki". Wcisnąć przycisk START/PAUZA
.
Odpowiedni wskaźnik miga na czerwo95°C
no.
Można otworzyć drzwiczki
2. Otwarcie pokrywy jest sygnalizowane
podwójnym dźwiękiem "klik" blokady. Włożyć pranie i zamknąć pokrywę. Nacisnąć ponownie przycisk START/
PAUZA
w celu kontynuowania
cyklu.

Przed dokonaniem jakiejkolwiek zmiany dotyczącej
programu, należy zatrzymać pracę urządzenia (pauza).

wykonywanego

18

Informacja "Przerwa" pojawia się na
wyświetlaczu a odpowiednia lampka
Przerwa
sygnalizacyjna zaczyna migać na czerwono. Należy zmienić ustawienia. Jeśli dokonanie zmiany nie jest możliwe, przycisk
START/PAUZA
miga na żółto przez kilka sekund, a na wyświetlaczu pojawia się wiadomość "Nie do wyboru".
Aby pomimo wszystko zmienić program, należy anulować trwający program
(patrz poniżej). Aby wznowić cykl, należy nacisnąć przycisk START/PAUZA
.

Aby anulować program, należy ustawić
pokrętło wyboru programów na pozycji
STOP.
Podczas włączania pralki po pauzie,
komunikat na wyświetlaczu informuje o
tym, co należy zrobić, aby anulować
program, bądź przeprowadzić go do
końca.

Naciśnij START, aby wznowić
program. Naciśnij OK, aby
anulować.

Pralka zatrzymuje się automatycznie;
gaśnie przycisk START/PAUZA
i
pojawia się komunikat "Koniec". Rozlega się sygnał dźwiękowy. Otwarcie pokrywy jest sygnalizowane podwójnym
dźwiękiem "klik" blokady.

Koniec

00:00
1. Ustawić pokrętło wyboru programów w pozycji STOP
: Pralka zostaje
wyłączona. Wyjąć pranie. Odłączyć urządzenie od zasilania i zakręcić zawór wody. Należy sprawdzić, czy bęben został dokładnie opróżniony: Ubrania pozostawione w środku mogą podczas następnego prania zostać zniszczone (na
przykład mogą się skurczyć) lub też mogą zafarbować inne tkaniny.

Zalecamy zostawianie otwartej pokrywy i bębna po zakończeniu prania, aby
ułatwić wietrzenie wnętrza.

Jeśli urządzenie jest podłączone do zasilania przez 10 minut, a nie
wykonano żadnej czynności po rozpoczęciu lub zakończeniu cyklu prania,
urządzenie przechodzi do trybu czuwania. Gaśnie oświetlenie wyświetlacza,
a przycisk START/PAUZA
miga powoli.
Aby wyjść z trybu czuwania, należy nacisnąć dowolny przycisk lub przekręcić
pokrętło wyboru programów.

Programy Ulubione
Można zapamiętać 2 ulubione programy.
Będą one dostępne z poziomu pokrętła wyboru programów.
Aby zapamiętać program, należy postępować w następujący sposób:
1. Wybrać żądany program za pomocą
pokrętła wyboru programu.
BLOKADA PRZED DZIEĆMI 16:19
2. Wprowadź żądane ustawienia (tempeZAPISANIE W PAMIĘCI
ratura, prędkość wirowania, opcje... ). Naciskać przycisk OPCJA
, aż do
pojawienia się pozycji ZAPISANIE W
PAMIĘCI, następnie naciśnij na przycisk OK w celu zatwierdzenia wyboru. Wybrać żądaną pamięć poprzez naciśnięcie na przycisk OPCJA
, następnie nacisnąć przycisk OK, aby dokonać zapisu. Na wyświetlaczu pojawi się
informacja "Zapamiętano". Jeśli wybrana pamięć jest już pełna, poPamięć pełna. Naciśnij OK, aby
jawi się wiadomość pozwalająca
zapamiętać nowy program. Naciśnij
zastąpić tę pamięć lub anulować zapis.
OPCJA, aby anulować.
Aby oczyścić pamięć, należy wybrać
właściwe
ustawienia,
następnie
zapisać je w pamięci przeznaczonej do
skasowania.

20

Praktyczne wskazówki dotyczące prania

o Posortować pranie zgodnie z symbolami konserwacji odzieży (patrz rozdział Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży): zwykłe, wytrzymałe
rzeczy mogą wytrzymać pranie i energiczne wirowanie, natomiast rzeczy
delikatne wymagają prania z zachowaniem pewnych środków ostrożności.
W przypadku wsadu mieszanego złożonego z rzeczy z różnych materiałów, należy wybrać program i temperaturę odpowiednią do materiału najdelikatniejszego.
o Oddzielnie prać rzeczy białe i kolorowe. W przeciwnym wypadku rzeczy
białe mogą stracić swą,, biel".
o Nowe kolorowe rzeczy mogą farbować. Pierwszy raz należy je w miarę
możliwości prać oddzielnie. Należy przestrzegać zaleceń podanych na
metkach: "prać oddzielnie" oraz "prać kilka razy oddzielnie".
o Opróżnić kieszenie i rozłożyć pranie.
o Usunąć wszelkie oderwane guziki, szpilki oraz agrafki. Zamknąć zamki,
zawiązać tasiemki i długie paski.
o Wszelkie ubrania i rzeczy z materiałów wielowarstwowych (śpiwory, kurtki,
anoraki, itp. ), kolorowe dzianiny, rzeczy wełniane oraz materiały z aplikacjami odwrócić na lewą stronę.
o Drobne, delikatne przedmioty (skarpetki, pończochy, staniki, itp. ) prać w
płóciennym woreczku.
o Firany należy traktować ze szczególną ostrożnością. Zdjąć żabki, a firany
włożyć do prania w woreczku lub w siatce.

Wielkość wsadu powinna być dopasowana do
rodzaju materiału
Ilość prania wkładana do bębna nie powinna przekraczać maksymalnej pojemności pralki. Pojemność zmienia się w zależności od rodzaju materiału.
W przypadku bardzo zabrudzonego prania lub materiałów z gąbki należy zmniejszyć wielkość wsadu.
Materiały mają różne objętości oraz różne właściwości zatrzymywania wody.
Dlatego napełniając bęben należy stosować następujące zasady:
o bęben załadować do pełna, lecz nie przeładowywać, w przypadku rzeczy
bawełnianych, lnianych i mieszanek bawełniano-lnianych,
o bęben załadować do połowy w przypadku bawełny z dodatkami oraz
włókien syntetycznych,
o bęben załadować do jednej trzeciej objętości w przypadku tkanin bardzo
delikatnych, np. firan i rzeczy wełnianych.
W przypadku wsadu mieszanego, bęben załadować odpowiednio do właściwości najdelikatniejszej tkaniny.

Praktyczne wskazówki dotyczące prania

Detergenty i dodatki
Stosować wyłącznie detergenty i dodatki przeznaczone do pralek automatycznych. ściśle przestrzegać zaleceń producenta oraz instrukcji podanych w
rozdziałach Komora na detergenty oraz Dawkowanie detergentów.
Odradzamy stosowanie kilku rodzajów detergentu w tym samym czasie. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia tkanin.
Ilość detergentu zależy od wielkości wsadu, twardości wody oraz stopnia zabrudzenia prania.
Jeśli woda jest miękka, lekko zmniejszać dawki. Jeśli woda jest twarda (zaleca się stosowanie środków odkamieniających) lub jeśli pranie jest bardzo
zabrudzone lub poplamione, zwiększać nieco dawki.
Informacje na temat stopnia twardości wody można uzyskać w lokalnych
zakładach wodociągowych lub u innych kompetentnych władz.
Detergentów w proszku można używać bez większych kłopotów.
Natomiast detergenty w płynie można stosować jedynie po wybraniu prania
zasadniczego. W przypadku programu z praniem wstępnym można stosować detergenty w płynie wlewając je do specjalnego zbiornika, który będzie
włożony bezpośrednio do bębna, oraz wlewając bezpośrednio do komory na
detergenty. W obu przypadkach należy natychmiast włączyć program prania.
Detergenty w tabletkach należy wkładać bezpośrednio do komory na detergenty w pralce.
Aby usunąć plamy przed rozpoczęciem programu prania, należy postępować zgodnie z zaleceniami producentów środków na odplamianie. Stosując
środek do prania z odplamiaczem należy natychmiast włączyć program prania.

22

Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży
PRANIE
ZASADNICZE
Maks. temp.
prania 95°C

prania 60°C

prania 40°C

prania 30°C
Prać ręcznie

Nie prać

DELIKATNE

CHLOROWANIE

Wybielanie w zimnej wodzie

Nie wybielać

PRASOWANIE

Prasować w temperaturze maksymalnej 200°C

Prasować w temperaturze maksymalnej 150°C

Prasować w temperaturze maksymalnej 100°C

Nie prasować

CZYSZCZENIE
CHEMICZNE

Zwykłe czyszczenie chemiczne

Czyścić wszystkimi
środkami za wyjątkiem
trichloroetylenu

Czyścić petrolem i R113

Nie czyścić chemicznie

W
wysokiej
temperaturze
W niskiej temperaturze
SUSZENIE

Suszyć na płasko

Suszyć na sznurze

Suszyć przypięte
klipsami

Suszyć w suszarce
bębnowej

Nie suszyć w suszarce bębnowej

Tabela programów

Tabela programów
Poniższa tabela nie zawiera wszystkich możliwości. Podano w niej jedynie
ustawienia uzasadnione praktycznym zastosowaniem.
Program / Rodzaj prania

Wsad

Możliwe opcje

Bawełna: Białe lub kolorowe, np. ubrania
robocze średnio zabrudzone, pościel, obrusy,
bielizna, ściereczki.

6, 0 kg

Plamy*
Dodatkowe
płukanie
Oszczędność
czasu
Bez płukania
Cykl nocny
Higiena: Cykl wspomagający usunięcie
mikroorganizmów. Włączona jest opcja Dodatkowe
płukanie.

Mieszane 40-60: Podobnie jak program
Bawełna w temperaturze 60°C, ten program w
temperaturze 40°C umożliwia,, otrzymanie
lepszego efektu przy wymieszaniu bawełny i tkanin
syntetycznych.

Dżinsy: Do prania odzieży jeansowej. Włączona
jest opcja Dodatkowe płukanie.

3, 0 kg

Syntetyki: Tkaniny syntetyczne, bielizna,
kolorowe, koszule, które nie wymagają prasowania,
bluzki.

2, 5 kg

24

Łatwe prasowanie plus: Zmniejsza
wygniecenia prania i ułatwia prasowanie.

1, 0 kg

Delikatne: Wszystkie tkaniny delikatne, np.
firany.

Delikatne płukania: Z tego programu można
skorzystać, aby wypłukać rzeczy wyprane ręcznie.

Odpompowanie: Pozwala na odpompowanie
wody po opcji Stop z wodą (lub Tryb nocny plus)..

Wirowanie: Pozwala na odwirowanie prania z
prędkością od 400 oraz 1500 obr/min po opcji Stop
z wodą (lub Tryb nocny plus).

Delikatne wirowanie: Pozwala na delikatne
odwirowanie po opcji "Stop z wodą" lub "Tryb nocny
plus"

Wełna plus: Rzeczy wełniane, które można prać
w pralce, napisem na metce "czysta żywa wełna, nie
zbiega się w praniu, można prać w pralce".

Bielizna: Do bardzo delikatnych rzeczy, np.
bielizny.

Jedwab: Tkaniny, które można prac w pralce w
temperaturze 30°C.

Koszulka sportowa: Do ubrań sportowych.

20 min: Idealne do bielizny wymagającej
jedynie odświeżenia.

25

Szybkie intensywne: Idealne do prania
niewielkiej ilości niezbyt zabrudzonej bielizny.

E - Bawełna eko**: Białe lub kolorowe, np. ubrania
* Opcji nie można włączyć z programami o temperaturze prania poniżej 40°C.
** Program referencyjny do prób zgodnie z normą CEI 456.

Szacunkowe wartości poboru i zużycia

Szacunkowe wartości poboru i zużycia
Program

Temperatury

Zużycie
wody w
litrach

energii w
kWh

od zimna - 90

58

2, 00

Higiena

60

65

1, 45

Mieszane 40-60

40

0, 85

Dżinsy

od zimna - 60

55

0, 90

Syntetyki

0, 45

Delikatne

od zimna - 40

46

Delikatne płukanie

-

0, 05

Odpompowanie

0, 002

Wirowanie

0, 02

Delikatne wirowanie

0, 015

Wełna plus

0, 35

Bielizna

50

0, 50

Jedwab

od zimna - 30

0, 30

Koszulka sportowa

0, 60

20 min

30

0, 20

40 - 60

0, 95

1, 02

Łatwe
plus

prasowanie

Szybkie intensywne
Bawełna

eko*

Patrz wyświetlacz

trwania w
minutach

* Program referencyjny do prób zgodnie z normą CEI 456 (Bawełna eko 60°): 45 L / 1, 02
kWh / 150 min

Dane orientacyjne - mogą się zmieniać w zależności od warunków eksploatacyjnych. Wskazane wartości poboru i zużycia odpowiadają maksymalnym
temperaturom każdego programu.

Dane techniczne

Dane techniczne
WYMIARY

Wysokość
Szerokość
Głębokość

NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ
MOC
CIŚNIENIE WODY
Podłączenie
wodociągowej

do

230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maksimum

sieci

850 mm
400 mm
600 mm

0, 05 MPa (0, 5 bar)
0, 8 MPa (8 bar)
Typ 20x27

Urządzenie jest zgodne z wymogami Dyrektywy 89/336/EWG dotyczącej
kompatybilności elektromagnetycznej oraz Dyrektywy 73/23/EWG
dotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego.

28

Konserwacja i czyszczenie

Wszelkie czynności konserwacyjne i czyszczenie należy wykonywać po
odłączeniu urządzenia od zasilania.

Jeśli środki piorące są właściwie dozowane usuwanie kamienia nie jest zasadniczo potrzebne.
Jeśli konieczne jest usunięcie kamienia, należy użyć, dostępnego w handlu
(nie powodującego korozji), środka specjalnie przeznaczonego do pralek.
Przestrzegać wielkości dawek oraz częstotliwości stosowania podanych na
opakowaniu.

Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą wodą i łagodnym detergentem.
Nie stosować alkoholu, rozpuszczalnika ani podobnych środków.

Od czasu do czasu należy czyścić pojemnik na detergenty w celu usunięcia
pozostałości środków piorących, aby uniknąć nieprawidłowego działania
urządzenia. Zdjąć pojemnik na detergenty
poprzez uniesienie go.

2. Oddzielić od siebie obie części
pojemnika na detergenty.

Konserwacja i czyszczenie

29

3. Wyczyścić obie części pojemnika na detergenty pod bieżącą wodą. Złożyć obie części pojemnika
na detergenty

5. Ponownie umieścić pojemnik
na detergenty na właściwym miejscu.

30

Regularnie czyścić filtr znajdujący się w dolnej części urządzenia:

1. Otworzyć drzwiczki za pomocą
na przykład śrubokrętu. Pod spodem umieścić pojemnik. Przekręcić pokrywę filtra w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, do pozycji
pionowej,
tak
aby
mogła
wypłynąć resztka wody. Odkręcić do końca i wyjąć pokrywę filtra. Dokładnie umyć
bieżącą wodą.

filtr

pod

5. Ponownie umieścić całość na
właściwym miejscu.

6. Przykręcić pokrywę filtra.

7. Zamknąć drzwiczki.

Odkręcić końce węża doprowadzającego wodę i wyczyścić filtry.

32

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże,
w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w jego działaniu,
prosimy o sprawdzenie tabelki poniżej przed skontaktowaniem się z
serwisem technicznym.
Nieprawidłowe działanie

Przyczyny

Pralka nie włącza się lub nie
napełnia wodą:

ourządzenie nie jest prawidłowo podłączone,
instalacja elektryczna nie działa,
opokrywa pralki lub klapki bębna nie zostały
prawidłowo zamknięte,
onie zaprogramowano prawidłowo pralki,
onastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym,
onastąpiła przerwa w dostawie wody,
ozawór wody jest zakręcony,
ofiltry na dopływie wody są zabrudzone,
ona wężu doprowadzającym wodę pojawia się
czerwony znak.

Pralka napełnia się wodą i
natychmiast ją odprowadza:

oZbyt
nisko
położona
końcówka
odpływowego (patrz rozdział,, Instalacja").

Pralka nie wypompowuje
wody lub nie odwirowuje:

owąż odpływowy jest przygnieciony lub zgięty,
ofiltr na odpływie wody jest zatkany,
owłączyło
się
zabezpieczenie
przed
niewyważeniem: pranie jest źle rozłożone w
bębnie,
owłączony jest program "Odpompowanie" lub
wybrana opcja "Tryb Nocny Plus",
owąż odpływowy jest podłączony na niewłaściwej
wysokości.

Wokół
wody:

pełno

onadmiar detergentu spowodował przelanie się
piany,
odetergent nie jest przeznaczony do prania w
pralkach automatycznych,
owąż
odpływowy
nie
jest
prawidłowo
zamocowany,
ofiltr na odpływie wody nie został z powrotem
włożony na miejsce,
owąż doprowadzający nie został uszczelniony.

odo pralki włożono za dużo bielizny,
owybrano niewłaściwy program prania,
oza mało dodano detergentu.

pralki

Wyniki prania
zadowalające:

jest

nie

węża

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje

33

Wibrowanie lub hałaśliwa
praca urządzenia:

onie usunięto wszystkich blokad (patrz rozdział
,, Usuwanie blokad"),
ourządzenie nie jest wypoziomowane,
ourządzenie jest zbyt blisko ściany lub mebli,
opranie nie jest dobrze rozłożone wewnątrz bębna,
oniewystarczający wsad.

