Środki ostrożności przy postępowaniu Dell Se2018hr

W przypadku postępowania z Dell SE2018hr ważne jest, aby przestrzegać środków ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia lub uszkodzenia sprzętu. Przed rozpoczęciem pracy z Dell SE2018hr, upewnij się, że znasz zasady bezpieczeństwa i procedury, a także zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa, w tym zasady dotyczące noszenia odpowiedniego ubrania ochronnego i używania rękawic, okularów ochronnych i masek, aby chronić siebie i innych przed ewentualnymi obrażeniami. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie części i narzędzia są prawidłowo połączone i działają prawidłowo, aby uniknąć obrażeń i uszkodzenia. Upewnij się także, że masz wszystkie niezbędne części i narzędzia, aby uniknąć przestojów w pracy.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności przy postępowaniu Dell Se2018hr

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Beata Ostrzycka

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i stale rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 – chorobę wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się dla pielęgniarek POZ wytyczne, których należy bezwzględnie przestrzegać podczas realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarka POZ.

Organizacja pracy pielęgniarki POZ w czasie ogłoszonej epidemii koronawirusem SARS-CoV-2

Zaplanuj pracę w ciągu dnia na:

 1. wizyty domowe – tylko pacjenci wymagający pilnej wizyty domowej w przypadkach uzasadnionych medycznie - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
 2. wizyty w gabinecie pielęgniarki POZ – minimalizuj wizyty - tylko pacjenci z pilnym skierowaniem na zabiegi pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ
 3. teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ

Wizyty domowe

 1. Ogranicz wizyty domowe do wizyt niezbędnych, wyłącznie do pacjentów pilnych! Zminimalizuje to ryzyko dla Ciebie i pacjenta transmisji infekcji COVID-19
 2. Pacjent stabilny powinien być poinformowany poprzez rozmowę telefoniczną o możliwości konsultacji z pielęgniarką rodzinną metodą teleporady z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Pacjent powinien otrzymać również informację o możliwości otrzymania kodu do e- recepty oraz środków pomocniczych poprzez łączność telefoniczną.
 3. Wszystkie wizyty domowe wynikające ze zlecenia lekarza oraz te pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ, powinny być poprzedzone wcześniej wywiadem telefonicznym, z pacjentem lub jego rodziną. Wiedza zdobyta podczas wywiadu epidemiologicznego telefonicznego pozwoli na podjęcie szczególnych środków ostrożności podczas wizyty domowej oraz pozwoli na dokładne zaplanowanie działań podczas wizyty domowej.
 4. W rozmowie telefonicznej zadaj pytania:

  • czy ktoś z domowników w okresie ostatnich 14 dni przebywał w rejonie transmisji koronawirusa?
  • czy w ostatnich 14 dniach pacjent miał kontakt z osobą, która wróciła z kraju transmisji koronawirusa?
  • czy w okresie ostatnich 14 dni pacjent miał kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2?
  • czy pacjent lub ktoś z domowników obserwują u siebie objawy ostrej infekcji dróg oddechowych - jak gorączka po wyżej 38°C. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu?

  Jedna z tych odpowiedzi twierdząca powoduje, że pilna wizyta domowa pielęgniarki rodzinnej musi odbyć się bezwzględnie z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej!

  Środki ochrony indywidualnej zgodne z wytycznymi GIS i WHO

  UWAGA!  Jeżeli pacjent informuje pielęgniarkę, że sam lub inna osoba z domowników ma gorączkę powyżej 38 °C, kaszel, trudności w oddychaniu – proszę ustalić w porozumieniu z lekarzem POZ- teleporadę lekarza POZ. Lekarz POZ podejmie wówczas decyzję co dalej z pacjentem. Natomiast, gdy pacjent informuje, że jest z kontaktu, a nie ma objawów (pacjent bezobjawowy) powinien otrzymać informację od pielęgniarki POZ o konieczności kontaktu telefonicznego ze stacją SANEPID (proszę podać pacjentowi telefon do SANEPID).

  Przed wizytą domową przygotuj zestaw środków ochrony indywidualnej

  PAMIĘTAJ!!!
  Brak dostępności do środków ochrony indywidualnej powoduje, że wizyta domowa powinna zostać przełożona do czasu otrzymania lub wyposażenia pielęgniarkę w środki ochrony indywidualnej!!!

  Nie narażaj siebie na zakażenie i przymusową izolację.
  Pozbawisz przez to innych pacjentów opieki, której przecież potrzebują!

