Instrukcja instalacji i ustawień Dewalt 3436 Type 6

Instrukcja instalacji i ustawień Dewalt 3436 Type 6 jest łatwa w użyciu i zawiera wszystkie informacje potrzebne do instalacji i konfiguracji narzędzia. Instrukcja zawiera informacje na temat wszystkich części narzędzia, wykaz wymaganych narzędzi i akcesoriów oraz kroki potrzebne do instalacji i ustawienia narzędzia. Instrukcja zawiera również informacje na temat czyszczenia i konserwacji narzędzia. Instrukcja jest przejrzysta i zawiera częściowe instrukcje zdjęciowe, które pomogą Ci w konfiguracji narzędzia. Instrukcja jest dostępna w formacie papierowym i cyfrowym, więc możesz łatwo pobrać i wydrukować ją, aby mieć dostęp do informacji w czasie potrzebnym do instalacji i ustawienia narzędzia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i ustawień Dewalt 3436 Type 6

Rejestracja produktu

Zarejestrowanie swojego zakupu w MyDEWALT umożliwia dostęp do informacji o serwisie gwarancyjnym, najnowszych aktualizacjach i ofertach, ocenianie i recenzowanie swoich produktów.

Naprawy i części zamienne

Użyj naszego wygodnego lokalizatora, aby uzyskać pomoc w odszukaniu najbliższego autoryzowanego serwisu DEWALT. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Serwis DEWALT

Podejmujemy szeroko zakrojone działania, aby zapewnić, że wszystkie nasze produkty są wykonane zgodnie z najwyższymi standardami i spełniają wszystkie odpowiednie przepisy branżowe.

Informacje o gwarancji

Uzyskaj wszystkie potrzebne informacje na temat gwarancji, naprawy lub wymiany produktu.

Informacje O Produkcie

  Nasz wygodny lokalizator pomoże znaleźć najbliższego autoryzowanego sprzedawcę DEWALT. Wyczerpujące informacje można znaleźć tutaj.

  XR FLEXVOLT to nasza przełomowa gama bezprzewodowych narzędzi 54V, które zapewniają moc narzędzi przewodowych i swobodę narzędzi bezprzewodowych. Akumulator XR FLEXVOLT to jedyny akumulator na rynku, który automatycznie przełącza się z 54V na 18V, co pozwala mu na zasilanie elektronarzędzi z gamy 18V XR i XR FLEXVOLT pracujących z napięciem zarówno 18V, jak i 54V. Dowiedz się więcej o XR FLEXVOLT tutaj.

  Tak. Akumulatory XR FLEXVOLT są zgodne wstecznie z wszystkimi produktami i ładowarkami 18V XR - każde bezprzewodowe elektronarzędzie 18V XR, które już posiadasz, można zasilać akumulatorem XR FLEXVOLT.

  Na stronach poświęconych produktom znajdują się odnośniki do pobierania instrukcji obsługi. Aby przejść na stronę produktu, wpisz kod lub nazwę produktu w pasku wyszukiwania na górze naszej witryny internetowej.

  Strona poświęcona produktowi zawiera listę danych o drganiach dotyczących narzędzi.

  Aby uzyskać wszelkie informacje techniczne dotyczące kotew i elementów złącznych, kliknij tutaj.

  Gwarancja

   Użytkownicy mają możliwość przedłużenia gwarancji na swoje narzędzia DEWALT do 3 lat. Wystarczy zarejestrować się na stronie MYDEWALT i postępować zgodnie z poleceniami w serwisie, aby zarejestrować swój produkt, i dodać go do swojej zakładki „Przegląd narzędzi” w czasie 4 tygodni od zakupu. Aby się zarejestrować, kliknij tutaj.

   Użyj naszego wygodnego lokalizatora, aby uzyskać pomoc w odszukaniu najbliższego autoryzowanego serwisu DEWALT. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

   Wyświetl pełne warunki swojej gwarancji tutaj.

   Serwis I Informacje Techniczne

    Aby wyszukać odpowiednie części, instrukcje obsługi i rysunki dotyczące Twojego narzędzia, musimy znać numer modelu i numer typu tego narzędzia. W narzędziach DEWALT numer modelu i numer typu zwykle są umieszczone na etykiecie ostrzegawczej lub tabliczce znamionowej, która zwykle znajduje się na spodzie lub z boku narzędzia. W przypadku większych urządzeń, jak generatory, etykieta znajduje się zwykle na górze urządzenia.

    Numer seryjny produktu znajduje się zwykle na etykiecie znamionowej lub w komorze akumulatora. Zwykle ma postać serii cyfr lub kombinacji liter i cyfr. Aby uzyskać pomoc w odszukaniu numeru seryjnego, wyświetl przewodnik w formacie PDF dostępny tutaj.

    Kody daty to rok produkcji, po którym następuje tydzień produkcji oraz kod fabryki. Na przykład, produkt wykonany w drugim tygodniu 2017 r. w fabryce nr 59 jest oznaczony kodem 2017- 02 59. Aby uzyskać pomoc w odszukaniu kodu daty, wyświetl przewodnik w formacie PDF dostępny 

    Możesz skontaktować się z serwisem technicznym odwiedzając naszą witrynę dotyczącą serwisowania dostępną tutaj.

    ZNAJDŹ NAJBLIŻSZEGO SPRZEDAWCĘ

    Produkty i akcesoria DEWALT są dostępne do zakupu przez Internet i w punktach sprzedaży detalicznej w całym kraju. Wyszukaj najbliższy punkt sprzedaży, podając kod pocztowy lub miasto.

    instrukcja zasobnika ST 120systemy spalinoweinstrukcja obsługischematy hydraulicznewytyczne projektoweinstrukcja instalacji i konserwacji

    Instrukcja instalacji i konserwacji dla serwisanta

    CERAPURSMART

    6 720 613 085-00. 1O

    Wiszący kocioł kondensacyjny

    6 720 614 153 (2012/06) PL

    ZSB 14-3 C...
    ZSB 22-3 C...
    ZWB 28-3 C...

    Spis treści

    7. 6

    Spis treści
    1

    7. 7
    7. 8

    Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3
    1. 1
    Objaśnienie symboli............................ 3
    1. 2
    Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa............. 3

    2

    Zakres dostawy....................................... 4

    3

    Dane urządzenia...................................... 4
    3. 1
    Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem............ 2
    Poświadczenie zgodności typu................... 3
    Przegląd typów................................ 4
    Tabliczka znamionowa.......................... 5
    Opis urządzenia............................... 5
    3. 6
    Wyposażenie dodatkowe........................ 7
    Wymiary i minimalne odległości.................. 8
    Budowa urządzenia ZWB......................... 6
    3. 9
    Budowa urządzenia ZSB.......................... 8
    3. 10
    Schemat elektryczny......................... 10
    3. 11
    Dane techniczne............................. 12
    3. 12
    Skład chemiczny kondensatu mg/l.............. 15

    7. 9
    7. 10
    7. 11
    7. 12

    4

    Przepisy........................................... 15

    5

    Montaż
    5. 1
    5. 2
    5. 3
    5. 4
    5. 5
    5. 6

    6

    7

    2

    ............................................
    Wskazówki ogólne...........................
    Miejsce montażu.............................
    Wstępny montaż rur..........................
    Montaż urządzenia...........................
    Kontrola przyłączy...........................
    Przypadki szczególne.........................

    15
    16
    18
    20
    20

    Przyłącze elektryczne................................ 20
    6. 1
    Informacje ogólne............................ 2
    Przyłącze elektryczne......................... 21
    6. 3
    Podłączenie osprzętu......................... 3. 1
    Otwarcie modułu Heatronic.................... 2
    Podłączenie elektryczne regulatora ogrzewania
    lub modułów obsługi zdalnej.................... 3
    Przyłączenie zasobnika c. w. u................... 22
    6. 4
    Czujnik temperatury TB 1 podłączyć od strony
    zasilania ogrzewania podłogowego.............. 5
    Podłączenie pompy cyrkulacyjnej c. u.......... 6
    Podłączenie zewnętrznej pompy c. o.
    (obieg pierwotny)............................ 23
    6. 7
    Podłączenie zewnętrznej pompy obiegu grzewczego
    (obieg wtórny)............................... 8
    Wymiana kabla sieciowego.................... 23

    Uruchomienie.......................................
    7. 1
    Przed uruchomieniem........................ 2
    Włączanie i wyłączanie kotła................... 3
    Włączenie c. o............................... 4
    Regulacja c. o................................ 5
    Po uruchomieniu.............................

    24
    25
    25

    Urządzenia z zasobnikiem c. u. : Ustawianie
    temperatury c. u............................ 26
    Urządzenia ZWB - ustawienie temperatury c. u... 26
    Tryb letni (bez ogrzewania, tylko przygotowanie
    ciepłej wody)................................ 26
    Ochrona przeciw zamarzaniu.................. 26
    Blokada przycisków.......................... 27
    Dezynfekcja termiczna........................ 27
    Zabezpieczenie przed zablokowaniem się pompy.. 27

    8

    Nastawa indywidualna...............................
    8. 1
    Nastawa mechaniczna........................ 1. 1
    Kontrola pojemności naczynia wzbiorczego....... 2
    Zmiana charakterystyki pompy c. o..............

    27
    28

    9

    Ustawienia modułu Heatronic......................... 28
    9. 1
    Ogólne..................................... 2
    Przegląd funkcji serwisowych.................. 29
    9. 2. 1
    Pierwszy poziom serwisowy (przycisk serwisowy
    naciskać tak długo, aż się zaświeci).............. 2
    Drugi poziom serwisowy wyprowadzony z
    pierwszego, świeci się przycisk serwisowy
    (nacisnąć równocześnie przycisk eco i blokadę
    przycisków, aż np. pojawi się 8. A)............... 3
    Opis funkcji serwisowych..................... 1
    Pierwszy poziom serwisowy................... 2
    Drugi poziom serwisowy...................... 33

    10 Dostosowanie do rodzaju gazu........................ 34
    10. 1
    Ustawienie stosunku ilości gazu do powietrza
    (CO2 lub O2)................................ 2
    Sprawdzić ciśnienie gazu na przyłączu (podczas
    przepływu).................................. 35

    11 Kontrola zawartości spalin...........................
    11. 1
    Przycisk kominiarza.......................... 2
    Sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego.. 3
    Pomiar CO w spalinach.......................

    36
    36

    12 Ochrona środowiska................................. 36

    13 Przegląd/konserwacja............................... 36
    13. 1
    Lista czynności kontrolnych podczas konserwacji
    (protokół konserwacji)........................ 38
    13. 2
    Opis prac konserwacyjnych.................... 39
    13. 1 Filtr siatkowy w rurze wody zimnej (ZWB)........ 2 Płytowy wymiennik ciepła (ZWB)............... 3 Armatura gazowa............................ 4 Zespół hydrauliczny.......................... 5 Zawór trójdrogowy........................... 40
    13. 6 Pompa i rozdzielacz na powrocie............... 7 Blok cieplny, sprawdzenie palnika i elektrod...... 8 Czyszczenie syfonu kondensatu................ 42
    13. 9 Membrana w komorze mieszania............... 43
    13. 10 Sprawdzanie zaworu bezpieczeństwa instalacji
    grzewczej................................... 11 Sprawdzanie naczynia wzbiorczego............. 43

    CerapurSmart - 6 720 614 153 (2012/06)

    Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

    13. 12
    13. 13
    13. 14
    13. 3

    Ciśnienie napełniania instalacji ogrzewania.......
    Kontrola instalacji elektrycznej.................
    Czyszczenie pozostałych elementów kotła........
    Opróżnianie naściennego kotła gazowego........

    43
    43

    o OSTRZEŻENIE oznacza, że mogą wystąpić ciężkie obrażenia u ludzi.
    o NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że może dojść do zagrażających
    życiu obrażeń u ludzi.
    Ważne informacje
    Ważne informacje, nie zawierające zagrożeń dla ludzi lub
    rzeczy, oznaczone są symbolem znajdującym się obok.
    Ograniczone są one liniami powyżej i poniżej tekstu.

    14 Wskazania na wyświetlaczu........................... 44

    15 Usterki
    15. 1
    15. 2
    15. 3
    15. 4
    15. 4. 1

    ............................................. 45
    Usuwanie usterek............................ 45
    Usterki, które są pokazywane na wyświetlaczu.... 46
    Usterki, które nie są pokazywane na wyświetlaczu.. 47
    Wartości czujnika............................ 48
    Czujnik temperatury zewnętrznej (przy regulatorach
    pogodowych, osprzęt)......................... 48
    15. 2 Czujnik temperatury zasilania, c. u., zewnętrzny
    czujnik temperatury zasilania................... 5
    Wtyczka kodująca............................ 48

    Inne symbole
    Symbol
    ?
    ?
    o
    -
    Tab. 1

    16 Wartości nastawcze dla mocy cieplnej i mocy c. u....... 49
    16. 1
    Wartości nastawy mocy cieplnej dla
    ZSB 14... 21/23............................. 2
    ZSB 14... 31................................. 3
    ZSB 22... 50
    16. 4
    ZSB 22... 5
    ZWB 28... 51
    16. 6
    ZWB 28... 31................................ 51

    17 Protokół uruchomienia kotła.......................... 52

    Indeks

    ............................................ 53

    Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące
    bezpieczeństwa

    1. 1

    Objaśnienie symboli

    Wskazówki ostrzegawcze
    Wskazówki ostrzegawcze są oznaczone w tekście
    trójkątem ostrzegawczym na szarym tle i ujęte w ramkę.

    Znaczenie
    Czynność
    Odsyłacz do innych miejsc w dokumencie lub innych
    dokumentów
    Wyliczenie/wpis na liście
    Wyliczenie/wpis na liście (2. płaszczyzna)

    Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

    W razie wyczuwalnego zapachu gazu
    ? Zamknij zawór gazowy (? strona 24).
    ? Otwórz okna.
    ? Nie włączaj urządzeń elektrycznych.
    ? Zgaś otwarty ogień.
    ? Powiadom Pogotowie Gazowe lub firmę instalacyjną.
    W razie wyczuwalnego zapachu spalin
    ? Wyłącz urządzenie (? strona 25).
    ? Otwórz okna i drzwi.
    ? Powiadom autoryzowany serwis Junkers (tel. 0801 300 810).
    Montaż, przezbrojenie
    ? Montaż i przezbrojenie może prowadzić tylko uprawniony zakład.
    ? Nie zmieniać elementów odprowadzających spaliny.
    ? W przypadku pracy zależnej od powietrza w pomieszczeniu: nie
    zakrywać lub zmniejszać otworów wentylacyjnych i
    odpowietrzających w drzwiach i ścianach. W przypadku
    zamontowania szczelnych okien zadbać o możliwości doprowadzania
    powietrza do spalania.
    Dezynfekcja termiczna
    ? Ryzyko poparzenia!
    Koniecznie nadzorować pracę przy temperaturach przekraczających
    60 °C.
    Konserwacja
    ? Zalecenie dla użytkownika: podpisać umowę na coroczną
    konserwację z uprawnionym Autoryzowanym Serwisantem Junkers.
    ? Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo urządzenia i
    instalacji.
    ? Stosować tylko oryginalne części zamienne!
    Materiały wybuchowe i łatwopalne

    W przypadku niebezpieczeństw związanych z prądem
    elektrycznym znak wykrzyknika w trójkącie
    ostrzegawczym zastąpiony jest symbolem błyskawicy.

    ? Nie wolno składować ani używać w pobliżu urządzenia materiałów
    łatwopalnych (papier, rozpuszczalniki, farby, itp. ).
    Powietrze do spalania

    Słowa ostrzegawcze na początku wskazówki ostrzegawczej oznaczają
    rodzaj i ciężar gatunkowy następstw, jeżeli nie zostaną wykonane
    działania w celu uniknięcia zagrożenia.
    o WSKAZÓWKA oznacza, że mogą wystąpić szkody materialne.
    o OSTROŻNOŚĆ oznacza, że może dojść do obrażeń u ludzi - od lekkich
    do średniociężkich.

    CerapurSmart - 6 720 614 153 (2012/06)

    ? Powietrze do spalania powinno być wolne od agresywnych substancji
    (zawierających związki chloru i fluoru). Uniknie się w ten sposób
    korozji.

    Zakres dostawy
    Poinformowanie klienta
    ? Instalator powinien poinformować klienta o działaniu i obsłudze
    urządzenia.
    ? Należy zwrócić uwagę klientowi, że nie powinien wykonywać
    samodzielnie żadnych zmian i napraw.

    Ustalona zgodnie z § 6 pierwszego rozporządzenia dotyczącego
    wykonania niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie przed
    (nadmiernym) stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
    (1. BImSchV z dnia 26. 2010) zawartość tlenków azotu w spalinach
    wynosi poniżej 60 mg/kWh.
    Urządzenie atestowane według normy EN 677.

    Zakres dostawy
    1
    Nr identyfikacyjny
    produktu
    Kategoria
    Typ odprowadzenia
    spalin

    CE-0085 BS0253
    II2ELwLs 3B/P
    C13X, C33X, C43X, C53, C63, C83, B23, B33

    Tab. 2

    3. 3

    Przegląd typów

    3
    6 720 614 395-19. 1O

    4
    ZSB 14
    ZSB 22
    ZWB 28
    ZWB 28

    -3C
    -3C

    21
    23
    31
    31

    S5300
    S5300

    Tab. 3
    Rys. 1
    [1]
    [2]
    [3]
    [4]
    [5]
    [6]

    Gazowy, wiszący kocioł c.
    Pokrywa (z materiałem do mocowania)
    Materiał do mocowania (śruby z akcesoriami)
    Komplet druków do dokumentacji urządzenia
    Uchwyt zaworu do uzupełniania wody (tylko ZWB)
    Płyta montażowa

    Dane urządzenia

    Kotły ZSB są kotłami ze zintegrowanym zaworem
    3-drogowym do podłączenia ogrzewanego pośrednio zasobnika c.
    ZWB to kotły dwufunkcyjne do ogrzewania oraz przygotowania c. w
    systemie przepływowym.

    Z
    S
    W
    B
    14
    22
    28
    Wiszący kocioł c.
    Podłączenie zasobnika
    Wymiennik ciepla dla c.
    Kocioł kondensacyjny
    Moc grzewcza do 14 kW
    Moc grzewcza do 22 kW
    Moc grzewcza c. do 28 kW
    Wersja
    Gaz ziemny 2Ls
    Gaz ziemny E (GZ 50)
    Gaz płynny
    Numer specjalny

    Wyniki badań wraz z oznaczeniem liczbowym i grupą gazu zgodnie z
    EN 437:
    Oznaczenie
    cyfrowe
    23

    Indeks Wobbe (WS)
    (15 °C)
    Rodzaj Gazu
    8, 6-9, 9 kWh/m3
    Gaz ziemny - GZ35 2Ls
    9, 9-11, 9 kWh/m3
    Gaz ziemny - GZ41. 5 2Lw

    Inne zastosowania nie są zgodne z przeznaczeniem. Wynikające z nich
    szkody nie są objęte odpowiedzialnością.

