Instrukcja konfiguracji sprzętu Frigidaire Fae09c3abjw

Instrukcja konfiguracji sprzętu Frigidaire Fae09c3abjw oferuje użytkownikom kompleksowe wytyczne dotyczące konfiguracji i użytkowania tego modelu. Instrukcja zawiera szczegółowy opis czynności, które należy wykonać, aby korzystać z tego sprzętu, w tym wszystkie kroki, które należy wykonać, aby zainstalować i skonfigurować zasilanie, wentylator, panel sterowania i więcej. Instrukcja zawiera również szczegółowe informacje dotyczące konserwacji i czyszczenia urządzenia, a także szczegółowy sposób użytkowania wszystkich funkcji. Instrukcja ta pomaga użytkownikom wykorzystać swój sprzęt Frigidaire Fae09c3abjw w maksymalnym stopniu, zapewniając długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konfiguracji sprzętu Frigidaire Fae09c3abjw

Zastosowania użytkownika

Zaktualizowano w dniu 09-22-2011 18:56:05 PM1365586

Ten artykuł dotyczy: 

TD-VG3511, TD-8817, TD-W8950N, TD-W8961ND, TD-W8901GB, TD-W8101G, TD-W8960N, TD-W8961N, TD-W8961NB, TD-W8951ND, TD-W8950ND, TD-W8980B, TD-W8968, TD-W8901G, TD-W9980, TD-VG3631, TD-W8151N, TD-W8970B, TD-8840T, TD-W8970, TD-8811, TD-8810, TD-W8980, Archer D7

Uwaga: Po zresetowaniu urządzenia przywrócone zostaną jego fabryczne ustawienia. Bieżąca konfiguracja zostanie utracona.

 Wykorzystanie przycisku RESET znajdującego się na tylnej obudowie urządzenia.

W trakcie działania urządzenia należy nacisnąć i przytrzymać na 6-10 sekund przycisk reset znajdujący się na tylnym panelu urządzenia.

Puść przycisk reset i poczekaj, aż urządzenie ponownie się uruchomi.

Uwaga:
1. Należy upewnić się, że do routera podłączone jest zasilanie, aż do momentu jego ponownego uruchomienia. 2. Domyślny adres IP to 192. 168. 1. 1; domyślna nazwa użytkownika i hasło to w obu przypadkach: admin (pisane małymi literami).
3. Należy się upewnić, iż adres IP komputera jest w tej samej podsieci, co adres IP urządzenia. Oznacza to, że adres IP komputera powinien być z zakresu: 192. 0. X (X to liczba od 2 do 253), maska podsieci to: 255. 255. 0. 

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

Jakie są Twoje uwagi dotyczące tego artykułu?

 • Niezadowolenie z produktu
 • Zbyt skomplikowany
 • Mylący tytuł
 • Nie dotyczy mnie
 • Zbyt ogólnikowy
 • Inne

Interesuje nas Twoja opinia. Jak możemy poprawić tą zawartość?

Dziękujemy

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Kliknij tutaj, aby skontaktować się ze Wsparciem technicznym TP-Link.

Konfiguracja telefonu konferencyjnego Polycom IP 7000

‎‎

1. Wejdź w interfejs sieciowy telefonu i otwórz zakładkę „Line”

Wprowadź poniższe dane:

Sekcja Identification

Display name: Twój numer SIP (Na przykład 111111) z Panelu Klienta.

Address: Twój numer SIP (Na przykład 111111) z

Auth User ID: Twój numer SIP (Na przykład 111111) z

Auth Password: Twoje hasło numeru SIP z zakładki "Konfiguracji konta SIP" z Panelu Klienta.

Label: Twój numer SIP (Na przykłąd 111111) z

Sekcja Server1

Address: sip. com

Display name: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (Na przykład 234-100) z Panelu Klienta

Address: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (Na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Auth User ID: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (Na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Auth Password: Hasło Twojego numeru wewnętrznego centrali telefonicznejz Panelu Klienta

Label: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (Na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Address: pbx. com

‎2. Zakładka SIP Configuration parameters.