Cykl prania jest zbyt długi:

onastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w
dostawie wody,
owłączyło się zabezpieczenie termiczne silnika,
otemperatura dopływającej wody jest niższa niż
zwykle,
ouruchomił się system zabezpieczający, który
wykrył nadmiar piany (za dużo detergentu), a
pralka rozpoczęła jej odprowadzanie,
niewyważeniem: dodana została dodatkowa faza,
aby lepiej rozłożyć pranie wewnątrz bębna.

Pralka zatrzymuje się w
trakcie cyklu prania:

ousterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu
elektrycznym,
owybrano opcję Stop z wodą,
oklapki bębna są otwarte.

Pokrywa nie otwiera się po
zakończeniu cyklu:

okontrolka

Nie pali się kontrolka
"zatrzymanie
bębna
w
górze" na zakończenie
cyklu:

obęben nie zatrzymał się w prawidłowej pozycji w
związku z nierównomiernie rozłożonym praniem;
obrócić ręcznie bęben.

Komunikat <<Sprawdź, czy
drzwiczki są zamknięte i wciśnij START. >> pojawia się na
wyświetlaczu** a przycisk
START/PAUZA miga na
żółto***:

opokrywa nie jest prawidłowo zamknięta.

"natychmiastowe otwarcie"* jest
zgaszona,
onadmierna temperatura wody z detergentem,
opokrywa odblokuje się 1 do 2 minut po
zakończeniu programu*.

34

Komunikat <<Nie można odpompować wody. Sprawdź,
czy filtr jest czysty i naciśnij
START. >> pojawia się na
owąż odpływowy jest za wysoko (patrz rozdział
"Instalacja"),
opompa odpływowa jest zatkana,
osyfon w instalacji jest zatkany.

Komunikat <<Brak dopływu
wody. Sprawdź, czy zawór
wody jest otwarty i naciśnij
onastąpiła przerwa w dostawie wody.

drzwiczki są prawidłowo zamknięte, a następnie naciśnij
odrzwiczki bębna nie są dokładnie zamknięte.

Pompa spustowa pralki
stale pracuje, nawet wtedy,
gdy
urządzenie
wyłączone:

owłączyło się urządzenie zabezpieczające przed
zalaniem, należy:
- zakręcić zawór wody,
- opróżnić urządzenie w ciągu 2 minut przed jego
odłączeniem,
- skontaktować się z serwisem technicznym.

Środek
zmiękczający
dostaje się bezpośrednio do
bębna podczas wlewania go
do komory na detergenty:

oprzekroczono poziom MAX.
** W niektórych modelach mogą włączyć się sygnały dźwiękowe.
*** Po usunięciu ewentualnych przyczyn usterek, wcisnąć przycisk START/PAUZA,

aby przerwany program się rozpoczął.

o To urządzenie jest ciężkie. Należy postępować ostrożnie w razie
przesuwania.
o Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia muszą zostać usunięte
zabezpieczenia transportowe. Nieusunięcie wszystkich zabezpieczeń
transportowych może spowodować uszkodzenie urządzenia lub
sąsiadujących mebli. Podczas usuwania zabezpieczeń transportowych
urządzenie musi być odłączone od zasilania elektrycznego.
o Podłączenie urządzenia do sieci wodociągowej należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu hydraulikowi.
o Urządzenie należy podłączyć do gniazdka z prawidłowym uziemieniem.
o Jeśli należy wprowadzić jakiekolwiek zmiany w sieci elektrycznej w celu
podłączenia urządzenia należy zlecić ich wykonanie wykwalifikowanemu
elektrykowi.
o Przed podłączeniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z
instrukcjami podanymi w rozdziale "Podłączenie elektryczne".
o Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić, czy nie stoi ono na przewodzie
zasilającym.
o Gdy urządzenie jest zainstalowane na podłożu krytym wykładziną, należy
sprawdzić, czy wykładzina nie zasłania otworów wentylacyjnych
znajdujących się w dolnej części urządzenia.
o Wymianę przewodu zasilającego należy zlecić w serwisie technicznym.
o Producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za szkody
wynikające z nieprawidłowej instalacji.

36

Instalacja

Wyjąć zabezpieczenia transportowe przed pierwszym uruchomieniem
urządzenia. Zachować zabezpieczenia na przyszłość: transport urządzenia
bez zabezpieczeń może spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów, nieszczelność lub nieprawidłowości w pracy, a także może prowadzić do odkształceń spowodowanych przez uderzenia.

Rozpakowanie

1. Przechylić urządzenie do tyłu. Obrócić urządzenie o 90° na
jednym z rogów w celu usunięcia
podstawy użytej do transportu. Otworzyć pokrywę i zdjąć czerwony klin. Zdjąć plastikową osłonę.

Instalacja

5. Usunąć pojemnik na detergenty poprzez podniesienie go do

7. Ponownie umocować pojemnik
na detergenty.

37

6. Usunąć element unieruchamiający bęben.

38

4
3
1
2
1

Czynność 1.

Czynność 2.

2

Czynność 3.

Czynność 4.

Czynność 5.

Czynność 6.

Czynność 7.

Czynność 8.

Czynność 9.

39

40

Aby pralka była zainstalowana w równej linii z sąsiednimi meblami, należy:

Należy umieścić z tyłu pralki rurę dopływu wody, podłączoną do urządzenia,
w sposób pokazany poniżej (Nie używać ponownie poprzedniego węża):

41

Okręcić zawór wody.
Sprawdzić szczelność.
Nie można przedłużać węża doprowadzającego wodę. Jeśli jest za krótki,
należy zlecić wymianę w serwisie technicznym.

Końcówka węża pasuje do wszystkich obecnie dostępnych na rynku rodzajów syfonów. Zamocować końcówkę do syfonu przy pomocy opaski zaciskowej dostarczonej w komplecie z
urządzeniem*.

* W zależności od modelu

2. Zamontować wspornik na wąż
odprowadzający wodę. Zamontować końcówkę węża do rury kanalizacyjnej z syfonem (lub na
krawędzi umywalki) na wysokości
od 70 do 100 cm. Sprawdzić, czy
zamocowanie jest solidne.

42

Należy zapewnić możliwość doprowadzenia powietrza do końcówki spustowej wody, aby zapobiec powstaniu efektu syfonu.
Nie wolno w żadnym przypadku przedłużać węża odpływowego. Jeśli jest za
krótki, należy zlecić wymianę osobie wykwalifikowanej.

Pralkę można podłączyć wyłącznie do sieci prądu jednofazowego o napięciu
230 V.
W obwodzie elektrycznym pralki należy umieścić następujący bezpiecznik:
10 A dla 230 V.
Urządzenie nie może być podłączane do sieci za pośrednictwem przedłużaczy ani rozdzielaczy.
Sprawdzić prawidłowość uziemienia.

Instalacja na miejscu
Umieścić urządzenie na płaskim i twardym podłożu w pomieszczeniu z dobrą
wentylacją. Urządzenie nie może stykać się ze ścianą, ani z innymi meblami.
Aby przesunąć urządzenie należy:

1. Aby przesunąć pralkę należy
ustawić ją na kółeczkach przesuwając zdecydowanie dźwignię
znajdującą się u dołu urządzenia
z prawej strony w lewo. Gdy
urządzenie jest już na właściwym
miejscu, przesunąć dźwignię z
powrotem na początkową pozycję. Dzięki dokładnemu wypoziomowaniu można uniknąć drgań,
hałasu oraz przemieszczania się
pralki podczas pracy.
Wypoziomować urządzenie przy
pomocy regulowanych przednich
nóżek. Należy najpierw poluzować nakrętki na tych nóżkach.
Dla ułatwienia można pochylić
urządzenie. Po wypoziomowaniu urządzenia, zablokować jego nóżki dokręcając do obudowy nakrętki na
każdej z nich.

43

44

Ochrona środowiska

Wszystkie materiały oznaczone symbolem
nadają się do recyklingu.
Należy je przekazywać do specjalistycznych punktów skupu/zbiórki
(informacje na temat takich punktów można uzyskać w urzędach gminy), aby
umożliwić ich przetworzenie na surowce wtórne i recykling.
Oddając urządzenie do utylizacji, należy również zadbać o to, aby usunąć
wszelkie potencjalne zagrożenia z nim związane: Odciąć przewód zasilający
tuż przy urządzeniu.
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na
środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta
lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Zalecenia ekologiczne
W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej oraz przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:
o Jeśli to możliwe, urządzenie powinno pracować z pełnym wsadem, a nie
ze wsadami cząstkowymi.
o Z funkcji Pranie Wstępne lub Namaczanie należy korzystać wyłącznie w
przypadku bardzo zabrudzonego prania.
o Dopasować dawki detergentów do stopnia twardości wody (patrz rozdział
"Dawkowanie detergentów") oraz do wielkości wsadu oraz stopnia
zabrudzenia prania.

Gwarancja/Serwis

Gwarancja/Serwis
Warunki gwarancji
1. Electrolux Poland Sp. z o. o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne
od wad fizycznych zobowiązując się jednoczesnie - w razie ujawnienia takich
wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym
dokumentem - do ich usunieęia w sposób uzależniony od właściwości wady. Ujawniona wada zostanie usunieta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux
Poland. W wyjątkowych przypadkach koniecznosci sprowadzenia części zamiennych
od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach
indywidualnego gospodarstwa domowego. Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z
instrukcją obsługi,
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
- uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia w
sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego,
- napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie mające
autoryzacji Electrolux Poland,
- części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry,
pokrętła.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy jezeli po wykonaniu w
okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez
naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym
właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie obejmuje: instalacji,
instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub
elektrycznych.
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux
Poland lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której
sprzęt został zakupiony. Sprzęt zwracany po wymianie musi byc kompletny,
bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może
spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci
gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia pod rygorem utraty gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia
powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub napraw
wykonanych przez osoby nieupoważnione.
11. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient.
12. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza

46

uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
13. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach
gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną datą sprzedaży,
potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia
może spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 434 73 00
e-mail: reklamacje@electrolux. pl
www. electrolux. pl

Gwarancja Europejska
Urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym z krajów
wymienionych w załączonym dokumencie (European Address Services)
przez okres podany w gwarancji lub określony ustawowo przez
obowiązujące przepisy prawa. W przypadku przeprowadzki właściciela
urządzenia z jednego z poniższych krajów do innego, gwarancja zachowuje
swoją wazność z następującymi zastrzeżeniami:
oGwarancja na urządzenie obowiązuje od dnia zakupu. Datę zakupu należy
potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawcę
urządzenia.
oOkres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz
części) są takie same, jak okres i zakres obowiązujące dla danego modelu
lub serii urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
oGwarancja na urządzenie jest wydawana osobiście na pierwszego
kupującego i nie można jej przekazać na innego użytkownika.
oUrządzenie zostało zainstalowane i jest eksploatowane wyłącznie do celów
domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. Użytkowanie do celów
zawodowych jest wykluczone.
oUrządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.

Obsah

47

Obsah
Upozornění
Použití
Ochrana proti mrazu

49
Popis spotřebiče
Přihrádka na prací prostředky
Ovládací panel
Osobní nastavení
První zapojení do sítě
Jazyk
Jas
Hodiny
Signál

51
52
53
54
Jak prát
Vkládání prádla
Dávkování pracích prostředků
Volba programu
Volba teploty
Volba rychlosti odstředění
Volba funkcí
Předpírka
Skvrny
Citlivý
Extra máchání
Volba odloženého startu
Krátký
Dětská pojistka
Spuštění programu
Průběh programu
Přidání prádla
Změna probíhajícího programu
Zrušení programu
Konec programu
Klidový stav
Oblíbené programy

56
57
58
59
60
61
62
63

Návod k praní
Třídění a příprava prádla
Vkládání prádla podle druhu tkaniny
Prací a přídavné prostředky

64
48

Obsah

Mezinárodní symboly

66

Tabulka programů

67

Spotřeba

70

Technické parametry

71

Údržba a čištění
Odstranění vodního kamene z pračky
Plášt' pračky
Vypouštěcí filtr
Filtry přívodu vody

72
74
75

V případě poruchy

76

Upozornění

79

Instalace
Vybalení
Odstranění ochranných přepravních prvků
Přívod vody
Vypouštění
Elektrické připojení
Umístění

80
82
84
85
86
86

Životní prostředí
Likvidace
Ochrana životního prostředí

88
88

Záruční podmínky

89

V tomto návodu k použití se používají následující symboly:
Důležité upozornění týkající se vaší bezpečnosti, nebo informace bránící
poškození spotřebiče.
Všeobecné informace.
Informace týkající se životního prostředí.

Upozornění

49

Tento návod k použití si uložte ke spotřebiči. Pokud spotřebič prodáte nebo
darujete jiné osobě, předejte jí i tento návod k použití. Nový uživatel se tak
bude moci seznámit s chodem pračky i s důležitými upozorněními.
Tato upozornění jsou uvedena v zájmu vaší bezpečnosti a bezpečnosti
dalších osob. Doporučujeme vám, abyste si před instalací a použitím
spotřebiče tato upozornění pozorně přečetli. Děkujeme vám za pozornost.

o Po dodávce spotřebič ihned vybalte, nebo ho nechte vybalit. Zrakem
zkontrolujte, zda je v pořádku. Případné připomínky zapište na dodací list,
který dostanete při dodání spotřebiče.
o Tento spotřebič smí používat pouze dospělí. Dbejte na to, aby se ho děti
nedotýkaly a nehrály si s ním.
o Neměňte, ani se nesnažte měnit technické údaje tohoto spotřebiče. Je to
pro vás nebezpečné.
o Tato pračka je určená k běžnému domácímu používání. Nepoužívejte ji k
obchodním nebo průmyslovým účelům, nebo k jinému účelu, než ke
kterému byla zkonstruována, k praní, máchání a ždímání.
o Po použití pračky vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete kohoutek
přívodu vody.
o V pračce perte pouze oděvy určené k praní v pračce. Řiďte se pokyny na
visačce oděvu.
o Neperte v pračce prádlo s kosticemi, nezaobroubené nebo potrhané
prádlo.
o Před každým praním odstraňte z prádla zapomenuté mince, zavírací
špendlíky, brože, šroubky apod. Tyto předměty by mohly vážně pračku
poškodit.
o V pračce neperte oděvy se skvrnami od benzínu, alkoholu, trichloretylenu
apod. Jestliže použijete přípravky na odstraňování skvrn, počkejte, až se
vypaří, a teprve potom vložte oděvy do bubnu.
o Malé kousky oděvů jako ponožky, pásky apod. perte v malém plátěném
sáčku nebo povlaku.
o Používejte prací prostředek v množství doporučeném v části "Dávkování
pracích prostředků".
o Před každou údržbou nebo čištěním vždy odpojte pračku od sítě.

50

Ochrana proti mrazu
Pokud je spotřebič vystaven teplotám nižším než 0°C, proveďte následující
kroky:
o Zavřete kohoutek a odpojte přívodní hadici.
o Konec přívodní hadice a vypouštěcí hadice vložte do nádoby na podlaze.
o Zvolte program Vypouštění a nechte ho proběhnout až do konce.
o Vypněte pračku nastavením voliče programů do polohy "Stop".
o Odpojte pračku od sítě.
o Přívodní hadici opět přišroubujte a vypouštěcí hadici vrat'te na místo.
Tímto způsobem vypustíte vodu zbylou v hadicích a zabráníte tak jejímu
zamrznutí a následnému poškození pračky.
Chcete-li pračku opět použít, zkontrolujte, zda je umístěná v místnosti s
teplotou nad 0°C.

Popis spotřebiče

Víko
Držadlo k otevření víka

Dvířka filtru
Vyrovnávací nožičky

Praní
Aviváž (nepřekračujte značku
MAX M)

Páka k přemístění
spotřebiče

51

52

Popis spotřebiče

Volič programů

Displej

Tlačítka a jejich
funkce

Tlačítko
Odložený start

Tlačítko Start/Pauza

Tlačítko MOŽNOSTI umožňuje přístup do následujících nabídek:
- Funkce: Předpírka, Skvrny, Extra máchání, Citlivý, Dětská pojistka
- Ulož it pamět'
- Nastavení: Signál, Jazyk, Hodiny, Jas, Kontrast
- Zpět

Při prvním připojení pračky k síti budete vyzváni k volbě jazyka.
15. Zvolte požadovaný jazyk stisknutím
tlačítka MOŽNOSTI
.
Stiskněte MOŽNOSTI k volbě
jazyka. Stiskněte OK k potvrzení.
16. Stiskněte tlačítko OK k potvrzení.

17. Objeví se požadavek potvrzení: stiskněte tlačítko OK k potvrzení.

18. Nyní je nutné nastavit u pračky hodinu
stisknutím tlačítka MOŽNOSTI
.
19. Stiskněte tlačítko OK k provedení
volby.
20. Nyní je nutné nastavit u pračky minuty
21.