  Zalecany zestaw środków ochrony indywidualnej, dla personelu opiekującego się osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie

 5. 3 - czerwone plastikowe worki- ponumeruj worki 1, 2, 3
 6. 1- worek plastikowy w innym kolorze
 7. 2 pary rękawiczek
 8. Maska twarzowa z filtrem HEPA ewentualnie chirurgiczna
 9. Fartuch ochronny nieprzesiąkliwy (lub flizelinowy jeżeli wizyta jest dedykowana wykonaniu iniekcji, innych zabiegów z przerwaniem ciągłości tkanek)
 10. Gogle lub przyłbica
 11. Preparat do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu
 12. Pamiętaj o związaniu lub upięciu włosów
 13. Do wizyty domowej przygotuj tylko niezbędny i potrzebny do wykonania świadczenia zdrowotnego sprzęt.

  Organizacja wizyty domowej

 14. Umów telefonicznie wizytę domową
 15. Zbierz wywiad epidemiologiczny zgodnie z procedurą wskazaną wyżej. Zbierz potrzebne informacje w celu zaplanowania wizyty
 16. Poproś rodzinę lub pacjenta o wywietrzenie pokoju, w którym przebywa chory bezpośrednio przed wizytą
 17. Poproś aby w pokoju pacjenta podczas wizyty przebywał tylko pacjent, bez rodziny
 18. Poproś aby pacjent miał założoną maskę jednorazową w trakcie pielęgniarskiej wizyty, w sytuacji gdy jej nie posiada, a wynika to z przeprowadzonej wcześniej rozmowy telefonicznej, weź ze sobą dodatkową maskę. Jeśli nie ma takiej możliwości poproś pacjenta, aby zasłonił usta i nos np. ręcznikiem
 19. Ciąg komunikacyjny do miejsca, w którym przebywa chory powinien być drożny, drzwi do pokoju chorego otwarte
 20. Załóż środki ochrony indywidualnej zaraz po wejściu do domu
 21. Zastosuj poniższy algorytm
  Algorytm zakładania środków ochrony osobistej

 22. Swoje wierzchnie ubranie włóż do worka foliowego innego koloru niż czerwony.
 23. Pamiętaj o zasadzie: „nic po niżej łokcia” co oznacza, że nie możesz mieć na ręku zegarka, pierścionków, innych ozdób na nadgarstkach.
 24. Zepnij włosy.
 25. Przed założeniem środków ochrony indywidualnej, zdezynfekuj ręce i nadgarstki roztworem na bazie alkoholu zgodnie z instrukcją producenta
 26. Załóż pierwsze rękawice (wewnętrzne)
 27. Załóż fartuch ochronny, mankiety powinny zachodzić na pierwsze rękawice
 28. Załóż maskę ochronną z filtrem HEPA przykładając starannie do twarzy w okolicy ust i nosa i rozłóż ją tak, by dobrze przywierała (bez żadnych szczelin pomiędzy twarzą a maską), zlokalizuj metalowy pasek i rozmieść na twarzy tak, by środek był w okolicach nosa. Jeżeli nie posiadasz maski z filtrem HEPA, zastępczo załóż maskę chirurgiczną i dopasuj metalowy klips na nosie.
 29. Załóż okulary ochronne (gogle) lub przyłbicę
 30. Załóż rękawice zewnętrzne (drugie)
 31. Nigdy nie dotykaj maseczki w trakcie jej noszenia.

  Pamiętaj! w domu chorego masz ograniczone możliwości bezpiecznej wymiany maseczki.

  1. Wizyta powinna trwać jak najkrócej, maksymalnie 15 minut.
  2. Wszystkie zalecenia po wizycie powinny być omówione poprzez teleporadę
  3. Algorytm zdejmowania środków ochrony osobistej