    11, 4-15, 2 kWh/m3
    25, 7 kWh/m3

    Zastosowanie kotłów do wytwarzania ciepła w zakładach pracy oraz w
    przemyśle jest zabronione.

    Tab. 4

    3. 1

    Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

    Zgodnie z normą PN-B/02414, urządzenie może być montowane
    wyłącznie w zamkniętych instalacjach c.

    Poświadczenie zgodności typu

    Urządzenie to odpowiada aktualnym dyrektywom Unii Europejskiej
    2009/142/EG, 92/42/EWG, 2006/95/EG, 2004/108/EG i wzorcom
    opisanym w świadectwach badania typu.
    Urządzenie spełnia wymagania dotyczące kotłów kondensacyjnych w
    rozumieniu rozporządzenia dotyczącego efektywności energetycznej.

    Gaz ziemny - GZ50 2E
    Gaz płynny - propan/butan
    3B/P

    Tabliczka znamionowa

    Tabliczka znamionowa (? rys. 3, [45]; rys. 4, [41]) znajduje się w
    dolnej części urządzenia po prawej stronie na poprzecznicy.
    Umieszczone są na niej dane o mocy urządzenia, dane dopuszczeniowe
    i nr seryjny.

    Dane urządzenia

    3. 5

    Opis urządzenia

    o Kocioł do montażu naściennego, pobór powietrza do spalanianiezależny od pomieszczenia
    o Inteligentne sterowanie pracą pompy obiegu grzewczego przy
    podłączeniu pogodowego regulatora ogrzewania
    o Heatronic 3 z magistralą 2-przewodową
    o Kabel sieciowy bez wtyczki
    o Wyświetlacz
    o Automatyczny zapłon
    o Płynna regulacja mocy
    o Pełne zabezpieczenie przez system Bosch Heatronic z kontrolą
    jonizacji i zaworami elektromagnetycznymi zgodnie z normą EN 298
    o Bez konieczności zachowania minimalnej ilości wody obiegowej w
    kotle
    o Przystosowany do ogrzewania podłogowego
    o Możliwość podłączenia rury podwójnej spalinowo/powietrznej? 60/
    100 lub? 80/125 wzgl. rury rozdzielnej lub pojedynczej? 80
    o Wentylator z płynną regulacją prędkości obrotowej
    o Palnik gazowy ze zmieszaniem wstępnym
    o Czujnik temperatury i regulator temperatury c.
    o Czujnik temperatury zasilania
    o Ogranicznik temperatury - napięcie zasilania 24 V
    o Trójstopniowa pompa obiegowa z odpowietrznikiem automatycznym
    o Zawór bezpieczeństwa, manometr, naczynie wzbiorcze przeponowe

    3. 6

    Wyposażenie dodatkowe
    Tutaj znajduje się lista wyposażenia dodatkowego
    typowego dla tego kotła. Pełne zestawienie
    dostarczanego wyposażenia dodatkowego można
    znaleźć w cenniku urządzeń marki Junkers.

    o

    Przewody powietrzno-spalinowe (osprzęt dodatkowy)
    Regulatory pogodowe np. FW 100, FW 200
    Regulatory pokojowe np. FR 10, FR 110
    Moduły obsługi zdalnej do regulatorów pogodowych FB 100, FB 10
    KP 130 (pompa do kondensatu)
    NB 100 (pojemnik neutralizacyjny)
    Osprzęt nr 429 lub nr 430 (grupa bezpieczeństwa zasobnika c. )
    Syfon lejkowy z możliwością podłączenia przewodu kondensatu i
    zaworu bezpieczeństwa nr. 432

    Wymiary i minimalne odległości

    min.
    10

    125

    400*

    3. 7

    o Możliwość podłączenia czujnika NTC temperatury zasobnika
    pojemnościowego
    o Ogranicznik temperatury spalin (120 °C)
    o Układ priorytetowego przygotowania c.
    o Zawór 3-drogowy z silnikiem
    o Płytowy wymiennik ciepła (ZWB)
    o Zintegrowany zawór do uzupełniania wody (ZWB)

    15

    80

    220

    400

    915

    910

    370

    840

    825

    218

    6 720 614 153-01. 1O

    Rys. 2
    *

    Do konserwacji i serwisu

    3. 8

    Budowa urządzenia ZWB...

    29
    30

    32

    26

    33
    34
    35

    24

    37
    38
    39

    22

    40
    19

    41

    51

    42

    17

    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50

    13
    12
    11
    2
    6 720 614 153-02. 2O

    Rys. 3

    Dane urządzenia
    Legenda do rysunku 3:
    [1] Heatronic 3
    [2] Wyłącznik główny
    [3] Kontrolka pracy palnika
    [4] Przycisk serwisowy
    [5] Przycisk kominiarza
    [6] Regulator temperatury zasilania c.
    [7] Wskaźnik pracy
    [8] Miejsce montażu regulatora pogodowego lub zegara sterującego
    (osprzęt)
    [9] Regulator temperatury c.
    [10] Blokada przycisków
    [11] Przycisk eco
    [12] Przycisk reset
    [13] Manometr
    [14] Wyświetlacz wielofunkcyjny
    [15] Zawór do uzupełniania wody
    [16] Zasilanie instalacji grzewczej
    [17] Czujnik temperatury c.
    [18] Płytowy wymiennik ciepła
    [19] Zawór 3-drogowy
    [20] Syfon kondensatu
    [21] Silnik
    [22] Króciec pomiaru ciśnienia gazu na przyłączu gazu
    [23] Śruba nastawcza min. ilości gazu
    [24] Rura zasilająca c.
    [25] Czujnik temperatury zasilania
    [26] Naczynie wzbiorcze
    [27] Zasys powietrza do spalania (rura oddzielna)
    [28] Zasys powietrza do spalania
    [29] Rura spalinowa
    [30] Rama kotła
    [31] Wentylator
    [32] Komora mieszania
    [33] Rura ssąca powietrze
    [34] Lustro
    [35] Ogranicznik temperatury bloku cieplnego
    [36] Zestaw elektrod
    [37] Ogranicznik temperatury spalin
    [38] Wanna kondensatu
    [39] Pokrywa otworu rewizyjnego
    [40] Odpowietrznik automatyczny
    [41] Przełącznik prędkości obrotowej pompy
    [42] Pompa obiegu grzewczego
    [43] Turbina
    [44] Wąż kondensatu
    [45] Tabliczka znamionowa
    [46] Zawór spustowy
    [47] Powrót z instalacji grzewczej
    [48] Dopływ wody zimnej
    [49] Gaz
    [50] Wypływ ciepłej wody
    [51] Zawór bezpieczeństwa (obieg grzewczy)

    3. 9

    Budowa urządzenia ZSB...

    26
    27

    29

    30
    21

    35
    17
    16

    38

    47

    39
    41
    42
    46

    6 720 614 153-03. 3O

    Rys. 4

    Legenda do rysunku 4:
    [14] Wyświetlacz
    [15] Rura zasilająca c.
    [16] Zawór 3-drogowy
    [17] Syfon kondensatu
    [18] Silnik
    [19] Króciec pomiaru ciśnienia gazu na przyłączu gazu
    [20] Śruba nastawcza min. ilości gazu
    [21] Zasilanie instalacji grzewczej
    [22] Czujnik temperatury zasilania
    [23] Naczynie wzbiorcze
    [24] Zasys powietrza do spalania (rura oddzielna)
    [25] Zasys powietrza do spalania
    [26] Rura spalinowa
    [27] Rama kotła
    [28] Wentylator
    [29] Komora mieszania
    [30] Rura ssąca powietrze
    [31] Lustro
    [32] Ogranicznik temperatury bloku cieplnego
    [33] Zestaw elektrod
    [34] Ogranicznik temperatury spalin
    [35] Wanna kondensatu
    [36] Pokrywa otworu rewizyjnego
    [37] Odpowietrznik automatyczny
    [38] Przełącznik prędkości obrotowej pompy
    [39] Pompa obiegu grzewczego
    [40] Wąż kondensatu
    [41] Tabliczka znamionowa
    [42] Zawór spustowy
    [43] Powrót z instalacji grzewczej
    [44] Powrót z podgrzewacza
    [45] Gaz
    [46] Zasilanie podgrzewacza
    [47] Zawór bezpieczeństwa (obieg grzewczy)

    3. 10 Schemat elektryczny

    18 19

    13

    B

    LZ NZ

    PR PO NP LP

    A

    AC 230 V

    L

    F

    LR Ls Ns N

    9V/25 V

    11

    AC 230V

    9
    10
    6 720 614 153-09. 5

    Legenda do rysunku 5:
    [1] Transformator zapłonowy
    [2] Regulator temperatury zasilania c.
    [3] Listwa zaciskowa 230 V AC
    [4] Bezpiecznik T 2, 5 A (230 V AC)
    [5] Regulator temperatury c.
    [6] Przyłącze czujnika temperatury TB1 (24 V DC)
    [7] Przyłącze pompy cyrkulacyjnej1) lub zewnętrznej pompy c. w
    obiegu bez mieszania (obieg wtórny)1)
    [8] Bezpiecznik T 0, 5 A (5 V DC)
    [9] Bezpiecznik T 1, 6 A (24 V DC)
    [10] Wtyczka kodująca
    [11] Transformator
    [12] Włącznik główny
    [13] Przyłącze sieciowe 230 V AC
    [14] Czujnik temperatury c. (dla ZWB)
    [15] Armatura gazowa
    [16] Ogranicznik temperatury spalin
    [17] Czujnik temperatury zasilania
    [18] Elektroda zapłonowa
    [19] Elektroda kontrolna (jonizacyjna)
    [20] Ogranicznik temperatury bloku cieplnego
    [21] Wentylator
    [22] Turbina (ZWB)
    [23] Pompa obiegowa
    [24] Zawór 3-drogowy
    [25] Przyłącze zewnętrznej pompy c. (obieg pierwotny)2)
    [26] Przyłącze elementów magistrali np. regulatora ogrzewania
    [27] Przyłącze TR100, TR200, TRQ 21, TRP 31
    [28] Przyłącze zewnętrznego czujnika temperatury (AF)
    [29] Przyłącze czujnika temperatury zasobnika c. (NTC)

    1) Ustawienie funkcji serwisowej 5. E,? strona 32.
    2) Ustawienie funkcji serwisowej 1. E,? strona 30.

    3. 11 Dane techniczne
    ZSB 14-3 C...

    Maks. nominalna moc cieplna (Pmaks) 40/30 °C
    Maks. nominalna moc cieplna (Pmaks) 50/30 °C
    Maks. nominalna moc cieplna (Pmaks) 80/60 °C
    Maks. nominalne obciążenie cieplne (Qmaks) c.
    Min. nominalna moc cieplna (Pmin) 40/30 °C
    Min. nominalna moc cieplna (Pmin) 50/30 °C
    Min. nominalna moc cieplna (Pmin) 80/60 °C
    Min. nominalne obciążenie cieplne (Qmin) c.
    Maks. nominalna moc cieplna (PnW) c. nominalne obciążenie cieplne (QnW) c.
    Maksymalne zużycie gazu
    Gaz ziemny 2Ls (Hi(15 °C) = 6, 8 kWh/m3)
    Gaz ziemny 2Lw (Hi(15 °C) = 7, 8 kWh/m3)
    Gaz ziemny 2E (Hi(15 °C) = 9, 5 kWh/m3)
    Gaz płynny Propan (Hi = 12, 9 kWh/kg)
    Gaz płynny Butan (Hi = 12, 7 kWh/kg)
    Dopuszczalne ciśnienie na przyłączu gazowym
    Gaz ziemny
    Naczynie wzbiorcze
    Ciśnienie wstępne
    Całkowita pojemność
    Parametry spalin
    Strumień spalin przy mocy max. /min.
    Temp. spalin 80/60 °C dla mocy max/min. spalin 40/30 °C dla mocy max/min.
    Ciśnienie dyspozycyjne
    CO2 przy max. mocy
    CO2 przy min. mocy
    Grupa spalin wg G 636/G 635
    Klasa NOx
    Kondensat
    Maks. ilość kondensatu (tR = 30 °C)
    Wartość pH ok.
    Dane ogólne
    Napięcie elektryczne
    Częstotliwość
    Max. pobór mocy c.
    EMV - Klasa wartości granicznej
    Poziom hałasu
    Stopień ochrony
    Max. temp. zasilania c.
    Max. dopuszczalne ciśnienie (PMS) (c. )
    Dopuszczalna temp. otoczenia
    Pojemność wodna (c. )
    Ciężar (bez opakowania)
    Wymiary S x W x G

    Jednostka
    kW
    kW

    2Ls
    14, 2
    14, 1
    13, 0
    13, 3
    3, 7
    3, 3
    3, 4
    13, 3

    2Lw
    2E
    Propan1)
    6, 3
    5, 7
    5, 8
    Butan
    7, 2
    6, 5
    6, 6
    m3/h
    kg/h
    kg/h

    1, 9
    -

    1, 7
    1, 4
    1, 0
    1, 0

    mbar
    mbar

    10 - 16
    16 - 23
    17 - 25
    29 - 44

    bar
    l

    0, 5
    g/s
    °C
    Pa
    %
    %

    6, 0/1, 7
    69/58
    49/30
    80
    9, 1
    8, 3
    G61/G62
    9, 2
    5, 8/1, 6
    9, 4
    8, 6
    5, 8/2, 6
    10, 8
    10, 5
    5, 2/2, 6
    12, 4
    12, 0
    l/h

    1, 2
    4, 8

    AC... V
    Hz
    W
    ?? dB(A)
    IP
    l
    kg

    230
    50
    125
    X4D
    ok. 90
    0 - 50
    3, 0
    400 x 850 x
    mm

    Tab. 5
    1) wartość standardowa dla gazu płynnego przy zastosowaniu zbiorników stałych o pojemności 15000 l

    12

    ZSB 22-3 C...

    21, 8
    21, 6
    20, 3
    20, 8
    8, 1
    8, 0
    7, 3
    7, 5
    20, 8

    21, 7
    11, 6
    11, 5
    2, 9
    2, 6
    2, 1
    1, 56
    1, 5

    0,,, 5
    9, 8/3, 7
    94/61
    60/32
    9, 0
    9, 2/3, 6
    8, 5
    8, 9/3, 5
    9, 6
    8, 7
    9, 0/4, 9
    8, 6/4, 7
    11, 0
    Tab. 6
    Ciepła woda
    Maks. ilość ciepłej wody
    Temperatura na wylocie
    Maks. temperatur na dopływie wody zimnej
    Max. dopuszczalne ciśnienie c. ciśnienie przepływu
    Strumień specyficzny wg normy EN 625 (D)
    Wartość pH ok.

    27, 4
    28, 0

    Propan 1)
    3, 90
    3, 53
    2, 80
    2, 10
    2, 00

    l/min
    l/min

    40 - 60
    60
    0, 3
    13, 0

    12, 7/3, 7
    12, 2/3, 6
    9, 5
    8, 5G
    11, 9/3, 5
    12, 3/4, 9
    11, 6/4, 7
    Tab. 7

    14

    Przepisy

    ZWB 28-3 C...
    kg
    2Ls

    2Lw

    2E

    Propan 1)

    Butan

    Tab. 7
    1) wartość standardowa dla gazu płynnego w zbiornikach stałych o pojemności do 15000 l

    3. 12 Skład chemiczny kondensatu mg/l
    amon
    ołów
    kadm
    chrom
    halogenoalkany
    alkany
    miedź
    nikiel
    rtęć
    siarczany
    cynk
    cyna
    wanad
    wartość

    ??
    ??
    ??
    ??

    ??
    ??
    ??
    ??

    0, 01
    0, 001
    0, 1
    0, 002
    0, 015
    0, 028
    0, 0001
    pH 4, 8

    o Przepisy techniczne dotyczące gazu płynnego TRF 1996,
    (TRF 1996), spółka handlowo wydawnicza Gas und Wasser GmbH Josef-Wirmer-Str. 1-3 - 53123 Bonn
    o Normy DIN, patrz wydawnictwo Beuth GmbH - Burggrafenstraße 6 10787 Berlin
    - DIN 1988, Przepisy techniczne dotyczące instalacji wody pitnej
    (TRWI).
    - DIN 4708 Instalacje centralnego podgrzewania wody.
    - DIN 4807 (Naczynia wzbiorcze).
    - DIN EN 12828 (Systemy ogrzewania w budynkach).
    - DIN VDE 0100, Część 701, Budowanie instalacji
    elektroenergetycznych o napięciach znamionowych do 1000 V,
    pomieszczenia z wanną lub prysznicem.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zagrożenie wybuchem!
    ? Przed wykonywaniem prac na przewodach gazowych
    zamknąć zawór gazowy.
    ? Po wykonaniu prac na przewodach gazowych
    wykonać próbę szczelności. 8

    Przepisy

    Należy przestrzegać następujących dyrektyw i przepisów:
    o Krajowe przepisy budowlane
    o Postanowienia właściwego przedsiębiorstwa gazowniczego
    o EnEG (Ustawa o oszczędzaniu energii)
    o EnEV (Zarządzenie o energooszczędnej izolacji cieplnej i
    urządzeniach w budynkach)
    o Wytyczne dotyczące kotłowni lub prawo budowlane krajów
    związkowych, wytyczne dotyczące montażu i wyposażenia kotłowni
    centralnego ogrzewania i ich zaplecza, Beuth-Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 - 10787 Berlin.
    o Niemieckie Stowarzyszenie Instalatorów Gazowych i Wodnych
    DVGW, spółka handlowo wydawnicza Gas und Wasser GmbH - JosefWirmer-Str. 1-3 - 53123 Bonn.
    - Arkusz roboczy G 600, Przepisy techniczne dotyczące instalacji
    gazowych (TRGI).
    - Arkusz roboczy G 670, Montaż palenisk gazowych w
    pomieszczeniach z mechanicznymi instalacjami
    odpowietrzającymi.

    Montaż

    Montaż, podłączenie gazu i zasilania elektrycznego,
    powinien przeprowadzić uprawniony instalator.

    5. 1

    Wskazówki ogólne

    ? Przed podłączeniem kotła do instalacji gazowej, należy uzyskać
    warunki techniczne podłączenia i przydział gazu na cele c. i c.
    od dostawcy gazu (odpowiedni Rejon Gazowniczy).
    Woda podgrzana solarnie
    OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo oparzenia się!
    Gorąca woda może spowodować ciężkie oparzenie.

    Montaż

    WSKAZÓWKA: Zbyt wysokie temperatury solarnie
    podgrzewanej wody mogą uszkodzić kocioł.
    ? Zamontować termostatyczny zawór mieszający wody
    zimnej - osprzęt TWM 20 przed kotłem i ustawić na
    60 °C.
    ? Przy pomocy funkcji serwisowej b. F (opóźnienie załączenia przy
    podłączeniu solarnym) ustawić opóźnienie załączenia zgodnie z
    warunkami instalacji,? str. 33.