53

Stiskněte OK k potvrzení jazyka.
Stiskněte MOŽNOSTI ke změně
Stiskněte MOŽNOSTI k nastavení
času. Stiskněte OK k aktivaci.

Chcete-li změnit jazyk, postupujte takto. Stiskněte tlačítko MOŽNOSTI
k
NASTAVENÍ
otevření nabídky NASTAVENÍ, pak
SIGNÁL
JAZYK
stiskněte tlačítko OK.
HODINY
2. Stiskněte tlačítko MOŽNOSTI
k volbě JAZYK, pak stiskněte tlačítko OK:
obdélníček nad písmeny označujícími
zvolený jazyk bliká (text se objeví v
příslušném jazyku). Zvolte požadovaný jazyk stisknutím
tlačítka MOŽNOSTI
, pak stiskněte
tlačítko OK pro potvrzení.
Za několik vteřin se opět objeví hlavní zobrazení.

CZ

54

volbě JAS, pak stiskněte tlačítko OK:
obrys grafického proužku bliká. Nastavte jas stisknutím tlačítka
MOŽNOSTI
(od 0 do 9), pak
stiskněte tlačítko OK k potvrzení.
Za několik vteřin se opět objeví hlavní
zobrazení.

JAS
KONTRAST

ZPĚT
volbě KONTRAST, pak stiskněte
tlačítko OK: obrys grafického proužku
bliká. Nastavte kontrast stisknutím tlačítka
volbě HODINY, pak stiskněte tlačítko
OK: hodiny začnou blikat. Nastavte hodiny stisknutím tlačítka
(24-hodinový formát),
pak stiskněte tlačítko OK k potvrzení. Minuty blikají. Stiskněte tlačítko
MOŽNOSTI
, pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
15: 30

Signál
Po skončení cyklu a v případě poruchy zazní zvukové signály.
Při zapnutí nebo vypnutí zvukových signálů postupujte takto:
volbě SIGNÁL, pak stiskněte tlačítko
OK: obdélníček nad stavem poplachu
3. Zapněte nebo vypněte poplach
stisknutím tlačítka MOŽNOSTI
(ZAP nebo VYP), pak stiskněte tlačítko
OK k potvrzení.
ZAP

Jestliže zvukový signál vypnete, zůstane aktivní pouze pro případ poplachu.

56

Jak prát

Jak prát?
Před prvním praním v pračce doporučujeme provést předběžný prací cyklus
při 95°C bez prádla, ale s pracím prostředkem, abyste vyčistili buben pračky.

o Otevřete víko pračky.
o Otevřete buben stiskem blokovacího tlačítka A: protilehlé části dvířek bubnu se automaticky otevřou.
o Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Upozornění: Před zavřením víka pračky zkontrolujte, zda jsou dvířka bubnu správně zavřená:
oobě části dvířek jsou zaklapnuté,
blokovací tlačítko A vystupuje.

Tato pračka byla zkonstruována tak, aby vaše spotřeba vody a pracích
prášků byla co nejnižší, snižte proto dávky pracího prostředku předepsané
výrobci.
Nasypte příslušnou dávku práškového pracího prostředku do komor pro
praní
i pro předpírku
v případě, že jste vybrali program s předpírkou. V
případě potřeby nalijte aviváž do komory.
Jestliže používáte jiný typ pracího prostředku, řiďte se částí "Prací prostředky a přísady" návodu k praní.

Otočte voličem programů na požadovaný prací program podle druhu prádla
a stupně znečištění (viz Tabulka programů).
V poloze STOP
je přerušen přívod
napětí k pračce (ve všech dalších polohách je pračka pod napětím). Voličem
programů můžete otáčet doprava i doleva.

Jak prát

Kontrolka tlačítka START/PAUZA
bliká červeně. Zobrazí se standardní teplota, rychlost odstředění, délka a čas
ukončení zvoleného programu spolu s
názvem programu.

BAVLNA
57

Hodnoty uvedené v poznámce jsou
pouze orientační.
Jestliže otočíte voličem programů během pracího cyklu pračky, program probíhá dál bez ohledu na nové nastavení voliče. Ke změně je nutné vrátit volič
do původní polohy. Na displeji se opět objeví odpočítávání.

Stiskněte tlačítko TEPLOTA
, až se
objeví požadovaná teplota (použitelné
teploty jsou uvedeny v Tabulce programů). Symbol
odpovídá studenému praní.
Jestliže stiskněte tlačítko teploty
TEPLOTA
v okamžiku, kdy není
změna možná, objeví se zpráva
"Nevolitelné".

Stiskněte tlačítko ODSTŘEDOVÁNÍ,
až se objeví požadovaná rychlost odstředění. Můžete také zvolit funkce BEZ
ODSTŘEDĚNÍ*, ZASTAVENÍ MÁ* nebo NOČNÍ CYKLUS *.
CHÁNÍ
Jestliže stiskněte tlačítko rychlosti
odstředění ODSTŘEDOVÁNÍ
v
okamžiku, kdy není změna možná,
objeví se zpráva "Nevolitelné".

Maximální rychlosti jsou:
pro Bavlna, Hygienické, Směs 40-60 a Ekonomický: 1500 ot/min,
pro Džíny, Syntetika, Snadné žehlení plus, Jemné, Vlna plus, Spodní prádlo,
Hedvábí, 20 min a Rychlý intenzivní: 1200 ot/min,
pro Sportovní - outdoor: 800 ot/min.

* podle modelu

58

Pokud jste zvolili funkci ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
, je nyní nutné zvolit program ODSTŘEDĚNÍ
ukončení cyklu.

nebo NOČNÍ CYKLUS
nebo VYPOUŠTĚNÍ
k

ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
Po posledním máchání na konci zvoleného programu se nevypustí voda, aby
se prádlo nezmačkalo, pokud ho nevyjmete ihned při zastavení pračky.
NOČNÍ CYKLUS
Po posledním máchání na konci zvoleného programu se nevypustí voda.
Závěrečné odstředění je zrušeno. Program probíhá velmi potichu, můžete
tedy prát i v noci. Cyklus je delší a spotřebuje se více vody.

K již zvolenému pracímu programu je
možné přidat další funkce (použitelné
funkce podle zvoleného programu jsou
uvedeny v Tabulce programů).

SKVRNY
EXTRA MÁCHÁNÍ
CITLIVÝ

k volbě požadované funkce. V pravé části displeje se objeví příslušný
symbol.
Chcete-li funkci vypnout, postupujte stejným způsobem.
Jestliže nestisknete tlačítko OK, objeví se za několik vteřin pomocná zpráva.
Počkejte několik vteřin, až se opět objeví hlavní zobrazení. Objevují se
symboly odpovídající zvoleným funkcím.

Předpírka při asi 30°C před hlavním pracím cyklem, který pak proběhne
automaticky.

Pro velmi zašpiněné prádlo, nebo prádlo se skvrnami. Do komory na předpírku
přihrádky na prací prostředky můžete přidat prostředek k odstraňování skvrn.

59

Máchání zesílené doplňkovým máchacím cyklem se současně omezeným
pohybem bubnu (k ochraně tkanin). Ideální v případě častého praní,
například pro osoby s velmi citlivou pokožkou (nelze kombinovat s funkcí Extra máchání).

Tato funkce umožňuje přidat jedno nebo více máchání u programů Bavlna,
Syntetické a Jemné (nelze kombinovat s funkcí Citlivý).

Tato funkce umožňuje odložit spuštění
pracího programu o 30, 60, 90 minut, 2
hodiny až 20 hodin.
Stiskněte jednou nebo několikrát
tlačítko ODLOŽENÝ START, až se
na displeji objeví čas, kdy si přejete program ukončit. Na displeji se objeví příslušný symbol.

Odložený start můžete kdykoli změnit nebo zrušit před stisknutím tlačítka
dalším stisknutím tlačítka ODLOŽENÝ START.
Jestliže jste už stiskli tlačítko START/PAUZA
a přejete si odložený start
změnit nebo zrušit, postupujte takto:
o Stiskněte tlačítko START/PAUZA
a potom ODLOŽENÝ START, až
se zobrazí požadovaný čas. Stiskněte START/PAUZA
ke spuštění
cyklu.
Víko pračky je během odloženého startu zablokované. Chcete-li ho otevřít,
musíte pračku uvést do stavu pauzy stisknutím tlačítka START/PAUZA
.
Po opětovném zavření víka stiskněte tlačítko START/PAUZA
.
Pokud chcete pro prací cyklus s odloženým startem použít tekutý prací prostředek, vložte přímo do bubnu dávkovací kuličku s prostředkem a zvolte program bez předpírky. Chcete-li provést předpírku ve stejné době jako
odložený start, použijte prací prostředek v prášku.

60

Tato funkce umožňuje zkrácení času
nutného k provedení cyklu podle druhu
Denní
: pro málo zašpiněné prádlo
Extra krátký
: pro málo zašpiněné
prádlo nebo poloviční náplň prádla
Stiskněte tlačítko KRÁTKÝ
k volbě
požadovaného stupně. Objeví se příslušný symbol.
Nabídka těchto různých stupňů se liší
podle zvoleného typu programu.

DENNÍ
Tato funkce umožňuje zablokovat spotřebič, aby nemohlo dojít k náhodné
změně probíhajícího programu.
Při zapnutí dětské pojistky postupujte
takto:
CITLIVÝ
k volbě DĚTSKÁ POJISTKA
ULOŽIT PAMĚT'
DĚTSKÁ POJISTKA. Stiskněte tlačítko OK. Zpráva vás informuje, jak v případě potřeby dětskou pojistku zrušit. Na displeji se objeví symbol.
Volba funkce se uloží do paměti.
Když pračku vypnete a opět zapnete, můžete tuto funkci vypnout stisknutím
tlačítke MOŽNOSTI
a OK během několika vteřin. Symbol
zmizí. Zkontrolujte, zda je otevřený kohoutek přívodu vody. Stiskněte tlačítko START/PAUZA
. Příslušná kontrolka
se rozsvítí červeně.
Volič programů se během cyklu neotáčí, to je normální jev.
Jestliže jste spuštění pračky odložili,
objevuje se na displeji zpráva
<<Odložený start>> a odpočítávání času
(hodinu po hodině, pak 90, a minutu po
minutě od 60 min).

61

Na displeji se objevují následující informace:
- název probíhajícího programu,
- zvolená teplota a rychlost odstředění,
- probíhající fáze (Plnění, Ohřev,
Praní, Máchání, Čerpání, Odstředění, Hotovo, Dvířka lze otevřít, Polohování bubnu... ),
- grafický proužek, který se prodlužuje
postupně s průběhem programu,
- zbývající čas,
- čas konce cyklu.

Praní

01:40

Během prvních deseti minut cyklu máte možnost ještě přidat prádlo.
Na displeji je zpráva &quot; Dvířka lze otevřít &quot;.
Příslušná kontrolka bliká červeně. Otevření víka je signalizováno dvojím
Dvířka lze otevřít
klapnutím blokovacího zařízení. Vložte prádlo a zavřete víko. Opět stiskněte tlačítko START/PAUZA
k pokračování cyklu.

Před jakoukoli změnou probíhajícího programu je nutné uvést pračku do
stavu pauzy.
Na displeji se objeví zpráva &quot; Přerušení &quot;
a příslušná kontrolka bliká červeně.
Přerušení
2. Proveďte požadovanou změnu. Jestliže
změna není možná, tlačítko START/
bliká několik vteřin žlutě a
objeví se zpráva &quot; Nevolitelné &quot;. Chceteli i přesto změnit program, je nutné
zrušit právě probíhající program (viz
níže). Stiskněte tlačítko START/PAUZA
62

Jestliže si přejete zrušit program, otočte
ukazatelem voliče programů do polohy
Když pračku opět spustíte, zobrazená
zpráva udává postup, který musíte provést ke zrušení nebo pokračování programu.

Stiskněte START k pokračování
programu. Stiskněte OK k
vymazání.

Pračka se automaticky zastaví; tlačítko
zhasne a objeví se
zpráva &quot; Hotovo &quot;. Zazní zvukový signál.
Otevření víka je signalizováno dvojím
klapnutím blokovacího zařízení.

Hotovo

1. Otočte voličem programů do polohy STOP: nyní je pračka odpojená od
elektrického napětí. Vyjměte prádlo. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Ověřte si, že je buben prázdný: oděvy zapomenuté v bubnu se mohou při
dalším praní poškodit (srazit), nebo mohou pustit barvu na jiné prádlo.
Doporučujeme ponechat víko a buben pračky po skončení praní otevřené,
aby se nádrž vyvětrala.

Jestliže pračka zůstane 10 min před spuštěním cyklu nebo na konci cyklu
beze změny, uvede se do klidového stavu. Displej zhasne a tlačítko START/
začne pomalu blikat.
Chcete-li klidový stav zrušit, stiskněte nějaké tlačítko nebo pootočte
ukazatelem programátoru.

Oblíbené programy
Můžete si uložit 2 oblíbené programy.
Budou pak k dispozici pomocí voliče programů.
K uložení programu postupujte takto:
1. Zvolte požadovaný program pomocí
voliče programů.
DĚTSKÁ POJISTKA
2. Proveďte požadovaná nastavení (teploULOŽIT PAMĚT'
ta, rychlost odstředění, funkce... Stiskněte tlačítko MOŽNOSTI
k volbě ULOŽIT PAMĚT', pak OK k potvrzení. Zvolte požadovanou pamět' stisknutím
tlačítko OK pro potvrzení uložení. Objeví se zpráva <<Uloženo>> k potvrzení uložení. Jestliže je zvolená pamět' plná, zpráva
Plná pamět'. Stiskněte OK k
se vás zeptá, zda chcete tuto pamět'
přepsání. Stiskněte MOŽNOSTI k
přepsat, nebo zrušit uložení.
vymazání.
Chcete-li pamět' vymazat, zvolte nové
nastavení, pak ho uložte do paměti k
64

Návod k praní

o Prádlo roztřiďte podle druhu a symbolu údržby (viz dále uvedenou část Mezinárodní symboly): normální praní pro odolné prádlo, které snese energické praní a ždímání; šetrné praní pro jemné prádlo, které se musí prát
opatrně. Perete-li dohromady prádlo z různých tkanin, zvolte program a teplotu vhodné pro nejjemnější tkaninu.
o Bílé a barevné prádlo perte odděleně. Bílé prádlo by se mohlo obarvit,
nebo zešednout.
o Nové barevné prádlo často pouští nadbytečnou barvu. Vyperte ho proto
poprvé raději samostatně. Dodržujte pokyny k péči o prádlo "perte samostatně" a "vyperte několikrát samostatně".
o Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
o Odstraňte uvolněné knoflíky, špendlíky a sponky. Zavřete zipy, zavažte
tkaničky i pásky.
o Obrat'te naruby oděvy z více vrstev (větrovky, spací pytle apod. ), barevné
pletené kusy i vlněné a textilní oděvy s ozdobami.
o Malé choulostivé kousky perte ve speciální prací sít'ce (ponožky, punčochy, podprsenky).
o Záclony perte obzvlášt' opatrně. Odstraňte připevňovací háčky a záclony
vložte do sít'ky nebo sáčku.

Množství prádla vloženého do bubnu nesmí překročit maximální kapacitu
pračky. Tato kapacita se může lišit podle druhu tkaniny. V případě velmi špinavého prádla nebo savé tkaniny snižte množství prádla.
Všechny tkaniny nemají stejný objem a stejnou schopnost zadržování vody.
Proto je možné naplnit buben v zásadě takto:
o plný buben bez nadměrného stlačení v případě prádla z bavlny, lnu, směsi,
o poloviční objem bubnu pro upravenou bavlnu a syntetická vlákna,
o třetinový objem bubnu pro velmi choulostivé prádlo jako záclony a vlněné
látky.
V případě smíšené náplně prádla naplňte buben podle nejchoulostivější tkaniny.

Návod k praní

Prací a přídavné prostředky
Používejte pouze prací a přídavné prostředky, které jsou vhodné pro použití
v pračce. Řiďte se pokyny výrobce uvedené v části Přihrádka na prací prostředky a Dávkování pracích prostředků.
Současné použití různých druhů pracích prostředků nedoporučujeme, mohlo
by dojít k poškození prádla.
Množství použitého pracího prostředku závisí na množství praného prádla,
tvrdosti vody a stupni zašpinění prádla.
Pokud je voda měkká, lehce snižte dávky. Je-li voda vápenitá (doporučujeme
použití odvápňovacího prostředku), nebo je prádlo velmi znečištěné či se
skvrnami, dávky trochu zvyšte.
Stupeň tvrdosti vody zjistíte u místního vodárenského podniku nebo u jiného
kompetentního úřadu.
Prací prostředky v prášku lze použít bez omezení.
Tekuté prací prostředky se nesmějí používat, chcete-li zvolit předpírku. U
cyklu bez předpírky je můžete nalít buď do koule, kterou umístíte přímo v
bubnu, nebo do komory pro praní; v obou případech je nutné okamžitě spustit prací cyklus.
Prací prostředky v tabletách nebo dávkách je nutné vložit do dávkovače na
prací prostředky přímo do pračky.
Při ošetřování skvrn před pracím cyklem se řiďte pokyny k použití a dávkování výrobce daného prostředku. Jestliže použijete prací prostředek k
ošetření skvrn, je nutné okamžitě spustit prací cyklus.

