Instrukcja konfiguracji oprogramowania Frigidaire Fghs2634ke1

Instrukcja konfiguracji oprogramowania Frigidaire Fghs2634ke1 jest łatwa do wykonania. Przede wszystkim należy zapoznać się z instrukcją, aby zapoznać się z obowiązującymi procedurami i zasadami. Następnie należy zalogować się do systemu i wybrać odpowiednią aplikację. Możesz także skonfigurować przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do stron internetowych i aplikacji. Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie sieci Wi-Fi, aby połączyć się z systemem. Po skonfigurowaniu sieci Wi-Fi należy wprowadzić ustawienia i opcje, aby umożliwić działanie Frigidaire Fghs2634ke1. Na koniec należy skonfigurować oprogramowanie i aktywować funkcje, aby uruchomić system.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konfiguracji oprogramowania Frigidaire Fghs2634ke1

Konfiguracja

 • How to configure the wireless router mode for TP Link DSL modem router

  This video will show you how to configure the wireless router mode for a TP-Link DSL modem router.For more information, visit www. tp-link. com/support

  Rozwiń więcejZwiń

 • How to turn a router into an Access Point?

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz może dodać nowe funkcje routera i zwiększyć jego wydajność.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami:

 • Użyj pliku Firmware dostępnego na lokalnej stronie TP-Link, z regionu w którym zakupiłeś/aś swoje urządzenie TP-Link. W przeciwnym razie naruszy to warunki gwarancji. Kliknij tutaj, aby zmienić stronę jeśli będzie to konieczne.
 • Sprawdź wersję sprzętową i oprogramowania Twojego urządzenia. Aktualizacja z użyciem nieodpowiedniego pliku Firmware może uszkodzić Twoje urządzenie i naruszyć warunki gwarancji.
  (Zazwyczaj wersja V1. x=V1. 0, V2. x=V2. 0 itd, lub Vx. x6/Vx. x8=Vx. x0, np V1. 26/V1. 28=V1. 20)
  Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?
 • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
 • Aby zapobiec nieoczekiwanemu rozłączeniu, NIE przeprowadzaj aktualizacji pliku ISP za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne (na przykład gdy urządzenie TP-Link nie ma portu LAN/Ethernet).
 • Zalecamy wyłączyć wszystkie aplikacje korzystające z internetu lub rozłączyć połączenie z Internetem na urządzeniu przed przeprowadzeniem aktualizacji.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.
 • Rozwiń więcejZwińJęzyk: Angielski Rozmiar pliku: 15. 81 MB

  Archer VR400(EU)_V3_1. 5. 0_220321

  Do pobrania

  Important Notice

  Please upgrade firmware/software from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it may cause upgrade failure or mistakes and be against the warranty.

  Still Download Go to Local Website

  Data publikacji: 2022-06-10

  Zmiany:
  1. Dodano obsługę funkcji SOS/ROC (Tylko dla Australii)
  2. Dodano przełącznik OneMesh
  3. Naprawiono błąd, który powodował obniżenie prędkości pobierania na niektórych liniach ADSL/VDSL
  4. Naprawiono błędy zabezpieczeń
  5. Zaktualizowano sterownik DSL i poprawiono drobne błędy
  6. Zaktualizowano listę profilów ISP

  Archer VR400(EU)_V3_1. 4. 0_210917

  Go to Local Website

  Data publikacji: 2022-03-25 Rozmiar pliku: 15. 57 MB 1. Dodano wsparcie dla modemu HUAWEI E3372h-320
  2. Naprawiono różne luki bezpieczeństwa i poprawiono stabilność

  Archer VR400(EU)_V3_201109

  Do pobraniaData publikacji: 2020-12-14 Język: Wielojęzyczne Rozmiar pliku: 15. 52 MB 1. Zoptymalizowano stabilność IPSec VPN
  2. Zaktualizowano sterownik DSL
  3. Zoptymalizowano wydajność zabezpieczeń

  Uwaga: dla Archer VR400(EU) 3. 0

  Korzystanie z firmware'u innej firmy

  W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.

  Centrum GPL

  Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

  Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

  Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

  Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

  Emulatory

  Wersja firmware

  Tryb pracy

  Język

  200705(EU)

  -

  Angielski

  Przeglądaj

  Uwaga:

  1. Emulator to wirtualny interfejs graficzny strony konfiguracyjnej produktu. Szczegółowe informacje o funkcjach i specyfikacji poszczególnych produktów znajdują się na stronach produktowych.

  2. Upewnij się, że wersja firmware'u jest zgodna z wersją podaną w emulatorze. Każda wersja firmware'u ma własny interfejs graficzny i funkcjonalności.