    Filtr wstępny (urządzenia ZWB)
    Aby zapobiec wżerom korozyjnym:
    ? Zamontować filtr wstępny.
    Aby zabezpieczyć urządzenie przed zbyt wysokim ciśnieniem (TRF):
    ? Zamontować regulator ciśnienia z zaworem bezpieczeństwa.
    Pompa cyrkulacyjna

    ? Otwarte instalacje grzewcze przebudować na instalacje zamknięte.

    Pompa cyrkulacyjna (nie objęta dostawą) musi być podłączona z
    zachowaniem następujących parametrów: 230 V AC, 0, 45 A,
    cos? = 0, 99.

    Instalacje grawitacyjne

    5. 2

    ? Podłączyć kocioł do instalacji poprzez zwrotnicę hydrauliczną z
    odmulaczem

    Pomieszczenie zainstalowania

    Otwarte instalacje ogrzewania

    Miejsce montażu

    Urządzenie nadaje się wyłącznie do instalacji wewnątrz
    budynków.

    Ocynkowane grzejniki i rury
    Aby uniknąć tworzenia się gazów:
    ? Nie należy stosować ocynkowanych grzejników i rur.
    Urządzenie do neutralizacji kondensatu
    Jeżeli nadzór budowlany wymagał będzie urządzenia do neutralizacji:

    W celu prawidłowego montażu i eksploatacji kotła należy przestrzegać,
    co następuje:

    Zastosowanie regulatora temperatury w pomieszczeniu

    ? Aktualnych norm oraz obowiązujących przepisów.
    ? Wytycznych z instrukcji obsługi montażu przewodów powietrzno spalinowych.

    ? Nie montować zaworu termostatycznego na grzejniku w
    pomieszczeniu wiodącym.

    Środki zapobiegające zamarzaniu

    Aby uniknąć korozji, powietrze do spalania nie powinno zawierać
    środków agresywnych.

    ? Zastosować skrzynkę neutralizacyjną NB 100.

    Dopuszcza się stosowanie następujących środków zapobiegających
    zamarzaniu:
    Producent
    BASF
    Glythermin NF
    Schilling Chemie Varidos FSK

    Stężenie
    20 - 62%
    22 - 55%

    Jako czynniki mocno korozyjne uznaje się związki chloru i fluoru, będące
    składnikami roztworów farb, lakierów, klejów, paliw oraz środków
    czyszczących stosowanych w gospodarstwach domowych.
    Temperatura obudowy kotła

    Tab. 9

    Max. temperatura obudowy urządzenia wynosi poniżej 85 °C. Należy
    przestrzegać aktualnych przepisów obowiązujących w Polsce.

    Środki antykorozyjne

    Instalacje na gaz płynny poniżej poziomu terenu

    Dopuszcza się stosowanie następujących środków antykorozyjnych:

    Aktualne polskie przepisy nie pozwalają na montaż kotła zasilanego
    gazem płynnym poniżej poziomu terenu.

    Fernox
    Copal
    Schilling Chemie Varidos AP

    5. 3

    1%
    1-2%

    Tab. 10
    Środki uszczelniające

    Wstępny montaż rur
    WSKAZÓWKA: Podczas przenoszenia urządzenia nie
    chwytać za moduł Heatronic jak również nie wspierać na
    nim urządzenia.

    Jak wynika z naszego doświadczenia, dodawanie środków
    uszczelniających do wody grzewczej może wywoływać odkładanie się
    osadów w bloku cieplnym. W związku z tym odradzamy ich stosowanie.

    ? Rozpakować urządzenie, zwracając uwagę na wskazówki na
    opakowaniu.

    Szumy wskutek przepływu

    Zamocowanie na ścianie

    Aby zapobiec szumom przepływu:

    ? Ściana nie wymaga żadnej specjalnej osłony. Ściana musi być płaska
    i być w stanie utrzymać ciężar urządzenia.
    ? Zamocować na ścianie szablon montażowy należący do kompletu
    druków, zachować przy tym minimalne ostępy boczne 10 mm
    (? rys. 2).
    ? Otwory na haki wkręcane (? 8 mm) i płytę przyłączeniową wykonać
    zgodnie z szablonem montażowym.

    ? Zamontować zawór przelewowy (osprzęt nr. 997) lub w przypadku
    instalacji dwururowych zawór
    3-drogowy na najdalszym grzejniku.
    Armatury jednouchwytowe i termostatyczne baterie mieszające
    Wraz z urządzeniem można zastosować armatury Gjednouchwytowe i
    termostatyczne baterie mieszające.

    Montaż

    ? Jeżeli to konieczne: Wykonać otwór w ścianie na elementy osprzętu
    dodatkowego instalacji spalinowej.

    Przyłącza gazowe i wodne

    340
    / Sayfa olcuso)

    R3/4 "

    R1/2 " R3/4 "

    85

    75
    55
    420 (Page length

    120 (? 60/100)

    SB
    SB

    65

    (240)

    310? 1

    ? 60/100

    (120)

    (195, 8)ZC/ZSC/Z

    WC.. -3MFA
    (215)ZC/ZSC/ZW

    C.. -3MFK

    (222, 7)ZWE.. -5M

    (220, 3)ZWE.. -5M

    FK

    (771, 6)

    743, 6? 1

    6 720 613 085-06. 1O

    364

    MT-ZC/ZSC/ZWC.. -3MFK/ZWE.. -5MFK

    (798, 6)

    MT-ZC/ZSC/ZWC.. -3MFA/ZWE.. -5MFA

    1080

    1100 (Page length / Sayfa olcuso)

    FA

    18

    180

    217, 5

    (217, 5)
    (217, 5)

    370
    130? 0, 5

    65? 0, 5

    C

    D

    E

    130? 0, 5
    340

    8716011379 (2006/08
    410

    )

    6 720 610 356-05. 7 Przykład płyty montażowej poziomej
    Rys. 6 Szablon montażowy
    ? Zdjąć szablon montażowy.
    ? Zamontować dostarczone haki wkręcane z kołkami.
    ? Płytę przyłączeniową (akcesoria) przymocować za pomocą
    załączonego materiału do mocowania.

    Należy bezwzględnie zwrócić uwagę, aby przewody
    rurowe wraz z obejmami nie były mocowane w pobliżu
    urządzenia w sposób stanowiący obciążenie dla złączy
    gwintowanych.

    Montaż

    ? Pociągnąć osłonę do przodu i zdjąć podnosząc do góry.

    8
    2.

    6 720 610 191- 1R
    00.

    5
    Rys. 8 Montażowa płyta przyłączeniowa
    [3]

    Montażowa płyta przyłączeniowa
    Powrót z instalacji grzewczej
    Przyłącze wody zimnej (ZWB),
    powrót zasobnika wody (ZSB)
    [4] Przyłącze gazowe
    [5] Przyłącze c. (1/2 ") (ZWB),
    zasilanie zasobnika wody (1/2 ")(ZSB)
    [6] Zasilanie instalacji grzewczej
    [7] Giętki przewód przyłączeniowy
    [8] Mufa? 22 mm z nakrętką złączkową G 3/4 "
    [9] Mufa? 15 mm z nakrętką złączkową G 1/2 "
    [10] Mufa? 18 mm z nakrętką złączkową G 3/4 "
    [11] Śruby i kołki

    min

    1.

    1.
    6 720 614 395-02. 9
    Zamontować kocioł
    ? Założyć uszczelki na wszystkie przyłącza płyty montażowej.
    ? Zawiesić kocioł na dwóch hakach [1] na ścianie.

    ? Określić średnicę rury gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    ? Wszystkie połączenia rurowe w systemie grzewczym muszą być
    przystosowane do ciśnienia 3 bar, zaś w obwodzie c. - 10 bar.
    ? Do napełniania i opróżniania instalacji c. zamontować we własnym
    zakresie w najniższym miejscu instalacji zawór napełniający i
    spustowy.
    ? W najwyższym punkcie umieścić zawór odpowietrzający. 4

    Montaż urządzenia
    WSKAZÓWKA: Zanieczyszczenia w rurociągach mogą
    uszkodzić urządzenie.
    ? Wypłukać instalację, aby usunąć ewentualne
    zanieczyszczenia.
    6 720 614 153-04. 1O

    ? Zdjąć materiał do mocowania z rur.
    Zdjąć obudowę
    Osłona zewnętrzna jest zabezpieczona dwoma śrubami
    przed ściągnięciem jej przez nieupoważnione do tego
    osoby (bezpieczeństwo elektryczne).
    ? Osłonę zewnętrzną zawsze zabezpieczać tymi
    śrubami.

    Rys. 10 Zawieszenie kotła
    [1]

    Haki

    ? Dokręcić nakrętki kontrujące na przyłączach rurowych.

    ? Usunąć dwie śruby zabezpieczające znajdujące się na spodniej
    stronie urządzenia.

    Montaż
    Montaż węża zaworu bezpieczeństwa

    Montaż klapy
    ? Sprawdzić ustawienie parownika (? rys. 13, [1]).
    ? Zamknąć od dołu klapę na zatrzask.

    6 720 614 395-20. 11
    Syfon lejkowy osprzęt nr 432
    W celu bezpiecznego odprowadzenia kondensatu oraz wody
    wypływającej z zaworu bezpieczeństwa zastosować osprzęt nr 432.

    WSKAZÓWKA:
    ? Nie dokonywać modyfikacji i nie zamykać odpływu.
    ? Węże układać wyłącznie ze spadkiem.

    6 720 641 804-01. 13
    ? Zamknąć klapę.
    Klapa wchodzi w mocowanie.
    ? Aby otworzyć klapę: Nacisnąć od góry na środek klapy i puścić.
    Klapa otwiera się.

    6 720 640 384-07. 1O

    ? Odpływ wykonać z materiałów odpornych na korozję
    (ATV-A 251).
    Do tych materiałów należą: rury kamionkowe, rury twarde PCW, rury
    PCW, rury PE-HD, rury PP, rury ABS/ASA, rury odlewane emaliowane
    wewnętrznie lub powlekane, rury stalowe z powłoką z tworzywa
    sztucznego, nierdzewne rury stalowe, rury szklane borosilikat.
    ? Odpływ zamontować bezpośrednio do zewnętrznego przyłącza
    DN 40. 14

    DN 40

    6 720 612 659-11. 1R

    Rys. 12

    Przyłącze elektryczne
    Prowadzenie spalin

    6

    ? Nałożyć osprzęt przewodu spalinowego.
    Szczegółowe informacje na temat montażu patrz
    odpowiednia instrukcja osprzętu przewodu
    spalinowego.

    Przyłącze elektryczne

    6. 1

    Informacje ogólne
    NIEBEZPIECZEŃSTWO: Porażenie prądem!
    ? Przed rozpoczęciem prac na elementach
    elektrycznych, odłączyć napięcie zasilające
    (bezpiecznik, przełącznik LS).

    Wszystkie elementy regulacyjne, sterujące oraz bezpieczeństwa w
    urządzeniu są fabrycznie okablowane i sprawdzone.
    Przestrzegać środków bezpieczeństwa zgodnie z przepisami krajowymi
    i miejscowego zakładu energetycznego.
    W pomieszczeniach z wanną lub prysznicem kocioł musi być podłączony
    elektrycznie poprzez wyłącznik ochronny FI.
    Do przewodu przyłączeniowego nie mogą być podłączone żadne inne
    odbiorniki energii.
    Kocioł można zamontować w strefie 2 i w dalszych strefach.
    60 cm

    225 cm

    6 720 614 153-05. 15 Mocowanie wyposażenia dodatkowego przewodu
    odprowadzającego spaliny
    [2]

    Wyposażenie dodatkowe przewodu odprowadzającego spaliny/
    adapter
    Śruby
    6 720 612 659-13. 2O

    5. 5

    Kontrola przyłączy

    Przyłącza wodne
    ? Otworzyć zawory serwisowe po stronie zasilania i powrotu c. oraz
    napełnić instalację.
    ? Sprawdzić szczelność połączeń (ciśnienie kontrolne max. 2, 5 bar).
    ? Otworzyć zawór odcinający wody zimnej przed urządzeniem i kurek
    ciepłej wody w punkcie czerpalnym, aż do pojawienia się wody
    (ciśnienie próbne: maks. 10 bar).
    ? Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.
    Przewód gazowy
    ? Zamknąć zawór gazowy, aby zabezpieczyć armaturę gazową
    urządzenia przed nadciśnieniem (max. ciśnienie 150 mbar).
    ? Sprawdzić przewód gazowy.
    ? Po próbie szczelności obniżyć ciśnienie próbne w instalacji.

    Przypadki szczególne

    Rys. 16
    Strefa ochronna 1, bezpośrednio nad wanną
    Strefa ochronna 2, obszar o promieniu 60 cm wokół wanny/
    prysznica

    Sieć 2-fazowa (IT)
    ? Przy sieci 2-fazowej:
    aby zabezpieczyć odpowiedni prąd jonizacji, zamontować rezystor
    pomiędzy przewodem N a podłączeniem ochronnym.
    -lub? Zastosować transformator separujący (osprzęt nr 969,
    (Nr kat. 7 719 002 301).
    Bezpieczniki
    Urządzenie zabezpieczone jest trzema bezpiecznikami. Znajdują się one
    na płycie głownej (? rysunek 5, strona 10).
    Bezpieczniki zapasowe znajdują się na tylnej stronie
    pokrywy (? rysunek 18).

    Użytkowanie urządzeń ZSB bez zasobnika c.
    ? Zamknąć przyłącze wody ciepłej i zimnej na płycie przyłączeniowej
    przy pomocy osprzętu nr. 1113

    Przyłącze elektryczne

    6. 2

    Przyłącze elektryczne

    ? Aby zapewnić ochronę przed wodą rozpryskową (IP) dławik wyciąć
    odpowiednio do średnicy przewodu.

    ? Zamontować odpowiednią wtyczkę sieciową na przewodzie
    sieciowym (poza strefą ochronną 1 i 2)
    Jeżeli kabel ma niewystarczającą długość trzeba wymontować kabel,
    ? rozdział 6.
    Używać następujących typów kabli:

    8-9
    5-7

    o HO5VV-F 3 × 0, 75 mm2 lub
    o HO5VV-F 3 × 1, 0 mm2

    10-12

    Jeżeli urządzenie podłączane jest w strefie ochronnej 2 trzeba
    wymontować kabel,? rozdział 6. 3 i zastosować typ kabla NYM-I
    3 × 1, 5 mm2.

    6 720 612 259-30. 19

    ? Podłączenie elektryczne przy zachowaniu min. 3 mm rozwarcia (np.
    bezpieczniki, przełączniki LS).

    6. 3

    13-14

    ? Wstawić przewód poprzez dławik i właściwie go podłączyć.
    ? Zamocować kabel zasilający w przepuście kabla.
    6. 2 Podłączenie elektryczne regulatora ogrzewania lub
    modułów obsługi zdalnej

    Podłączenie osprzętu

    Urządzenie może być eksploatowane tylko z zastosowaniem regulatora
    marki Junkers. 1 Otwarcie modułu Heatronic

    Regulatory pogodowe FW 100 i FW200 mogą zostać wmontowane
    bezpośrednio z przodu w układ Heatronic 3.

    WSKAZÓWKA: Resztki kabla mogą uszkodzić układ
    Heatronic.
    ? Kabel odizolować wyłącznie poza układem Heatronic.

    Montaż i podłączenie elektryczne wykonać zgodnie z odnośną instrukcją
    instalacji.

    W celu dokonania przyłączeń elektrycznych w module Heatronic należy
    otworzyć pokrywę i odsłonić połączenia elektryczne.
    ? Zdjąć obudowę (? patrz str. 18).
    ? Odkręcić śrubę i opuścić układ Heatronic.

    Podłączenie regulatora 230 V on/off
    Regulator musi być przystosowany do napięcia sieciowego (z kotła) i nie
    może posiadać własnego przyłącza masowego.

    6 720 614 395-09. 1O

    ? Wyciąć otwory w przepustach kabli odpowiednio do średnicy kabli.
    ? Wprowadzić kabel poprzez dławik i podłączyć regulator do ST10
    zgodnie z poniższymi zaleceniami:
    - L do LS
    - S do LR
    ? Zamocować kabel zasilający w przepuście kabla. 17
    ? Odkręcić śruby, odwiesić przewody i zdjąć pokrywę.

    LR LS

    ST 10

    6 720 612 897-03. 20 Przyłącze (230 V AC, usunąć mostek pomiędzy LS i LR)
    Podłączenie regulatora 24-V

    1.

    ? Stosuje się następujące przekroje przewodów:
    Długość przewodu
    ?? 20 m
    ?? 30 m
    & gt; 30 m

    Przekrój
    0, 75 - 1, 5 mm2
    1, 0 - 1, 5 mm2
    1, 5 mm2

    6 720 612 659-15. 1R

    Tab. 11
    Rys. 18

    CerapurSmart - 6 720 614 153 (2012/06)

    ? Wyciąć otwory w przepustach kabli odpowiednio do średnicy kabli.
    ? Przewód przyłączeniowy wprowadzić przez dławik i przymocować do
    ST19 na zaciskach 1, 2 oraz 4.

    Przyłącze elektryczne

    ? Zamocować kabel zasilający w przepuście kabla.

    ? Zamocować kabel zasilający w przepuście kabla.

    ST19

    ST8
    6 720 613 085-41. 1O
    6 720 613 085-13. 21 Podłączenie regulatora 24 V

    Rys. 23 Przyłączenie termostatu zasobnika c. 4 Czujnik temperatury TB 1 podłączyć od strony zasilania
    ogrzewania podłogowego

    6. 3 Przyłączenie zasobnika c.
    Zasobnik c. ogrzewany pośrednio z czujnikiem temperatury
    NTC

    W instalacjach ogrzewania podłogowego z bezpośrednim podłączeniem
    hydraulicznym do kotła.

    Zasobnik Junkers z czujnikiem temperatury przyłącza się bezpośrednio
    do płyty głównej urządzenia. Kabel z wtyczką dostarczany jest w
    komplecie z zasobnikiem.

    LS NS

    9

    ? Wyłamać plastikową płytkę.
    ? Włożyć kabel czujnika NTC temperatury zasobnika.
    ? Wtyczkę podłączyć do płyty głównej (ST15).

    8 7

    TB1
    J

    1 2 C

    6 720 612 659-19. 24
    F
    Jeżeli zadziała czujnik nadzorujący temperaturę przerywane jest
    ogrzewanie i przygotowanie c.

    ST15

    6. 5 Podłączenie pompy cyrkulacyjnej c.