66

Mezinárodní symboly
NORMÁLNÍ
PRANÍ
Praní při 95°C

Praní při 60°C

Praní při40°C

Praní při 30°C
Šetrné praní v
ruce

ŠETRNÉ
PRANÍ

CHLÓROVÁNÍ

Bělení chlórem (javelský louh) dovoleno (pouze za studena a s ředěným roztokem)

Neprat

Bělení chlórem (javelský louh) zakázáno

ŽEHLENÍ.

Vysoká teplota žehlení
(max. 200°C)

Střední teplota žehlení
(max. 150°C)

Nízká teplota žehlení
(max. 100°C)

Nežehlit

CHEMICKÉ
ČIŠTĚNÍ

Chemické čištění (všechna obvyklá rozpouštědla)

Chemické čištění (všechna rozpouštědla mimo trichloretylen)

Chemické čištění
(pouze těžkým benzínem
a R113)

Nečistit chemicky

Vysoká
teplota
Střední
SUŠENÍ

Sušit rozložené

Sušit zavěšené

Sušit na
ramínku

Sušení
v bubnové sušičce
dovoleno

Nesušit v bubnové
sušičce

Tabulka programů

Tabulka programů
Nejsou uvedeny všechny možnosti, ale pouze obvyklá a při praní nejčastěji
používaná nastavení.
Program / Druh prádla

Množství
prádla

Možné funkce

Bavlna: Bílá nebo barevná, např. normálně
zašpiněné pracovní oděvy, ložní a stolní prádlo,
spodní prádlo, ubrousky.

Skvrny*
Zastavení
máchání
Noční cyklus
Hygienické: Cyklus podporující odstranění
mikroorganizmů. Funkce Extra máchání je aktivní.

Směs 40-60: Tento program umožňuje při 40°C
dosažení stejně vynikajících výsledků jako při
programu pro bavlnu 60°C, současně se pere
bavlněné i syntetické prádlo.

Džíny: K praní džínových oděvů. Funkce Extra
máchání je aktivní.

Syntetika: Syntetické tkaniny, spodní
prádlo, barevné tkaniny, nežehlící košile, blůzy.

68

Snadné žehlení plus: Snižuje zmačkání
prádla a usnadňuje žehlení.

Jemné: Pro všechny jemné tkaniny, např.
záclony.

Jemné máchání: S tímto programem lze
vymáchat prádlo prané v ruce.

Vypouštění: Provede vypouštění po zastavení
s vodou v bubnu (nebo noční klid plus).

Odstředování: Provede odstředění od 400 do
1500 ot/min po zastavení s vodou v bubnu (nebo
noční klid plus).

Jemné odstředování: Provede šetrné
odstředění po zastavení s vodou v bubnu (nebo po
programu Noční klid plus).

Vlna plus: Vlna vhodná k praní v pračce s
označením "čistá střižní vlna určená pro praní v
pračce, nesráží se".

Spodní prádlo: Pro velmi jemné prádlo jako
dámské spodní prádlo.

Hedvábí: Látky určené pro praní v pračce při
30°C.

Sportovní - outdoor: Pro sportovní oděvy.

20 min: Ideální, chcete-li prádlo jen osvěžit.

69

Rychlý intenzivní: Ideální k praní menšího
množství málo zašpiněného prádla.

E - Ekonomický **: Bílá nebo barevná, např.
normálně zašpiněné pracovní oděvy, ložní a stolní
prádlo, spodní prádlo, ubrousky.

* Nelze kombinovat s programy, jejichž teplota je nižší než 40 C.
** Výchozí program pro testy podle normy CEI 456.

Spotřeba

Spotřeba
Teploty

vody v
litrech

energie v
studená - 90

Hygienické

Směs 40-60

Džíny

studená - 60

Syntetika

Snadné žehlení plus

Jemné

studená - 40

Jemné máchání

Vypouštění

Odstředování

Jemné odstředování

Vlna plus

Spodní prádlo

Hedvábí

studená - 30

Sportovní - outdoor

Rychlý intenzivní

Ekonomický *

Viz displej

Bavlna

Délka v
minutách

* Výchozí program pro testy podle normy CEI 456 (program Ekonomický 60°):
45 L / 1, 02 kWh / 150 min

Orientační údaje, které se mohou měnit v závislosti na podmínkách praní.
Uvedené hodnoty spotřeby odpovídají maximální teplotě pro každý program.

Technické parametry

Technické parametry
ROZMĚRY

Výška
Šířka
Hloubka

NAPĚTÍ / FREKVENCE
CELKOVÝ PŘÍKON
TLAK VODY
Připojení k vodovodní síti

600 mm
2300 W

Minimální
Maximální

Tento spotřebič odpovídá směrnici 89/336/EHS pro elektromagnetickou
kompatibilitu a směrnici 73/23/EHS pro zařízení nízkého napětí.

72

Údržba a čištění

Před každým čištěním odpojte pračku od sítě.

Pokud používáte prací prostředek ve správném množství, není nutné spotřebič odvápňovat.
Jestliže je ale odstranění vodního kamene nutné, použijte speciální nekorozivní prostředek k odvápnění praček, který zakoupíte v obchodě. Dodržujte
dávkování a intervaly odvápnění uvedené na obalu.

Zevní plochy pračky omývejte vlažnou vodou a jemným čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.

Čas od času je nutné vyčistit přihrádku na prací prostředky a odstranit případné zbytky pracích prostředků, které by mohly narušit správný chod
pračky. Přihrádku na prací prostředky
nadzdvihněte a vytáhněte. Obě části přihrádky oddělte.

Údržba a čištění

73

3. Dobře je vyčistěte pod tekoucí vodou. Obě části opět sestavte dohromady.

5. Přihrádku na prací prostředky
vložte zpět.

74

Pravidelně čistěte filtr, který se nachází v dolní části pračky:

1. Otevřete kryt např. pomocí
šroubováku. Položte pod něj nádobu. Otočte uzávěrem proti směru hodinových ručiček tak, aby byl ve
svislé poloze a mohla vytéct zbylá
voda. Uzávěr úplně vyšroubujte a vytáhněte ho. Pečlivě ho vyčistěte pod tekoucí vodou. Uzávěr zasuňte zpět. Dobře ho zašroubujte. Zavřete kryt.

Odšroubujte konce přívodní hadice a vyčistěte filtry.

76

V případě poruchy
Tento spotřebič byl při výrobě mnohokrát testován. Pokud ale přesto zjistíte
provozní poruchu, nejprve se řiďte dále uvedenými radami, a teprve potom
zavolejte servisní službu.
Problémy

Příčiny

Pračka se nespustila, nebo
se neplní vodou:

opračka není správně zapojená do zásuvky,
elektrická instalace nefunguje,
ovíko pračky nebo dvířka bubnu nejsou správně
zavřená,
onespustili jste program,
odošlo k výpadku proudu,
odošlo k výpadku přívodu vody,
ovodovodní kohoutek je zavřený,
ofiltry přívodu vody jsou zanesené,
ona přívodní hadici se objeví červený puntík.

Pračka se naplní vodou a
hned se vypustí:

ovypouštěcí oblouk ve tvaru U je zavěšen příliš
nízko (viz část Instalace).

Pračka neodstřeďuje, nebo
nevypouští:

ovypouštěcí hadice je ucpaná, nebo ohnutá.
ovypouštěcí filtr je ucpaný.
ozareagovala pojistka proti špatnému rozložení
prádla: špatné rozložení prádla v bubnu,
ozvolili jste program "Vypouštění" nebo funkci
"Noční provoz plus",
onevhodná výška vypouštěcího oblouku.

Okolo pračky je voda:

onadměrné množství pracího prostředku vyplavilo
pěnu,
oprací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
ovypouštěcí oblouk není správně zavěšený,
onevrátili jste zpět na místo vypouštěcí filtr,
opřívodní hadice netěsní.

Výsledky
uspokojivé:

oprací prostředek není vhodný pro praní v pračce
ov bubnu je příliš mnoho prádla,
oprací program není správně zvolený,
omálo pracího prostředku.

nejsou

Pračka vibruje, je hlučná:

oze spotřebič nebyly odstraněny všechny
ochranné přepravní prvky),
ospotřebič není vyrovnaný a dobře upevněný,
ospotřebič je příliš blízko stěn nebo nábytku,
oprádlo není v bubnu dobře rozložené,
omálo prádla.

V případě poruchy

77

Prací cyklus je příliš dlouhý:

odošlo k výpadku proudu nebo přívodu vody,
ozásah tepelné pojistky motoru,
oteplota přívodu vody je nižší než obvykle,
ozásah bezpečnostního systému zjištění pěny
(příliš pracího prostředku), pračka zareagovala
vypuštěním pěny,
ozásah pojistky proti špatnému rozložení prádla:
pračka přidala další fázi k lepšímu rozložení prádla
v bubnu.

Pračka se během pracího
cyklu zastavuje:

oporucha přívodu vody nebo elektrického
napájení,
onaprogramovali jste zastavení s vodou v bubnu,
odvířka bubnu nejsou správně zavřená.

Víko nejde na konci cyklu
otevřít:

okontrolka "okamžité otevření"* nesvítí,
onadměrná teplota pracího roztoku,
ovíko se odblokuje 1 až 2 minuty po ukončení
programu*.

Po ukončení cyklu se
nerozsvítila
kontrolka
"správné zastavení bubnu":

oBuben se nezastavil ve správné poloze dvířky
nahoru kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla;
otočte buben ručně.

Na displeji** se objeví
zpráva <<Zkontrolujte, zda
jsou dvířka správně zavřená
a stiskněte START>> a
tlačítko
bliká žlutě***:

ovíko není správně zavřené.

zpráva <<Nečerpá vodu.
Zkontrolujte prosím, zda je
filtr
čistý
a
stiskněte
START>> a tlačítko START/
PAUZA bliká žlutě***:

ovypouštěcí filtr je ucpaný,
ovypouštěcí hadice je ucpaná, nebo ohnutá,
ovypouštěcí hadice je příliš vysoko
"Instalace"),
ovypouštěcí čerpadlo je ucpané,
osifon instalace je ucpaný.

zpráva <<Nenapouští se voda. Zkontrolujte prosím, zda
je kohout otevřený a stiskněte START>> a tlačítko
START/PAUZA bliká žlutě***:

odošlo k výpadku ve vodovodní síti.

(viz

78

a pak stiskněte START. >> a
Vypouštěcí čerpadlo pračky
je stále v provozu, i když je
spotřebič vypnutý:

ozásah ochranného zařízení proti vyplavení,
postupujte prosím následujícím způsobem:
- zavřete kohoutek přívodu vody,
- nechte pračku po dobu 2 minut vypouštět, a pak
vytáhněte zástrčku ze zásuvky,
- zavolejte servisní službu.

Při plnění komory na prací
prostředky steče aviváž
okamžitě do bubnu:

oPřekročili jste značku MAX.

* Podle modelu.
** U některých modelů může znít zvukový signál.
*** Po odstranění případných příčin poruchy stiskněte tlačítko START/PAUZA ke
spuštění přerušeného programu.

o Tento spotřebič je těžký. Při jeho přemist'ování buďte opatrní.
o Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny ochranné přepravní
prvky. Neúplné odstranění ochranných přepravních prvků by mohlo
poškodit spotřebič nebo přilehlý nábytek. Při odstraňování ochranných
přepravních prvků musí být spotřebič odpojen od sítě.
o Vodovodní připojení při instalaci nechte provést kvalifikovaným
instalatérem.
o Spotřebič musí být připojen k elektrické zásuvce s uzemněním podle
předpisů.
o Pokud je pro připojení spotřebiče nutné provést úpravu elektrické
instalace, obrat'te se na kvalifikovaného elektrikáře.
o Před připojením pračky k elektrické síti si pozorně přečtěte pokyny
uvedené v části "Elektrické připojení".
o Po provedení instalace zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na napájecím
kabelu.
o Jestliže pračku instalujete na koberec, je nutné zkontrolovat, zda koberec
nezakrývá dolní otvory pračky určené pro větrání.
o Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze servisní středisko.
o Výrobce odmítá odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou nesprávnou
instalací.

80

Instalace

Před prvním uvedením do provozu je bezpodmínečně nutné odstranit
ochranné přepravní prvky. Uschovejte si je pro případnou další dopravu: přeprava neupevněného spotřebiče může poškodit vnitřní díly a způsobit prosakování a poruchy chodu, může mít za následek i deformace vzniklé
nárazem.

Vybalení

1. Nakloňte spotřebič dozadu. Pootočte ho na jednom rohu o
čtvrt otáčky a odstraňte přepravní
podstavec. Otevřete víko spotřebiče a vytáhněte červenou vložku. Odstraňte plastovou fólii.

Instalace

5. Nadzdvihněte a vytáhněte přihrádku na prací prostředky. Přihrádku na prací prostředky
vrat'te zpět.

81

6. Vytáhněte blokovací vložku
bubnu.

82

Krok 1.

Krok 2.

Krok 3.

Krok 4.

Krok 5.

Krok 6.

Krok 7.

Krok 8.

Krok 9.

83

84

Chcete-li pračku vyrovnat se sousedícím nábytkem, postupujte takto:

Přívodní hadici dodávanou se spotřebičem instalujte na zadní stranu pračky
následujícím způsobem (Starou hadici znovu nepoužívejte):

85

Otevřete kohoutek přívodu vody.
Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.
Přívodní hadici nelze prodlužovat. Jestliže je příliš krátká, obrat'te se na servisní službu.

Nástavec na konci hadice je vhodný pro všechny běžné typy sifonu. Nástavec připevněte k sifonu
pomocí upevňova-cího kroužku,
který se dodává se spotřebičem*. Na vypouštěcí hadici namontujte oblouk ve tvaru U. Celou sestavu umístěte do vypouštěcího
potrubí (nebo do umyvadla) ve
výšce mezi 70 a 100 cm. Dbejte
na to, aby oblouk nevypadl

86

Na konci vypouštěcí hadice musí být vstup vzduchu, aby nedocházelo k případnému sifonovému efektu.
Přívodní hadici nelze v žádném případě prodlužovat. Jestliže je příliš krátká,
obrat'te se na odborníka.

Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V.
Zkontrolujte technické údaje pojistky vedení: 10 A při 230 V.
Spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo vícečetné zásuvky.
Zkontrolujte, zda je uzemnění provedeno podle platných předpisů.

Umístění
Pračku postavte na rovnou a pevnou podlahu do větrané místnosti. Ověřte
si, zda se pračka nedotýká stěny nebo jiného nábytku v místnosti.
Chcete-li pračku přemístit, postupujte takto:

1. K přemístění pračky stačí zatáhnout za páku u dna pračky a
otočit ji zprava doleva; tím se
pračka postaví na kolečka. Po
přemístění pračky na zvolené
místo páku opět vrat'te do původní polohy. Přesné vyrovnání pračky zabraňuje vibracím, hluku a posunům při praní.
Vyrovnejte spotřebič seřízením
příliš krátké nožičky. Vyšroubujte
nožičku i s přírubou (spotřebič
můžete v případě potřeby nadzdvihnout). Když je spotřebič vyrovnaný,
zablokujte nožičku na podlaze a
přírubu utáhněte na maximum.

87

88

Životní prostředí

Všechny spotřebiče označené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte
je do sběrného dvora (bližší informace zjistíte na místním úřadě), aby mohly
být znovu zpracovány a recyklovány.
V případě likvidace je nutné spotřebič znehodnotit odstraněním
nebezpečných prvků: odřízněte napájecí kabel těsně u spotřebiče.
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Ochrana životního prostředí
Doporučujeme vám dodržovat následující pokyny, které slouží k úspoře vody
a energie, a tím přispívají k ochraně životního prostředí:
o Perte pokud možno vždy plnou náplň prádla, ne malá množství.
o Funkci předpírky nebo namáčení používejte pouze pro velmi špinavé
o Dávku pracího prostředku přizpůsobte tvrdosti vody (viz část "Dávkování
pracích prostředků"), náplni prádla a stupni jeho znečištění.

Záruční podmínky

Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen &quot; Kupující &quot;) a jen na výrobek sloužící k
běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř
měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění
vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady
neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je
Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu
výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech
zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky
přitom je, že:
- výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu
s návodem k obsluze,
- veškerě záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v
Autorizovaném servisním středisku,
- Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze
Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním
středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit
ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční
doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k
prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádněho uplatnění práva na odstranění
vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem,
avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu
zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za
kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující, povinen nahradit
Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné
náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.

90

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České
republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně
poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných
náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj. ), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti ( který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi
výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání
Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných
servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích
poskytnou:
- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese
ELECTROLUX s. r. o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.

Evropská Záruka
Společnost Electrolux poskytuje záruku na spotřebič ve všech zemích
uvedených v přiloženém dokumentu (European Address Services) a na dobu
stanovenou zárukou, popřípadě platnými zákony. Jestliže se přestěhujete z
jedné uvedené země do jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i
nadále platná za následujících podmínek:
oZáruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je
možné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem
spotřebiče.
oZáruka na spotřebič je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a
dílů, jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro tento určitý model řady
spotřebičů.
oZáruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není
přenosná na další osoby.
oSpotřebič je instalovaný a používaný v souladu s pokyny vydanými
společností Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není
využíván ke komerčním účelům.
oSpotřebič je instalovaný v souladu se všemi příslušnými platnými předpisy
v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná závazná práva, která se
na Vás vztahují podle zákona.

108 2834 00 - 05/07

www. com

Instrukcja Obsługi AEG Pralka LAVAMAT 46000. pdfJęzyk polski.

