Działanie Uwaga Ge Gdf565 Series

Działanie Uwaga Ge Gdf565 Series to zaawansowana seria plików wykorzystywanych w systemach zarządzania wiedzą. Pliki te są wykorzystywane do tworzenia i zarządzania bazami danych oraz ich wymiany. Pliki te są łatwe w obsłudze i oferują różne funkcje, w tym wieloplatformowość, otwartość i kompatybilność. Pliki te mogą być wykorzystywane do zarządzania i wymiany plików w różnych systemach, w tym w systemach Windows, Mac OS i Linux. Pliki te oferują również opcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie i kontrola dostępu. Działanie Uwaga Ge Gdf565 Series jest skalowalne i może być dostosowane do różnych środowisk, dzięki czemu można je wykorzystać do tworzenia i zarządzania bazami danych w wielu różnych aplikacjach.

Ostatnia aktualizacja: Działanie Uwaga Ge Gdf565 Series

CodeActivity<TResult>. Activities) | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Odwołanie

Definicja

Tworzy i weryfikuje opis argumentów, zmiennych, działań podrzędnych i delegatów działań.

Przeciążenia

Uwagi

Autorzy działań niestandardowych mogą zapewnić logikę walidacji w przesłonięć CacheMetadata działania. Wszelkie wyjątki, które są zgłaszane, CacheMetadata nie są traktowane jako błędy weryfikacji. Te wyjątki unikną wywołania do Validate i muszą być obsługiwane przez obiekt wywołujący.

protected:override void CacheMetadata(System::Activities::ActivityMetadata metadata);
protected override sealed void CacheMetadata (System. ActivityMetadata metadata);
override this. CacheMetadata: System. ActivityMetadata -> unit
Protected Overrides NotOverridable Sub CacheMetadata (metadata As ActivityMetadata)

Parametry

Uwagi

virtual void CacheMetadata(System::Activities::CodeActivityMetadata metadata);
protected virtual void CacheMetadata (System. CodeActivityMetadata metadata);
Protected Overridable Sub CacheMetadata (metadata As CodeActivityMetadata)
metadata
CodeActivityMetadata

Metadane działania, które hermetyzują argumenty, zmienne, działania podrzędne i delegaty działań.

Środowisko uruchomieniowe przepływu pracy używa domyślnej implementacji CacheMetadata, aby zapewnić poprawną konstrukcję przepływu pracy oraz zarządzać relacjami czasu wykonywania i regułami okresu istnienia. Domyślna implementacja CacheMetadata sprawdza publicznych członków typu działania przy użyciu typu TypeDescriptor. Te publiczne elementy członkowskie są typu Argument,, VariableIEnumerable, IEnumerable<Variable><Activity> lub ActivityDelegate. Activity Tę metodę można zastąpić, aby dostosować budynek opisu czasu wykonywania działania i zapewnić niestandardową logikę walidacji.

Dodatkowe zasoby

Działanie Uwaga Ge Gdf565 Series

Bezpośredni link do pobrania Działanie Uwaga Ge Gdf565 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Działanie Uwaga Ge Gdf565 Series