    6 720 613 085-42. 22 Przyłączenie czujnika zasobnika c. (NTC)
    Zasobnik c. ogrzewany pośrednio z termostatem

    B

    ? Wyciąć otwory w przepustach kabli odpowiednio do średnicy kabli.
    ? Przeprowadzić kabel przez uchwyt mocujący i podłączyć termostat
    zasobnika do ST8 w następujący sposób:
    - L do 1
    - S do 3

    7
    6 720 612 664-24. 4O

    Rys. 25

    Przyłącze elektryczne
    ? Przy pomocy funkcji serwisowej 5. E ustawić podłączenie NP - LP na 1
    (pompa cyrkulacyjna),
    ? strona 32.
    Pompa cyrkulacyjna sterowana jest poprzez regulator
    ogrzewania Junkersa. 6 Podłączenie zewnętrznej pompy c. (obieg pierwotny)

    6. 8 Wymiana kabla sieciowego
    o Aby zapewnić ochronę przed wodą rozpryskową (IP) przewód zawsze
    musi być zamontowany w przelotce z otworem o średnicy
    odpowiadającej średnicy przewodu.
    o Stosować następujące typy kabli:
    - NYM-I 3 × 1, 5 mm2
    - W strefach 0, 1 i 2 wg PN-IEC 60364-7-701 nie wolno instalować
    puszek, rozgałęźników i odgałęźników elektrycznych.
    ? Wyciąć otwory w przepustach kabli odpowiednio do średnicy kabli.
    ? Przeprowadzić kabel przez uchwyt mocujący i podłączyć w
    następujący sposób:
    - Listwa zaciskowa ST10, zacisk L (czerwona wzgl. brązowa żyła)
    - Listwa zaciskowa ST10, zacisk N (niebieska żyła)
    - Masa (zielona wzgl. zielono-żółta żyła).
    Żyła uziemiająca musi być jeszcze luźna, gdy pozostałe kable są
    napięte.

    6 720 612 664-23. 26
    Podłączenie LZ - NZ załączane jest tak jak wbudowana pompa c.
    Możliwe są wszystkie rodzaje załączania pompy,? strona 29. 7 Podłączenie zewnętrznej pompy obiegu grzewczego (obieg
    wtórny)

    N

    ST10

    6 720 612 229-17. 28 Listwa zaciskowa zasilania ST10
    Rys. 27
    ? Przy pomocy funkcji serwisowej 5. E ustawić podłączenie NP - LP na 2
    (zewnętrzna pompa c. w obiegu bez mieszania),? strona 32.
    W przypadku podłączenia do NP - LP pompa c. w trybie grzewczym
    pracuje w sposób ciągły. Wykorzystanie trybów załączania pompy nie
    jest możliwe.

    Uruchomienie

    Uruchomienie

    6
    reset

    eco

    21 20 19 18

    6 720 614 145-01. 29
    [6]
    [7]
    [8]
    [9]
    [10]
    [11]
    [12]
    [13]
    [14]
    [15]
    [16]
    [17]
    [18]
    [19]
    [20]
    [21]

    Regulator temperatury zasilania
    Regulator temperatury c.
    Przycisk kominiarza
    Przycisk serwisowy
    Kontrolka pracy palnika
    Wyłącznik główny
    Odpowietrznik automatyczny
    Wyświetlacz
    Manometr
    Przycisk reset
    Przycisk eco
    Blokada przycisków
    Wąż zaworu bezpieczeństwa
    Syfon lejkowy (osprzęt)
    Wąż kondensatu
    Zawór na powrocie c.
    Zawór wody zimnej
    Zawór gazowy (zamknięty)
    Wyjście c.
    Zawór do uzupełniania wody
    Zawór na zasilaniu c.

    7. 1

    Przed uruchomieniem
    WSKAZÓWKA: Uruchomienie urządzenia bez wody
    może je zniszczyć!
    ? Kocioł nie może być użytkowany bez wody.

    ? Nastawić ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego na statyczną
    wysokość instalacji grzewczej (? strona 27).
    ? Otworzyć zawory przygrzejnikowe.
    ? Otworzyć zawór na zasilaniu c. i zawór na powrocie c.
    (? rysunek 29, [16] i [21]) i napełnić instalację do ciśnienia 1-2 a
    następnie zamknąć zawór napełniający.
    ? Odpowietrzyć grzejniki.
    ? Instalację grzewczą ponownie napełnić do ciśnienia
    1-2 bar.
    ? W przypadku urządzeń ZWB otworzyć zawór wody zimnej oraz zawór
    c. (? rysunek 29, [17] i [19]) po czym zawór c. pozostawić
    w pozycji otwartej do momentu wypływu wody.
    ? W urządzeniach z zasobnikiem c. otworzyć zewnętrzny zawór
    wody zimnej a następnie otworzyć zawór c. i pozostawić go
    otwartym do momentu wypływu wody.

    Uruchomienie

    ? Sprawdzić, czy rodzaj gazu podany na tabliczce znamionowej
    odpowiada rodzajowi gazu w sieci.
    Pierwszego uruchomienia może dokonać tylko uprawniony
    serwisant Junkers (zgodnie z warunkami gwarancji).
    ? Otworzyć kurek gazowy (? rysunek 29, [20]). 2

    Włączanie i wyłączanie kotła

    ? Regulatorem
    dopasowmsymalną temperaturę na zasilaniu do
    instalacji grzewczej:
    - Ogrzewanie podłogowe, np. położenie 3 (ok. 50 °C)
    - Ogrzewanie niskotemperaturowe: pozycja 6 (ok. 75 °C)
    - Ogrzewanie z temperaturą zasilania do ok. 90 °C: położenie max
    (? instrukcja instalacji,, zniesienie ograniczenia
    niskotemperaturowego")

    Włączenie
    ? Załączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.
    Wskaźnik pracy świeci się a wyświetlacz pokazuje temperaturę wody
    grzewczej na zasilaniu.

    reset
    e

    max

    m a x

    6 7 2 0 6 1 2 6 6 0 -0 5. 1 R

    6 720 612 660-06. 30
    Podczas pierwszego załączenia urządzenie jest
    jednorazowo odpowietrzane. W tym celu pompa c.
    załącza się i wyłącza w cyklach (ok. 4 minuty).
    Wyświetlacz wskazuje
    na zmianę z temperaturą
    zasilania.
    ? Otworzyć odpowietrznik automatyczny
    (? rysunek 29, [7]) i zamknąć go z powrotem po odpowietrzeniu.
    Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się
    na zmianę z
    temperaturą zasilania, przeprowadzane jest napełnianie
    syfonu (? strona 30). 31
    Jeżeli palnik jest uruchomiony, kontrolka świeci się.
    Położenie
    maks.
    Tab. 12

    7. 4

    Regulacja c.
    Należy stosować się do instrukcji obsługi używanego
    regulatora ogrzewania. Znajdują się w niej informacje,
    ? jak ustawić tryb pracy i krzywą grzewczą w przypadku
    regulatorów pogodowych,
    ? jak ustawić temperaturę pomieszczenia,
    ? jak można ogrzewać ekonomicznie i oszczędzać
    energię.

    Wyłączenie
    ? Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.
    Wskaźnik pracy gaśnie.
    ? Jeśli urządzenie będzie dłuższy czas wyłączone: uwaga na ochronę
    przed zamarzaniem (? Rozdział 7. 9). 3

    Temperatura zasilania
    ok. 35 °C
    ok. 43 °C
    ok. 50 °C
    ok. 60 °C
    ok. 67 °C
    ok. 75 °C
    ok. 90 °C

    Włączenie c.

    Zakres nastawy temperatury zasilania c. wynosi ok.
    35 - ok. 90 °C.

    12 h

    W przypadku ogrzewania podłogowego nie przekraczać
    max. dopuszczalnej temperatury zasilania.

    24 h

    6 720 612 660-07. 32

    7. 5

    Po uruchomieniu

    ? Sprawdzić ciśnienie dynamiczne (przepływowe) na przyłączu gazu
    (? str. 35).
    ? Sprawdzić, czy z węża syfonu skroplin wypływa kondensat. Jeśli tak
    się nie dzieje, należy wyłączyć włącznik główny (0) i ponownie go
    włączyć (I). Nastąpi dzięki temu aktywacja programu napełniania
    syfonu (? strona 30). W razie potrzeby proces ten kilkakrotnie
    powtórzyć, aż wypłynie kondensat.
    ? Wypełnić protokół rozruchu (? strona 52).

    temperatury c.

    ? Ustawić temperaturę c. na regulatorze
    .
    Na wyświetlaczu przez 30 sekund miga ustawiona temperatura c.

    Naciśnięcie przycisku eco i przytrzymanie aż się zaświeci umożliwia
    przełączanie kotła między trybem komfort a oszczędnym.
    Tryb komfort, przycisk eco nie świeci się (nastawa podstawowa)
    Temperatura kotła utrzymywana jest na zadanym poziomie. Stąd krótki
    czas oczekiwania przy poborze c. Dlatego kocioł włącza się nawet
    przy braku poboru wody.
    Tryb oszczędny, przycisk eco świeci się

    Jeżeli ustawiono opóźnienie załączenia przy dopływie
    wody podgrzewanej solarnie (funkcja serwisowa b. F), to
    kocioł załącza się dopiero po upływie opóźnienia
    załączenia.

    6 720 612 660-18. 33
    Temperatura c.
    ok. 40 °C
    ok. 60 °C

    min
    e
    maks.

    o Podgrzanie wody do zadanej temperatury następuje dopiero wtedy,
    gdy pobierana jest ciepła woda z kranu.
    o z funkcją zgłaszania zapotrzebowania.
    Krótkie otwarcie i zamknięcie zaworu ciepłej wody powoduje
    podgrzanie wody do ustawionej temperatury.
    Funkcja zgłaszania zapotrzebowania umożliwia
    maksymalną oszczędność gazu oraz wody. 13
    przełączanie kotła między trybem komfort a oszczędnym.

    W trybie komfortowym istnieje pierwszeństwo podgrzewania wody w
    zasobniku. W pierwszym rzędzie podgrzewana jest woda w zasobniku do
    nastawionej temperatury. Dopiero wtedy kocioł przełacza się na pracę
    c.
    Tryb oszczędny, przycisk eco świeci się
    W trybie oszczędnym co dziesięć minut urządzenie przechodzi z trybu
    ogrzewania na tryb oszczędny i odwrotnie.

    ciepłej wody)

    ? Zanotować położenie regulatora temperatury zasilania
    .
    ? Pokrętło regulatora temperatury na zasilaniu
    obrócić do oporu w
    lewo
    .
    Pompa c. i ogrzewanie jest w ten sposób wyłączone. Funkcja
    przygotowania c. oraz napięcie zasilania do regulacji ogrzewania
    i zegara sterującego pozostają bez zmian. 7

    Urządzenia ZWB - ustawienie temperatury c.

    6 720 612 660-09. 1R

    WSKAZÓWKA: Niebezpieczeństwo zamarznięcia
    instalacji grzewczej.

    Szczegółowe wskazówki znajdują się w instrukcji obsługi regulatora
    ogrzewania. 9

    Rys. 35

    ? Ustawić temperaturę c.
    Przy doprowadzeniu wody podgrzewanej solarnie
    temperatura wody na regulatorze temperatury c.
    może zostać tylko zwiększona
    Dalsze wskazówki
    ? str. 15

    Ochrona przeciw zamarzaniu

    Ochrona instalacji c. przed zamarzaniem:
    ? Urządzenie pozostawić załączone, regulator temperatury na zasilaniu
    co najmniej w położeniu 1. 34
    6 720 612 660-13. 36

    Tab. 14

    Nastawa indywidualna

    ? Przy wyłączonym kotle do wody grzewczej dodać i wymieszać środek
    przeciwko zamarzaniu
    (? strona 16) i opróżnić obieg c.

    Przy niektórych regulatorach ogrzewania można
    zaprogramować dezynfekcję termiczną o stałym czasie,
    patrz instrukcja obsługi regulatora ogrzewania. 12 Zabezpieczenie przed zablokowaniem się pompy

    Ochrona zasobnika przed zamarzaniem:
    ? Obrócić pokrętło regulatora c.

    do oporu w lewo.

    Ta funkcja zapobiega zatarciu pompy obiegu grzewczego
    oraz zaworu trójdrożnego po dłuższej przerwie
    w eksploatacji.

    Po każdym wyłączeniu pompy mierzony jest czas, aby po upływie 24
    godzin na krótko włączyć pompę obiegu grzewczego oraz zawór
    trójdrogowy.

    6 720 612 660-16. 37

    7. 10 Blokada przycisków

    Nastawa indywidualna

    Blokada przycisków obejmuje regulator temperatury na zasilaniu,
    regulator temperatury c. oraz wszystkie przyciski poza
    wyłącznikiem głównym, przyciskiem kominiarza i przyciskiem reset.

    8. 1

    Nastawa mechaniczna

    8. 1 Kontrola pojemności naczynia wzbiorczego

    Włączenie blokady przycisków:
    ? Nacisnąć przycisk aż na wyświetlaczu wskazywana będzie na zmianę
    i temperatura zasilania instalacji grzewczej.

    Przy tworzeniu charakterystyk uwzględniono następujące dane
    brzegowe:

    ~5 s
    max
    6 720 612 660-11. 38
    Wyłączenie blokady przycisków:
    ? Nacisnąć przycisk aż na wyświetlaczu wskazywana będzie tylko
    temperatura zasilania c. 11 Dezynfekcja termiczna
    Dezynfekcja termiczna jest fabrycznie zdezaktywowana. Można
    uaktywnić tą funkcję (? funkcja serwisowa 2. d, str. 30).
    Dezynfekcja termiczna obejmuje cały układ ciepłej wody łącznie z
    punktami poboru.
    Gorąca woda może spowodować ciężkie oparzenie.
    ? Dezynfekcję termiczną przeprowadzać tylko poza
    normalnymi czasami pracy.
    ? Zamknąć punkty poboru ciepłej wody.
    ? Zwrócić uwagę mieszkańcom na niebezpieczeństwo poparzenia.
    ? Przy zastosowaniu regulatora ogrzewania z programem
    przygotowania c. odpowiednio ustawić czas i temperaturę c.
    ? Ustawić ewentualnie zamontowaną pompę cyrkulacyjną na tryb
    ciągły.
    ? Odczekać, aż osiągnięta zostanie temperatura maksymalna.
    ? Pobierać ciepłą wodę kolejno od najbliższego do najdalszego punktu
    poboru ciepłej wody tak długo, aby przez 3 minuty wypływała woda o
    temperaturze 70 °C.
    ? Ustawić regulator temperatury c. u., pompę cyrkulacyjną i regulator
    ogrzewania ponownie na tryb normalny.

    Poniższe wykresy umożliwiają ogólne określenie, czy zamontowane w
    kotle naczynie wzbiorcze jest wystarczające i czy wymagane jest
    dodatkowe naczynie (nie dotyczy ogrzewania podłogowego).

    o 1% wstępnej ilości wody instalacyjnej w naczyniu wzbiorczym lub
    20% pojemności nominalnej w naczyniu wzbiorczym pojemności
    nominalnej naczynia wzbiorczego.
    o Robocza różnica ciśnień na zaworze bezpieczeństwa 0, 5 bar.
    o Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym odpowiada statycznej
    wysokości instalacji powyżej kotła.
    o Max. ciśnienie robocze: 3 bary
    tv ( °C)
    90
    70
    0

    50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
    VA ( l)
    6 720 610 421-07. 39
    [I]
    [II]
    [III]
    [IV]
    [V]
    A
    tV
    VA

    Ciśnienie wstępne 0, 2 bar
    Ciśnienie wstępne 0, 5 bar (ustawienie fabryczne)
    Ciśnienie wstępne 0, 75 bar
    Ciśnienie wstępne 1, 0 bar
    Ciśnienie wstępne 1, 2 bar
    Zakres pracy naczynia wzbiorczego
    W tym zakresie wymagane jest większe naczynie wzbiorcze
    Pojemność instalacji w litrach

    ? W przypadku wartości granicznych: Ustalić dokładną wielkość
    naczynia zgodnie z PN-EN 12828.
    ? Jeżeli punkt przecięcia znajduje się z prawej strony krzywej, należy
    zamontować dodatkowe naczynie wzbiorcze.

    Ustawienia modułu Heatronic
    8. 2 Zmiana charakterystyki pompy c.
    Prędkość obrotową pompy obiegowej c. można zmienić w skrzynce
    zaciskowej pompy.
    Nastawy fabryczne: Pozycja przełącznika 3

    Ustawienia modułu Heatronic

    9. 1

    Ogólne

    Moduł Heatronic umożliwia komfortowe ustawienie i sprawdzenie wielu
    funkcji kotła.

    H/m

    Przegląd funkcji serwisowych znajduje się w rozdziale. 9. 2 na str. 29.

    6, 50
    6, 00
    5, 50

    5, 00
    4, 50

    4, 00
    3, 50

    3, 00

    2, 50

    6 720 612 659-31. 1R

    1, 50

    Rys. 41 Przegląd elementów obsługi

    1, 00

    0, 50
    0, 00
    100

    200

    300

    500

    600

    700

    800

    900 1000
    V / l/h
    6 720 614 395-21. 2O

    [5]

    Przycisk eco, funkcje serwisowe,, do góry"
    Blokada przycisków, funkcje serwisowe,, w dół"

    Rys. 40 Charakterystyki pomp (bez płyty przyłączeniowej)

    Wybór funkcji serwisowej

    H
    V

    Funkcje serwisowe podzielone są na dwa poziomy (? tab. 15 i 16 na
    str. 29).

    Charakterystyka dla pozycji przełącznika 1
    Charakterystyka dla pozycji przełącznika 2
    Charakterystyka dla pozycji przełącznika 3
    Ciśnienie dyspozycyjne za kotłem
    Przepływ
    Aby zaoszczędzić możliwie dużą ilość energii i
    ewentualne szumy przepływu utrzymać na możliwie
    niskim poziomie wybrać niską charakterystykę pracy
    pompy.

    ? Przycisk serwisowy
    naciskać tak długo, aż się zaświeci.
    Na wyświetlaczu pojawi się np. A. (pierwszy poziom serwisowy).
    ? Nacisnąć równocześnie przycisk eco i blokadę przycisków, aż pojawi
    się np. 8. A (drugi poziom serwisowy).
    ? Naciskać blokadę przycisków lub przycisk eco, aż wskazana zostanie
    żądana funkcja serwisowa.
    ? Nacisnąć przycisk kominiarza i zwolnić go.
    Przycisk kominiarza świeci się i wyświetlacz wskazuje symbol
    wybranej funkcji serwisowej.
    Ustawianie wartości
    ? Naciskać blokadę przycisków lub przycisk eco, aż wskazana zostanie
    wartość funkcji serwisowej.
    ? Wpisać wartość na załączonej naklejce,, Ustawienia Heatronic" i
    nakleić naklejkę w widocznym miejscu na kotle.
    Zapisanie wartości w pamięci
    ? Nacisnąć przycisk kominiarza

    , aż wyświetlacz wskaże

    .

    Po 15 minutach bez naciśnięcia przycisku program
    opuszcza automatycznie poziom serwisowy.

    Opuszczenie funkcji serwisowych bez zapamiętania danych
    ? Na krótko nacisnąć przycisk kominiarza
    Przycisk kominiarza zgaśnie.