LAVAMAT 46000

Instrukcja obsługi
Návod k použití

Pralka automatyczna
Automatická pračka

2
Drogi Kliencie

Dziękujemy za wybranie jednego z naszych wysokiej jakości produktów.
Zakupione urządzenie pozwoli Państwu doświadczyć doskonałego
połączenia funkcjonalnej konstrukcji z najnowocześniejszą technologią.
Ponieważ jako firma wyznaczamy najwyższe standardy doskonałości,
przekonają się Państwo, że produkowane przez nas urządzenia stworzono
w celu zagwarantowania najlepszych parametrów pracy oraz sterowania.
Dodatkowo, każde z naszych urządzeń zaprojektowano z myślą o ochronie
środowiska oraz oszczędności energii.
W celu zapewnienia optymalnej i niezawodnej pracy naszych urządzeń
prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. Pozwoli to efektywnie i
optymalnie korzystać z dostępnych funkcji urządzenia.
Zalecamy zachować nini@???? ö`0??? @")EURoEUR")? EUR"? PP@? r3e9a 1 TTc0 Tw &amp; lt; 010a &amp; gt; Tjš šej opty3u2taTT1 1 Tf2j2 -o

Spis treści

3

Spis treści
Ostrzeżenia
Eksploatacja
Zabezpieczenie przed zamarzaniem

5
6

Opis urządzenia
Komora na detergenty
Panel sterowania
Wyświetlacz
Ustawienia indywidualne
Zabezpieczenie przed dziećmi
Sygnał dźwiękowy

7
8
9
9

Obsługa pralki
Wkładanie prania
Dozowanie detergentów
Wybór programu
Wybór prędkości wirowania
Wybór opcji
Pranie wstępne
Poplamione
Oszczędność czasu
Dodatkowe płukanie
Rozpoczęcie programu
Przebieg programu
Możliwość dodania bielizny w ciągu pierwszych 10 minut
Zmiana trwającego programu
Anulowanie programu
Koniec programu
Tryb czuwania

10
11
12
13
13

Praktyczne wskazówki dotyczące prania
Sortowanie i przygotowanie prania
Wielkość wsadu powinna być dopasowana do rodzaju materiału
Detergenty i dodatki
Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży

14
15
16

Tabela programów

17

Szacunkowe wartości poboru i zużycia

19

Dane techniczne

20

Konserwacja i czyszczenie
Usuwanie kamienia w urządzeniu

21
21

4

Spis treści

Obudowa
Filtr pompy
Filtry na dopływie wody

23
24

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje

25

Ostrzeżenia

28

Instalacja
Rozpakowanie
Zdjęcie zabezpieczeń
Dopływ wody
Odpompowanie
Podłączenie elektryczne
Instalacja na miejscu

29
31
33
34
35
35

Ochrona środowiska
Stare urządzenie
Zalecenia ekologiczne

37
37

Gwarancja/Serwis

38

Objaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika
pozwalające na prawidłową obsługę urządzenia.
Informacje ogólne.
Informacje dotyczące ochrony środowiska.

oraz

Ostrzeżenia

5

Prosimy o przechowywanie instrukcji wraz z urządzeniem. W razie
sprzedaży lub odstąpienia urządzenia innym osobom, prosimy o
przekazanie również niniejszej instrukcji obsługi. Dzięki temu nowy
użytkownik będzie mógł poznać zasady prawidłowej eksploatacji pralki oraz
wszelkie ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Niniejsze ostrzeżenia zostały przygotowane z myślą o zapewnieniu
bezpieczeństwa użytkownikowi oraz osobom trzecim. Prosimy o uważne
zapoznanie się z niniejszymi uwagami przed zainstalowaniem urządzenia i
rozpoczęciem jego eksploatacji. Dziękujemy za uwagę.

o Po odebraniu urządzenia należy je natychmiast rozpakować lub zlecić jego
rozpakowanie. Sprawdzić jego stan ogólny. Wszelkie ewentualne
zastrzeżenia wypisać na pokwitowaniu dostawy, a kopię pokwitowania
sobie zostawić.
o Urządzenie mogą obsługiwać osoby dorosłe. Dzieci nie powinny
obsługiwać urządzenia ani się nim bawić.
o Nie zmieniać ani nie próbować modyfikować parametrów urządzenia.
Może to wiązać się z zagrożeniem dla użytkownika i osób trzecich.
o Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie wykorzystywać
urządzenia do celów komercyjnych lub przemysłowych, ani do innych
celów, do których nie zostało ono zaprojektowane. Urządzenie służy do
prania, płukania i wirowania bielizny.
o Po zakończeniu pracy z urządzeniem należy odłączyć je od źródła
zasilania i zakręcić zawór wody.
o W pralce można prać jedynie rzeczy nadające się do prania. Należy
sprawdzać informacje znajdujące się na metkach ubrań.
o Nie prać w pralce bielizny z fiszbinem, materiałów o nieobszytych brzegach
ani tkanin rozdartych.
o Przed włożeniem rzeczy do pralki należy sprawdzić, czy nie pozostały w
nich monety, agrafki, broszki, śruby itp. Wszelkie takie drobne przedmioty
pozostawione w bieliźnie do prania mogą spowodować duże szkody.
o Nie wkładać do pralki żadnych przedmiotów zabrudzonych lub
poplamionych benzyną, alkoholem, trójchloroetylenem, itp. W razie
stosowania takich środków jako odplamiaczy, należy odczekać, aż produkt
wyparuje i dopiero wtedy włożyć rzeczy do bębna.
o Drobne przedmioty, np. skarpetki, paski, itp. należy prać w płóciennym
woreczku lub poszewce.
o Należy stosować takie dawki detergentów, jakie określono w rozdziale
"Dozowanie detergentów".
o Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy zawsze
odłączyć pralkę od zasilania.

6

Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Jeśli urządzenie jest narażone na działanie temperatur niższych niż 0°C,
należy przewidzieć następujące środki zabezpieczające:
o Zakręcić zawór wody i odłączyć wąż doprowadzający wodę.
o Umieścić koniec węża odpływowego oraz dopływowego w zbiorniku na
podłodze.
o Wybrać program &quot; Odpompowanie &quot; i przeprowadzić cały cykl aż do końca.
o Wyłączyć urządzenie ustawiając pokrętło wyboru programów na "Stop".
o Odłączyć urządzenie od zasilania.
o Przykręcić wąż doprowadzający i odpływowy.
W ten sposób woda zgromadzona w wężach spłynie, co zapobiegnie
tworzeniu się lodu i, w konsekwencji, uszkodzeniu urządzenia.
Aby uruchomić urządzenie do pracy, należy upewnić się, że jest ono
podłączone w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C.

Opis urządzenia

7

Pokrywa
Uchwyt otwierający
pokrywę

Drzwiczki filtra
Regulowane nóżki

Pranie zasadnicze
Środek zmiękczający (nie przekraczać poziomu MAX M)

Dźwignia do transportu
urządzenia

8

Opis urządzenia

Wyświetlacz

Pokrętło wyboru programów

Przyciski i ich
funkcje

Przycisk
Lampki
sygnalizacyjne Start/Pauza

Długość cyklu lub
odliczanie do
opóźnionego
startu od końca

Zabezpieczenie
przed dziećmi

Opcja ta pozwala na dwa rodzaje blokady:
- jeśli opcja jest włączona po rozpoczęciu programu, nie ma żadnej
możliwości zmiany opcji ani programu.
Program trwa i trzeba wyłączyć opcję, aby rozpocząć nowy program.
- jeśli opcja jest włączona przed rozpoczęciem programu, nie można
uruchomić urządzenia.
Aby włączyć blokadę zabezpieczającą
przed dziećmi należy:
1. Włączyć urządzenie.
2. Nacisnąć równocześnie przyciski POPLAMIONE
i OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
aż do pojawienia się
potwierdzenia w postaci symbolu
na
wyświetlaczu.
Wybrana opcja jest zapamiętana.
Aby wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi, należy wykonać tę samą
czynność.

Sygnał dźwiękowy
Koniec programu i nieprawidłowości w funkcjonowaniu są wskazywane
przez sygnały akustyczne. Aby wyłączyć sygnały akustyczne należy:
2. Nacisnąć jednocześnie przyciski PRANIE
WSTĘPNE
i POPLAMIONE
aż do
potwierdzenia wyboru sygnałem akustycznym.
3. Sygnał dźwiękowy jest wyłączony.
Sygnał będzie słyszany jedynie wtedy,
gdy będzie informować o alarmie.
W celu ponownego włączenia sygnału akustycznego należy powtórzyć
opisaną procedurę.

10

Obsługa pralki

Przed wykonaniem pierwszego prania w celu wyczyszczenia bębna zalecane jest wykonanie prania wstępnego w temperaturze 95°C, bez wkładania
bielizny, ale z użyciem detergentu.

o Otworzyć pokrywę urządzenia.
o Otworzyć bęben naciskając przycisk blokady A: dwie klapki otworzą się
automatycznie.
o Włożyć pranie, zamknąć klapki bębna oraz pokrywę pralki.
Uwaga: Przed zamknięciem pokrywy urządzenia sprawdzić, czy drzwiczki bębna są
prawidłowo zamknięte:
oklapki są zaczepione,
przycisk blokady A jest włączony.

A
Pralka została zaprojektowana w taki sposób, aby maksymalnie obniżyć pobór wody oraz zużycie detergentów. Prosimy o zmniejszenie dawek zalecanych przez producentów detergentów.
Wsypać dawkę detergentu w proszku do komory prania zasadniczego
oraz wstępnego
jeśli wybrano opcję "pranie wstępne". Można ewentualnie
wlać również płyn zmiękczający do komory.
Stosując inny rodzaj detergentu należy przestrzegać instrukcji podanych w
rozdziale "detergenty i dodatki".

Ustawić pokrętło wyboru programów na
żądanym programie biorąc pod uwagę
zarówno rodzaj tkaniny jak i stopień jej
zabrudzenia (patrz rozdział Tabela programów). Kontrolka przycisku START/
PAUZA
zacznie migać na czerwono. Czas trwania wybranego programu
pojawia się na wyświetlaczu.
W pozycji STOP pralka jest wyłączona (jest włączona w każdej innej pozycji). Pokrętło wyboru programów może być przekręcane zarówno w prawo
jak w lewo.

Obsługa pralki

11

Jeśli pokrętło wyboru programów zostanie przekręcone w trakcie wykonywania cyklu prania, na wyświetlaczu pojawi się kod błędu,, Err", a przycisk
START/PAUZA
będzie migać na żółto przez kilka sekund. Następnie
program przebiega bez uwzględniania nowej pozycji gałki pokrętła wyboru
programów. Aby rozwiązać problem należy ustawić pokrętło ponownie w pozycji wyjściowej. Na wyświetlaczu ponownie pojawi się odliczanie.

Należy naciskać przycisk WIROWANIE
tak długo, aż zapali się odpowiednia
lampka prędkości wirowania. Możliwe
jest również wybranie opcji BEZ WIRO* lub TRYB
WANIA*, STOP Z WODA
NOCNY PLUS*.
Maksymalna prędkość obrotów wynosi
1000 obrotów/min. dla wszystkich
programów.
Po zakończeniu programu, jeśli wybrana została opcja STOP Z WODA
lub TRYB NOCNY PLUS, należy jeszcze wykonać WIROWANIE
lub ODPOMPOWANIE
aby zakończyć program prania.
STOP Z WODA
Woda z ostatniego płukania nie jest odprowadzona po zakończeniu wybranego programu, aby zapobiec wygnieceniu się bielizny w przypadku, gdy nie
jest ona wyjęta od razu po zakończeniu programu.

Możliwe jest dodanie opcji do właśniej
wybranego programu. Nacisnąć przycisk żądanej opcji. Zapali się odpowiednia lampka.
Aby wyłączyć daną opcję, należy postępować w ten sam sposób. Zgaśnie
odpowiednia lampka.

Pranie wstępne odbywa się w temperaturze około 30°C. Następnie samoczynnie uruchamia się pranie zasadnicze.
* W zależności od modelu.

12

Do prania bielizny mocno zabrudzonej lub poplamionej. Środek do usuwania
plam może zostać wlany do pojemnika prania wstępnego.

Ta funkcja pozwala na zmniejszenie czasu trwania cyklu w zależności od wybranego programu.

Ta opcja pozwala na dodanie jednego lub wielu cyklów płukania do programów Bawełna, Syntetyczne i delikatne.
Aby włączyć ją na stałe należy postępować w następujący sposób:
Przez kilka sekund przytrzymać wciśnięty przycisk WIROWANIE
i PRANIE WSTĘPNE
. Włączy się lampka DODATKOWE PŁUKANIE. Opcja
jest stale włączona, nawet jeśli urządzenie było odłączone od zasilania.
W celu całkowitego wyłączenia należy powtórzyć tę czynność.
Jeśli wybrana opcja nie jest dostępna na wyświetlaczu pojawi się komunikat
,, Err" a lampka kontrolna przycisku START/PAUZA
zacznie migać na
żółto.

1. Należy sprawdzić, czy kran doprowadzający wodę do pralki
jest odkręcony. Wcisnąc przycisk START/PAUZA
. Odpowiedni wskaźnik zapala się na czerwono. Włącza się lampka sygnalizacyjna POKRYWA
(drzwi zamknięte)
Pokrętło wyboru programów nie obraca się podczas trwania cyklu prania.

Lampka sygnalizacyjna PRANIE jest włączona po
włączeniu urządzenia.

Możliwość dodania bielizny w ciągu pierwszych 10
minut
1. Wcisnąć przycisk START/PAUZA
. Odpowiedni wskaźnik miga na czerwono. Otwarcie pokrywy jest sygnalizowane podwójnym dźwiękiem "klik" blokady.
Lampka sygnalizacyjna POKRYWA
gaśnie. Włożyć pranie i zamknąć pokrywę.
4. Nacisnąć ponownie przycisk START/PAUZA
w celu kontynuowania
cyklu.

Przed zmianą trwającego programu należy włączyć pauzę naciskając
przycisk START/PAUZA
. Jeśli zmiana nie jest możliwa, na wyświetlaczu
miga komunikat "Err", a kontrolka przycisku START/PAUZA
miga na
żółto przez kilka sekund. Aby pomimo wszystko zmienić program, należy
anulować trwający program (patrz poniżej).

Aby anulować program, należy ustawić pokrętło wyboru programów na pozycji STOP.

Pralka zatrzymuje się automatycznie, gaśnie przycisk START/PAUZA
,
a na wyświetlaczu miga "0". Lampka sygnalizacyjna POKRYWA
1. Ustawić pokrętło wyboru programów w pozycji STOP
: Pralka zostaje
wyłączona. Wyjąć pranie. Odłączyć urządzenie od zasilania i zakręcić zawór wody. Należy sprawdzić, czy bęben został dokładnie opróżniony: Ubrania pozostawione w środku mogą podczas następnego prania zostać zniszczone (na
przykład mogą się skurczyć) lub też mogą zafarbować inne tkaniny.
Zalecamy zostawianie otwartej pokrywy i bębna po zakończeniu prania, aby
ułatwić wietrzenie wnętrza.

Tryb czuwania
Jeśli urządzenie jest podłączone do zasilania przez 10 minut, a nie
wykonano żadnej czynności po rozpoczęciu lub zakończeniu cyklu prania,
urządzenie przechodzi do trybu czuwania. Gaśnie oświetlenie wyświetlacza,
a przycisk START/PAUZA
miga powoli.
Aby wyjść z trybu czuwania, należy nacisnąć dowolny przycisk lub przekręcić
pokrętło wyboru programów.

14

Praktyczne wskazówki dotyczące prania

o Posortować pranie zgodnie z symbolami konserwacji odzieży (patrz rozdział Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży): zwykłe, wytrzymałe
rzeczy mogą wytrzymać pranie i energiczne wirowanie, natomiast rzeczy
delikatne wymagają prania z zachowaniem pewnych środków ostrożności.
W przypadku wsadu mieszanego złożonego z rzeczy z różnych materiałów, należy wybrać program i temperaturę odpowiednią do materiału najdelikatniejszego.
o Oddzielnie prać rzeczy białe i kolorowe. W przeciwnym wypadku rzeczy
białe mogą stracić swą,, biel".
o Nowe kolorowe rzeczy mogą farbować. Pierwszy raz należy je w miarę
możliwości prać oddzielnie. Należy przestrzegać zaleceń podanych na
metkach: "prać oddzielnie" oraz "prać kilka razy oddzielnie".
o Opróżnić kieszenie i rozłożyć pranie.
o Usunąć wszelkie oderwane guziki, szpilki oraz agrafki. Zamknąć zamki,
zawiązać tasiemki i długie paski.
o Wszelkie ubrania i rzeczy z materiałów wielowarstwowych (śpiwory, kurtki,
anoraki, itp. ), kolorowe dzianiny, rzeczy wełniane oraz materiały z aplikacjami odwrócić na lewą stronę.
o Drobne, delikatne przedmioty (skarpetki, pończochy, staniki, itp. ) prać w
płóciennym woreczku.
o Firany należy traktować ze szczególną ostrożnością. Zdjąć żabki, a firany
włożyć do prania w woreczku lub w siatce.