  3. Pamiętaj, że emulatory nie są dostępne dla wszystkich wersji firmware'u.

  • Wprowadzenie
  • Instrukcja konfiguracji Mozilla Thunderbird – pierwsze uruchomienie
  • Instrukcja konfiguracji Mozilla Thunderbird – kolejne uruchomienie
  • Czy mogę zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3, lub odwrotnie?
  • Jak zmienić numery portów po zakończonej konfiguracji konta pocztowego?

  Poniżej znajdziesz krótką pomoc w konfiguracji programu do obsługi poczty Mozilla Thunderbird.

  WAŻNE! Pamiętaj, że opisywane poniżej oprogramowanie nie jest objęte wsparciem Strefa. pl. Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny w przypadku konfiguracji poprawnie funkcjonującego programu do obsługi poczty. Jeśli pomimo naszych porad połączenie z serwerem pocztowym nie jest nawiązywane poprawnie, to pamiętaj aby zgłosić to producentowi danej aplikacji.

  Instrukcja konfiguracji Mozilla Thunderbird – pierwsze uruchomienie

  W poniższej instrukcji konfiguracji przyjmiemy, że skrzynka e-mail należy do Jana Kowalskiego.

  1. Uruchom program do obsługi poczty Mozilla Thunderbird.
  2. Rozpocznij konfigurację nowego konta e-mail. Jeśli na ekranie zostanie wyświetlone okno „Potrzebujesz nowego adresu e-mail? ”, kliknij przycisk „Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail”.

  1. Po wyświetleniu okna Konfiguracja konta e-mail, podaj Imię i nazwisko, Adres e-mail oraz Hasło.

  2. Adres e-mail – wpisz pełny adres e-mail dla Twojej skrzynki e-mail, np. : „kowalski@twojadomena. pl”.
  3. Hasło – wpisz hasło do skrzynki e-mail w Strefa.
  4. Po automatycznym wyszukaniu ustawień dla Twojej skrzynki e-mail, kliknij przycisk Konfiguracja zaawansowana.

   Program Mozilla Thunderbird nie odnajdzie automatycznie ustawień dla Twojej skrzynki e-mail.

   1. W następnym oknie podaj wszystkie niezbędne dane konfiguracyjne wg. schematu:
    1. Sprawdź poniżej instrukcje dotyczące wypełnienia powyższego okna konfiguracji:
    2. Serwer poczty przychodzącej – wybierz opcję IMAP.

     WAŻNE! Konfiguracja programu Mozilla Thunderbird dla protokołu POP3 jest analogiczna. W przypadku POP3 należy wprowadzić niemalże te same dane jak przy protokole IMAP. Przy wprowadzaniu numerów portów dla protokołu POP3 należy wpisać numer 110 dla połączenia nieszyfrowanego.

    3. Adres serwera poczty przychodzącej – wpisz adres swojego serwera pocztowego, który znajdziesz w Panelu klienta (w sekcji menu „Poczta”). Kliknij tutaj, aby zobaczyć gdzie możesz znaleźć adresy serwerów pocztowych.

     Port serwera poczty przychodzącej – wpisz numer 143 dla protokołu IMAP lub numer 110 dla POP3.

    4. SSL dla serwera poczty przychodzącej – bez szyfrowania.
    5. Uwierzytelnianie – wybierz opcję Normalne hasło.
    6. Adres serwera poczty wychodzącej – wpisz adres swojego serwera pocztowego, który znajdziesz w Panelu klienta (w sekcji menu „Poczta”). Kliknij tutaj, aby zobaczyć gdzie możesz znaleźć adresy serwerów pocztowych.
    7. Port serwera poczty wychodzącej – wpisz numer portu 587.
    8. SSL dla serwera poczty wychodzącej – bez szyfrowania.
    9. Uwierzytelnianie – wybierz opcję Normalne hasło.
    10. Nazwa użytkownika – wpisz pełen adres e-mail dla Twojego konta pocztowego.
    11. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych konfiguracyjnych, kliknij przycisk Gotowe.
    12. Program Mozilla Thunderbird wykona próbę połączenia. Od tej chwili możesz bezpiecznie korzystać z poczty e-mail.
    13. Adresy serwerów pocztowych (przychodzącej oraz wychodzącej) znajdziesz w Panelu klienta (w sekcji menu „Poczta”). 

     WAŻNE! Jeśli połączenie z serwerem pocztowym nie jest nawiązywane, to sprawdź od początku czy prawidłowo skonfigurowałeś program do obsługi poczty lub skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

     Instrukcja konfiguracji Mozilla Thunderbird – kolejne uruchomienie

    14. Kliknij opcję Narzędzia w prawym górnym rogu ekranu i następnie wybierz przycisk Opcje -> Konfiguracja kont.

    15. W dolnej części okna kliknij przycisk Operacje oraz wybierz opcję Dodaj konfigurację konta pocztowego.. .

    16. Kliknij tutaj, aby zobaczyć jak dokończyć konfiguracje programu Mozilla Thunderbird.
    17. Czy mogę zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3, lub odwrotnie?

