Instrukcja instalacji i okablowania Epson C12c823912 Net 2 Print Server

Instalacja i okablowanie Epson C12c823912 Net 2 Print Server jest łatwe i możliwe dzięki wygodnej instrukcji i kompleksowemu zestawowi okablowania. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że wszystkie komponenty zostały zakupione i są dostępne. Następnie należy ustalić, czy wszystkie połączenia sieciowe są prawidłowo ustawione, a wszystkie sterowniki są właściwie zainstalowane. Następnie należy podłączyć drukarkę do sieci lokalnej, a następnie przeprowadzić konfigurację drukarki i sieci. Po wykonaniu wszystkich czynności należy sprawdzić poprawność okablowania, a następnie uruchomić drukarkę.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i okablowania Epson C12c823912 Net 2 Print Server

elektroda. pl - konserwacja strony

Sprawdzanie oprogramowania zainstalowanego na komputerze

Aby móc korzystać z funkcji opisanych w tym Przewodnik użytkownika, należy zainstalować następujące oprogramowanie.

Epson Driver and Utilities (Sterowniki i narzędzia firmy Epson)

Epson Easy Photo Print

Przeprowadzić poniższe kroki, by sprawdzić czy oprogramowanie zostało zainstalowane na komputerze.

W systemie Windows

Windows 7 i Vista: Kliknąć przycisk Start i wybrać Control Panel (Panel sterowania).

Windows XP: Kliknąć Start i wybrać Control Panel (Panel sterowania).

Windows 7 i Vista: Kliknąć Uninstall a program (Odinstaluj program) z kategorii Programs (Programy).

Windows XP: Dwukrotnie kliknąć ikonę Add or Remove Programs (Dodaj lub usuń programy). com/onlineguides/pl/xp102_xp103/html/files/step_3. gif"/>

Sprawdzić listę aktualnie zainstalowanych programów.

W systemie Mac OS X

Dwukrotnie kliknąć Macintosh HD.

Dwukrotnie kliknąć na folder Epson Software w folderze Applications (Programy) i sprawdzić jego zawartość.

Uwaga:

Folder Applications (Programy) zawiera oprogramowanie innych producentów.

Aby sprawdzić, czy sterownik drukarki jest zainstalowany, kliknij opcję System Preferences (Preferencje systemowe) w menu Apple, a następnie kliknij opcję Print & Scan (Drukarka i skaner) (w systemie Mac OS X 10. 7) lub Print & Fax (Drukarka i faks) (w systemie Mac OS X 10. 6 lub 10. 5). Następnie zlokalizować swój produkt w polu listy Printers (Drukarki).

Instalacja oprogramowania

Włożyć płytę z oprogramowaniem drukarki, która znajdowała się w opakowaniu produktu i z poziomu ekranu Software Select (Wybór oprogramowania) wybrać oprogramowanie, które chce się zainstalować.

Instrukcja instalacji i okablowania Epson C12c823912 Net 2 Print Server

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i okablowania Epson C12c823912 Net 2 Print Server

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i okablowania Epson C12c823912 Net 2 Print Server