Wielkość wsadu powinna być dopasowana do
rodzaju materiału
Ilość prania wkładana do bębna nie powinna przekraczać maksymalnej pojemności pralki. Pojemność zmienia się w zależności od rodzaju materiału.
W przypadku bardzo zabrudzonego prania lub materiałów z gąbki należy zmniejszyć wielkość wsadu.
Materiały mają różne objętości oraz różne właściwości zatrzymywania wody.
Dlatego napełniając bęben należy stosować następujące zasady:
o bęben załadować do pełna, lecz nie przeładowywać, w przypadku rzeczy
bawełnianych, lnianych i mieszanek bawełniano-lnianych,
o bęben załadować do połowy w przypadku bawełny z dodatkami oraz
włókien syntetycznych,
o bęben załadować do jednej trzeciej objętości w przypadku tkanin bardzo
delikatnych, np. firan i rzeczy wełnianych.
W przypadku wsadu mieszanego, bęben załadować odpowiednio do właściwości najdelikatniejszej tkaniny.

Praktyczne wskazówki dotyczące prania

15

Stosować wyłącznie detergenty i dodatki przeznaczone do pralek automatycznych. ściśle przestrzegać zaleceń producenta oraz instrukcji podanych w
rozdziałach Komora na detergenty oraz Dawkowanie detergentów.
Odradzamy stosowanie kilku rodzajów detergentu w tym samym czasie. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia tkanin.
Ilość detergentu zależy od wielkości wsadu, twardości wody oraz stopnia zabrudzenia prania.
Jeśli woda jest miękka, lekko zmniejszać dawki. Jeśli woda jest twarda (zaleca się stosowanie środków odkamieniających) lub jeśli pranie jest bardzo
zabrudzone lub poplamione, zwiększać nieco dawki.
Informacje na temat stopnia twardości wody można uzyskać w lokalnych
zakładach wodociągowych lub u innych kompetentnych władz.
Detergentów w proszku można używać bez większych kłopotów.
Natomiast detergenty w płynie można stosować jedynie po wybraniu prania
zasadniczego. W przypadku programu z praniem wstępnym można stosować detergenty w płynie wlewając je do specjalnego zbiornika, który będzie
włożony bezpośrednio do bębna, oraz wlewając bezpośrednio do komory na
detergenty. W obu przypadkach należy natychmiast włączyć program prania.
Detergenty w tabletkach należy wkładać bezpośrednio do komory na detergenty w pralce.
Aby usunąć plamy przed rozpoczęciem programu prania, należy postępować zgodnie z zaleceniami producentów środków na odplamianie. Stosując
środek do prania z odplamiaczem należy natychmiast włączyć program prania.

16

Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży
PRANIE
ZASADNICZE
Maks. temp.
prania 95°C

prania 60°C

prania 40°C

prania 30°C
Prać ręcznie

Nie prać

DELIKATNE

CHLOROWANIE

Wybielanie w zimnej wodzie

Nie wybielać

PRASOWANIE

Prasować w temperaturze maksymalnej 200°C

Prasować w temperaturze maksymalnej 150°C

Prasować w temperaturze maksymalnej 100°C

Nie prasować

CZYSZCZENIE
CHEMICZNE

Zwykłe czyszczenie chemiczne

Czyścić wszystkimi
środkami za wyjątkiem
trichloroetylenu

Czyścić petrolem i R113

Nie czyścić chemicznie

W
wysokiej
temperaturze
W niskiej temperaturze
SUSZENIE

Suszyć na płasko

Suszyć na sznurze

Suszyć przypięte
klipsami

Suszyć w suszarce
bębnowej

Nie suszyć w suszarce bębnowej

Tabela programów

Tabela programów
Poniższa tabela nie zawiera wszystkich możliwości. Podano w niej jedynie
ustawienia uzasadnione praktycznym zastosowaniem.
Program / Rodzaj prania

Wsad

Możliwe opcje

Bawełna: Białe lub kolorowe, np. ubrania
robocze średnio zabrudzone, pościel, obrusy,
bielizna, ściereczki.

5, 5 kg

Poplamione*
Oszczędność
czasu
Dodatkowe
płukanie
Stop z wodą

40-60 Mix: Podobnie jak program Bawełna w
temperaturze 60°C, ten program w temperaturze
40°C umożliwia,, otrzymanie lepszego efektu przy
wymieszaniu bawełny i tkanin syntetycznych.

Syntetyczne: Tkaniny syntetyczne, bielizna,
kolorowe, koszule, które nie wymagają prasowania,
bluzki.

2, 5 kg

Łatwe prasowanie: Zmniejsza wygniecenia
prania i ułatwia prasowanie.

1, 0 kg

Delikatne: Wszystkie tkaniny delikatne, np.
firany.

Wełniane /
: Rzeczy wełniane, które można
prać w pralce, napisem na metce "czysta żywa
wełna, nie zbiega się w praniu, można prać w
pralce".

Płukanie: Z tego programu można skorzystać,
aby wypłukać rzeczy wyprane ręcznie.

18

Odpompowanie: Pozwala na odpompowanie
wody po opcji Stop z wodą (lub Tryb nocny plus)..

Wirowanie: Pozwala na odwirowanie prania z
prędkością od 400 oraz 1000 obr/min po opcji Stop
z wodą (lub Tryb nocny plus).

30 min: Idealne do bielizny wymagającej
jedynie odświeżenia.

Eco**: Białe lub kolorowe, np. ubrania robocze
średnio zabrudzone, pościel, obrusy, bielizna,
ściereczki.

* Opcji nie można włączyć z programami o temperaturze prania poniżej 40°C.
**Program referencyjny do prób zgodnie z normą CEI 456.

Szacunkowe wartości poboru i zużycia

Szacunkowe wartości poboru i zużycia
Program

Temperatury

Zużycie
wody w
litrach

energii w
kWh

95

63

2, 10

Bawełna

60

58

1, 20

40 - 60 Mix

40

46

0, 80

0, 70

30

0, 50

Syntetyczne

45

50

0, 65

0, 60

Łatwe prasowanie

48

Delikatne

0, 30

Wełniane /

0, 45

0, 40

od zimna

0, 35

Płukanie

-

32

0, 05

Odpompowanie

0, 002

Wirowanie

0, 015

30 min

Eco*

0, 93

Patrz wyświetlacz

Czas
trwania w
minutach

* Program referencyjny do prób zgodnie z normą CEI 456 (Eco 60°):
46 L / 0, 93 kWh / 140 min

Dane orientacyjne - mogą się zmieniać w zależności od warunków eksploatacyjnych. Wskazane wartości poboru i zużycia odpowiadają maksymalnym
temperaturom każdego programu.

20

Dane techniczne
WYMIARY

Wysokość
Szerokość
Głębokość

NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ
MOC
CIŚNIENIE WODY
Podłączenie
wodociągowej

do

230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maksimum

sieci

850 mm
400 mm
600 mm

0, 05 MPa (0, 5 bar)
0, 8 MPa (8 bar)
Typ 20x27

Urządzenie jest zgodne z wymogami Dyrektywy 89/336/EWG dotyczącej
kompatybilności elektromagnetycznej oraz Dyrektywy 73/23/EWG
dotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego.

Konserwacja i czyszczenie

Wszelkie czynności konserwacyjne i czyszczenie należy wykonywać po
odłączeniu urządzenia od zasilania.

Usuwanie kamienia w urządzeniu
Jeśli środki piorące są właściwie dozowane usuwanie kamienia nie jest zasadniczo potrzebne.
Jeśli konieczne jest usunięcie kamienia, należy użyć, dostępnego w handlu
(nie powodującego korozji), środka specjalnie przeznaczonego do pralek.
Przestrzegać wielkości dawek oraz częstotliwości stosowania podanych na
opakowaniu.

Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą wodą i łagodnym detergentem.
Nie stosować alkoholu, rozpuszczalnika ani podobnych środków.

Od czasu do czasu należy czyścić pojemnik na detergenty w celu usunięcia
pozostałości środków piorących, aby uniknąć nieprawidłowego działania
urządzenia. Zdjąć pojemnik na detergenty
poprzez uniesienie go.

2. Oddzielić od siebie obie części
pojemnika na detergenty.

22

Konserwacja i czyszczenie

Regularnie czyścić filtr znajdujący się w dolnej części urządzenia:

23

24

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże,
w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w jego działaniu,
prosimy o sprawdzenie tabelki poniżej przed skontaktowaniem się z
serwisem technicznym.
Nieprawidłowe działanie

Przyczyny

Pralka nie włącza się lub nie
napełnia wodą:

ourządzenie nie jest prawidłowo podłączone,
instalacja elektryczna nie działa,
opokrywa pralki lub klapki bębna nie zostały
prawidłowo zamknięte,
onie zaprogramowano prawidłowo pralki,
onastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym,
onastąpiła przerwa w dostawie wody,
ozawór wody jest zakręcony,
ofiltry na dopływie wody są zabrudzone,
ona wężu doprowadzającym wodę pojawia się
czerwony znak.

Pralka napełnia się wodą i
natychmiast ją odprowadza:

oZbyt
nisko
położona
końcówka
odpływowego (patrz rozdział,, Instalacja").

Pralka nie wypompowuje
wody lub nie odwirowuje:

owąż odpływowy jest przygnieciony lub zgięty,
ofiltr na odpływie wody jest zatkany,
owłączyło
się
zabezpieczenie
przed
niewyważeniem: pranie jest źle rozłożone w
bębnie,
owłączony jest program "Odpompowanie" lub
wybrana opcja "Tryb Nocny Plus",
owąż odpływowy jest podłączony na niewłaściwej
wysokości.

Wokół
wody:

pełno

onadmiar detergentu spowodował przelanie się
piany,
odetergent nie jest przeznaczony do prania w
pralkach automatycznych,
owąż
odpływowy
nie
jest
prawidłowo
zamocowany,
ofiltr na odpływie wody nie został z powrotem
włożony na miejsce,
owąż doprowadzający nie został uszczelniony.

odo pralki włożono za dużo bielizny,
owybrano niewłaściwy program prania,
oza mało dodano detergentu.

pralki

Wyniki prania
zadowalające:

jest

nie

węża

26

Wibrowanie lub hałaśliwa
praca urządzenia:

onie usunięto wszystkich blokad (patrz rozdział
,, Usuwanie blokad"),
ourządzenie nie jest wypoziomowane,
ourządzenie jest zbyt blisko ściany lub mebli,
opranie nie jest dobrze rozłożone wewnątrz bębna,
oniewystarczający wsad.

Cykl prania jest zbyt długi:

onastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w
dostawie wody,
owłączyło się zabezpieczenie termiczne silnika,
otemperatura dopływającej wody jest niższa niż
zwykle,
ouruchomił się system zabezpieczający, który
wykrył nadmiar piany (za dużo detergentu), a
pralka rozpoczęła jej odprowadzanie,
niewyważeniem: dodana została dodatkowa faza,
aby lepiej rozłożyć pranie wewnątrz bębna.

Pralka zatrzymuje się w
trakcie cyklu prania:

ousterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu
elektrycznym,
owybrano opcję Stop z wodą,
oklapki bębna są otwarte.

Pokrywa nie otwiera się po
zakończeniu cyklu:

okontrolka "natychmiastowe otwarcie"* jest
zgaszona,
onadmierna temperatura wody z detergentem,
opokrywa odblokuje się 1 do 2 minut po
zakończeniu programu*.

Nie pali się kontrolka
"zatrzymanie
bębna
w
górze" na zakończenie
cyklu:

obęben nie zatrzymał się w prawidłowej pozycji w
związku z nierównomiernie rozłożonym praniem;
obrócić ręcznie bęben.

Na wyświetlaczu** pojawia
się kod błędu E40, a
przycisk
miga na żółto***:

opokrywa nie jest prawidłowo zamknięta.

się kod błędu E20, a
owąż odpływowy jest za wysoko (patrz rozdział
"Instalacja"),
opompa odpływowa jest zatkana,
osyfon w instalacji jest zatkany.

27

się kod błędu E10, a
onastąpiła przerwa w dostawie wody.

się kod błędu EF0, a
owłączyło się urządzenie zabezpieczające przed
zalaniem, należy:
- zakręcić zawór wody,
- opróżnić urządzenie w ciągu 2 minut przed jego
odłączeniem,
- skontaktować się z serwisem technicznym.

Pompa spustowa pralki
stale pracuje, nawet wtedy,
gdy
urządzenie
wyłączone:

środek
zmiękczający
dostaje się bezpośrednio do
bębna podczas wlewania go
do komory na detergenty:

oprzekroczono poziom MAX.

* W zależności od modelu.
** W niektórych modelach mogą włączyć się sygnały dźwiękowe.
*** Po usunięciu ewentualnych przyczyn usterek, wcisnąć przycisk START/PAUZA,
aby przerwany program się rozpoczął.

28

o To urządzenie jest ciężkie. Należy postępować ostrożnie w razie
przesuwania.
o Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia muszą zostać usunięte
zabezpieczenia transportowe. Nieusunięcie wszystkich zabezpieczeń
transportowych może spowodować uszkodzenie urządzenia lub
sąsiadujących mebli. Podczas usuwania zabezpieczeń transportowych
urządzenie musi być odłączone od zasilania elektrycznego.
o Podłączenie urządzenia do sieci wodociągowej należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu hydraulikowi.
o Urządzenie należy podłączyć do gniazdka z prawidłowym uziemieniem.
o Jeśli należy wprowadzić jakiekolwiek zmiany w sieci elektrycznej w celu
podłączenia urządzenia należy zlecić ich wykonanie wykwalifikowanemu
elektrykowi.
o Przed podłączeniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z
instrukcjami podanymi w rozdziale "Podłączenie elektryczne".
o Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić, czy nie stoi ono na przewodzie
zasilającym.
o Gdy urządzenie jest zainstalowane na podłożu krytym wykładziną, należy
sprawdzić, czy wykładzina nie zasłania otworów wentylacyjnych
znajdujących się w dolnej części urządzenia.
o Wymianę przewodu zasilającego należy zlecić w serwisie technicznym.
o Producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za szkody
wynikające z nieprawidłowej instalacji.

Instalacja

29

Wyjąć zabezpieczenia transportowe przed pierwszym uruchomieniem
urządzenia. Zachować zabezpieczenia na przyszłość: transport urządzenia
bez zabezpieczeń może spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów, nieszczelność lub nieprawidłowości w pracy, a także może prowadzić do odkształceń spowodowanych przez uderzenia.

Rozpakowanie

30

Instalacja

5. Usunąć pojemnik na detergenty poprzez podniesienie go do

7. Ponownie umocować pojemnik
na detergenty.

6. Usunąć element unieruchamiający bęben.

4
3
1
2
1

Czynność 1.

Czynność 2.

2

Czynność 3.

Czynność 4.

31

32

Czynność 5.

Czynność 6.

Czynność 7.

Czynność 8.

4

Czynność 9.

33

Aby pralka była zainstalowana w równej linii z sąsiednimi meblami, należy:

Należy umieścić z tyłu pralki rurę dopływu wody, podłączoną do urządzenia,
w sposób pokazany poniżej (Nie używać ponownie poprzedniego węża):

34

Okręcić zawór wody.
Sprawdzić szczelność.
Nie można przedłużać węża doprowadzającego wodę. Jeśli jest za krótki,
należy zlecić wymianę w serwisie technicznym.

Końcówka węża pasuje do wszystkich obecnie dostępnych na rynku rodzajów syfonów. Zamocować końcówkę do syfonu przy pomocy opaski zaciskowej dostarczonej w komplecie z
urządzeniem*.

* W zależności od modelu

2. Zamontować wspornik na wąż
odprowadzający wodę. Zamontować końcówkę węża do rury kanalizacyjnej z syfonem (lub na
krawędzi umywalki) na wysokości
od 70 do 100 cm. Sprawdzić, czy
zamocowanie jest solidne.

Należy zapewnić możliwość doprowadzenia powietrza do końcówki spustowej wody, aby zapobiec powstaniu efektu syfonu.
Nie wolno w żadnym przypadku przedłużać węża odpływowego. Jeśli jest za
krótki, należy zlecić wymianę osobie wykwalifikowanej.

Pralkę można podłączyć wyłącznie do sieci prądu jednofazowego o napięciu
230 V.
W obwodzie elektrycznym pralki należy umieścić następujący bezpiecznik:
10 A dla 230 V.
Urządzenie nie może być podłączane do sieci za pośrednictwem przedłużaczy ani rozdzielaczy.
Sprawdzić prawidłowość uziemienia.

Instalacja na miejscu
Umieścić urządzenie na płaskim i twardym podłożu w pomieszczeniu z dobrą
wentylacją. Urządzenie nie może stykać się ze ścianą, ani z innymi meblami.
Aby przesunąć urządzenie należy:

1. Aby przesunąć pralkę należy
ustawić ją na kółeczkach przesuwając zdecydowanie dźwignię
znajdującą się u dołu urządzenia
z prawej strony w lewo. Gdy
urządzenie jest już na właściwym
miejscu, przesunąć dźwignię z
powrotem na początkową pozycję. Dzięki dokładnemu wypoziomowaniu można uniknąć drgań,
hałasu oraz przemieszczania się
pralki podczas pracy.
Wypoziomować urządzenie przy
pomocy regulowanych przednich
nóżek. Należy najpierw poluzować nakrętki na tych nóżkach.
Dla ułatwienia można pochylić
urządzenie.