     Po zakończonej konfiguracji skrzynki e-mail z wykorzystaniem jednego z wymienionych portów (IMAP lub POP3) program Mozilla Thunderbird nie udostępnia możliwości zmiany tej konfiguracji. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest skonfigurowanie nowej skrzynki e-mail, wybierając przy tym inny docelowy protokół (IMAP lub POP3).

     Jak zmienić numery portów po zakończonej konfiguracji konta pocztowego?

    18. Kliknij opcję Narzędzia (prawy górny róg ekranu) oraz następnie wybierz przycisk Opcje -> Konfiguracja kont.
    19. Wybierz zakładkę Konfiguracja serwera, aby zmienić numer portu dla poczty przychodzącej.

    20. Następnie, aby zmienić numeru portu dla serwera poczty wychodzącej (SMTP) kliknij opcję Poczta wychodząca, która znajduje się po lewej stronie ekranu. Zaznacz serwer poczty wychodzącej, którego ustawienia chcesz edytować i kliknij przycisk Edytuj.
    21. W wyświetlonym oknie możesz zmienić numer portu dla połączenia z pocztą wychodzącą (SMTP).

    22. Po wprowadzeniu wszystkich zmian, kliknij przycisk OK, aby zakończyć edycję ustawień.
 • Was this Helpful?
 • Yes No

 • POLITECHNIKA POZNAŃSKA

  POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

  Bardziej szczegółowo

  Konfiguracja Połączenia2012. 07. 17Aktualizacja: 2012. 10. 11, 12:50 Konfiguracjaja klienta PPPoE w Windows 7 1. Klikamy na ikonę połączeń sieciowych przy zegarze i otwieramy "Centrum sieci i udostępniania". Aby wyłączyć protokół

  Obsługa komputera. Paweł KrukObsługa komputera Paweł Kruk 1. Pisanie 2. Zarządzanie plikami 3. Obsługa poczty e-mail 4. Internet 5. Podstawowe funkcje w Windows 1. Pisanie Do pisania słuŝy program Word: Klikamy na niego (ikonę) myszką

  pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

  Jak zmienić ustawienia cookies? Jak zmienić ustawienia cookies? Pamiętaj, że zablokowanie ciasteczek używanych przez nas może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszych stron, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych

  Ewidencja Wyposażenia PL+Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8. 1, 10... 2. 1. Folder z bazą danych... Folder z konfiguracją programu...

  Przygotowanie urządzenia:Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

  INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETUINSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

  AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWALABOR-ASTER AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA WSTĘP... 2 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS XP SP3... 3 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 7... 10 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 10... 15 Sprawdził:

  Instalacja protokołu PPPoEInstalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

  VinCent AdministratorVinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

  Rozwiązywanie problemów z JavąRozwiązywanie problemów z Javą Jak zacząć? Instrukcja poprawnej konfiguracji środowiska Java Poradnik, z którym sobie poradzisz! Wersja 1. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 3 1. 1 Jak sprawdzić, czy ja już posiadam

  TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWETABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE Autoformatowanie Znaczniki tabulacji Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wcięcia i tabulatory Objaśnienia i podpisy Wcięcia w akapitach Ćwiczenia Tabulatory są umownymi znacznikami powodującymi

  DARMOWA PRZEGLĄDARKA MODELI IFCwww. bimvision. eu DARMOWA PRZEGLĄDARKA MODELI IFC BIM VISION. OPIS FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU. CZĘŚĆ I. Spis treści OKNO GŁÓWNE... 1 NAWIGACJA W PROGRAMIE... 3 EKRAN DOTYKOWY... 5 MENU... 6 ZAKŁADKA WIDOK.... pl/151647540-Korzystanie-z-menu-przyciskow-paskow. html">Korzystanie z menu, przycisków, paskówKorzystanie z menu, przycisków, pasków W każdym oknie programu, pliku, czy folderu spotkamy się z różnymi typami przycisków, menu, pasków przewijania, pól wyboru. Umożliwiają one wybieranie poleceń, zmianę

  WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PROWINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

  1. Tworzenie integracji04-01-19 1. Tworzenie integracji A) Informacje ogólne Tworzymy integrację ustawiając: serwer integracji; nazwę integracji; adres IP rejestratora; numer portu: 8000; dane logowania do rejestratora. W przypadku

  PikoCNC skróty klawiaturowePikoCNC skróty klaw... Copyright 2017 PPHU ELCOSIMO 1 PikoCNC skróty klawiaturowe wersja 1. 1 2017. 03. 25 PikoCNC skróty klaw... Copyright 2017 PPHU ELCOSIMO 2 1. Program główny Skróty podstawowe TAB TAB+SHIFT

Instrukcja konfiguracji oprogramowania Frigidaire Fghs2634ke1

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konfiguracji oprogramowania Frigidaire Fghs2634ke1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konfiguracji oprogramowania Frigidaire Fghs2634ke1