    .

    Reset urządzenia
    ? Nacisnąć przycisk reset na 3 sekundy i zwolnić przyciski. Po
    zwolnieniu przycisku kocioł startuje ponownie bez resetu parametrów
    (? reset parametrów).

    Resetowanie wartości do ustawienia podstawowego
    Aby zresetować do ustawienia podstawowego wszystkie wartości
    poziomu serwisowego 1 i 2:
    ? Na drugim poziomie serwisowym wybrać funkcję serwisową 8. E i
    zapisać w pamięci wartość 00. Kocioł startuje z ustawieniami
    podstawowymi.

    9. 2

    Przegląd funkcji serwisowych

    9. 1 Pierwszy poziom serwisowy (przycisk serwisowy
    naciskać tak długo, aż się zaświeci)
    Funkcja serwisowa
    1. A
    Maksymalna moc grzewcza
    1. b
    Moc maksymalna (ciepła woda)
    1. E
    Tryb załączania pompy
    2. b
    Maksymalna temperatura zasilania
    2. C
    Funkcja odpowietrzenia
    2. d
    Dezynfekcja termiczna
    2. F
    Tryb pracy
    3. A
    Automatyczna blokada taktowania
    3. b
    Blokada taktowania
    3. C
    Różnica załączania
    3. E
    Czas cyklu podtrzymania ciepła c. (tylko
    ZWB)
    3. F
    Czasokres podtrzymania ciepła (tylko ZWB)
    4. b
    Maksymalna temperatura podtrzymania
    ciepła bloku cieplnego (tylko ZWB)
    4. d
    Dźwięk ostrzegawczy
    4. E
    Typ kotła
    Program napełniania syfonu
    4. F
    5. A
    Resetowanie interwału przeglądów
    5. b
    Czas wybiegu wentylatora
    5. C
    Ustawienie kanału programatora
    5. d
    Ustawienie typu podgrzewacza
    Przyłącze NP - LP
    5. E
    5. F
    Ustawienie interwału przeglądów
    6. A
    Ostatnia usterka
    6. b
    Regulator temperatury pomieszczenia,
    aktualne napięcie zacisk 2
    6. C
    Temperatura zasilania wymagana przez
    regulator pogodowy
    6. d
    Aktualny przepływ turbiny (tylko ZWB)
    6. E
    Wejście zegara sterującego
    7. A
    Kontrolka robocza
    7. b
    Zawór 3-drożny w pozycji środkowej
    7. C
    Min. ilość ciepłej wody
    7. E
    7. F

    (ZWB)
    Funkcja suszenia budynku
    konfiguracja zacisków 1-2-4

    Tab. 15 Funkcje serwisowe 1 poziomu

    Str.
    9. 2 Drugi poziom serwisowy wyprowadzony z pierwszego,
    świeci się przycisk serwisowy (nacisnąć równocześnie
    przycisk eco i blokadę przycisków, aż np. A)
    8. A
    Wersja oprogramowania
    8. b
    Numer wtyczki kodującej
    8. C
    Status GFA
    8. d
    Usterka GFA
    8. E
    Reset wszystkich parametrów
    8. F
    Ciągły zapłon
    9. A
    Ciągły tryb pracy
    9. b
    Aktualna prędkość obrotowa wentylatora
    9. C
    Aktualna moc grzewcza
    9. E
    Opóźnienie sygnału turbiny (tylko ZWB)
    9. F
    Czasy wybiegu pompy obiegu grzewczego
    A. A
    Temperatura na czujniku temperatury
    zasilania
    A. b
    A. C
    podgrzewacza
    b. F
    Opóźnienie załączenia przy doprowadzeniu
    wody podgrzewanej solarnie (ZWB)

    33

    Tab. 16 Funkcje serwisowe 2 poziomu

    9. 3

    Opis funkcji serwisowych

    9. 1 Pierwszy poziom serwisowy
    32
    Funkcja serwisowa 1. A: moc grzewcza

    ZSB 14...
    ZSB 22...
    ZWB 28...

    Niektórzy dostawcy gazu wymagają ceny podstawowej zależnej od
    mocy.
    Moc grzewczą można procentowo ograniczyć między minimalną
    znamionową mocą cieplną a maksymalną znamionową mocą cieplną na
    specyficzne zapotrzebowanie ciepła.
    Także przy ograniczonej mocy grzewczej przy
    przygotowaniu c. do dyspozycji jest maksymalna
    znamionowa moc grzewcza.
    Ustawienie podstawowe to maksymalna znamionowa moc cieplna:
    Wskazanie na wyświetlaczu
    U0 (100%)
    76

    Tab. 17
    ? Wybrać funkcję serwisową 1.
    ? Moc grzewcza w kW i przynależny parametr na wyświetlaczu znajduje
    się w tabeli ustawień (? str. 49, 50, 51).
    ? Ustawić parametr.
    ? Zmierzyć przepływ gazu i porównać z danymi dla wskazanego
    parametru. Przy odchyleniach skorygować parametr.
    ? Zapisać parametr.
    ? Wpisać moc grzewczą w kW i wskazanie na wyświetlaczu do protokołu
    uruchomienia (? str. 52).
    ? Wyjść z menu funkcji serwisowych.
    Wyświetlacz wskazuje ponownie temperaturę na zasilaniu.

    Funkcja serwisowa 1. b: moc c. (kotły ZSB)
    Moc c. można ustawić między minimalną znamionową mocą cieplną
    a maksymalną znamionową mocą cieplną c. na moc przesyłową
    podgrzewacza c.
    Ustawienie podstawowe to maksymalna znamionowa moc cieplna
    c. : U0.
    ? Wybrać funkcję serwisową 1. b.
    ? Moc c. w kW i przynależny parametr znajduje się w tabeli ustawień
    (? str. 49 do 51).
    ? Zmierzyć przepływ gazu i porównać z danymi dla wskazanego
    Wyświetlacz wskazuje ponownie temperaturę na zasilaniu.
    Funkcja serwisowa 1. E: tryb załączania pompy dla trybu
    grzewczego
    Przy podłączeniu zewnętrznego czujnika temperatury
    dla regulatora pogodowego ustawiany jest
    automatycznie tryb załączania pompy 04.
    o Tryb załączania pompy 00 (tryb automatyczny, ustawienie
    podstawowe):
    regulator na magistrali steruje pompą obiegu grzewczego.
    o Tryb załączania pompy 01 (w Niemczech i Szwajcarii
    niedopuszczalny):
    dla instalacji ogrzewczych bez regulacji.
    Regulator temperatury zasilania załącza pompę obiegu grzewczego.
    Przy zapotrzebowaniu ciepła pompa obiegu grzewczego załącza się
    wraz z palnikiem.
    o Tryb załączania pompy 02:
    dla instalacji ogrzewczych z regulatorem temperatury pomieszczenia
    - przyłącze 1, 2, 4 (24 V).
    o Tryb załączania pompy 03:
    pompa obiegu grzewczego pracuje bez przerwy (wyjątki: patrz
    instrukcja obsługi regulatora ogrzewania).
    o Tryb załączania pompy 04:
    inteligentne wyłączenie pompy układu grzewczego przy instalacjach
    ogrzewczych z regulatorem pogodowym. Pompa obiegu grzewczego
    załączana jest tylko w razie potrzeby.
    Funkcja serwisowa 2. b: maksymalna temperatura zasilania
    Maksymalną wartość temperatury można ustawić na wartość z zakresu
    od 35 °C do 88 °C.
    Ustawienie podstawowe to 88. C: funkcja odpowietrzenia
    Przy pierwszym załączeniu kocioł zostaje jednorazowo
    odpowietrzony. W tym celu pompa układu grzewczego
    załącza się i wyłącza (w odstępach ok. 4 minutowych).
    zasilania.

    Możliwe ustawienia to:
    o 00: Funkcja odpowietrzenia wył
    o 01: Funkcja odpowietrzania jest załączona i po jej upływie
    automatycznie resetuje się na 00
    o 02: Funkcja odpowietrzania jest załączona na stałe i nie resetowana
    jest do położenia 00
    Ustawienie podstawowe to 01. d: Dezynfekcja termiczna
    OSTRZEŻENIE: niebezpieczeństwo oparzenia!
    normalnymi czasami pracy.
    o 00: dezynfekcja termiczna nieaktywna
    o 01: dezynfekcja termiczna aktywna
    Ustawienie podstawowe to 00 (nieaktywne).
    Dezynfekcja termiczna w kotłach ZSB:
    OSTRZEŻENIE: niebezpieczeństwo oparzenia!
    ? Zawartość podgrzewacza ochładza się ponownie po
    dezynfekcji termicznej stopniowo przez straty
    termiczne ponownie do ustawionej temperatury
    c. Dlatego temperatura c. może być na krótki
    czas wyższa niż ustawiona temperatura.
    Dezynfekcja termiczna likwiduje bakterie, w szczególności typu.
    legionella w podgrzewaczu. Podczas dezynfekcji podgrzewacz jest raz w
    tygodniu podgrzewany na ok. 35 minut do temperatury 70 °C.
    Dezynfekcja termiczna w kotłach ZWB:
    OSTRZEŻENIE: niebezpieczeństwo oparzenia!
    ? Po dezynfekcji termicznej można zdezaktywować tą
    funkcję.
    Przy aktywacji tych funkcji serwisowych ciepła woda podgrzewana jest
    ciągle do ok. 75 °C, jeżeli regulator temperatury c. jest przekręcony
    do oporu w prawo. F: tryb roboczy
    Przy pomocy tej funkcji serwisowej można czasowo zmienić tryb pracy
    kotła.
    o 00: tryb normalny, kocioł pracuje zgodnie z wytycznymi regulatora.
    o 01: kocioł pracuje przez 15 minut z mocą minimalną. Wyświetlacz
    wskazuje temperaturę zasilania na zmianę z
    . Po 15 minutach
    kocioł przechodzi w normalny tryb pracy.
    o 02: kocioł pracuje 15 minut z mocą maksymalną. Wyświetlacz
    Ustawienie podstawowe to 00.
    Funkcja serwisowa 3. A: automatyczna blokada taktowania

    Po konserwacji można załączyć funkcję odpowietrzenia.

    Przy pomocy funkcji serwisowej 3. A można załączyć automatyczne
    dostosowanie blokady taktowania. Może to być wymagane przy
    niekorzystnie zwymiarowanych instalacjach ogrzewczych.
    Przy wyłączonym dostosowaniu blokady taktowania blokada taktowania
    musi być ustawiona przy pomocy funkcji serwisowej 3. b (? str. 31).

    Ustawienie podstawowe to 00 (wyłączone). b: blokada taktowania
    Dopiero gdy wyłączona jest automatyczna blokada przycisków (funkcja
    serwisowa 3. A), to ta funkcja serwisowa jest aktywna.
    Blokada przycisków może być ustawiona na wartość z zakresu od 00 do
    15 (0 do 15 minut).
    Ustawienie podstawowe to 03 (3 minuty).
    Przy 00 blokada taktowania jest wyłączona.
    Najkrótszy możliwy odstęp czasu załączania wynosi
    1 minutę (przy ogrzewaniach 1 rurowych lub powietrznych).

    Funkcja serwisowa 3. C: histereza
    Histereza to dopuszczalne odchylenie od zadanej temperatury na
    zasilaniu. Wartość ta może być ustawiana co 1 K. Minimalna
    temperatura na zasilaniu wynosi 35 °C.
    Histereza może być ustawiona na wartość od 00 do 30
    (0 do 30 K).
    Ustawienie podstawowe to 10 (10 K). E: czas taktowania podtrzymania ciepła (tylko
    Ta funkcja serwisowa działa tylko w trybie komfortowym.
    Funkcja ustala po podgrzaniu lub zapotrzebowaniu c. czas, który
    upłynie do następnego nagrzania płytowego wymiennika ciepła. Tym
    samym unika się zbyt silnego nagrzania płytowego wymiennika ciepła.
    Czas taktowania może być ustawiony w zakresie od 20 do 60 minut.
    Ustawienie podstawowe to 20 (20 minut).

    o 02: czujnik temperatury podgrzewacza podłączony do modułu
    Heatronic.
    o 03: termostat podgrzewacza podłączony do modułu Heatronic
    Funkcja serwisowa 4. F: program napełniania syfonu
    Program napełniania syfonu zapewnia napełnienie syfonu po montażu
    instalacji lub po dłuższym stanie spoczynku.
    Program napełniania syfonu zostaje uaktywniony, jeżeli:
    o załączono kocioł wyłącznikiem głównym
    o palnik nie pracował ponad 28 dni
    o nastąpiło przełączenie między trybem letnim i zimowym
    Przy następnym zapotrzebowaniu ciepła ze strony c. lub
    podgrzewacza kocioł przez 15 minut jest podtrzymywany na niskiej
    mocy cieplnej. Program napełnienia syfonu jest uruchomiony tak długo,
    aż osiągnięty zostanie czas 15 minut na niskiej mocy cieplnej. Na
    wyświetlaczu pojawia się
    na zmianę z temperaturą zasilania.
    Ustawienie podstawowe to 01: program napełniania syfonu z
    najmniejszą mocą grzewczą.
    Parametr 02: program napełniania syfonu z najmniejszą ustawioną
    mocą grzewczą.
    Parametr 00: program napełnienia syfonu jest wyłączony.
    NIEBEZPIECZEŃSTWO: Przy niewypełnionym syfonie
    kondensatu spaliny mogą wydostawać się.
    ? Program napełnienia syfonu wyłączyć tylko podczas
    konserwacji.
    ? Program napełniania syfonu włączyć ponownie po
    zakończeniu konserwacji.

    Funkcja serwisowa 5. A: reset przeglądu

    Funkcja serwisowa 3. F: czas podtrzymania ciepła (tylko ZWB)

    Przy pomocy tej funkcji serwisowej można po wykonanym przeglądzie/
    konserwacji zresetować wskazanie
    na wyświetlaczu.

    Stałe utrzymywanie ciepła wyraża, jak długo po poborze c.
    zablokowany zostaje tryb grzewczy.

    Ustawienie 00.

    Okres podtrzymania ciepła można ustawić na zakres od 00 do 30 (0 do
    30 minut). b: czas wybiegu wentylatora

    Ustawienie podstawowe to 05 (5 minut).

    Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić czas wybiegu
    wentylatora.

    Funkcja serwisowa 4. b: maksymalna temperatura podtrzymania
    ciepła bloku cieplnego (tylko ZWB)

    Czas wybiegu wentylatora może być ustawiony na wartość z zakresu od
    01 do 18 (10 - 180 sekund).
    Ustawienie podstawowe to 03 (30 sekund).

    Maksymalna temperatura podtrzymania ciepła bloku cieplnego może
    być ustawiona na wartość z zakresu od 40 do 65 (40 °C do 65 °C).
    Ustawienie podstawowe to 65 (65 °C). C: zmiana użycia kanału przy
    1-kanałowym zegarze sterującym

    Funkcja serwisowa 4. d: dźwięk ostrzegawczy

    Za pomocą tej funkcji serwisowej można zmienić zastosowanie kanału z
    ogrzewania na przygotowanie c.

    W przypadku usterki generowany jest dźwięk ostrzegawczy. Przy
    pomocy funkcji serwisowej 4. d można wyłączyć dźwięk ostrzegawczy.
    Ustawienie podstawowe to 01 (załączone).
    Funkcja serwisowa 4. E: typ kotła

    o 00: 2 kanał (ogrzewanie i przygotowanie c. )
    o 01: 1 kanał - ogrzewanie
    o 02: 1 kanał - przygotowanie c.
    Ustawienie podstawowe to 00.

    Przy pomocy tej funkcji serwisowej wskazywany jest ustalony typ kotła
    grzewczego.
    Możliwe wskazania to:
    o 00: tylko ogrzewanie
    o 01: kocioł dwufunkcyjny

    Funkcja serwisowa 5. d: ustawienie typu podgrzewacza
    Typ podgrzewacza zostaje rozpoznany automatycznie i
    nie powinien być zmieniany

    Funkcja serwisowa 5. E: ustawienie przyłącza NP - LP
    Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić przyłącze NP - LP.
    o 00: wył
    o 01: pompa cyrkulacyjna
    o 02: zewnętrzna pompa obiegu grzewczego w obiegu odbioru bez
    zmieszania

    o 00: ogrzewanie nieaktywne, c. nieaktywna.
    o 01: ogrzewanie nieaktywne, c. aktywna.
    o 10: ogrzewanie nieaktywne, c.
    o 11: ogrzewanie aktywne, c.
    Funkcja serwisowa 7. A: kontrolka robocza
    Przy włączonym kotle świeci się kontrolka robocza. Przy pomocy funkcji
    serwisowej 7. A można wyłączyć kontrolkę roboczą. b: zawór 3-drożny w pozycji środkowej

    Po zapamiętaniu wartości 01 zawór 3-drożny przesuwa się w pozycję
    środkową. Umożliwia to całkowite opróżnienie systemu i prosty
    demontaż silnika. F: wskazanie przeglądu

    Po wyjściu z tej funkcji serwisowej automatycznie zapamiętywana jest
    wartość 00.

    Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić ilość miesięcy, po
    których na wyświetlaczu
    będzie wyświetlany na zmianę (przegląd) z
    temperaturą zasilania.
    Ilość miesięcy można ustawić na wartość z zakresu 00 - 72
    (0 do 72 miesięcy).
    Gdy na wyświetlaczu pojawi się U0, to oznacza to, że
    funkcja ta została już ustawiona na regulatorze.

    Funkcja serwisowa 7. C: minimalna ilość c. (ZWB)
    Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić ilość c. u., która
    jest wymagana, aby załączyć palnik dla przygotowania c. Zakres
    ustawień wynosi od 2, 5 do 5 litrów. Wskazywana wartość (25 do 50)
    podaje ilość c. w krokach 0, 1 litrowych (ustawienie podstawowe:
    2, 5 litra, wskazanie = 25). E: suszenie budynku
    Funkcja serwisowa 6. A: wywołanie ostatnio zapamiętanego błędu
    Przy pomocy tej funkcji serwisowej można wywołać ostatni zapisany
    błąd.
    Przy 00 funkcja serwisowa zostaje zresetowana.

    Przy pomocy tej funkcji serwisowej załączane jest lub wyłączane
    suszenie budynku.
    Funkcji suszenia budynku w urządzeniu nie pomylić z
    funkcją suszenia jastrychu (dry funktion) regulatora
    pogodowego!

    Funkcja serwisowa 6. b: aktualne napięcie zacisk 2
    Wskazywane jest aktualne napięcie na zacisku 2.
    o 00 - 24: 0 V do 24 V w krokach co 1 V
    Funkcja serwisowa 6. C: temperatura zasilania wymagana przez
    regulator ogrzewania
    Przy pomocy tej funkcji serwisowej można wskazać temperaturę
    zasilania wymaganą przez regulator ogrzewania.