36

3. Po wypoziomowaniu urządzenia, zablokować jego nóżki dokręcając do obudowy nakrętki na
każdej z nich.

Ochrona środowiska

Wszystkie materiały oznaczone symbolem
nadają się do recyklingu.
Należy je przekazywać do specjalistycznych punktów skupu/zbiórki
(informacje na temat takich punktów można uzyskać w urzędach gminy), aby
umożliwić ich przetworzenie na surowce wtórne i recykling.
Oddając urządzenie do utylizacji, należy również zadbać o to, aby usunąć
wszelkie potencjalne zagrożenia z nim związane: Odciąć przewód zasilający
tuż przy urządzeniu.
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na
środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta
lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Zalecenia ekologiczne
W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej oraz przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:
o Jeśli to możliwe, urządzenie powinno pracować z pełnym wsadem, a nie
ze wsadami cząstkowymi.
o Z funkcji Pranie Wstępne lub Namaczanie należy korzystać wyłącznie w
przypadku bardzo zabrudzonego prania.
o Dopasować dawki detergentów do stopnia twardości wody (patrz rozdział
"Dawkowanie detergentów") oraz do wielkości wsadu oraz stopnia
zabrudzenia prania.

38

Gwarancja/Serwis
Warunki gwarancji
1. Electrolux Poland Sp. z o. o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne
od wad fizycznych zobowiązując się jednoczesnie - w razie ujawnienia takich
wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym
dokumentem - do ich usunieęia w sposób uzależniony od właściwości wady. Ujawniona wada zostanie usunieta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux
Poland. W wyjątkowych przypadkach koniecznosci sprowadzenia części zamiennych
od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach
indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z
instrukcją obsługi,
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
- uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia w
sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego,
- napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie mające
autoryzacji Electrolux Poland,
- części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry,
pokrętła.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy jezeli po wykonaniu w
okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez
naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym
właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie obejmuje: instalacji,
instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub
elektrycznych.
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux
Poland lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której
sprzęt został zakupiony. Sprzęt zwracany po wymianie musi byc kompletny,
bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może
spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci
gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia pod rygorem utraty gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia
powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub napraw
wykonanych przez osoby nieupoważnione.
11. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient.
12. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza

Gwarancja/Serwis

39

uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
13. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach
gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną datą sprzedaży,
potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia
może spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 434 73 00
e-mail: reklamacje@electrolux. pl
www. electrolux. pl

Gwarancja Europejska
Urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym z krajów
wymienionych w załączonym dokumencie (European Address Services)
przez okres podany w gwarancji lub określony ustawowo przez
obowiązujące przepisy prawa. W przypadku przeprowadzki właściciela
urządzenia z jednego z poniższych krajów do innego, gwarancja zachowuje
swoją wazność z następującymi zastrzeżeniami:
oGwarancja na urządzenie obowiązuje od dnia zakupu. Datę zakupu należy
potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawcę
urządzenia.
oOkres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz
części) są takie same, jak okres i zakres obowiązujące dla danego modelu
lub serii urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
oGwarancja na urządzenie jest wydawana osobiście na pierwszego
kupującego i nie można jej przekazać na innego użytkownika.
oUrządzenie zostało zainstalowane i jest eksploatowane wyłącznie do celów
domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. Użytkowanie do celów
zawodowych jest wykluczone.
oUrządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.

40

Obsah

Obsah
Upozornění
Použití
Ochrana proti mrazu

42
43

Popis spotřebiče
Přihrádka na prací prostředky
Ovládací panel
Displej
Osobní nastavení
Dětská pojistka
Zvukový signál

44
45
46
Jak prát
Vkládání prádla
Dávkování pracích prostředků
Volba programu
Volba rychlosti odstředění
Volba funkcí
Předpírka
Skvrny
Krátký
Máchání plus
Spuštění programu
Průběh programu
Přidání prádla během prvních 10 minut
Změna probíhajícího programu
Zrušení programu
Konec programu
Klidový stav

47
48
49
50
Návod k praní
Třídění a příprava prádla
Vkládání prádla podle druhu tkaniny
Prací a přídavné prostředky
Mezinárodní symboly

51
52
53

Tabulka programů

54

Spotřeba

56

Technické parametry

57

Údržba a čištění
Odstranění vodního kamene z pračky

58
Obsah

Plášt' pračky
Vypouštěcí filtr
Filtry přívodu vody

41
60
61

V případě poruchy

62

Upozornění

65

Instalace
Vybalení
Odstranění ochranných přepravních prvků
Přívod vody
Vypouštění
Elektrické připojení
Umístění

66
68
70
71
72
72

Životní prostředí
Likvidace
Ochrana životního prostředí

74
74

Záruční podmínky

75

V tomto návodu k použití se používají následující symboly:
Důležité upozornění týkající se vaší bezpečnosti, nebo informace bránící
poškození spotřebiče.
Všeobecné informace.
Informace týkající se životního prostředí.

42

Tento návod k použití si uložte ke spotřebiči. Pokud spotřebič prodáte nebo
darujete jiné osobě, předejte jí i tento návod k použití. Nový uživatel se tak
bude moci seznámit s chodem pračky i s důležitými upozorněními.
Tato upozornění jsou uvedena v zájmu vaší bezpečnosti a bezpečnosti
dalších osob. Doporučujeme vám, abyste si před instalací a použitím
spotřebiče tato upozornění pozorně přečetli. Děkujeme vám za pozornost.

o Po dodávce spotřebič ihned vybalte, nebo ho nechte vybalit. Zrakem
zkontrolujte, zda je v pořádku. Případné připomínky zapište na dodací list,
který dostanete při dodání spotřebiče.
o Tento spotřebič smí používat pouze dospělí. Dbejte na to, aby se ho děti
nedotýkaly a nehrály si s ním.
o Neměňte, ani se nesnažte měnit technické údaje tohoto spotřebiče. Je to
pro vás nebezpečné.
o Tato pračka je určená k běžnému domácímu používání. Nepoužívejte ji k
obchodním nebo průmyslovým účelům, nebo k jinému účelu, než ke
kterému byla zkonstruována, k praní, máchání a ždímání.
o Po použití pračky vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete kohoutek
přívodu vody.
o V pračce perte pouze oděvy určené k praní v pračce. Řiďte se pokyny na
visačce oděvu.
o Neperte v pračce prádlo s kosticemi, nezaobroubené nebo potrhané
prádlo.
o Před každým praním odstraňte z prádla zapomenuté mince, zavírací
špendlíky, brože, šroubky apod. Tyto předměty by mohly vážně pračku
poškodit.
o V pračce neperte oděvy se skvrnami od benzínu, alkoholu, trichloretylenu
apod. Jestliže použijete přípravky na odstraňování skvrn, počkejte, až se
vypaří, a teprve potom vložte oděvy do bubnu.
o Malé kousky oděvů jako ponožky, pásky apod. perte v malém plátěném
sáčku nebo povlaku.
o Používejte prací prostředek v množství doporučeném v části "Dávkování
pracích prostředků".
o Před každou údržbou nebo čištěním vždy odpojte pračku od sítě.

Upozornění

Ochrana proti mrazu
Pokud je spotřebič vystaven teplotám nižším než 0°C, proveďte následující
kroky:
o Zavřete kohoutek a odpojte přívodní hadici.
o Konec přívodní hadice a vypouštěcí hadice vložte do nádoby na podlaze.
o Zvolte program Vypouštění a nechte ho proběhnout až do konce.
o Vypněte pračku nastavením voliče programů do polohy "Stop".
o Odpojte pračku od sítě.
o Přívodní hadici opět přišroubujte a vypouštěcí hadici vrat'te na místo.
Tímto způsobem vypustíte vodu zbylou v hadicích a zabráníte tak jejímu
zamrznutí a následnému poškození pračky.
Chcete-li pračku opět použít, zkontrolujte, zda je umístěná v místnosti s
teplotou nad 0°C.

44

Popis spotřebiče

Víko
Držadlo k otevření víka

Dvířka filtru
Vyrovnávací nožičky

Praní
Aviváž (nepřekračujte značku
MAX M)

Páka k přemístění
spotřebiče

Popis spotřebiče

Displej

Volič programů

Tlačítka a jejich
funkce

Kontrolky

Délka cyklu nebo
odpočítávání
odloženého startu

Dětská
pojistka

Tlačítko Start/
Pauza

46

Tato funkce umožňuje dva typy zablokování:
- jestliže funkci zapnete po spuštění cyklu, není možné měnit ani funkce ani
program.
Cyklus probíhá a ke spuštení nového cyklu je nutné funkci pojistky zrušit.
- jestliže funkci zapnete před spuštěním cyklu, není možné pračku spustit.
K zapnutí dětské pojistky postupujte
takto:
15. Připojte pračku k síti.
16. Stiskněte současně tlačítko SKVRNY
a KRÁTKÝ, až se na displeji objeví
potvrzující symbol
.
Volba funkce se uloží do paměti.
Dětskou pojistku
postupem.

vypnete

stejným

Zvukový signál
Konec programu a provozní poruchy jsou signalizovány zvukovými signály.
Chcete-li zvukové signály zrušit, postupujte takto:
1. Stiskněte současně tlačítko PŘEDPÍRKA
a SKVRNY
, až zazní potvrzující
pípnutí. Zvukový signál je zrušený.
Signál zůstane aktivní pouze pro případ
poplachu.
Chcete-li zvukový signál opět obnovit,
postupujte stejným způsobem.

Jak prát

47

Jak prát?
Před prvním praním v pračce doporučujeme provést předběžný prací cyklus
při 95°C bez prádla, ale s pracím prostředkem, abyste vyčistili buben pračky.

o Otevřete víko pračky.
o Otevřete buben stiskem blokovacího tlačítka A: protilehlé části dvířek bubnu se automaticky otevřou.
o Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Upozornění: Před zavřením víka pračky zkontrolujte, zda jsou dvířka bubnu správně zavřená:
oobě části dvířek jsou zaklapnuté,
blokovací tlačítko A vystupuje.

Tato pračka byla zkonstruována tak, aby vaše spotřeba vody a pracích
prášků byla co nejnižší, snižte proto dávky pracího prostředku předepsané
výrobci.
Nasypte příslušnou dávku práškového pracího prostředku do komor pro
praní
i pro předpírku
v případě, že jste vybrali program s předpírkou. V
případě potřeby nalijte aviváž do komory.
Jestliže používáte jiný typ pracího prostředku, řiďte se částí "Prací prostředky a přísady" návodu k praní.

Otočte voličem programů na požadovaný prací program podle druhu prádla
a stupně znečištění (viz Tabulka programů). Kontrolka tlačítka START/
bliká červeně. Délka zvoleného programu se zobrazí na displeji.
V poloze STOP
je přerušen přívod
napětí k pračce (ve všech dalších polohách je pračka pod napětím). Voličem
programů můžete otáčet doprava i doleva.

48

Jak prát

Jestliže otočíte voličem programů během pracího cyklu, na displeji se objeví
chybový kód <<Err>> a tlačítko START/PAUZA
bliká několik vteřin žlutě.
Program probíhá dále bez ohledu na nové nastavení voliče. Ke změně je nutné vrátit volič do původní polohy. Na displeji se opět objeví odpočítávání.

Stiskněte tlačítko ODSTŘEDĚNÍ, až
začne blikat kontrolka požadované rychlosti odstředění. Můžete také zvolit
funkce BEZ ODSTŘEDĚNÍ*, ZASTA*
VENÍ S VODOU V BUBNU
nebo
NOČNÍ KLID PLUS*.
Maximální rychlost je 1000 ot/min pro
všechny programy.
Pokud jste zvolili funkci ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU
nebo NOČNÍ
KLID PLUS, je nyní nutné zvolit program ODSTŘEDĚNÍ
nebo VYPOUŠTĚNÍ
k ukončení cyklu.
ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU
Po posledním máchání na konci zvoleného programu se nevypustí voda, aby
se prádlo nezmačkalo, pokud ho nevyjmete ihned při zastavení pračky.

K již zvolenému pracímu programu je
možné přidat další funkce. Stiskněte
tlačítko požadované funkce. Příslušná
kontrolka se rozsvítí.
Chcete-li funkci vypnout, postupujte
stejným způsobem. Příslušná kontrolka
zhasne.

Předpírka při asi 30°C před hlavním pracím cyklem, který pak proběhne
automaticky.

Pro velmi zašpiněné prádlo, nebo prádlo se skvrnami. Do komory na předpírku
přihrádky na prací prostředky můžete přidat prostředek k odstraňování skvrn.
* podle modelu

49

Tato funkce umožňuje zkrácení času nutného k provedení cyklu podle druhu
zvoleného programu.

Tato funkce umožňuje přidat jedno nebo více máchání u programů Bavlna,
Syntetické a Jemné.
Můžete ji trvale aktivovat následujícím způsobem:
Stiskněte tlačítka ODSTŘEDĚNÍ
a PŘEDPÍRKA
na několik vteřin.
Kontrolka MÁCHÁNÍ PLUS
se rozsvítí. Funkce je trvale aktivní, i když
pračku vypnete.
Chcete-li funkci natrvalo vypnout, opakujte stejný postup.
Jestliže vybranou funkci není možné zvolit, na displeji se objeví &quot; Err &quot; a kontrolka tlačítka START/PAUZA
bliká žlutě. Zkontrolujte, zda je otevřený kohoutek přívodu vody. Stiskněte tlačítko START/PAUZA
. Příslušná kontrolka
se rozsvítí červeně. Kontrolka VÍKO
se rozsvítí (zablokovaná dvířka).
Volič programů se během cyklu neotáčí, to je normální jev.

Pokud je pračka v provozu, kontrolka PRANÍ svítí. Příslušná kontrolka bliká červeně. Otevření víka je signalizováno dvojím klapnutím blokovacího zařízení. Kontroka VÍKO
zhasne. Vložte prádlo a zavřete víko. Opět stiskněte tlačítko START/PAUZA
k pokračování cyklu.

Před provedením změny probíhajícího programu je nutné uvést pračku do
stavu pauzy stisknutím tlačítka START/PAUZA
. Jestliže změna není
možná, na displeji bliká <<Err>> a tlačítko START/PAUZA
bliká několik
vteřin žlutě. Chcete-li i přesto změnit program, je nutné zrušit právě
probíhající program (viz níže).

50

Jestliže si přejete zrušit program, otočte ukazatelem voliče programů do polohy STOP.

Pračka se automaticky zastaví; tlačítko START/PAUZA
zhasne a na displeji bliká "0". Otevření víka je signalizováno dvojím klapnutím blokovacího
zařízení. Kontroka VÍKO
1. Otočte voličem programů do polohy STOP
: nyní je pračka odpojená od
elektrického napětí. Vyjměte prádlo. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Ověřte si, že je buben prázdný: oděvy zapomenuté v bubnu se mohou při
dalším praní poškodit (srazit), nebo mohou pustit barvu na jiné prádlo.
Doporučujeme ponechat víko a buben pračky po skončení praní otevřené,
aby se nádrž vyvětrala.

Klidový stav
Jestliže pračka zůstane 10 min před spuštěním cyklu nebo na konci cyklu
beze změny, uvede se do klidového stavu. Displej zhasne a tlačítko START/
začne pomalu blikat.
Chcete-li klidový stav zrušit, stiskněte nějaké tlačítko nebo pootočte
ukazatelem programátoru.

Návod k praní

51

o Prádlo roztřiďte podle druhu a symbolu údržby (viz dále uvedenou část Mezinárodní symboly): normální praní pro odolné prádlo, které snese energické praní a ždímání; šetrné praní pro jemné prádlo, které se musí prát
opatrně. Perete-li dohromady prádlo z různých tkanin, zvolte program a teplotu vhodné pro nejjemnější tkaninu.
o Bílé a barevné prádlo perte odděleně. Bílé prádlo by se mohlo obarvit,
nebo zešednout.
o Nové barevné prádlo často pouští nadbytečnou barvu. Vyperte ho proto
poprvé raději samostatně. Dodržujte pokyny k péči o prádlo "perte samostatně" a "vyperte několikrát samostatně".
o Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
o Odstraňte uvolněné knoflíky, špendlíky a sponky. Zavřete zipy, zavažte
tkaničky i pásky.
o Obrat'te naruby oděvy z více vrstev (větrovky, spací pytle apod. ), barevné
pletené kusy i vlněné a textilní oděvy s ozdobami.
o Malé choulostivé kousky perte ve speciální prací sít'ce (ponožky, punčochy, podprsenky).
o Záclony perte obzvlášt' opatrně. Odstraňte připevňovací háčky a záclony
vložte do sít'ky nebo sáčku.

Množství prádla vloženého do bubnu nesmí překročit maximální kapacitu
pračky. Tato kapacita se může lišit podle druhu tkaniny. V případě velmi špinavého prádla nebo savé tkaniny snižte množství prádla.
Všechny tkaniny nemají stejný objem a stejnou schopnost zadržování vody.
Proto je možné naplnit buben v zásadě takto:
o plný buben bez nadměrného stlačení v případě prádla z bavlny, lnu, směsi,
o poloviční objem bubnu pro upravenou bavlnu a syntetická vlákna,
o třetinový objem bubnu pro velmi choulostivé prádlo jako záclony a vlněné
látky.
V případě smíšené náplně prádla naplňte buben podle nejchoulostivější tkaniny.