  4. Zdejmij zewnętrzne rękawice wraz z fartuchem ochronnym i umieść natychmiast w 1 czerwonym worku
  5. Zdejmij gogle lub przyłbicę i natychmiast umieść w 2 czerwonym worku (po powrocie z wizyty będziesz musiała je umyć i zdezynfekować)
  6.  zdezynfekuj rękawice wewnętrzne
  7. Zdejmij maskę ochronną twarzową, (jeżeli użyłaś maski z filtrem hepa pamiętaj aby najpierw zdjąć taśmy nagłowia potyliczną i szyjną i trzymając czaszę maski odsuń maskę od twarzy zdejmując ją- umieść natychmiast w 1 czerwonym worku
  8. Zdejmij wewnętrzne rękawice i umieść w 1 czerwonym worku,
  9. Worek zwiń i włóż do 3 czerwonego worka.
  10. Zamknij szczelnie tak aby w trakcie jazdy samochodem brudne akcesoria nie miały możliwości przemieszczania się
  11. Zdezynfekuj dłonie i nadgarstki preparatem na bazie alkoholu zgodnie z instrukcją producenta
  12. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który użyłaś podczas udzielania świadczenia 
  13. Zdejmij środki ochrony osobistej stosując poniższy algorytm​​​​​​
  14. Pamiętaj!

   Pacjent, który wymaga pilnej wizyty pielęgniarki rodzinnej – uzasadnionej jego stanem zdrowia, nie może pozostać bez opieki!

   Na bieżąco śledź wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego!
   Na bieżąco śledź ogłoszenia i komunikaty Ministra Zdrowia!
   Sytuacja zmienia się dynamicznie.

   Realizacja świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ w trakcie epidemii koronawirusa

  15. Umieść informacje w widocznym miejscu o dostępności świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ – harmonogram
  16. Realizacja zabiegów pozostających w kompetencji pielęgniarki POZ odbywa się zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości pacjentów harmonogramem.
  17. Każdy pacjent wymagający pilnej realizacji świadczeń pielęgniarskich musi być przyjęty z zachowaniem bezpieczeństwa – przeprowadź wywiad epidemiologiczny dotyczący wirusa SARS-CoV-2, w celu oceny ryzyka COVID-19 (schemat jak wyżej)
  18. Świadczenia wykonuj z założeniem środków ochrony indywidualnej
  19. Pacjent do gabinetu pielęgniarki POZ powinien wejść w maseczce ochronnej, przekaż maseczkę ochronną pacjentowi natychmiast po wejściu do przychodni
  20. Wizyta powinna trwać krótko
  21. Wywietrz gabinet po każdym pacjencie
  22. Nie zapominaj o częstym myciu rąk oraz dezynfekcji
  23. Dezynfekuj klamki oraz miejsca dotykowe kilka krotnie w ciągu dnia
  24. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który używasz- glukometr, stetoskop oraz każdy inny
  25. Wszystko dokumentujemy w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta

   Teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ

  26. Przygotuj się do teleporady, przygotuj dokumentację pacjenta
  27. Zbierz dokładny wywiad, zdefiniuj problemy. 
  28. Udzielaj teleporady jednoczasowo tylko jednemu pacjentowi.
  29. Udzielanie kilku teleporad jednocześnie - grozi popełnieniem błędu!
  30. Jeżeli udzielasz teleporady a w trakcie przyszedł pacjent do gabinetu, poproś aby zaczekał. Udzielanie jednoczasowo dwóch konsultacji obarczone jest błędem!
  31. Zawsze pytaj pacjenta czy dobrze zrozumiał, to o czym rozmawialiście
  32. Formułuj jasno zalecenia i upewniaj się czy pacjent będzie je stosował
  33. Edukuj pacjenta, monitoruj telefonicznie efekty edukacji
  34. Kontroluj. Jeżeli wydałaś zalecenia, poproś aby pacjent dzwonił i zwrotnie informował o realizacji zaleceń.
   Jeżeli to możliwe poproś o przysłanie zdjęcia, aby się upewnić, że nie doszło do błędu.
  35. Wszystkie teleporady muszą być udokumentowane w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

   Ważne!
   Pamiętaj o wpisaniu również godziny teleporady.

   Może się zdarzyć, że będziesz zmuszona poddać się obowiązkowej kwarantannie. W domu masz małe dzieci lub osobę starszą, poproś Wojewodę z Twojego terenu o wskazanie miejsca odbycia kwarantanny poza domem. Masz takie prawo.

   Telefon znajdziesz na stronie Zarządzania Kryzysowego właściwego Urzędu Wojewódzkiego

   Pamiętaj!
   W Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych istnieje możliwość rozmowy z psychologiem. Jeżeli potrzebujesz pomocy -skontaktuj się z Twoją Okręgową Izbą a otrzymasz pomoc psychologiczną.

   Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uruchomiło porady dla pielęgniarek. Masz wątpliwości – zadzwoń i upewnij się abyś czuła się bezpieczna. tel. 22 398 18 72

   WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2

   Zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  36. Podstawą wszelkich działań pielęgniarki jest postępowanie zgodne z procedurami przewidzianymi dla postępowania z pacjentami chorymi na choroby zakaźne układu oddechowego.
  37. W przypadku podjęcia przez pielęgniarkę podejrzenia o zakażenie koronawirusem (np. w wyniku postępowania niezgodnego z ww. procedurami lub wystąpienia zdarzenia ryzykownego), wskazane jest przeprowadzenie badania w kierunku koronawirusa.
  38. Badanie może być przeprowadzone dla personelu medycznego bez konieczności pojawienia się typowych objawów jak gorączka, kaszel, duszność.
  39. Badanie można przeprowadzić dopiero na następny dzień po zaobserwowaniu objawów (optymalny punkt pobrania materiału gwarantujący 95% wiarygodności wyniku).
  40. Jedynie badanie przeprowadzone w 7 dniu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni) od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu, może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS- CoV-2
  41. Badanie polega na pobraniu próbki (głęboki wymaz z gardła) wyłącznie przez delegowane i wykwalifikowane w tym kierunku osoby, z zachowaniem przyjętych procedur.
  42. Wynik ujemny badania na zakażenie SARS-CoV-2 w podanym terminie (7 dni od zdarzenia – połowa okresu kwarantanny) lub w terminie późniejszym należy interpretować, jako brak zakażenia.
  43. Po uzyskaniu wyniku ujemnego pielęgniarka może niezwłocznie wrócić do pracy, obserwując swój stan zdrowia.
  44. Na bieżąco śledź wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego!
   Sytuacja zmienia się dynamicznie.

   W odniesieniu do punktu 4. 2 podmiot odpowiedzialny zaproponował wprowadzenie ujednoliconego sformułowania odnoszącego się w szczególności do fragmentów dotyczących dostosowywania dawki,

   Für

   den

   Abschnitt 4. 2 schlug

   der

   Inhaber

   der

   Genehmigung für

   das

   Inverkehrbringen einen harmonisierten Wortlaut vor,

   der

   sich insbesondere auf

   die

   Passagen zur Dosisanpassung,

   W związku z tym personel medyczny ma obowiązek

   stosowania

   odpowiednich środków ostrożności podczas obchodzenia się z materiałem z leukaferezy lub lekiem Provenge.

   Das medizinische Fachpersonal sollte daher beim Umgang mit Leukapheresematerial oder Provenge entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.

   W związku z tym personel medyczny ma obowiązek

   stosowania

   odpowiednich środków ostrożności podczas postępowania z materiałem z leukaferezy lub produktem leczniczym Provenge. me/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/beim">beim Umgang mit Leukapheresematerial oder Provenge entsprechende

   W związku z tym personel medyczny ma obowiązek

   stosowania

   odpowiednich środków ostrożności podczas obchodzenia się z materiałem z leukaferezy

   lub produktem leczniczym Provenge patrz punkt 4. 4.

   Das medizinische Fachpersonal sollte deshalb Vorsichtsmaßnahmen ergreifen siehe Abschnitt 4.

   Standardowe zwroty określające szczególne zagrożenia i środki ostrożności, ustanowione w załączniku IV i V do dyrektywy 91/414/EWG, powinny umożliwić w sposób wystarczający opisanie szczególnych zagrożeń, które mogą powstać podczas stosowania

   środków

   ochrony roślin oraz

   środków ostrożności,

   które powinny zostać podjęte.

   Die in die Anhänge IV und V der Richtlinie 91/414/EWG aufzunehmenden Standardsätze für besondere Gefahren und Sicherheitshinweise sollten daher eine angemessene Beschreibung der besonderen Risiken, die bei Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auftreten können, sowie der zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen ermöglichen.

   Konieczność udzielenia pacjentom informacji o ważnych czynnikach ryzyka związanych z terapią produktem Vyndaqel

   obejmujących w szczególności informacje o unikaniu zachodzenia w ciążę oraz o potrzebie

   stosowania

   skutecznej antykoncepcji.

   Die

   Notwendigkeit, Patienten über wichtige Risiken im Zusammenhang mit

   der

   Vyndaqel-

   insbesondere

   die

   Vermeidung einer Schwangerschaft und

   die

   Notwendigkeit einer zuverlässigen Kontrazeption.