Sekcja Outbound proxy

Address: sip. com/images/content/support/equipment/polycom_ip_7000/eng/2. png"/>

‎‎

Sekcja Outbound proxy

Poniższa ilustracja przesyła zasadę działania repeaterów - wzmacniaczy sygnału:

Uwaga:
Poniższy opis sporządzony został na przykładzie urządzenia TL-WA701ND V2, a poniższe informacje podane są w celach opisowych. Jeżeli informacje takie jak adresy IP czy nazwa sieci są inne - podczas konfiguracji należy wprowadzać rzeczywiste wartości, a nie wartości przykładowe.
Przed wprowadzeniem ustawień należy przywrócić domyślną konfigurację urządzenia.

Przykładowe dane głównego routera:
LAN IP: 192. 168. 0. 1
Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID): testABC
Typ zabezpieczeń: WPA2-PSK
Hasło sieci bezprzewodowej: 11667063

Konfiguracja urządzenia TL-WA701ND V2/TL-WA801ND V2
Krok 1
Podłącz komputer do urządzenia za pomocą kabla Ethernet. Otwórz przeglądarkę internetową i prowadź adres urządzenia - domyślnie jest to 192. 254 - w pasek adresu przeglądarki, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Krok 2
Pojawi się okno logowania - wprowadź nazwę użytkownika i hasło w odpowiednie pola i naciśnij klawisz Enter. Domyślna nazwa użytkownika oraz domyślne hasło to admin.

Krok 3
Po zalogowaniu wyswietlona zostanie strona szybkiej konfiguracji - Quick Setup. Aby rozpocząć procedurę konfiguracji naciśnij przycisk Next.

Krok 4:
Zaznacz opcję Repeater (Range Extender), a następnie nacisnij przycisk Next.

Krok 5
W wierszu Repeater Mode zaznacz opcję Universal Repeater. Następnie naciśnij przycisk Survey.

Krok 6
Znajdź nazwę sieci bezprzewodowej głownego routera, wybierz opcję Connect.

Krok 7
W menu Wireless Security Mode wybierz odpowiedni typ zabezpieczeń sieci bezprzewodowej - taki sam jaki ustawiony jest w routerze. Następnie w polu Wireless Password wprowadź hasło do sieci bezprzewodowej głównego routera. Aby kontynuować naciśnij przycisk Next.

Krok 8
Uperwnij się, że w wierszu DHCP Server wybrane jest ustawienie Disabled, następnie nacisnij przycisk Next.

Upewnij się że adres IP urządzenia, wyświetlony w polu IP Address, jest adresem z tej samej podsieci co adres IP głównego routera - ale nie jest taki sam jak adres routera. Przykładowo, jeżeli adres IP routera to 192. 1 to adresem IP urządzenia może być 192. x - gdzie x może być liczbą z zakresu 2-254. Aby kontynuowac instalację naciśnij przycisk Next.

Krok 9
Naciśnij przycisk Reboot. Urządzenie zostanie zresetowane.

W chwilę po przeprowadzeniu powyższych kroków, punkt dostępowy powinien nawiązać połączenie z głównym routerem i pracować jako repeater/wzmacniacz sieci bezprzewodowej. Urządzenia bezprzewodowe umieszczone w pobliżu repeatera powinny widzieć sieć o tej samej nazwie co sieć głównego routera ale o zwiększonej sile sygnału, powinny też po połączeniu z tą siecią mieć dostęp do Internetu.

Jeżeli urządzenia mają trudności z połączeniem się do sieci lub dostępem do Internetu, skontaktuj się z ze Wsparciem Technicznym TP-Link.

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

Jakie są Twoje uwagi dotyczące tego artykułu?

 • Niezadowolenie z produktu
 • Zbyt skomplikowany
 • Mylący tytuł
 • Nie dotyczy mnie
 • Zbyt ogólnikowy
 • Inne

Interesuje nas Twoja opinia. Jak możemy poprawić tą zawartość?

Dziękujemy

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Kliknij tutaj, aby skontaktować się ze Wsparciem technicznym TP-Link.

Instrukcja konfiguracji sprzętu Frigidaire Fae09c3abjw

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konfiguracji sprzętu Frigidaire Fae09c3abjw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konfiguracji sprzętu Frigidaire Fae09c3abjw