52

Návod k praní

Používejte pouze prací a přídavné prostředky, které jsou vhodné pro použití
v pračce. Řiďte se pokyny výrobce uvedené v části Přihrádka na prací prostředky a Dávkování pracích prostředků.
Současné použití různých druhů pracích prostředků nedoporučujeme, mohlo
by dojít k poškození prádla.
Množství použitého pracího prostředku závisí na množství praného prádla,
tvrdosti vody a stupni zašpinění prádla.
Pokud je voda měkká, lehce snižte dávky. Je-li voda vápenitá (doporučujeme
použití odvápňovacího prostředku), nebo je prádlo velmi znečištěné či se
skvrnami, dávky trochu zvyšte.
Stupeň tvrdosti vody zjistíte u místního vodárenského podniku nebo u jiného
kompetentního úřadu.
Prací prostředky v prášku lze použít bez omezení.
Tekuté prací prostředky se nesmějí používat, chcete-li zvolit předpírku. U
cyklu bez předpírky je můžete nalít buď do koule, kterou umístíte přímo v
bubnu, nebo do komory pro praní; v obou případech je nutné okamžitě spustit prací cyklus.
Prací prostředky v tabletách nebo dávkách je nutné vložit do dávkovače na
prací prostředky přímo do pračky.
Při ošetřování skvrn před pracím cyklem se řiďte pokyny k použití a dávkování výrobce daného prostředku. Jestliže použijete prací prostředek k
ošetření skvrn, je nutné okamžitě spustit prací cyklus.

Mezinárodní symboly
NORMÁLNÍ
PRANÍ
Praní při 95°C

Praní při 60°C

Praní při40°C

Praní při 30°C
Šetrné praní v
ruce

ŠETRNÉ
PRANÍ

CHLÓROVÁNÍ

Bělení chlórem (javelský louh) dovoleno (pouze za studena a s ředěným roztokem)

Neprat

Bělení chlórem (javelský louh) zakázáno

ŽEHLENÍ.

Vysoká teplota žehlení
(max. 200°C)

Střední teplota žehlení
(max. 150°C)

Nízká teplota žehlení
(max. 100°C)

Nežehlit

CHEMICKÉ
ČIŠTĚNÍ

Chemické čištění (všechna obvyklá rozpouštědla)

Chemické čištění (všechna rozpouštědla mimo trichloretylen)

Chemické čištění
(pouze těžkým benzínem
a R113)

Nečistit chemicky

Vysoká
teplota
Střední
SUŠENÍ

Sušit rozložené

Sušit zavěšené

Sušit na
ramínku

Sušení
v bubnové sušičce
dovoleno

Nesušit v bubnové
sušičce

54

Tabulka programů
Nejsou uvedeny všechny možnosti, ale pouze obvyklá a při praní nejčastěji
používaná nastavení.
Program / Druh prádla

Množství
prádla

Možné funkce

Bavlna: Bílá nebo barevná, např. normálně
zašpiněné pracovní oděvy, ložní a stolní prádlo,
spodní prádlo, ubrousky.

Skvrny*
Zastavení s vodou
v bubnu

40-60 Mix: Tento program umožňuje při 40°C
dosažení stejně vynikajících výsledků jako při
programu pro bavlnu 60°C, současně se pere
bavlněné i syntetické prádlo.

Syntetické: Syntetické tkaniny, spodní prádlo,
barevné tkaniny, nežehlící košile, blůzy.

Snadné žehlení: Snižuje zmačkání prádla a
usnadňuje žehlení.

Jemné: Pro všechny jemné tkaniny, např.
záclony.

Vlna /
: Vlna vhodná k praní v pračce s
označením "čistá střižní vlna určená pro praní v
pračce, nesráží se".

Máchání: S tímto programem lze vymáchat
prádlo prané v ruce.

Vypouštění: Provede vypouštění po zastavení
s vodou v bubnu (nebo noční klid plus).

Tabulka programů

Odstředění: Provede odstředění od 400 do
1000 ot/min po zastavení s vodou v bubnu (nebo
noční klid plus).

30 min: Ideální, chcete-li prádlo jen osvěžit.

Eco**: Bílá nebo barevná, např. normálně
55

* Nelze kombinovat s programy, jejichž teplota je nižší než 40 C.
** Výchozí program pro testy podle normy CEI 456.

Spotřeba

Spotřeba
Teploty

vody v
litrech

energie v
Bavlna

Syntetické

Snadné žehlení

Jemné

Vlna /

studená

Máchání

Vypouštění

Odstředění

Viz displej

Délka v
minutách

* Výchozí program pro testy podle normy CEI 456 (program Eco 60°):
Orientační údaje, které se mohou měnit v závislosti na podmínkách praní.
Uvedené hodnoty spotřeby odpovídají maximální teplotě pro každý program.

Technické parametry

Technické parametry
ROZMĚRY

Výška
Šířka
Hloubka

NAPĚTÍ / FREKVENCE
CELKOVÝ PŘÍKON
TLAK VODY
Připojení k vodovodní síti

600 mm
2300 W

Minimální
Maximální

Tento spotřebič odpovídá směrnici 89/336/EHS pro elektromagnetickou
kompatibilitu a směrnici 73/23/EHS pro zařízení nízkého napětí.

58

Údržba a čištění

Před každým čištěním odpojte pračku od sítě.

Odstranění vodního kamene z pračky
Pokud používáte prací prostředek ve správném množství, není nutné spotřebič odvápňovat.
Jestliže je ale odstranění vodního kamene nutné, použijte speciální nekorozivní prostředek k odvápnění praček, který zakoupíte v obchodě. Dodržujte
dávkování a intervaly odvápnění uvedené na obalu.

Zevní plochy pračky omývejte vlažnou vodou a jemným čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.

Čas od času je nutné vyčistit přihrádku na prací prostředky a odstranit případné zbytky pracích prostředků, které by mohly narušit správný chod
pračky. Přihrádku na prací prostředky
nadzdvihněte a vytáhněte. Obě části přihrádky oddělte.

Údržba a čištění

59

3. Dobře je vyčistěte pod tekoucí vodou.

4. Obě části opět sestavte dohromady.

5. Přihrádku na prací prostředky
vložte zpět.

60

Pravidelně čistěte filtr, který se nachází v dolní části pračky:

1. Otevřete kryt např. pomocí
šroubováku. Položte pod něj nádobu. Otočte uzávěrem proti směru hodinových ručiček tak, aby byl ve
svislé poloze a mohla vytéct zbylá
voda.

3. Uzávěr úplně vyšroubujte a vytáhněte ho. Pečlivě ho vyčistěte pod tekoucí vodou. Uzávěr zasuňte zpět. Dobře ho zašroubujte.

7. Zavřete kryt.

Odšroubujte konce přívodní hadice a vyčistěte filtry.

62

V případě poruchy
Tento spotřebič byl při výrobě mnohokrát testován. Pokud ale přesto zjistíte
provozní poruchu, nejprve se řiďte dále uvedenými radami, a teprve potom
zavolejte servisní službu.
Problémy

Příčiny

Pračka se nespustila, nebo
se neplní vodou:

opračka není správně zapojená do zásuvky,
elektrická instalace nefunguje,
ovíko pračky nebo dvířka bubnu nejsou správně
zavřená,
onespustili jste program,
odošlo k výpadku proudu,
odošlo k výpadku přívodu vody,
ovodovodní kohoutek je zavřený,
ofiltry přívodu vody jsou zanesené,
ona přívodní hadici se objeví červený puntík.

Pračka se naplní vodou a
hned se vypustí:

ovypouštěcí oblouk ve tvaru U je zavěšen příliš
nízko (viz část Instalace).

Pračka neodstřeďuje, nebo
nevypouští:

ovypouštěcí hadice je ucpaná, nebo ohnutá.
ovypouštěcí filtr je ucpaný.
ozareagovala pojistka proti špatnému rozložení
prádla: špatné rozložení prádla v bubnu,
ozvolili jste program "Vypouštění" nebo funkci
"Noční provoz plus",
onevhodná výška vypouštěcího oblouku.

Okolo pračky je voda:

onadměrné množství pracího prostředku vyplavilo
pěnu,
oprací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
ovypouštěcí oblouk není správně zavěšený,
onevrátili jste zpět na místo vypouštěcí filtr,
opřívodní hadice netěsní.

Výsledky
uspokojivé:

oprací prostředek není vhodný pro praní v pračce
ov bubnu je příliš mnoho prádla,
oprací program není správně zvolený,
omálo pracího prostředku.

nejsou

Pračka vibruje, je hlučná:

oze spotřebič nebyly odstraněny všechny
ochranné přepravní prvky),
ospotřebič není vyrovnaný a dobře upevněný,
ospotřebič je příliš blízko stěn nebo nábytku,
oprádlo není v bubnu dobře rozložené,
omálo prádla.

V případě poruchy

Prací cyklus je příliš dlouhý:

odošlo k výpadku proudu nebo přívodu vody,
ozásah tepelné pojistky motoru,
oteplota přívodu vody je nižší než obvykle,
ozásah bezpečnostního systému zjištění pěny
(příliš pracího prostředku), pračka zareagovala
vypuštěním pěny,
ozásah pojistky proti špatnému rozložení prádla:
pračka přidala další fázi k lepšímu rozložení prádla
v bubnu.

Pračka se během pracího
cyklu zastavuje:

oporucha přívodu vody nebo elektrického
napájení,
onaprogramovali jste zastavení s vodou v bubnu,
odvířka bubnu nejsou správně zavřená.

Víko nejde na konci cyklu
otevřít:

okontrolka "okamžité otevření"* nesvítí,
onadměrná teplota pracího roztoku,
ovíko se odblokuje 1 až 2 minuty po ukončení
programu*.

Po ukončení cyklu se
nerozsvítila
kontrolka
"správné zastavení bubnu":

oBuben se nezastavil ve správné poloze dvířky
nahoru kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla;
otočte buben ručně.

Na displeji** se objevil
chybový kód E40 a tlačítko
bliká
žlutě***:

ovíko není správně zavřené.

chybový kód E20 a tlačítko
ovypouštěcí filtr je ucpaný,
ovypouštěcí hadice je ucpaná, nebo ohnutá,
ovypouštěcí hadice je příliš vysoko
"Instalace"),
ovypouštěcí čerpadlo je ucpané,
osifon instalace je ucpaný.

chybový kód E10 a tlačítko
odošlo k výpadku ve vodovodní síti.

chybový kód E0 a tlačítko
ozásah ochranného zařízení proti vyplavení,
postupujte prosím následujícím způsobem:
- zavřete kohoutek přívodu vody,
- nechte pračku po dobu 2 minut vypouštět, a pak
vytáhněte zástrčku ze zásuvky,
- zavolejte servisní službu.

(viz

64

Vypouštěcí čerpadlo pračky
je stále v provozu, i když je
spotřebič vypnutý:

Při plnění komory na prací
prostředky steče aviváž
okamžitě do bubnu:

oPřekročili jste značku MAX.

* Podle modelu.
** U některých modelů může znít zvukový signál.
*** Po odstranění případných příčin poruchy stiskněte tlačítko START/PAUZA" ke
spuštění přerušeného programu.

o Tento spotřebič je těžký. Při jeho přemist'ování buďte opatrní.
o Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny ochranné přepravní
prvky. Neúplné odstranění ochranných přepravních prvků by mohlo
poškodit spotřebič nebo přilehlý nábytek. Při odstraňování ochranných
přepravních prvků musí být spotřebič odpojen od sítě.
o Vodovodní připojení při instalaci nechte provést kvalifikovaným
instalatérem.
o Spotřebič musí být připojen k elektrické zásuvce s uzemněním podle
předpisů.
o Pokud je pro připojení spotřebiče nutné provést úpravu elektrické
instalace, obrat'te se na kvalifikovaného elektrikáře.
o Před připojením pračky k elektrické síti si pozorně přečtěte pokyny
uvedené v části "Elektrické připojení".
o Po provedení instalace zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na napájecím
kabelu.
o Jestliže pračku instalujete na koberec, je nutné zkontrolovat, zda koberec
nezakrývá dolní otvory pračky určené pro větrání.
o Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze servisní středisko.
o Výrobce odmítá odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou nesprávnou
instalací.

66

Instalace

Před prvním uvedením do provozu je bezpodmínečně nutné odstranit
ochranné přepravní prvky. Uschovejte si je pro případnou další dopravu: přeprava neupevněného spotřebiče může poškodit vnitřní díly a způsobit prosakování a poruchy chodu, může mít za následek i deformace vzniklé
nárazem.

Vybalení

1. Nakloňte spotřebič dozadu. Pootočte ho na jednom rohu o
čtvrt otáčky a odstraňte přepravní
podstavec. Otevřete víko spotřebiče a vytáhněte červenou vložku. Odstraňte plastovou fólii.

Instalace

5. Nadzdvihněte a vytáhněte přihrádku na prací prostředky. Přihrádku na prací prostředky
vrat'te zpět.

67

6. Vytáhněte blokovací vložku
bubnu.

68

Krok 1.

Krok 2.

Krok 3.

Krok 4.

Krok 5.

Krok 6.

Krok 7.

Krok 8.

Krok 9.

69

70

Chcete-li pračku vyrovnat se sousedícím nábytkem, postupujte takto:

Přívodní hadici dodávanou se spotřebičem instalujte na zadní stranu pračky
následujícím způsobem (Starou hadici znovu nepoužívejte):

71

Otevřete kohoutek přívodu vody.
Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.
Přívodní hadici nelze prodlužovat. Jestliže je příliš krátká, obrat'te se na servisní službu.

Nástavec na konci hadice je vhodný pro všechny běžné typy sifonu. Nástavec připevněte k sifonu
pomocí upevňova-cího kroužku,
který se dodává se spotřebičem*. Na vypouštěcí hadici namontujte oblouk ve tvaru U. Celou sestavu umístěte do vypouštěcího
potrubí (nebo do umyvadla) ve
výšce mezi 70 a 100 cm. Dbejte
na to, aby oblouk nevypadl

72

Na konci vypouštěcí hadice musí být vstup vzduchu, aby nedocházelo k případnému sifonovému efektu.
Přívodní hadici nelze v žádném případě prodlužovat. Jestliže je příliš krátká,
obrat'te se na odborníka.

Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V.
Zkontrolujte technické údaje pojistky vedení: 10 A při 230 V.
Spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo vícečetné zásuvky.
Zkontrolujte, zda je uzemnění provedeno podle platných předpisů.

Umístění
Pračku postavte na rovnou a pevnou podlahu do větrané místnosti. Ověřte
si, zda se pračka nedotýká stěny nebo jiného nábytku v místnosti.
Chcete-li pračku přemístit, postupujte takto:

1. K přemístění pračky stačí zatáhnout za páku u dna pračky a
otočit ji zprava doleva; tím se
pračka postaví na kolečka. Po
přemístění pračky na zvolené
místo páku opět vrat'te do původní polohy. Přesné vyrovnání pračky zabraňuje vibracím, hluku a posunům při praní.
Vyrovnejte spotřebič seřízením
příliš krátké nožičky. Vyšroubujte
nožičku i s přírubou (spotřebič
můžete v případě potřeby nadzdvihnout). Když je spotřebič vyrovnaný,
zablokujte nožičku na podlaze a
přírubu utáhněte na maximum.

73

74

Životní prostředí

Všechny spotřebiče označené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte
je do sběrného dvora (bližší informace zjistíte na místním úřadě), aby mohly
být znovu zpracovány a recyklovány.
V případě likvidace je nutné spotřebič znehodnotit odstraněním
nebezpečných prvků: odřízněte napájecí kabel těsně u spotřebiče.
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Ochrana životního prostředí
Doporučujeme vám dodržovat následující pokyny, které slouží k úspoře vody
a energie, a tím přispívají k ochraně životního prostředí:
o Perte pokud možno vždy plnou náplň prádla, ne malá množství.
o Funkci předpírky nebo namáčení používejte pouze pro velmi špinavé
o Dávku pracího prostředku přizpůsobte tvrdosti vody (viz část "Dávkování
pracích prostředků"), náplni prádla a stupni jeho znečištění.

Záruční podmínky

Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen &quot; Kupující &quot;) a jen na výrobek sloužící k
běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř
měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění
vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady
neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je
Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu
výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech
zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky
přitom je, že:
- výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu
s návodem k obsluze,
- veškerě záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v
Autorizovaném servisním středisku,
- Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze
Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním
středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit
ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční
doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k
prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádněho uplatnění práva na odstranění
vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem,
avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu
zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za
kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující, povinen nahradit
Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné
náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.

76

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České
republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně
poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných
náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj. ), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti ( který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj. ).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi
výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání
Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných
servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích
poskytnou:
- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese
ELECTROLUX s. r. o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.

Evropská Záruka
Společnost Electrolux poskytuje záruku na spotřebič ve všech zemích
uvedených v přiloženém dokumentu (European Address Services) a na dobu
stanovenou zárukou, popřípadě platnými zákony. Jestliže se přestěhujete z
jedné uvedené země do jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i
nadále platná za následujících podmínek:
oZáruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je
možné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem
spotřebiče.
oZáruka na spotřebič je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a
dílů, jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro tento určitý model řady
spotřebičů.
oZáruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není
přenosná na další osoby.
oSpotřebič je instalovaný a používaný v souladu s pokyny vydanými
společností Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není
využíván ke komerčním účelům.
oSpotřebič je instalovaný v souladu se všemi příslušnými platnými předpisy
v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná závazná práva, která se
na Vás vztahují podle zákona.

108 2893 00 - 05/07

www. com

Instrukcja konserwacji użytkownika Electrolux Lavamat 74850a

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konserwacji użytkownika Electrolux Lavamat 74850a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konserwacji użytkownika Electrolux Lavamat 74850a