   Informacje dotyczące specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności

   podczas stosowania

   produktów leczniczych znakowanych 64Cu można

   znaleźć w charakterystyce produktu leczniczego/ulotce dla pacjenta tego produktu leczniczego, który ma być znakowany radioizotopem.

   Informationen zu besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung von 64Cu-

   markierten Arzneimitteln sind der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation)/Packungsbeilage des radioaktiv zu markierenden Arzneimittels zu entnehmen.

   Wprawdzie dostępna jest ograniczona liczba danych dotyczących bezpieczeństwa jednoczesnego

   stosowania

   tych leków, jednak wydaje się,

   że nie jest konieczne zachowywanie szczególnych środków ostrożności

   podczas

   jednoczesnego

   stosowania

   kaspofunginy z amfoterycyną B,

   itrakonazolem, nelfinawirem lub mykofenolanem mofetylu.

   Obwohl nur begrenzt Daten zur Unbedenklichkeit vorliegen,

   scheinen keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich zu sein, wenn Amphotericin B, Itraconazol, Nelfinavir oder Mycophenolatmofetil gemeinsam mit

   Caspofungin angewendet werden.

   U pacjentów z szybkim metabolizmem(wysoka aktywność CYP2D6) potrzeba

   stosowania 

   środków ostrożności jest mniejsza.

   Bei Patienten mit dem CYP2D6-Status„ EM“ sind Vorsichtsmaßnahmen in geringerem Maße erforderlich.

   CHMP rozważył zachowanie środków ostrożności w przypadku jednoczesnego

   stosowania

   innych leków zawierających potas lub powodujących podwyższenie jego

   stężenia i przyjął następujące sformułowanie.

   Der CHMP vertrat die Ansicht, dass Vorsichtsmaßnahmen für die gleichzeitige Anwendung anderer kaliumhaltiger oder kaliumerhöhender Arzneimittel erforderlich sind,

   und nahm folgenden Wortlaut an.

   Midazolam podawany doustnie(środki ostrożności

   podczas

   parenteralnego

   stosowania

   midazolamu, patrz punkt 4. 5),

   triazolam możliwość wydłużenia lub nasilenia działania sedatywnego, zahamowania czynności ośrodka oddechowego.

   Midazolam zur oralen Anwendung(bezüglich Vorsichtshinweisen für parenteral angewendetes Midazolam siehe Abschnitt 4. 5),

   Triazolam aufgrund des Potenzials einer verlängerten oder vertieften Sedierung und einer Atemdepression.

   Wymaga szczególnych

   środków ostrożności

   dotyczących stosowania i usuwania patrz Ulotka dla Pacjenta.

   Beachten Sie die entsprechenden Anweisungen zur Handhabung und Beseitigung siehe Packungsbeilage.

   LEK CYTOTOKSYCZNY, wymaga szczególnych

   środków ostrożności

   dotyczących stosowania patrz ulotka dla pacjenta.

   ZYTOSTATIKUM, besondere Hinweise zur Handhabung Packungsbeilage beachten.

   W ramach podejmowanych

   środków ostrożności

   nie zaleca się stosowania szczepionki IXIARO u kobiet ciężarnych.

   Als Vorsichtsmaßnahme soll die Anwendung von IXIARO während

   der

   Schwangerschaft vermieden werden.

   W ramach podejmowanych

   środków ostrożności

   nie zaleca się stosowania szczepionki IXIARO u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią. me/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/die+anwendung">die Anwendung von IXIARO während

   der

   Schwangerschaft oder Stillzeit vermieden werden.

   Niemniej jednak z uwagi na brak danych i w ramach

   środków ostrożności

   należy unikać stosowania szczepionki IXIARO w trakcie laktacji.

   Vorsichtshalber sollte die Anwendung von IXIARO während

   der

   Stillzeit jedoch aufgrund fehlender Daten vermieden werden.

   Przypomnienie o konieczności

   stosowania

   powyższych środków

   ostrożności

   powinno być przesłane do pracowników służby

   zdrowia w postaci pisma informacyjnego.

   An diese Maßnahmen sollte durch eine Mitteilung

   an

   Angehörige von Gesundheitsberufen(„ Dear-Healthcare-Professional-Letter“) erinnert werden.

   Kryteria doboru pacjentów z uwzględnieniem przeciwwskazań, specjalnych ostrzeżeń i

   środków ostrożności

   dotyczących stosowania oraz informacji o populacjach pacjentów,

   o których istnieją ograniczone informacje pochodzące z badań klinicznych.

