Informacje o produkcie i bezpieczeństwie Frigidaire Case7073lw0

Frigidaire Case7073lw0 to produkt o wysokiej jakości wykonania, który oferuje użytkownikom bezpieczeństwo i wygodę. Wykonany z trwałych materiałów, jest odporny na zadrapania i działanie czynników zewnętrznych. Wyposażony w system zabezpieczający, który zapewnia wyjątkowo wysoki poziom bezpieczeństwa, chroni przed zagrożeniami zarówno dla urządzenia, jak i danych. Dodatkowo, posiada on przycisk, który pozwala na odblokowanie i zablokowanie systemu, aby zapobiec nieupoważnionej osobie w dostępie do informacji.

Ostatnia aktualizacja: Informacje o produkcie i bezpieczeństwie Frigidaire Case7073lw0

AS Inbank S. A.

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Banki Spółdzielcze

Ogólne warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Dokument zawierający informacje o produkcie

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

BNP Paribas

Ogólne warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Capital Service S. A

Pakiet medyczny OK

Produkt wycofany ze sprzedaży

Ochrona życia i zdrowia dla Klientów Kredyt OK

Produkt wycofany ze sprzedaży

Deutsche Bank Polska S.

Euro Providus S.

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie dla Klientów Euro Providus

Produkt wycofany ze sprzedaży

GOING Sp. z o. o.

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

IPF Polska Sp.

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Novum Finance Sp.

Ubezpieczenie dla Klientów Novum

Produkt wycofany ze sprzedaży

PKO Leasing S.

Grupowe ubezpieczenie na życie Korzystających PKO Leasing S. "LIFE"

Produkt wycofany ze sprzedaży

Prosta Ochrona

Prosta Ochrona

Produkt wycofany ze sprzedaży

Santander Bank Polska S.

Ubezpieczenie All Risk

Produkt wycofany ze sprzedaży

Ubezpieczenie dla Klientów Deutsche Bank Polska S. PPI

Produkt wycofany ze sprzedaży

Indywidualne ubezpieczenie dla Kredytobiorców Kredytów hipotecznych w Deutsche Bank Polska S.

Produkt wycofany ze sprzedaży

Indywidualne ubezpieczenie "Pakiet Bezpieczeństwa"

Produkt wycofany ze sprzedaży

Grupowe ubezpieczenie "Pakiet Bezpieczeństwa"

Produkt wycofany ze sprzedaży

Indywidualne ubezpieczenie "Gwarancja Spłaty"

Produkt wycofany ze sprzedaży

Nazwa produktu: Ubezpieczenie dla Klientów Deutsche Bank Polska S. All Risk

 Produkt wycofany ze sprzedaży

Ubezpieczenia dla aktywnych Sp.

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Zachodniopomorska SKOK

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

(informatyka w leśnictwie, dokumentacja SILP), jest dokumentem przychodowym dla produktów użytkowania ubocznego i działalności dodatkowej takich jak choinki, nasiona, szyszki, owoce leśne, sadzonki, tusza odstrzelonej zwierzyny w OHZ, odłowione ryby, żwir, piasek i inne.
Zawiera w części tytułowej informacje o lokalizacji pochodzenia produktu w postaci adresu leśnego, rodzaj planu i pozycję planu, na którą będą przekazane ilości pozyskanych produktów, nr WON, kod grupy produktów, okres, w którym nastąpiło pozyskanie produktów.
W części szczegółowej zawiera informacje o nazwach produktów, ich ilości i jakości oraz zapisie do kartoteki produktów a także charakterystykę jakości produktów i informację o warunkach wywozowych. Występują też rubryki, w których można rejestrować informacje o rozchodzie produktów a także koszty ich pozyskania.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zarządzenie nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

Stan prawny aktualny na dzień: 15. 02. 2023

Dz. U. 2021. 0. 222 t. j. - Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów


Obowiązki producenta w zakresie bezpieczeństwa produktów

1.

Producent jest zobowiązany wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne.

2.

Producent wprowadzający produkt na rynek polski, w zakresie prowadzonej działalności jest zobowiązany dostarczać konsumentom informacje w języku polskim:

1)

umożliwiające im ocenę zagrożeń związanych z produktem w czasie zwykłego lub możliwego do przewidzenia okresu jego używania, jeżeli takie zagrożenia nie są, przy braku odpowiedniego ostrzeżenia, natychmiast zauważalne;

2)

dotyczące możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom.

3.

Dostarczenie konsumentom odpowiedniego ostrzeżenia o zagrożeniach związanych z produktem nie zwalnia producentów i dystrybutorów z innych obowiązków określonych w niniejszym rozdziale.

4.

Producent, zachowując należytą staranność, w zakresie prowadzonej działalności, jest zobowiązany podejmować działania odpowiednie do właściwości dostarczanego produktu:

1)

umożliwiające uzyskiwanie przez tego producenta wiedzy o zagrożeniach, które produkt może stwarzać;

2)

mające na celu uniknięcie zagrożeń, w tym - o ile jest to niezbędne - umożliwiające wycofanie produktu z rynku, właściwe i skuteczne ostrzeżenie konsumentów lub wycofanie produktu od konsumentów.

5.

Działania, o których mowa w ust. 4 pkt 2, producent podejmuje z własnej inicjatywy lub w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 24 uprawnienia organu nadzoru w przypadku produktu stwarzającego zagrożenie, ust. 1, 2 i 4.

6.

Działania, o których mowa w ust. 4, mogą w szczególności polegać na:

1)

umieszczeniu na produkcie lub jego opakowaniu nazwy i adresu producenta oraz oznaczenia identyfikującego produkt lub, w razie potrzeby, partię produktu, chyba że nieumieszczenie takich informacji jest uzasadnione;

2)

przeprowadzaniu badań próbek wprowadzonych na rynek produktów, analizowaniu skarg konsumentów oraz, w miarę potrzeby, prowadzeniu rejestru tych skarg oraz bieżącym informowaniu dystrybutorów o prowadzonej w ten sposób kontroli.

Art. 10. Obowiązki producenta w zakresie bezpieczeństwa p... -budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?

Zadaj bezpłatne pytanie

Orzeczenia: 6

Informacje o produkcie i bezpieczeństwie Frigidaire Case7073lw0

Bezpośredni link do pobrania Informacje o produkcie i bezpieczeństwie Frigidaire Case7073lw0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje o produkcie i bezpieczeństwie Frigidaire Case7073lw0