    Funkcja serwisowa 6. d: aktualny przepływ turbiny (kotły ZWB)
    Wskazywany jest aktualny przepływ turbiny.
    o 0. 0. - 99. : 0, 0 do 99 l/min w krokach 0, 1 l/min
    Funkcja serwisowa 6. E: wejście zegara sterującego
    Lewa cyfra wskazuje aktualny status ogrzewania. Tryb grzewczy
    uaktywniany jest po ustawieniach na zegarze sterującym.
    Prawa cyfra wskazuje aktualny status c. Tryb c. uaktywniany jest
    po ustawieniach na zegarze sterującym.

    Przy załączonej funkcji suszenia budynku nie możliwe
    jest dokonywanie ustawień gazu na kotle!

    o 00: wyłączony
    o 01: tylko tryb grzewczy po ustawieniu kotła lub regulatora, tzn.
    wszystkie inne zapotrzebowania ciepła są zablokowane. F: konfiguracja zacisków1-2-4
    Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić napięcie wejściowe
    zacisków 1-2-4.
    o 00: wejście wyłączone
    o 01: wejście 0-24 V, zadana moc
    o 02: wejście 0-10 V, zadana moc
    o 03: wejście 0-10 V, zadana temperatura
    Ustawienie podstawowe to 01. 2 Drugi poziom serwisowy

    Funkcja serwisowa 9. b: aktualna prędkość obrotowa wentylatora

    Funkcja serwisowa 8. A: wersja oprogramowania

    Przy pomocy tej funkcji wskazywana jest aktualna prędkość obrotowa
    wentylatora (w 1/s).

    Wskazywana jest obecna wersja oprogramowania.

    Funkcja serwisowa 8. b: numer wtyczki kodującej
    Wskazywane są ostatnie cztery miejsca wtyczki
    kodującej.
    Wtyczka kodująca określa funkcje kotła. Jeżeli kocioł
    przezbrojono z gazu ziemnego na płynny (lub
    odwrotnie), to należy wymienić wtyczkę kodującą.

    Funkcja serwisowa 9. C: aktualna moc grzewcza
    Przy pomocy tej funkcji wskazywana jest aktualna moc grzewcza kotła
    (parametr na wyświetlaczu wg Pkt. 16). E: opóźnienie sygnału turbiny (tylko ZWB)
    Przy pomocy tej funkcji serwisowa można ustawić czas opóźnienia, który
    w przypadku krótkotrwałych szczytów ciśnieniowych w sieci wodnej
    pozwoli uniknąć nieplanowanego uruchomienia kotła.

    Parametr wewnętrzny.

    Przez spontaniczną zmianę ciśnienia w układzie zasilania c.
    przepływomierz (turbina) może zasygnalizować pobór wody. W wyniku
    tego palnik na krótko uruchamia się, chociaż nie pobierana jest woda. d: usterka GFA

    Opóźnienie sygnału turbiny można ustawić na wartość z zakresu od 02
    do 12 (0, 5 sekundy do 3 sekund) w krokach co 0, 25 sekundy.

    Ustawienie podstawowe to 04 (1 sekunda). E: zresetowanie kotła
    (Heatronic 3) do ustawienia podstawowego

    Funkcja serwisowa 9. F: czas wybiegu pompy (ogrzewanie)

    Funkcja serwisowa 8. C: status GFA

    Przy pomocy tej funkcji serwisowej można zresetować urządznie do
    ustawienia podstawowego. Wszystkie zmienione funkcje serwisowe
    resetowane są do ustawienia podstawowego.
    ? Przycisk serwisowy
    Na wyświetlaczu pojawi się np.
    ? Przyciskiem eco lub blokadą przycisków wybrać funkcję serwisową
    8. E.
    Świeci się przycisk kominiarza a wyświetlacz wskazuje 00.
    ? Nacisnąć przycisk kominiarza, aż wyświetlacz wskaże
    .
    Wszystkie ustawienia są resetowane i kocioł uruchamia się ponownie
    z ustawieniem podstawowym.
    ? Ponownie ustawić ustawione funkcje serwisowe zgodnie z
    protokołem uruchomienia (? str.
    Funkcja serwisowa 8. F: ciągły zapłon
    WSKAZÓWKA: Możliwe uszkodzenie transformatora
    zapłonowego!
    ? Funkcji tej nie pozostawiać załączonej dłużej niż 2
    minuty.
    Ta funkcja pozwala na ciągły zapłon bez dopływu gazu, aby
    przetestować zapłon.
    o 01: zał
    Funkcja serwisowa 9. A: ciągły tryb roboczy
    Funkcja ta ustawia ciągły tryb roboczy (00, 01 i 02? Funkcja
    serwisowa 2. F: tryb roboczy, str. Wartości 03 i 06 mają status
    tylko do odczytu.

    Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić czas wybiegu pompy
    po zakończeniu zapotrzebowania ciepła regulatora zewnętrznego.
    Czas wybiegu pompy można ustawić na wartość z zakresu od 01 do 10
    (1 do 10 minut) w krokach 1-minutowych.
    Funkcja serwisowa A. : temperatura na czujniku temperatury
    Przy pomocy tej funkcji serwisowej można wyświetlić temperaturę na
    czujniku temperatury zasilania.

    Funkcja serwisowa A. b: temperatura c.
    Przy pomocy tej funkcji serwisowej można wyświetlić temperaturę
    c. C: temperatura na czujniku temperatury
    czujniku temperatury podgrzewacza.

    Funkcja serwisowa b. F: Opóźnienie załączenia przy doprowadzeniu
    wody podgrzewanej solarnie przy kotłach ZWB
    Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić czas w sekundach, po
    którym kocioł załączy się w celu przygotowania c. Opóźnienie
    załączania należy ustawić zgodnie z warunkami instalacji.
    Jeżeli ustawiane jest opóźnienie załączenia przy
    doprowadzeniu wody podgrzewanej solarnie, to to
    komunikat o zapotrzebowaniu nie jest już możliwy
    ? str. 26.
    Opóźnienie załączania ustawia się na wartość z zakresu 0 - 50 sekund.
    Ustawienie podstawowe to 00 (nieaktywne).

    Dostosowanie do rodzaju gazu

    Dostosowanie do rodzaju gazu

    Kocioł nastawiony jest fabrycznie na gaz ziemny E (GZ 50).
    Proporcja gazu i powietrza może być zadana jedynie na podstawie
    elektronicznego pomiaru stężenia CO2 lub O2 przy max. i min. mocy
    cieplnej.
    Dostosowanie kotła do różnego osprzętu przewodów powietrznospalinowych za pomocą kryz dławiących i blach spiętrzających nie jest
    konieczne.

    10. 1 Ustawienie stosunku ilości gazu do powietrza (CO2
    lub O2)
    ? Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.
    ? Załączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.
    ? Usunąć zatyczkę z króćca pomiaru spalin.
    ? Czujnik wsunąć do króćca na głębokość ok. 135 mm i uszczelnić.

    o Kotły opalane gazem ziemnym z grupy 2E nastawione są fabrycznie
    na indeks Wobbego 15 kWh/m3 oraz ciśnienie na przyłączu 20 mbar.
    o Kotły na gaz ziemny z grupy Lw są zaplombowane i fabrycznie
    ustawione na indeks Wobbego
    12, 2 kWh/m3 i ciśnienie przyłącza 20 mbar.
    o Jeśli kocioł, który jest fabrycznie ustawiony na gaz ziemny E, ma być
    eksploatowany w instalacji zasilanej gazem ziemnym Lw lub Ls
    (lub odwrotnie), musi zostać ustawiona wartość CO2 lub O2.
    6 720 614 090-21. 1O

    Gaz płynny (31)
    o Urządzenia na gaz płynny ustawione są na 37 mbar.
    Przezbrojenie na inny rodzaj gazu
    Dostępne są następujące zestawy do przezbrojenia na inny rodzaj gazu:
    Urządzenie
    ZSB 14-3C

    ZSB 22-3C

    ZSB 28-3C

    Przezbrojenie na
    Gaz ziemny (2E)
    Gaz ziemny (Lw)
    Gaz ziemny (Ls)
    Gaz ziemny (Ls)

    Nr katalogowy
    8 716 012 959 0
    8 714 431 150 0
    8 716 012 823 0
    8 716 012 826 0
    8 716 012 958 0
    8 714 431 152 0
    8 716 012 822 0
    8 716 012 825 0
    8 716 012 957 0
    8 714 431 156 0
    8 716 012 821 0
    8 716 012 824 0

    Tab. 18

    Rys. 42
    ? Przytrzymać wciśnięty przycisk kominiarza, aż się podświetli.
    Wyświetlacz wskazuje temperaturę zasilania na zmianę z
    =
    maksymalna nominalna moc cieplna.
    ? Zmierzyć zawartość CO2 lub O2.
    ? Na dławiku gazowym ustawić zgodnie z tabelą zawartość CO2 lub O2
    dla maksymalnej znamionowej mocy grzewczej.
    ? Na dławiku gazowym (3) ustawić zawartość CO2 dla maksymalnej
    nominalnej mocy cieplnej zgodnie z tabelą.

    6 720 614 395-10. 1 O

    wykonać próbę szczelności.
    ? Zestaw przezbrojeniowy zamontować zgodnie z załączoną do zestawu
    instrukcją.
    ? Po każdym przezbrojeniu ustawić proporcje gazu do powietrza
    (CO2 lub O2) (? rozdział 10. 1).

    34

    Rys. 43
    Króciec pomiaru ciśnienia gazu na przyłączu gazu
    Śruba nastawcza min. ilości gazu
    Śruba nastawcza maks. ilości gazu

    ZSB 14-3

    ZSB 22-3

    ZWB 28-3

    Rodzaj gazu
    GZ50 2E
    GZ41, 5 2Lw
    GZ35 2Ls
    (propan)1)
    (butan)
    (butan)

    CO2
    O2
    przy maks.
    znamionowej
    mocy cieplnej
    9, 4% 4, 13%

    przy min.
    8, 6% 5, 56%

    9, 2%

    4, 1%

    8, 3%

    5, 8%

    9, 1%

    4, 0%

    10. 2 Sprawdzić ciśnienie gazu na przyłączu (podczas
    przepływu)

    5, 5%

    10, 8% 4, 45%

    10, 5% 4, 91%

    12, 4% 2, 55%

    12, 0% 3, 0%

    9, 6% 3, 77%

    ? Wyłączyć urządzenie i zamknąć zawór gazowy.
    ? Odkręcić śrubę przy króćcu pomiarowym do regulacji ciśnienia na
    przyłączu gazowym i podłączyć miernik ciśnienia.

    8, 7% 5, 38%

    9, 4%

    3, 8%

    8, 5%

    5, 4%

    9, 0%

    6 720 614 395-22. 1O

    10, 8% 4, 6%

    10, 5% 4, 75%

    11, 5% 3, 75%

    11, 0% 4, 5%

    9, 6% 3, 59%

    Rys. 44
    ? Otworzyć kurek gazowy i włączyć miernik.
    ? Przytrzymać wciśnięty przycisk kominiarza, aż się podświetli.
    maksymalna nominalna moc cieplna.
    ? Wymagane ciśnienie przepływu na przyłączu sprawdzić zgodnie z
    tabelą.

    9, 5%

    3, 6%

    11, 5% 3, 6%

    Tab. 19
    1) wartość standardowa dla gazu płynnego przy zbiornikach stałych o pojemności
    do 15 000 l

    ? Dwukrotnie krótko przycisnąć przycisk.
    minimalna nominalna moc cieplna.
    ? Zmierzyć stężenie CO2 lub O2.
    ? Usunąć plombę na śrubie nastawczej armatury gazowej i ustawić
    zawartość CO2 lub O2 dla minimalnej znamionowej mocy cieplnej.
    ? Ponownie sprawdzić nastawę przy max. nominalnej mocy
    cieplnej i w razie potrzeby skorygować.
    ? Zawartości CO2 lub O2 wpisać do protokołu uruchomienia.
    ? Przycisk kominiarza
    naciskać tak często aż nie będzie
    podświetlony.
    ? Usunąć sondę spalin z króćca pomiarowego i zamontować zatyczkę.
    ? Zaplombować armaturę gazową.

    Gaz ziemny GZ35
    GZ41. 5
    2Lw (23)
    Gaz ziemny GZ50
    2E (23)
    (Butan)

    Ciśnienie
    znamionowe
    [mbar]

    Dopuszczalny zakres ciśnienia
    przy maks. znamionowej mocy
    cieplnej
    10 - 16

    16 - 23

    17 - 25

    37

    Tab. 20
    1) Wartość nominalna dla gazu płynnego przy zasobnikach stacjonarnych o
    pojemności do 15 000 l

    Kotła nie wolno uruchamiać, gdy wartość ciśnienia
    dynamicznego w sieci gazowej okaże się wyższa lub
    niższa. Należy ustalić przyczynę i usunąć błąd. Jeśli
    okaże się to niemożliwe, zablokować kocioł po stronie
    gazu i skontaktować się z gazownią.
    ? Przycisk kominiarza
    Wyświetlacz wskazuje ponownie temperaturę na zasilaniu.
    ? Wyłączyć urządzenie, zamknąć kurek gazowy, zdjąć miernik ciśnienia
    i przykręcić śrubę.
    ? Ponownie zamontować obudowę

    Kontrola zawartości spalin

    11. 3 Pomiar CO w spalinach

    Kontrola zawartości spalin

    Do pomiaru zawartości spalin wykorzystać sondę wielootworową.

    11. 1 Przycisk kominiarza
    Poprzez naciśniecie przycisku kominiarza aż do podświetlenia można
    wybrać następujące wartości charakterystyczne urządzenia:

    6 720 612 659-36. 1R

    3

    ? Usunąć zatyczkę z króćca pomiaru spalin [1] (? rysunek 46).
    ? Wstawić sondę spalin do oporu w króciec i uszczelnić miejsce
    pomiaru.
    ? Przy pomocy przycisku kominiarza
    = wybrać maksymalną
    znamionową moc cieplną.
    ? Zmierzyć zawartość CO.
    ? Ponownie zamontować zatyczkę.

    Ochrona środowiska jest podstawą działania firm należących do grupy
    Bosch.
    Jakość produktów, ich ekonomiczność i ekologiczność są dla nas celami
    równorzędnymi. Ustawy i przepisy o ochronie środowiska są ściśle
    przestrzegane.
    Do zagadnień ochrony środowiska dodajemy najlepsze rozwiązania
    techniczne i materiały z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych. 45
    = maksymalna ustawiona moc grzewcza

    = maksymalna znamionowa moc cieplna

    Ochrona środowiska

    = minimalna znamionowa moc cieplna
    Na wykonanie pomiaru wszystkich wartości mają
    Państwo 15 minut. Po upływie tego czasu kocioł powróci
    do nominalnego trybu pracy. 2 Sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego
    Pomiar zawartości O2 lub CO2 w powietrzu do spalania.
    Do pomiaru zawartości spalin wykorzystać sondę szczelinową.
    Na podstawie pomiaru stężenia O2 i CO2 w powietrzu do
    spalania można sprawdzić szczelność przewodu
    spalinowego poprowadzonego zgodnie z C33. Stężenie
    O2 nie powinno być niższe niż 20, 6%, natomiast
    stężenie CO2 nie może przekraczać 0, 2%.
    ? Zdjąć zatyczkę z króćca pomiaru powietrza do spalania [2]
    (? rysunek 46).
    ? Wstawić sondę spalin w króciec i uszczelnić miejsce pomiaru.
    ? Przy pomocy przycisku kominiarza
    znamionową moc cieplną.

    Opakowanie
    Wszystkie opakowania są ekologiczne i można je ponownie wykorzystać.
    Stare urządzenie
    W starych urządzeniach występują surowce wtórne, które należy
    przekazać do przetworzenia.
    Podzespoły łatwo się demontuje a tworzywa sztuczne są oznaczone. W
    ten sposób różne podzespoły można posortować i przekazać do
    recyklingu lub utylizacji.

    Przegląd/konserwacja

    Aby zapewnić przez długi czas możliwie niskie zużycie gazu oraz
    ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, zaleca się zawarcie z
    uprawnioną i wyspecjalizowaną firmą umowy serwisowej na wykonanie
    raz w roku prac przeglądowych i w razie potrzeby konserwacyjnych.
    NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zaczadzenie!
    ? Po wykonaniu prac na przewodach spalinowych
    6 720 614 090-23. 46
    ? Zmierzyć stężenie O2 i CO2.
    ? Ponownie włożyć korek.

    Przegląd/konserwacja
    Heatronic
    W razie uszkodzenia jakiegoś podzespołu na wyświetlaczu
    sygnalizowana jest usterka.
    Moduł Heatronic nadzoruje wszystkie części składowe odpowiedzialne
    za regulację, sterowanie i bezpieczeństwo.
    WSKAZÓWKA: Przeciekająca woda może spowodować
    uszkodzenie układu Heatronic.
    ? Przed rozpoczęciem prac przy elementach instalacji
    wodnych przykryć układ Heatronic.
    Wskazówki ogólne
    Przegląd usterek na str. 46.

    o Wymagane są następujące urządzenia pomiarowe:
    - Elektroniczny miernik spalin do CO2, CO oraz temperatury spalin
    - Manometr (U-rurka) 0-30 mbar (podziałka min. 0, 1 mbar)
    o Specjalistyczne narzędzia nie są wymagane.
    o Dopuszczalne smary:
    - część wodna: Unisilikon L 641 (8 709 918 413)
    - złączki gwintowane: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).
    ? Użyć pastę przewodzącą ciepło nr 8 719 918 658.
    ? Stosować tylko oryginalne części zamienne!
    ? Części zamienne zamawiać przy wykorzystaniu katalogu części
    zamiennych.
    ? Wymontowane uszczelki i o-ringi wymienić na nowe.
    Po przeprowadzeniu przeglądu/konserwacji
    ? Dokręcić wszystkie poluzowane połączenia skręcane.
    ? Ponownie uruchomić urządzenie (? strona 24).
    ? Sprawdzić szczelność w miejscach łączenia.
    ? Sprawdzić stosunek ilości gazu do powietrza (CO2) i w razie potrzeby
    ustawić (? strona 34).

    Przegląd/konserwacja

    13. 1 Lista czynności kontrolnych podczas konserwacji
    (protokół konserwacji)
    Data
    Odczytać ostatni zapisany błąd w module Heatronic,
    funkcja serwisowa 6. A (? strona 39).

    W urządzeniach ZWB sprawdzić filtr w rurze wody zimnej
    (? strona 39).

    Sprawdzić wizualnie przelot - spaliny/powietrze do
    spalania.

    Sprawdzić ciśnienie na przyłączu gazowym
    (? strona 35).

    Sprawdzić min. /maks. ustawienie CO2
    (proporcje gazu do powietrza) (? strona 34).

    min. %
    max. %

    Sprawdzić szczelność gazową i wodną, (? strona 20).

    Sprawdzić blok cieplny (? strona 40).