   Die

   Kriterien bei

   der

   Auswahl

   der

   Patienten, einschließlich

   der

   Kontraindikationen, besonderer Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung sowie Informationen zu besonderen Patientengruppen,

   über

   die

   nur begrenzte Erfahrungen aus klinischen Studien zur Verfügung stehen.

   Wyniki: 327,Czas: 0. 0252

   Sygn. akt VII Ka 427/18

   UZASADNIENIE

   A. L. został obwiniony o to, że w dniu 26 października 2016 r. około godz. 16. 30 na ul. (... ) w A. nie zachował zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu swojego psa rasy owczarek niemiecki przez co pies ten przewrócił I. O. , tj. za wykroczenie z art. 77 k. w.

   Sąd Rejonowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 21 grudnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IV W 146/17 orzekł w sposób następujący:

   1.obwinionego A. uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, to jest wykroczenia z art. i za to z mocy art. w związku z art. 24 § 1 k. wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 500 (pięćset) złotych;

   2.na mocy art. 119 k. p. w związku z art. 627 k. k. zasądził do obwinionego na rzecz Skarbu Państwa opłatę sądową w kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych oraz wydatki w kwocie 40 (czterdzieści) złotych.

   Od przedmiotowego wyroku apelację wniósł obrońca obwinionego zaskarżając go w całości oraz zarzucając mu:błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na jego treść poprzez ustalenie – oparte jedynie na przypuszczeniach, że obwiniony nie zachował zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu swojego psa rasy owczarek niemiecki, który przewrócił pokrzywdzoną I. , gdy tymczasem z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że nie można przyjąć bez posiadania jednoznacznych dowodów wskazujących na to, iż tylko ten pies dopuścił się przewrócenia pokrzywdzonej na jej nieruchomości w oparciu o domniemanie, że skoro na tej ulicy tylko obwiniony posiadał takiego psa, bez wskazania cech charakterystycznych, to tylko on mógł skoczyć na pokrzywdzoną i ją przewrócić;

   obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść orzeczenia, polegającą na nie daniu wiary wyjaśnieniom obwinionego i jego żony, a także przedłożonej na rozprawie mapy terenu, po którym spacerował pies prowadzony przez obwinionego na smyczy i w kagańcu w obecności żony obwinionego oraz wykazaniu, że miejsce w którym odbywał się spacer psa, było oddalone od nieruchomości pokrzywdzonej w takiej odległości, że pies ten nie był w stanie tej odległości pokonać, a następnie przybiec do obwinionego, z którym wrócił ze spaceru mając zapiętą smycz i kaganiec;

   3.nie uwzględnienie rozbieżności w zeznaniach pokrzywdzonej i jej męża, a także świadka A. C. , którzy nie byli w stanie określić dokładnie cech szczególnych owczarka niemieckiego (z załączonych zdjęć wynika, że był to owczarek krótkowłosy, a w efekcie był to pies krótkowłosy z odpowiednimi umaszczeniami na sierści), zatem trudno przyjmować, że tylko z uwagi na to, że na tej ulicy właścicielem posiadającym podobnego psa był obwiniony i to ten pies przewrócił pokrzywdzoną, gdy tymczasem należało ustalić konkretnego psa, który rzekomo przewrócił pokrzywdzoną.

   Wskazując na powyższe zarzuty skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie obwinionego, a ewentualnie o uchylenie w/w wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

   Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

   Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem argumenty w niej przedstawione nie mogły zyskać aprobaty Sądu Odwoławczego.

   W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż poczynione przez Sąd pierwszej instancji ustalenia faktyczne są prawidłowe, wobec czego w pełni podziela je Sąd Odwoławczy. Sąd Rejonowy oparł swoje rozstrzygnięcie na wszystkich zgromadzonych dowodach, które poddał wnikliwej ocenie przez pryzmat zasad doświadczenia życiowego, wskazań wiedzy i prawidłowego rozumowania, natomiast wskazana przez skarżącego argumentacja stanowi jedynie polemikę z prawidłowo ustalonym stanem faktycznym.

   Zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy jednoznacznie wykazał, że obwiniony A. nie zachował zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa rasy owczarek niemiecki. W sprawie bezspornym było, że w czasie kiedy doszło do zdarzenia obwiniony wraz z małżonką i psem przebywali na spacerze w niewielkiej odległości od miejsca zdarzenia. Ponadto zarówno A. jak i B. stwierdzili, że w istocie rzeczy ich pies został kilka razy spuszczony ze smyczy, jednak przebywał wówczas pod ich nadzorem. Jednocześnie z relacji tych samych osób nie wynika, aby nadzór ten był sprawowany w sposób należyty. W czasie spaceru, kiedy pies puszczony był wolno, obwiniony zbierał grzyby, zatem nie mógł w tym samym czasie w sposób odpowiedni nadzorować psa. Wskazał on, iż w takiej sytuacji psem zajmowała się jego żona, która z kolei zeznała, że kiedy pies puszczany był wolno, to zajmował się nim jej mąż A. . Wynika z tego, że w czasie puszczenia psa wolno podczas tego konkretnego spaceru, nikt nie sprawował nad nim należytego nadzoru, co sprawiło, że pies ten oddalił się od swoich właścicieli na większa odległość.

   W czasie zdarzenia żaden ze świadków nie widział w tej okolicy innych psów, a tym bardziej psów rasy owczarek niemiecki. Świadek B. zeznała, że widywała w tej okolicy inne owczarki niemieckie, ale jej zeznania nie dotyczyły tego konkretnego dnia, a ponadto nie zostały potwierdzone przez innych świadków. Co więcej, świadkowie W. i A. stwierdzili, że nie widywali w okolicy ich posesji innych psów tej rasy. Świadek I. zeznała, że przed zdarzeniem gdy rozmawiała z sąsiadką, to widziała na brzegu lasu dwie osoby z psem. Nadto świadek A. zauważyła, że przed zdarzeniem widziała psa rasy owczarek niemiecki o dłuższej sierści, który kierował się w jej stronę, a następnie w stronę posesji pokrzywdzonej. Po zdarzeniu natomiast widziała wracającego tego samego psa, który po chwili podbiegł do dwóch osób będących przy lesie. Nie można czynić zarzutu W. z tego, że błędnie wskazał długość sierści psa, który zaatakował jego żonę. Po pierwsze – jak słusznie wskazał Sąd Rejonowy – znalazł się on w sytuacji stresowej i dynamicznej, w której z pewnością priorytetem nie było dla niego zapamiętanie wyglądu psa, tylko udzielenie pomocy pokrzywdzonej żonie I. Po drugie w chwili gdy zaczął dobiegać do swojej żony bezpośrednio po zdarzeniu, pies zaczął się oddalać, wobec czego dokonanie dokładnych obserwacji w tym zakresie było utrudnione. Po trzecie długość sierści psa obwinionego w rzeczywistości trudna była do określenia, bowiem nie była ona bardzo krótka, szczególnie w sytuacji gdy świadek W. nie miał porównania do psa tej rasy o długiej sierści. Po czwarte wreszcie nawet świadek A. , która nie brała bezpośrednio udziału w tym zdarzeniu i mogła w sposób obiektywny zaobserwować wygląd psa stwierdziła, że pies ten nie miał długiej sierści, nie rozstrzygnęła natomiast kategorycznie, że jest on krótkowłosy. Z tych samych względów nie można podzielić ostatniego z podniesionych w apelacji zarzutów.

   Wszystkie powyższe okoliczności bezsprzecznie wskazują, że pies ten należał do A. , który w tym czasie był na spacerze ze swoją żoną i psem rasy owczarek niemiecki w pobliskim lesie W ocenie Sądu Odwoławczego wyjaśnienia obwinionego ukierunkowane były tylko na uniknięcie odpowiedzialności za popełnione wykroczenie i w zdecydowanej części nie mogą zostać uznane za wiarygodne, szczególnie w sytuacji gdy pozostają w sprzeczności z pozostałym materiałem dowodowym. Częściowe potwierdzenie wyjaśnienia te znalazły jedynie w zeznaniach żony obwinionego B. , która w sposób oczywisty była zainteresowana korzystnym dla męża rozstrzygnięciem tej sprawy, składając zeznania w sposób ostrożny, nie formułując przy tym jednoznacznych wniosków.