    Sprawdzić palnik (? strona 40).

    Sprawdzić elektrody (? strona 40).

    Sprawdzić membranę w urządzeniu mieszającym
    (? strona 43).

    Wyczyścić syfon skroplin (? strona 42).

    Sprawdzić ciśnienie wstępne naczynia
    wzbiorczego dla statycznej wysokości
    bar

    Skontrolować ciśnienie robocze w instalacji
    grzewczej (? strona 43).

    Skontrolować szczelność automatycznego odpowietrznika
    oraz sprawdzić, czy nakrętka zaślepiająca nie jest
    poluzowana.

    Sprawdzić czy nie są uszkodzone przewody elektryczne.

    Sprawdzić nastawy regulatora c.

    Skontrolować urządzenia wchodzące w skład instalacji
    grzewczej, jak zasobnik,...

    Skontrolować nastawy funkcji serwisowych według
    protokołu uruchomienia. 21

    13. 2 Opis prac konserwacyjnych

    ? Założyć nowy wymiennik z nowymi uszczelkami a następnie
    przykręcić go śrubą.

    Odczytanie ostatniego zapamiętanego błędu
    (funkcja serwisowa 6. A)

    1.

    ? Wybrać funkcję serwisową 6. A (? strona 32).
    Przegląd usterek na str. 34.

    13. 1 Filtr siatkowy w rurze wody zimnej (ZWB)
    ? Wykręcić rurę wody zimnej i sprawdzić, czy filtr siatkowy nie jest
    zanieczyszczony.

    6 720 614 395-12.

    2O

    Rys. 48
    13. 3 Armatura gazowa

    2.

    ? Rozłączyć połączenia elektryczne.
    ? Odkręcić rurę doprowadzającą gaz.
    ? Odkręcić dwie śruby, za pomocą blachy podtrzymującej unieść
    armaturę gazową do góry i zdjąć ją ze śrub.
    6 720 614 395-11. 47
    13. 2 Płytowy wymiennik ciepła (ZWB)
    W przypadku zbyt niskiej mocy przygotowywania c. :
    ? Sprawdzić czy filtr w rurze wody zimnej nie jest zanieczyszczony
    (? strona 39).
    ? wymontować i wymienić
    -lub? oczyścić z kamienia środkiem do stali szlachetnej (1. 4401) płytowy
    wymiennik ciepła c.

    Demontaż płytowego wymiennika ciepła:
    ? Odkręcić śruby u góry płytowego wymiennika ciepła i wyciągnąć
    wymiennik

    2.
    6 720 614 395-13. 49
    13. 4 Zespół hydrauliczny
    ? Zdemontować syfon kondensatu.
    ? Poluzować/rozłączyć połączenia rurowe (1.
    ? Poluzować połączenie rurowe u góry przy pompie (2.
    ? Poluzować klamry na zaworze 3-drożnym (3.

    6 720 614 395-14. 2O

    ? Poluzować sześć śrub i wyjąć kompletną jednostkę hydrauliczną (4.

    4. 6 Pompa i rozdzielacz na powrocie
    ? Odkręcić dwuzłączkę rurową na dole pompy i wyciągnąć pompę do
    góry.
    ? Zdjąć klips z tylnego przyłącza rozdzielacza.
    ? Odkręcić śrubunek na rurze powrotu instalacji grzewczej.
    ? Odkręcić dwie śruby mocujące i zdjąć rozdzielacz. 50
    13. 5 Zawór trójdrogowy
    6 720 614 395-16. 2O

    ? Poluzować trzy klamry.
    ? Wyciągnąć zawór trójdrożny do góry.
    Rys. 52
    13. 7 Blok cieplny, sprawdzenie palnika i elektrod

    Do czyszczenia bloku cieplnego użyć osprzętu nr. 1156, nr zam.
    7 719 003 006, składającego się ze szczotki i wypychacza.
    ? Sprawdzić ciśnienie sterujące na urządzeniu mieszającym przy
    maksymalnej nominalnej mocy cieplnej.

    6 7 2 0 6 1 1 6 2 6 -7 8. 1 R

    6 720 614 395-15. 53
    Rys. 51
    [1, 2, 3]Rury
    Aby przyspieszyć montaż najpierw zainstalować rurę 1,
    potem 2 i 3.

    ZSB 14-3C
    ZSB 22-3C
    ZWB 28-3C

    sterujące
    ?? 3, 0 mbar
    & lt; 3, 0 mbar
    ?? 2, 6 mbar
    & lt; 2, 6 mbar
    ?? 4, 5 mbar
    & lt; 4, 5 mbar

    Czyszczenie?
    Nie
    Tak
    Tak

    Tab. 22
    Gdy musi zostać przeprowadzone czyszczenie:
    ? Zdemontować rurę ssącą i zdjąć rurę gazową z urządzenia
    mieszającego,? rysunek 54.

    40

    Przegląd/konserwacja

    ? Wyjąć palnik.

    ? Zdemontować urządzenie mieszające.
    6 720 611 626-82. 56
    OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo oparzenia się.
    Elementy wyporowe mogą mieć bardzo wysoką
    temperaturę nawet po dłuższym czasie wyłączenia
    urządzenia!
    ? W razie potrzeby schłodzić elementy wyporowe przy
    użyciu wilgotnej szmatki.

    6 7 2 0 6 1 1 6 2 6 -7 9. 2 R

    Rys. 54
    ? Zdjąć przewód elektrody zapłonowej i nadzorującej,? rysunek 55.
    ? Odkręcić nakrętki mocujące płytę wentylatora i wyjąć wentylator.

    ? Wyjąć górny element wyporowy.
    ? Wyjąć dolny elementy wyporowy za pomocą narzędzia do
    podnoszenia.
    ? W razie potrzeby oczyścić obydwa elementy wyporowe.

    6 7 2 0 6 1 1 6 2 6 -8 6. 1 R

    Rys. 55

    6 720 612 659-52. 1R

    ? Wyjąć zestaw elektrodowy z uszczelką i sprawdzić zanieczyszczenie
    elektrod, w razie potrzeby oczyścić je lub wymienić. 57
    Przy użyciu latarki i lustra można zajrzeć do bloku
    cieplnego.

    Przegląd/konserwacja

    ? Blok cieplny przepłukać od góry wodą.

    6 720 611 626-85. 2O

    O
    H2

    6 720 611 626-81. 58

    Rys. 60

    ? Szczotką wyczyścić blok cieplny:
    - z lewej i prawej strony obrotowo
    - od góry do dołu do oporu
    ? Usunąć śruby na pokrywie otworu wyczystkowego i zdjąć pokrywę.

    ? Ponownie otworzyć otwór wyczystkowy i wyczyścić wannę oraz
    przyłącze do kondensatu.
    ? Części zamontować w odwrotnej kolejności.
    ? Ustawić proporcje gazu do powietrza (? strona 34).
    13. 8 Czyszczenie syfonu kondensatu
    ? Odkręcić śrubę i wyjąć syfon kondensatu.
    ? Sprawdzić drożność otworu do wymiennika ciepła.

    6 720 612 659-53. 3ITL

    6 720 614 395-17. 61
    ? Przepłukać syfon kondensatu.
    ? Sprawdzić i w razie potrzeby wyczyścić wąż kondensatu.
    ? Syfon napełnić ok. 1/4 l wody i ponownie zamontować. 59
    ? Odessać pozostałości i ponownie zamknąć otwór wyczystkowy.
    ? Ponownie założyć elementy wyporowe.
    ? Syfon do kondensatu odkręcić i podstawić odpowiednie naczynie. 11Sprawdzanie naczynia wzbiorczego
    (patrz również strona 27)

    13. 9 Membrana w komorze mieszania
    ? Komorę mieszania [1] wymontować wg rysunku 54.
    ? Sprawdzić membranę [2] pod kątem zabrudzenia oraz pęknięć.

    Raz w roku konieczne jest przeprowadzanie kontroli naczynia
    wzbiorczego przeponowego.
    ? Ciśnienie w kotle obniżyć do zera.
    ? W razie potrzeby podwyższyć ciśnienie wstępne w naczyniu
    wzbiorczym przeponowym do wartości wysokości statycznej
    instalacji c. 12Ciśnienie napełniania instalacji ogrzewania
    WSKAZÓWKA: Urządzenie może ulec uszkodzeniu
    ? Wodę grzewczą należy uzupełniać tylko przy zimnym
    urządzeniu. 62

    Wskazanie na monometrze
    1 bar
    Minimalne ciśnienie napełniania (gdy instalacja jest
    zimna)
    1 - 2 bar
    Optymalne ciśnienie napełniania
    3 bar
    Maksymalne ciśnienie napełniania (w przypadku
    najwyższej temperatury gorącej wody):
    nie może zostać przekroczone, otwiera się zawór
    bezpieczeństwa.

    ? Ponownie zamontować urządzenie mieszające. 23

    13. 10Sprawdzanie zaworu bezpieczeństwa instalacji grzewczej

    ? Jeśli wskazówka znajduje się poniżej 1 bar (przy zimnej instalacji),
    należy dopełnić wodę, aż wskazówka znajdzie się pomiędzy 1 i 2 bar.

    6 720 612 659-50. 1R

    Jego zadaniem jest zabezpieczenie kotła i całej instalacji przed
    nadciśnieniem. Nastawa fabryczna powoduje zadziałanie zaworu, gdy
    ciśnienie w obiegu osiągnie wartość ok. 3 bar.
    OSTRZEŻENIE:
    ? W żadnym wypadku nie blokować zaworu
    bezpieczeństwa.
    ? Odpływ z zaworu bezpieczeństwa założyć tak, by miał
    spadek.

    Przed napełnieniem instalacji wąż napełnić wodą
    (pozwala to uniknąć przedostania się powietrza do wody
    grzewczej).
    ? Jeżeli ciśnienie nie odpowiada zadanym wartościom, należy
    sprawdzić szczelność naczynia wzbiorczego i instalacji c. 13Kontrola instalacji elektrycznej

    W celu ręcznego otwarcia zaworu bezpieczeństwa:
    ? Docisnąć dźwignię, np. za pomocą śrubokręta.

    ? Należy sprawdzić, czy przewody elektryczne nie są mechanicznie
    uszkodzone, w razie potrzeby wymienić.

    W celu zamknięcia:
    ? Zwolnić dźwignię. 14Czyszczenie pozostałych elementów kotła
    ? Oczyścić elektrody. W przypadku objawów zużycia elektrody
    wymienić. 3 Opróżnianie naściennego kotła gazowego
    Obieg c.

    6 720 614 395-18. 1O

    W celu opróżnienia instalacji grzewczej należy w jej najniższym miejscu
    zamontować zawór spustowy. 63 Zawór bezpieczeństwa (instalacja grzewcza)

    Wskazania na wyświetlaczu

    W celu opróżnienia kotła:
    ? Otworzyć zawór spustowy i spuścić wodę grzewczą poprzez
    przyłączony wąż.

    Wskazanie
    specjalne

    Opis
    Potwierdzenie po naciśnięciu przycisku
    (z wyjątkiem przycisku reset).
    Potwierdzenie po naciśnięciu dwóch przycisków
    równocześnie.
    niż 3 sekundy (funkcja podgrzewacza).

    na dłużej

    6 720 612 232-26. 1O

    Wyświetlacz wskazuje temperaturę zasilania na
    zmianę z
    . Kocioł pracuje dłużej niż 15 minut z
    minimalną mocą cieplną. 64
    Obieg c. (ZWB)
    Obieg c. może być opróżniony poprzez zawór nadciśnieniowy.
    ? Zamknąć dopływ zimnej wody.
    ? Całkowicie otworzyć punkt poboru ciepłej wody.
    ? Otworzyć całkowicie zawór nadciśnieniowy.

    zmianę z
    . Kocioł pracuje z ustawioną
    maksymalną mocą znamionową w trybie
    grzewczym,? funkcja serwisowa 1.

    maksymalną mocą cieplną.

    Wskazania na wyświetlaczu

    Na wyświetlaczu pojawią się następujące wskazania (tab. 24 i 25):
    Wskazywana wartość
    Cyfra lub litera, po
    kropce jest litera
    Po literze cyfra lub litera
    Dwie cyfry
    Po U cyfry 0.. 9
    Po cyfrze występują
    dwukrotnie dwie cyfry

    Po dwóch kreskach
    występują dwukrotnie
    dwie cyfry

    Pod dwóch literach
    występują dwie cyfry

    (? tab. 15/ 16, str. 16)
    Miga kod usterki
    (? tab. 25, str. 44)
    Wartość dziesiętna np.
    temperatura zasilania
    Wartość dziesiętna; wskazywane
    jest 100.. 109 jako U0.. U9
    Wartość dziesiętna (trzy cyfry);
    pierwsza cyfra wskazywana jest
    na zmianę z obydwoma
    ostatnimi cyframi (np. : 1... 69
    dla 169)
    Numer wtyczki kodującej;
    wartość w wskazywana jest w
    trzech krokach:
    1. dwa kroki
    2. dwie pierwsze cyfry
    3. dwie ostatnie cyfry
    (np. : -- 10 04)
    Numer wersji;
    wartość wskazywana jest w
    1. dwie pierwsze litery
    (np. : CF 10 20)

    Zakres

    00.. 99
    0.. 109
    0.. 999

    9999

    Funkcja odpowietrzająca jest aktywna, patrz funkcja
    serwisowa 2. C.
    zmianę z
    . Program napełniania syfonu jest
    aktywny,? funkcja serwisowa 4. F.
    zmianę z
    : ustawiony interwal,? funkcja
    serwisowa 5. Pompa obiegu grzewczego. Ograniczenie stopniowe jest
    uaktywnione. Niedopuszczalnie szybki przyrost
    temperatury zasilania: tryb grzewczy przerywany
    jest na dwie minuty.
    Uruchomiona jest funkcja suszenia jastrychu (dry
    function) regulatora pogodowego (? instrukcja
    obsługi) lub funkcja suszenia budynku (? funkcja
    serwisowa 7. E).
    Aktywna blokada przycisków. Dla odblokowania
    blokady przycisków naciskać
    tak długo, aż na
    wyświetlaczu wskazana będzie temperatura
    zasilania. 25 Specjalne wskazania wyświetlacza

    Tab. 24 Wskazania na wyświetlaczu

    44

    Usterki

    Usterki

    15. 1 Usuwanie usterek
    zamknąć kurek gazowy.
    ? Po wykonaniu prac na przewodach gazowych
    (bezpiecznik, bezpiecznik automatyczny).

    OSTRZEŻENIE: Oparzenie!
    Gorąca woda może spowodować ciężkie oparzenia.
    ? Przed rozpoczęciem pracy przy elementach instalacji
    wodnej należy opróżnić urządzenie.

    Jeżeli podczas pracy kotła wystąpi usterka, generowany jest dźwięk
    ostrzegawczy i miga kontrolka robocza.
    Po naciśnięciu przycisku dźwięk zostaje wyłączony.

    Wyświetlacz wskazuje kod usterki (np.

    ) i przycisk reset może migać.

    Jeżeli miga przycisk Reset:
    ? nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset do momentu, aż na
    wyświetlaczu pojawi się
    .
    Kocioł uruchamia się ponownie i wskazywana jest temperatura
    Jeżeli przycisk Reset nie miga:
    ? Wyłączyć i ponownie załączyć kocioł.
    Przegląd usterek znajduje się na str.
    Przegląd wskazań wyświetlacza znajduje się na str. 44.

    Jeżeli nie można usunąć usterki:
    ? Sprawdzić płytę główną, w razie potrzeby wymienić ją i ustawić
    funkcje serwisowe.

    45

    15. 2 Usterki, które są pokazywane na wyświetlaczu
    Wyświetlacz Opis
    A7
    Uszkodzony NTC c. u..
    A8
    Ad
    b1
    b2
    b3
    C6
    CC
    d3
    E2
    E9

    EA

    F0

    F1
    F7
    FA
    Fd

    Przerwana komunikacja.
    Nie rozpoznany czujnik temperatury zasobnika.
    Nie rozpoznany wtyk kodujący.
    Wewnętrzny błąd danych

    Wskazówki
    Sprawdzić NTC c. i kabel podłączeniowy na przerwę lub
    zwarcie.
    Sprawdzić przewód połączeniowy urządzenia na magistrali.
    Sprawdzić czujnik 1 temperatury zasobnika i kabel
    połączeniowy.
    Właściwie umieścić, pomierzyć, ew. wymienić wtyk kodujący.
    Patrz instrukcja serwisowa dla serwisanta

    Wentylator nie pracuje.

    Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić przewód z wtyczką do
    wentylatora lub wentylator.
    Nie rozpoznany czujnik temperatury zewnętrznej.
    Sprawdzić czujnik temperatury zewnętrznej i kabel
    połączeniowy (czy jest przerwa), wymienić moduł BUS.
    Zadziałał czujnik zewnętrzny.
    Zadziałał czujnik temperatury TB1. Brakuje mostka 8 -9 lub PR P0.
    Uszkodzony NTC zasilania c.
    Sprawdzić czujnik NTC i kabel połączeniowy.
    Zadziałał ogranicznik temperatury bloku cieplnego lub temperatury Sprawdzić ciśnienie robocze, ogranicznik temperatury, bieg
    spalin.
    pompy bezpiecznik na płycie głównej, odpowietrzyć urządzenie.
    Sprawdzić blok cieplny po stronie wodnej
    Przy urządzeniach z elementami wyporowymi w bloku cieplnym
    sprawdzić, czy są one wbudowane.
    Nie rozpoznany płomień.
    Kurek gazowy otwarty? Sprawdzić ciśnienie na przyłączu gazu,
    przyłącze sieciowe, elektrody z przewodem, rurę spalinową,
    zawartość CO2. W kotłach na gaz ziemny sprawdzić czujnik
    przepływu gazu.
    Błąd wewnętrzny.
    Sprawdzić elektryczne połączenia wtykowe i przewody
    zapłonowe, w razie potrzeby wymienić płytę główną. Sprawdzić
    stosunek zawartości gazu do powietrza (CO2).
    Wewnętrzny błąd danych
    Patrz instrukcja serwisowa dla serwisanta
    Pomimo wyłączenia urządzenia, rozpoznany płomień.
    Sprawdzić elektrody, wysuszyć płytę główną. Czy
    odprowadzenie spalin OK?
    Po wyłączeniu gazu: rozpoznany płomień.
    Sprawdzić armaturę gazową. Oczyścić syfon kondensatu i
    sprawdzić elektrody. Sprawdzić przewód odprowadzania spalin.
    Przypadkowo naciśnięto przycisk reset.
    Ponownie nacisnąć przycisk reset. 26

    15. 3 Usterki, które nie są pokazywane na wyświetlaczu
    Usterki kotła
    Zbyt głośne odgłosy spalania; przydźwięki

    Odgłosy przy przepływie
    Rozgrzewanie trwa zbyt długo
    Niewłaściwe parametry spalin: zbyt wysoka zawartość CO

    Zapłon zbyt gwałtowny, nieprawidłowy

    Ciepła woda ma nieprzyjemny zapach lub ciemny kolor
    Temperatura zadana zasilania (np. regulatora FW-500) jest
    przekroczona
    Kondensat w skrzyni powietrznej
    Temperatura wody wpływającej nie jest osiągana (ZWB)

    Miga Heatronic (tzn. migają wszystkie przyciski, wszystkie
    segmenty wyświetlacza, lampka kontrolna palnika itd. )

    Środek zaradczy
    ? Prawidłowo włożyć wtyczkę kodującą, w razie potrzeby wymienić wtyczkę.
    ? Sprawdzić rodzaj gazu.
    ? Sprawdzić ciśnienie na przyłączu gazu, w razie potrzeby dostosować je.
    ? Sprawdzić system spalinowy, w razie potrzeby oczyścić go lub wykonać naprawy.
    ? Sprawdzić stosunek ilości gazu do powietrza w powietrzu do spalania i w
    spalinach, w razie potrzeby wymienić armaturę gazową.
    ? Ustawić prawidłowo stopnie mocy pompy lub charakterystyki pracy pompy i
    dostosować je do mocy maksymalnej.
    ? Sprawdzić stosunek ilości gazu do powietrza w spalinach, w razie potrzeby
    wymienić armaturę gazową.
    ? Sprawdzić przyłącze sieciowe.
    ? Sprawdzić elektrody z kablem, w razie potrzeby wymienić element.
    ? Sprawdzić stosunek ilości gazu do powietrza, w razie potrzeby wymienić
    armaturę gazową.
    ? Przy gazie ziemnym: sprawdzić i w razie potrzeby wymienić czujnik przepływu
    gazu.
    ? Sprawdzić palnik, w razie potrzeby wymienić.
    ? Wykonać dezynfekcję termiczną obiegu c.
    ? Wymienić anodę ochronną.
    ? Wyłączyć automatyczną blokadę taktowania, tzn. ustawić wartość na 0.
    ? Ustawić blokadę taktowania np. ustawienie podstawowe 3 minuty.
    ? Zamontować membranę w urządzeniu mieszającym zgodnie z instrukcją
    montażu, w razie potrzeby wymienić membranę.
    ? Prawidłowo włożyć wtyczkę kodującą, w razie potrzeby wymienić wtyczkę.
    ? Sprawdzić, czy między zaciskiem 1 i 3 występuje napięcie (230 V AC), w razie
    potrzeby wykonać naprawy.
    ? Sprawdzić turbinę, w razie potrzeby wymienić.
    ? Wymienić bezpiecznik Si 3 (24 V). 27 Usterki bez wskazania na wyświetlaczu

    15. 4 Wartości czujnika

    15. 5 Wtyczka kodująca

    15. 1 Czujnik temperatury zewnętrznej (przy regulatorach
    pogodowych, osprzęt)

    Kocioł
    ZSB 14-3 C (2E)
    ZSB 14-3C (2Lw)
    ZSB 14-3C (2Ls)
    ZSB 14-3 C 31
    ZSB 22-3 C (2E)
    ZSB 22-3 (2Lw)
    ZSB 22-3 (2Ls)
    ZSB 22-3 C 31
    ZWB 28-3 C (2E)
    ZWB 28-3 (2Lw)
    ZWB 28-3 (2Ls)
    ZWB 28-3 C 31

    Temperatura zewnętrzna ( °C)
    tolerancja pomiaru?? 10%
    -20
    -16
    -12
    -8
    -4
    0
    Opór (?? )
    2 392
    2 088
    1 811
    1 562
    1 342
    1 149
    984
    842
    781
    642
    528
    436

    Numer
    8 714 431 163 0
    8 714 431 166 0
    8 714 431 151 0
    8 714 431 162 0
    8 714 431 165 0
    8 714 431 153 0
    8 714 643 161 0
    8 714 431 164 0
    8 714 431 157 0

    Tab. 30

    Tab. 28
    15. u., zewnętrzny czujnik
    temperatury zasilania
    Temperatura ( °C)
    65
    85
    95
    Opór (k?? )
    14 772
    11 981
    9 786
    8 047
    6 653
    5 523
    4 608
    3 856
    3 243
    2 744
    2 332
    1 990
    1 704
    1 464
    1 262
    1 093
    950

    Tab. 29

    48

    Wartości nastawcze dla mocy cieplnej i mocy c.

    Wartości nastawcze dla mocy cieplnej i mocy c.

    16. 1 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZSB 14... 21/23

    U0

    Moc kW
    3, 6
    4, 4
    5, 1
    10, 2
    10, 9
    11, 7
    HS(0 °C) (kWh/m3)
    Hi(15 °C) (kWh/m3)
    Obciążenie kW
    4, 5
    5, 2
    6, 0
    6, 7
    8, 2
    9, 7
    11, 2
    12, 7
    2E (20 mbar)
    2Lw (20 mbar)
    2Ls (13 mbar)
    7, 6
    7, 7
    6, 8
    Ilość gazu (l/min przy tV/tR = 80/60 °C)
    7, 8
    8, 8
    9, 9
    10, 4
    12, 1
    13, 7
    15, 3
    17, 2
    14, 3
    17, 0
    19, 0
    15, 6
    18, 6
    16, 9
    20, 2
    22, 6
    18, 2
    24, 4
    19, 5
    23, 5
    26, 2
    20, 7
    25, 1
    28, 0
    22, 0
    26, 7
    29, 8
    23, 3
    28, 3
    31, 7

    Tab. 31

    16. 2 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZSB 14... 31
    Propan
    54
    5, 9
    7, 4
    9, 8
    10, 6
    11, 4
    12, 2
    8, 4
    12, 5
    12, 3
    8, 9
    11, 1
    11, 8
    12, 6
    Tab. 32

    49

    16. 3 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZSB 22... 21/23

    10, 0
    13, 5
    14, 6
    15, 7
    18, 0
    19, 2
    20, 3

    10, 3
    13, 8
    15, 0
    16, 1
    17, 3
    18, 5
    19, 6
    13, 4
    17, 4
    15, 4
    18, 1
    20, 6
    23, 0
    19, 3
    23, 2
    25, 8
    21, 2
    25, 7
    28, 6
    28, 2
    31, 4
    25, 2
    30, 7
    34, 3
    27, 1
    33, 2
    37, 1
    29, 1
    35, 7
    39, 9
    31, 1
    38, 3
    42, 7
    33, 0
    40, 8
    45, 5
    35, 0
    43, 3
    48, 3

    Tab. 33

    16. 4 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZSB 22... 31
    Tab. 34

    16. 5 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZWB 28... 21/23

    7, 9
    13, 9
    18, 4
    19, 9
    21, 4
    22, 9
    25, 9
    27, 4

    15, 8
    18, 8
    20, 4
    21, 9
    23, 4
    24, 9
    26, 5
    19, 1
    21, 1
    22, 4
    24, 7
    28, 4
    23, 7
    29, 0
    32, 0
    26, 3
    32, 3
    28, 8
    35, 6
    39, 4
    39, 0
    43, 0
    33, 9
    42, 3
    46, 7
    36, 5
    45, 6
    50, 4
    48, 9
    54, 0
    41, 6
    50, 2
    57, 7
    44, 1
    55, 5
    61, 3
    58, 8
    65, 0

    Tab. 35

    16. 6 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZWB 28... 31
    15, 5
    20, 0
    21, 5
    12, 9
    14, 4
    15, 9
    18, 9
    20, 5
    25, 0
    Tab. 36

    Protokół uruchomienia kotła

    Protokół uruchomienia kotła

    Klient/Użytkownik:......................................................................

    Tu przykleić protokół pomiarowy

    ................................................................................................
    Wykonawca instalacji:..................................................................
    ................................................................................................
    Typ urządzenia:...........................................................................
    Numer seryjny:...........................................................................
    Data uruchomienia:.....................................................................
    Ustawiony rodzaj gazu:.................................................................
    Wartość opałowa HiB....................................................... kWh/m3'
    Regulacja ogrzewania:..................................................................
    Odprowadzenie spalin: System dwururowy?, LAS?, szyb?, oddzielne prowadzenie rur?
    Pozostałe elementy instalacji:................................................................................................................................................................
    Przeprowadzono następujące czynności
    ? Kontrola hydrauliki; Uwagi:................................................................................................................................................................
    ? Kontrola przyłączy elektrycznych; Uwagi:.............................................................................................................................................
    ? Kontrola ustawień regulacji grzewczej; Uwagi:......................................................................................................................................
    Zmienione funkcje serwisowe: (Tutaj proszę odczytać zmienione funkcje serwisowe i wpisać wartości. )
    Przykład funkcję serwisową 7. F zmieniono z 00 na 01

    Ciśnienie przepływowe na przyłączu gazu................................ mbar

    ? Przeprowadzono pomiar straty kominowej

    ? Przeprowadzono kontrolę szczelności instalacji gazowej i wodnej
    ? Przeprowadzono kontrolę działania
    ? Klient/Użytkownik został zapoznany z obsługą urządzenia
    ? Dokumentacja urządzenia przekazana

    Data i podpis wykonującego instalację:

    52

    Indeks

    Indeks
    Bezpiecznik sieciowy................................................ 20
    Bezpieczniki......................................................... 20
    Blok cieplny......................................................... 40
    Budowa urządzenia
    ZSB............................................................... 8
    ZWB.............................................................. 6
    C
    Ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej...........................
    Czynności konserwacyjne
    Ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej.......................
    Czynności kontrolne i konserwacyjne
    Czyszczenie syfonu kondensatu.................................
    Czynności podczas przeglądu/konserwacji
    Sprawdzanie naczynia wzbiorczego.............................
    Czynności w czasie przeglądu i konserwacji
    Odczytanie ostatniego zapamiętanego błędu....................
    Czynności w czasie przeglądu/konserwacji
    Płytowy wymiennik ciepła (ZWB)................................

    reset przeglądu (funkcja serwisowa 5. A)........................ 31
    status GFA (funkcja serwisowa 8. C)............................. 33
    suszenie budynku (funkcja serwisowa 7. E)..................... 32
    temperatura c. (funkcja serwisowa A. b).................... 33
    temperatura na czujniku temperatury podgrzewacza
    (funkcja serwisowa A. C)....................................................... 33
    temperatura na czujniku temperatury zasilania
    (funkcja serwisowa A. A)....................................................... 33
    temperatura zasilania wymagana przez regulator pogodowy
    (funkcja serwisowa 6. 32
    tryb roboczy (funkcja serwisowa 2. A)........................... 30
    tryb załączania pompy dla trybu grzewczego
    (funkcja serwisowa 1. E)....................................................... 30
    typ kotła (funkcja serwisowa 4. E)............................... 31
    ustawienie przyłącza NP - LP (funkcja serwisowa 5. E).......... 32
    ustawienie typu podgrzewacza (funkcja serwisowa 5. d)........ 32
    usterka GFA (funkcja serwisowa 8. d)........................... 33
    użycie kanału przy 1-kanałowym zegarze sterującym
    (funkcja serwisowa 5. )...................................................... 31
    wejście zegara sterującego (funkcja serwisowa 6. E)............ 32
    wersja oprogramowania (funkcja serwisowa 8. 33
    wskazanie przeglądu (funkcja serwisowa 5. F)................... 32
    zawór 3-drożny w pozycji środkowej (funkcja serwisowa 7. b).. 32
    zresetowanie kotła (Heatrtronic 3) do ustawienia
    podstawowego (funkcja serwisowa 8. E)................................. 33

    D
    Dane dotyczące urządzenia
    Wyposażenie dodatkowe......................................... 5
    Dezynfekcja termiczna.............................................. 27
    Dostosowanie do rodzaju gazu...................................... 34
    Druga płaszczyzna serwisowa....................................... 33

    G
    Gaz płynny.......................................................... 34
    Gaz ziemny......................................................... 34

    E
    Elektrody............................................................ 40

    Funkcje serwisowe.............................................. 39
    funkcje serwisowe.......................................... 28-33

    Funkcje serwisowe
    aktualna moc grzewcza (funkcja serwisowa 9. C)................ 33
    aktualna prędkość obrotowa wentylatora
    (funkcja serwisowa 9. b)....................................................... 33
    aktualne napięcie zacisk 2 (funkcja serwisowa 6. b)............. 32
    aktualny przepływ turbiny (funkcja serwisowa 6. d)............. 32
    automatyczna blokada taktowania (funkcja serwisowa 3. A)..... 30
    blokada taktowania (funkcja serwisowa 3. 31
    ciągły tryb roboczy (funkcja serwisowa 9. A)..................... 33
    ciągły zapłon (funkcja serwisowa 8. F)........................... 33
    czas wybiegu pompy (ogrzewanie) (funkcja serwisowa 9. F)..... 33
    czas wybiegu wentylatora (funkcja serwisowa 5. b).............. 31
    dezynfekcja termiczna (funkcja serwisowa 2. d)................. 30
    dezynfekcja termiczna (funkcja serwisowa 3. b)................. 30
    dźwięk ostrzegawczy (funkcja serwisowa 4. d)................... 31
    funkcja odpowietrzania (funkcja serwisowa 2. 30
    histereza (funkcja serwisowa 3. C)............................... 31
    konfiguracja zacisków1-2-4 (funkcja serwisowa 7. F)............ 32
    kontrolka robocza (funkcja serwisowa 7. A)...................... 32
    maksymalna temperatura zasilania (funkcja serwisowa 2. b).... 30
    minimalna ilość c. (ZWB) (funkcja serwisowa 7. b).......... 32
    moc c. (kotły ZSB) (funkcja serwisowa 1. b)................ 30
    moc grzewcza (funkcja serwisowa 1. A).......................... 29
    numer wtyczki kodującej (funkcja serwisowa 8. b)............... 33
    opóźnienie sygnału turbiny (tylko ZWB)
    (funkcja serwisowa 9. 33
    opóźnienie załączenia przy przyłączu solarnym
    (funkcja serwisowa b. F) przy kotłach ZWB.............................. 33
    ostatni zapamiętany błąd
    (funkcja serwisowa 6. 39
    ostatni zapisany błąd (funkcja serwisowa 6. A).................. 32
    program napełniania syfonu (funkcja serwisowa 4. d)........... 31
    I
    Informacje o urządzeniu
    Budowa urządzenia ZSB........................................... 8
    Budowa urządzenia ZWB.......................................... 6
    Opis urządzenia................................................... 5
    Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem........................... 4
    Wymiary........................................................... 5
    Zakres dostawy................................................... 4
    Instalacja........................................................... 15
    Miejsce montażu................................................ 16
    K
    Kabel sieciowy......................................................
    Kolejne czynności podczas kontroli i konserwacji
    Blok cieplny, sprawdzenie palnika i elektrod....................
    Kolejność...........................................................
    Komplet odpływowy................................................
    Konserwacja/przegląd, wskazówki dotyczące
    przeglądu/konserwacji..........................................
    Kontrola
    Przyłącza gazu i wody...........................................
    Kontrola kominiarza
    Sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego...............
    Kontrola zawartości spalin..........................................
    L
    Lista punktów kontrolnych podczas konserwacji

    ...................

    19
    53

    Indeks
    M
    Miejsce montażu.................................................... 16
    Pomieszczenie kotłowni......................................... 16
    Powietrze do spalania........................................... 16
    Minimalne odległości................................................. 5
    Wskazówki ogólne........................................... 15, 37
    N
    Naczynie wzbiorcze................................................. 43
    Nastawa proporcji gazu i powietrza (CO2).......................... 34
    Ochrona przeciw zamarzaniu....................................... 26
    Ochrona przeciwbryzgowa......................................... 23
    Ochrona przez wodą rozpryskową.................................. 23
    Ochrona środowiska................................................ 36
    Odczytanie ostatniego zapamiętanego błędu....................... 39
    Odpowietrzanie
    funkcja odpowietrzania......................................... 30
    Odprowadzenie spalin.............................................. 20
    Ogrzewania grawitacyjne........................................... 16
    Opakowanie........................................................ 36
    Opis urządzenia....................................................... 5
    P
    Palnik...............................................................
    Pierwsza płaszczyzna serwisowa...................................
    Płaszczyzna serwisowa
    druga............................................................
    płaszczyzna serwisowa
    pierwsza........................................................
    Podłączenie elektryczne
    Regulator ogrzewania, moduły obsługi zdalnej..................
    zewnętrzna pompa c. (obieg pierwotny) (tylko ZBR)..........
    Pomieszczenie kotłowni............................................
    Powietrze do spalania..............................................
    Protokół konserwacji...............................................
    Protokół uruchomienia kotła........................................
    Przycisk eco........................................................
    Przyłącza gazu i wody...............................................
    Przyłącze elektryczne...............................................
    Czujnik temperatury.............................................
    Przyłącze elektrycznej zewnętrznej pompy obiegu
    grzewczego (obieg wtórny).....................................
    Przyłączenie do sieci
    Wymiana kabla sieciowego......................................

    U
    Uruchomienie....................................................... 24
    Urządzenia z podgrzewaczem c. u................................. 26
    Urządzenie do neutralizacji.......................................... 16
    Ustawienia instalacji gazowej........................................ 49
    Ustawienie
    Heatronic........................................................ 28
    Temperatury c. u............................................... 26
    Usterki.............................................................. 45
    Usterki, które nie są pokazywane na wyświetlaczu.................. 47
    Usterki, które są pokazywane na wyświetlaczu...................... 46
    Użytkowanie urządzeń ZSB bez podgrzewacza c. u................ 20
    Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.............................. 4
    Wartości nastawy mocy cieplnej c. /c.
    ZSB 14... 21/23................................................. 49
    ZSB 14... 31..................................................... 49
    ZSB 22... 50
    ZSB 22... 50
    ZWB 28... 51
    ZWB 28... 51
    Ważne wskazówki odnośnie instalacji.......................... 15, 37
    Woda podgrzana solarnie........................................... 15
    wskazanie usterek................................................... 45
    Wymiary.............................................................. 5
    Wymienić kabel sieciowy............................................ 23
    wyposażenie dodatkowe............................................. 5
    Wywołanie ostatniego zapamiętanego błędu........................ 32

    52
    Zakres dostawy...................................................... 4
    Zawartość spalin.................................................... 36
    Zdjąć obudowę...................................................... 18
    Zestawy przezbrojeniowe........................................... 34

    R
    Recycling........................................................... 36
    Regulacja c. o........................................................ 25
    Rodzaj gazu......................................................... 34
    Sprawdzenie przewodu gazowego..................................
    Sprawdzenie przyłączy wody.......................................
    Sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego...................
    Stare urządzenie....................................................
    Syfon kondensatu..................................................

    T
    Tryb komfort........................................................ 26
    Tryb letni........................................................... 26
    Tryb oszczędny..................................................... 26

    54

    Notatki

    55

    Instrukcja instalacji i ustawień Dewalt 3436 Type 6

    Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i ustawień Dewalt 3436 Type 6

    Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

    Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i ustawień Dewalt 3436 Type 6