   W ostatniej kolejności należy podkreślić, iż nie ma racji skarżący twierdząc, że pies obwinionego nie mógł pokonać odległości dzielącej miejsce spaceru obwinionego od posesji należącej do pokrzywdzonej, przed którą to została przez niego zaatakowana, a następnie wrócić do obwinionego, zostać zapiętym w smycz i w ten sposób zakończyć spacer. Materiał dowodowy wskazuje, że odległość od miejsca zdarzenia do miejsca, w którym przebywał obwiniony wraz z żoną mogła wynosić około 200-300 m. Zasady prawidłowego rozumowania i doświadczenia życiowego wskazują, iż taką odległość zdrowy i młody pies rasy owczarek niemiecki może przebiec w czasie nie dłuższym niż 30 sekund. Biorąc pod uwagę tą samą trasę powrotu do właściciela, czas samego zdarzenia można przyjąć, iż pies obwinionego mógł oddalić się od niego na czas nie większy niż półtorej minuty. Twierdzenia skarżącego w tym zakresie są więc pozbawione logiki, a z pewnością nie znajdują żadnego potwierdzenia.

   Podsumowując wszystkie powyższe okoliczności należy z całą mocą podkreślić, że Sąd Rejonowy ustalił wszystkie istotne dla rozstrzygnięcia okoliczności sprawy, jak również rozważył wszystkie dowody, zarówno te przemawiające na korzyść jak i niekorzyść oskarżonego, a swe stanowisko przedstawił w wyczerpującym i logicznie uargumentowanym uzasadnieniu wyroku. Analiza całości motywów wyroku nie pozostawia wątpliwości, co do tego, jakie fakty Sąd uznał za udowodnione lub nieudowodnione, na jakich w tej mierze dowodach się oparł i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych. Sąd Odwoławczy w pełni podziela stanowisko i argumentację Sądu Rejonowego uznając je za prawidłowe, oparte na wszystkich ujawnionych dowodach, należycie ocenionych pod kątem ich wiarygodności. Apelacja nie zawiera żadnych, zasługujących na uznanie argumentów, które prowadziłyby do innych ustaleń, niż te przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku.

   Nie mniej jednak Sąd Odwoławczy zmienił zaskarżony wyrok w części określającej wymiar orzeczonej wobec obwinionego kary grzywny. Sąd Rejonowy orzekł bowiem tę karę w wysokości przekraczającej granice ustawowego zagrożenia za wykroczenie stypizowane w art. Zgodnie z treścią tego przepisu, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Sąd pierwszej instancji nie był zatem uprawniony do wymierzenia obwinionemu kary w wysokości 500 zł, wobec czego wysokość tej kary należało zmniejszyć do kwoty mieszczącej się w granicach ustawowego zagrożenia. Orzekając karę w wysokości 200 zł Sąd Odwoławczy uwzględnił wszystkie okoliczności wiążące się z poszczególnymi ustawowymi dyrektywami i zasadami wymiaru kary, podzielając w tym zakresie stanowisko Sądu pierwszej instancji. Kara grzywny w tej wysokości jest karą odpowiednią w stosunku do wagi popełnionego czynu oraz stopnia jego społecznej szkodliwości. Sąd Odwoławczy ponadto uznał, iż sytuacja osobista i majątkowa obwinionego pozwoliła orzec karę grzywny w takiej wysokości, która będzie stanowić realną dolegliwość ekonomiczną dla obwinionego, a jednocześnie nie przekroczy jego możliwości finansowych.

   Na koniec warto podnieść, że w art. penalizacją objęto trzymanie zwierząt bez zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności. Przez środki ostrożności należy rozumieć zabiegi, które mają na celu eliminację niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzi oraz niebezpieczeństwa dla mienia, którego źródłem mogą być zwierzęta (por. Piórkowska-Flieger J. [w:] Bojarski T. (red. ), Michalska-Warias A., Piórkowska-Flieger J., Szwarczyk M., Kodeks wykroczeń. Komentarz, WK, 2015). Materiał dowody zgromadzony w niniejszej sprawi wykazał, że tego rodzaju środki ostrożności nie zostały przez A. zachowane, co w konsekwencji doprowadziło do zaatakowania I. przez jego psa i w konsekwencji wystąpienia u niej poważnych obrażeń.

   Z tych wszystkich względów na podstawie art. 437 § 1 i 2 k. , art. 438pkt. 1k. w zw. z art. 1 § 2 k. Sąd Odwoławczy częściowo zmienił zaskarżony wyrok, uchylił orzeczenie o opłacie, a w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymał w mocy. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 634 k. w zw. 636;art. 636 § 1)">art. 636 § 1 k. przy zast.

Środki ostrożności przy postępowaniu Dell Se2018hr

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności przy postępowaniu Dell Se2018hr

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności przy postępowaniu Dell Se2018hr